The Office of Health Economics: vaccinatieprogramma's voor volwassenen leveren sociaal-economische voordelen op tot 19 keer de initiële investering volgens een nieuwe report

  • ‘First-of-its-kind’ studie toont aan dat immunisatieprogramma's voor volwassenen tot 19 keer hun initiële investering retourneren wanneer het volledige spectrum van de voordelen wordt geëvalueerd
  • De bevindingen brengen de mogelijkheid aan het licht om de druk op het systeem van de gezondheidszorg te verlichten door een denkwijze te hanteren die in de eerste plaats op preventie mikt, onder andere aan de hand van immunisatieprogramma's voor volwassenen
  • De report verschijnt net vóór de World Immunisation Week en onthult wezenlijke verschillen tussen diverse landen wat de beschikbaarheid betreft van feiten om vaccinatie van volwassenen te beoordelen

Learn more about the economic benefits of investing in adult immunisation programmes in a new study by the Office of Health Economics (OHE). Graphic: OHE

LONDEN--()--Een nieuwe report die vandaag is verschenen, onthult dat vaccinatieprogramma's voor volwassenen tot 19 keer hun initiële investering kunnen retourneren wanneer het volledige spectrum van economische en maatschappelijke voordelen wordt geëvalueerd. Dit 19-voudig rendement komt neer op om en bij USD 4.637 in netto geldvoordelen voor de maatschappij per individueel volledig vaccinatietraject.

De studie, een 'first-of-its-kind' analyse van immunisatieprogramma's voor volwassenen uitgevoerd door de Office of Health Economics (OHE) in opdracht van IFPMA (1), onderzocht vier vaccins voor volwassenen in tien landen waar deze vaccins beschikbaar zijn om de ruimere economische en maatschappelijke impact te bepalen.

Het onderzoek, dat de aandacht toespitst op vaccins die bescherming bieden tegen griepaandoeningen, pneumokokkenziekte, respiratoir-syncytiumvormend virus (RSV) en herpes zoster (gordelroos), bekijkt het aanbod van vaccinprogramma's in landen die een aantal gezondheidszorgsystemen, bevolkingsgroepen en vaccinschema's voorstellen - Australië, Brazilië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Polen, Zuid-Afrika, Thailand en de Verenigde Staten.

De report besluit dat de vaccinatieprogramma's wezenlijk rendement opleveren voor de overheidsinvestering dankzij kostenbesparingen in de gezondheidszorgsystemen en ruimere sociaal-economische voordelen. Door ziekte te voorkomen zijn minder dokter- en ziekenhuisbezoeken nodig, wat betekent dat waardevolle middelen elders kunnen worden besteed, en het verzekeren van een gezond, actief personeelsbestand een leven lang kan ook de economische productiviteit bevorderen.

De gegevens tonen ook aan dat immunisatie van volwassenen sociaal-economische voordelen oplevert die proportioneel zijn met immunisatieprogramma's voor kinderen (2). Desondanks is toegang tot vaccinatie voor volwassenen niet consistent in de hele wereld, met beperkte inclusie in routine immunisatieplanningen.

Professor Lotte Steuten, Deputy CEO van OHE en medeauteur van de report, licht toe:

De stijgende druk op noodlijdende gezondheidszorgsystemen, onder andere door een vergrijzende bevolking, ligt aan de grondslag van een dringende behoefte om naar een ingesteldheid over te stappen die voorrang geeft aan preventie. Onze report breekt een lans voor immunisatieprogramma's voor volwassenen, die een cruciale rol spelen in de verschuiving naar preventie.

Onze bevindingen tonen aan dat kosten ruimschoots worden gecompenseerd door de voordelen voor de maatschappij wanneer overheden in immunisatieprogramma's voor volwassenen investeren. Dit rendement wordt tot stand gebracht aan de hand van voordelen voor individuele personen, gezinnen en gemeenschappen, wat een duidelijke oproep tot actie verschaft aan landen die nog geen robuuste vaccinatieschema's implementeren of die nog niet uitbreiden.”

De onderzoekers maakten gebruik van een gevestigd vaccinwaardekader om feiten te verzamelen, maar ontdekten een gebrek aan gegevens bij vele elementen. Deze vaststelling, gekoppeld aan een gebrek aan afgesproken methoden om bepaalde elementen vast te leggen, betekent dat het aangetoonde positieve rendement waarschijnlijk onderschat wordt wat de volledige waarde betreft die vaccins voor volwassenen voor de gemeenschap kunnen betekenen.

