Ministerie van onderwijs en wetenschappen van Oekraïne en Palantir werken samen om veilige condities te creëren voor onderwijs in aanwezigheid op school

Nieuwe technologie ontwikkeld door Palantir zal een impuls van het Ministerie van onderwijs en wetenschappen steunen om meer dan 300.000 leerlingen veilige toegang tot een school te bieden

LONDEN--()--Het Ministerie van onderwijs en wetenschappen heeft samen met Palantir (NYSE:PLTR), een vooraanstaande leverancier van AI-systemen, een akkoord ondertekend. Het hoofddoel bestaat erin om kwalitatieve transformaties te bevorderen op het vlak van onderwijs en om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen toegang hebben tot veilig onderwijs in aanwezigheid.

Het akkoord, initieel voor een periode van 12 maanden, zal het officiële School Offline-initiatief van de regering steunen, dat bedoeld is om aan meer dan 300.000 Oekraïense leerlingen veilige toegang tot een school te bieden. De nieuwe softwaretools zullen voor het volgende instaan:

  • Financiering toegewezen voor schuilkelders op school, te bepalen waar dit voor de schoolplichtige kinderen en jongeren het meeste voordeel zal opleveren.
  • Elke school ondergaat een risicobeoordeling volgens een methode die onlangs bij wet is goedgekeurd als een Ministerieel Decreet, om te helpen doelgerichte maatregelen te vinden om de veiligheid van een school te verbeteren. De beoordeling zal rekening houden met factoren zoals een bestaande schuilvoorziening in de buurt, de aanwezigheid van een schuilkelder, veilige toegang en raketafweersystemen.

Het 100 procent off-line initiatief is een reactie op de scherpe stijging van het aantal kinderen en jongeren in Oekraïne die online onderwijs krijgen sinds de grootschalige, onwettige invasie van Rusland. Volgens onderzoek doet naar schatting meer dan 40 procent van de kinderen in Oekraïne beroep op online of hybride onderwijs door toedoen van de oorlog. Dit heeft geleid tot een achteruitgang op onderwijsniveau, waar Oekraïense studenten volgens de PISA-2022 internationale onderwijskwaliteitenquête een achterstand van 1,5 tot 2.5 jaar onderwijs hebben in vergelijking met het vereiste niveau.

Deze nieuwe tools maken deel uit van een ruimer pakket softwareondersteuning, dat ook het volgende zal bevorderen:

  • Analyse van opvoedkundige en financiële gegevens, en van het huidige model van het onderwijssysteem, om onderwijsinstellingen van het Sovjet-tijdperk te transformeren in moderne, innovatieve ruimtes gebaseerd op deze gegevens;
  • Beoordeling van de veiligheidssituatie in gemeenschappen om alle nodige condities te creëren voor onderwijs in aanwezigheid voor kinderen;
  • Analyse van de academische verwezenlijkingen van kinderen, de correlatie ervan met de veiligheidssituatie en andere factoren om andere beheersbeslissingen te nemen in verband met de transformatie van het onderwijssysteem in Oekraïne als een geheel en individuele onderwijsinstellingen;
  • Provisie van innovatieve technologieën, waaronder ook artificiële intelligentie, evenals analytische instrumenten en modellen om onderwijsinstellingen, gemeenschappen, lokale, zelfbestuurlijke instanties en rechtstreeks ook de regering doeltreffende beheersbeslissingen te laten nemen;
  • Een ondersteuningsnetwerk vorm geven voor Oekraïense kinderen die gewongen in het buitenland vertoeven via de integratie van een component voor Oekraïense studies in een selectie van onderwijsinstellingen die kwaliteitsvolle onderwijsservices bieden in een formaat om op afstand te leren.

Dmytro Zavgorodnii, viceminister van onderwijs en wetenschappen van Oekraïne voor digitale ontwikkeling, digitale transformaties en digitalisering, gaf volgend commentaar: “De technologieën van Palantir zullen ons innovatieve tools verschaffen om beleidslijnen tot stand te brengen op basis van een op gegevens gebaseerde aanpak. Op die manier zullen die ons helpen om efficiënte beheersbeslissingen op gebied van onderwijsbeleid te nemen. Het Ministerie van onderwijs en wetenschappen heeft ijverig met Palantir samengewerkt, om de geavanceerde technologieën in te zetten teneinde een innovatieve aanpak te vinden en een omvatttende methodologie te formuleren om risiconiveaus die met de oorlog verband houden te beoordelen in verschillende regio's van het onderwijssysteem, om de toegang tot offline en veilig onderwijs op school te herstellen.”

Louis Mosley, Executive Vice President voor de UK en Europa bij Palantir, licht toe: “Het akkoord van vandaag versterkt de niet-aflatende steun van Palantir aan Oekraïne, gestoeld op het gebruik van onze software ter ondersteuning van de militaire inspanning, de hervestiging van wie gedwongen naar het buitenland moest vluchten, het onderzoek naar oorlogsmisdaden en kritische inspanningen om te ontmijnen. Het zal helpen om het aantal jongeren te verminderen die het fundamentele mensenrecht op onderwijs in aanwezigheid werden ontzegd wegens de Russische aggressie, en ook helpen om het onderwijsbeleid van het land op lange termijn vorm te geven.”

Over Palantir

Fundamentele software van morgen. Vandaag geleverd. Aanvullende informatie is beschikbaar via https://www.palantir.com/.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen volgens de betekenis in Deel 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Deel 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Deze verklaringen kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot de verwachtingen van Palantir in verband met het bedrag en de voorwaarden van het contract en de verwachte voordelen van onze softwareplatformen. Toekomstgerichte verklaringen zijn inherent onderworpen aan risico's en onzekerheden, waarvan sommige niet kunnen worden voorspeld of gekwantificeerd. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op informatie beschikbaar op het tijdstip waarop deze verklaringen werden gedaan en waren gebaseerd op huidige verwachtingen, maar ook op overtuigingen en veronderstellingen van beheer op dat moment met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. Deze verklaringen zijn onderworpen aan risico's en onzekerheden, waarvan vele te maken hebben met factoren of omstandigheden buiten onze wil om. Deze risico's en onzekerheden omvatten ons vermogen om te voldoen aan de unieke behoeften van onze klant; het onvermogen van onze platformen om onze klant tevreden te stellen of om te presteren zoals gewenst; de frequentie of de ernst van eventuele software- en implementatiefouten; de betrouwbaarheid van onze platformen; en de mogelijkheid van onze klant om het contract te wijzigen of te beëindigen. Aanvullende informatie met betrekking tot deze en andere risico's en onzekerheden is opgenomen in de registraties die wij regelmatig bij de Securities & Exchange Commission indienen. Behalve zoals bij wet vereist, ondernemen we geen verplichting om een toekomstgerichte verklaring publiekelijk bij te werken of te herzien, ongeacht of dit het resultaat is van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen of anderszins.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Ben Mascall
media@palantir.com

Contacts

Ben Mascall
media@palantir.com