De report verscheen net vóór de World Immunisation Week van de WGO, en dergelijke leemten in de feiten invullen zal van kritiek belang zijn om te voldoen aan de ambitie van de Immunization Agenda 2030. Dit omvat een strategische prioriteit om te verzekeren dat ‘alle mensen de voordelen van de aanbevolen immunisaties tijdens hun hele leven kunnen genieten’ en wijst expliciet op de behoefte aan implementatie aangestuurd door gegevens.

Laetitia Bigger, Vaccinbeleidsdirecteur van IFPMA, voegt hieraan toe:

Deze belangrijke studie verruimt de blik om aan te tonen dat vaccinatieprogramma's voor volwassenen concrete voordelen opleveren voor gezondheidssystemen en gemeenschappen over de hele wereld.

Vaccins vormen een van de meest doeltreffende maatregelen voor de openbare gezondheid en kunnen ook een krachtige drijfveer zijn voor productievere economieën en veerkrachtige gemeenschappen.

Het is van fundamenteel belang dat deze voordelen beter worden begrepen als we ervoor moeten zorgen dat mensen die baat hebben bij immunisatieprogramma's voor volwassenen er ook toegang tot hebben.”

Maarten Postma, professor in farmaco-economie aan de Universieit van Groningen (Nederland) en reviewer van de methodologie van de report, gaf volgend commentaar:

Door de waarde van immunisatie van volwassenen te beoordelen, krijgen beleidsmakers een duidelijker beeld van de voordelen en kosten die hiermee gepaard gaan. Deze omvattende report onderzocht vier vaccins voor volwassenen op internationaal vlak en hanteerde een strikt methodologisch kader om de waarde ervan te beoordelen."

(1) De IFPMA (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations) is de innovatieve vertegenwoordiger van de farmaceutische sector in officiële relaties met de Verenigde Naties.

(2) Aan de hand van de waarde-van-een-statistisch-leven bedroeg de RoI (return on investment) van 10 vaccinatieprogramma's voor kinderen 51,0 van 2011 tot 2020 en 52,2 van 2021 tot 2030 (Bron: https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2020.00103).

- EINDE -

Nota's voor uitgevers

Over de report

De volledige report ‘De sociaal-economische waarde van immunisatieprogramma's voor volwassenen’ is beschikbaar via: https://www.ohe.org/publications/the-socio-economic-value-of-adult-immunisation-programmes/

Over OHE

Met meer dan 60 jaar expertise is de OHE (Office of Health Economics) de oudste onafhankelijke organisatie ter wereld die aan onderzoek naar de gezondheidseconomie doet. Elke dag streven we ernaar om de gezondheidszorg te verbeteren aan de hand van innovatief pioniersonderzoek, analyse en onderwijs.

Als een mondiaal denkende leider en uitgever in de economie van gezondheid, gezondheidszorg en biowetenschappen, werken we samen met universiteiten, overheden en gezondheidssystemen en de farmaceutische sector om mondiale gezondheidsuitdagingen te onderzoeken en oplossingen ervoor aan te bieden.

Als door de regering erkende onafhankelijke onderzoeksorganisatie en non-profit staat onze internationale reputatie voor de kwaliteit en onafhankelijkheid van ons onderzoek op de voorgrond bij alles wat we doen. OHE verschaft onafhankelijke pioniersmiddelen, onderzoek en analyses in gezondheidseconomie, gezondheidsbeleid en gezondheidsstatistieken. Ons werk informeert besluitvorming over de gezondheidszorg en farmaceutische kwesties op mondiaal niveau.

Al ons werk is gratis online beschikbaar via www.ohe.org

Over IFPMA

De IFPMA (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations) vertegenwoordigt meer dan 90 innovatieve farmaceutische bedrijven en verenigingen van over de hele wereld. De bijna drie miljoen werknemers van onze sector ontdekken, ontwikkelen en leveren geneesmiddelen en vaccins die de wereldgezondheid bevorderen. IFPMA is gevestigd in Genève, het heeft officiële relaties met de Verenigde Naties en staat garant voor sectorexpertise om de internationale gezondheidsgemeenschap te helpen om het leven van mensen overal te verbeteren. Voor meer informatie gaat u naar ifpma.org.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Voor meer details en foto's met hoge resolutie, of om een briefing of interview te organiseren, neemt u contact op met:

Tim Watson
Directeur marketing & communicatie,
Office of Health Economics

Tel.: +44 (0)7866 288456
E-mail: twatson@ohe.org

Contacts

Voor meer details en foto's met hoge resolutie, of om een briefing of interview te organiseren, neemt u contact op met:

Tim Watson
Directeur marketing & communicatie,
Office of Health Economics

Tel.: +44 (0)7866 288456
E-mail: twatson@ohe.org