Rimini Street ogłasza wyniki finansowe i operacyjne za IV kwartał 2023 roku i za cały rok podatkowy 2023

Rimini Street Announces Fiscal Fourth Quarter and Annual 2023 Financial and Operating Results (Graphic: Business Wire)

LAS VEGAS--()--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj wyniki finansowe za IV kwartał 2023 roku oraz za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.

Najważniejsze wyniki finansowe za IV kwartał 2023 roku

 • Przychód za IV kwartał 2023 roku wyniósł 112,1 miliona USD, co oznacza wzrost o 3,2% z 108,6 miliona USD w analogicznym okresie w roku poprzednim.
 • Powtarzalne dochody przeliczone na wartość roczną za IV kwartał 2023 roku wyniosły 432,3 miliona USD, co oznacza wzrost o 2,9% z 420,0 milionów USD w analogicznym okresie w roku poprzednim.
 • Liczba aktywnych klientów w dniu 31 grudnia 2023 roku wynosiła 3038, co oznacza wzrost o 0,6% w porównaniu z liczbą 3020 aktywnych klientów w dniu 31 grudnia 2022 roku.
 • Wskaźnik utrzymania przychodów w ciągu poprzednich 12 miesięcy na dzień 31 grudnia w 2023 i w 2022 roku wyniósł odpowiednio 90% i 92%.
 • Marża brutto za IV kwartał 2023 roku wyniosła 61,0% w porównaniu z 64,5% za analogiczny okres w roku poprzednim.
 • Dochód z działalności operacyjnej za IV kwartał 2023 roku wyniósł 11,5 miliona USD w porównaniu ze stratą operacyjną 5,6 miliona USD w analogicznym okresie w roku poprzednim.
 • Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP za IV kwartał 2023 roku wyniósł 19,3 miliona USD w porównaniu z 15,0 milionami USD w analogicznym okresie w roku poprzednim.
 • Dochód netto za IV kwartał 2023 roku wyniósł 9,4 miliona USD w porównaniu ze stratą netto 5,3 miliona USD w analogicznym okresie w roku poprzednim.
 • Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP za IV kwartał 2023 roku wyniósł 17,1 miliona USD w porównaniu z 15,3 miliona USD w analogicznym okresie w roku poprzednim.
 • Skorygowany wskaźnik EBITDA za IV kwartał 2023 roku wyniósł 21,3 miliona USD w porównaniu z 18,3 miliona USD w analogicznym okresie w roku poprzednim.
 • Podstawowy i rozwodniony zysk przypadający na posiadaczy akcji zwykłych spółki stanowił w IV kwartale 2023 roku zysk netto za akcję w wysokości 0,10 USD w porównaniu z analogicznymi wskaźnikami wynoszącymi 0,06 USD w tym samym okresie w roku poprzednim.

Pełne podsumowanie roku finansowego 2023

 • Przychód wyniósł w 2023 roku 431,5 miliona USD, co oznacza wzrost o 5,3% z 409,7 miliona USD w porównaniu z rokiem 2022.
 • Marża brutto wyniosła w 2023 roku 62,3% w porównaniu z 62,8% w roku 2022.
 • Dochód z działalności operacyjnej wyniósł w 2023 roku 43,8 miliona USD w porównaniu z 8,1 miliona USD w roku 2022.
 • Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w 2023 roku 66,1 miliona USD w porównaniu z 49,8 miliona USD w roku 2022.
 • Dochód netto wyniósł w 2023 roku 26,1 miliona USD w porównaniu ze stratą 2,5 miliona USD w roku 2022.
 • Podstawowy i rozwodniony zysk przypadający na posiadaczy akcji zwykłych spółki stanowił w 2023 roku zysk netto za akcję w wysokości 0,29 USD w porównaniu z analogicznymi wskaźnikami wynoszącym 0,03 USD w roku 2022.
 • Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP w 2023 roku wyniósł 48,4 miliona USD w porównaniu z 39,2 miliona USD w roku 2022.
 • Skorygowany wskaźnik EBITDA w 2023 roku wyniósł 71,9 miliona USD w porównaniu z 52,3 miliona USD w roku 2022.

Porównania zawartych w niniejszej informacji prasowej wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnymi wskaźnikami finansowymi z zastosowaniem standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w dalszej części dokumentu. Objaśnienie tych wskaźników oraz powodów, dla których firma uważa je za istotne, a także metod, jakie zastosowano przy ich obliczeniach, można znaleźć w akapicie pt. „Wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP i niektóre inne kluczowe wskaźniki”.

Najważniejsze wyniki firmy w IV kwartale 2023 roku

 • Ogłoszenie pozyskania nowych klientów lub rozszerzenia przez istniejących klientów zakresu umów z Rimini Street. Dotyczy to między innymi następujących podmiotów:
  • MYOB – australijski dostawca produktów z kategorii „oprogramowanie jako usługa” (SaaS) wybrał usługę Rimini ONE™ z asortymentu Rimini Street do kompleksowego wsparcia i zarządzania usługami na rzecz swojej platformy Siebel w ramach dążenia do optymalizacji czynności i zwiększenia niezawodności systemu.
  • Pacific Textiles – globalny lider branży tekstylnej z siedzibą w Hongkongu wybrał usługę Rimini Support™ dla swojego systemu SAP S/4HANA, umożliwiając w ten sposób szybsze, bardziej kompleksowe wsparcie informatyczne, znacznie obniżające koszty i wydłużające czas pełnej sprawności systemu.
  • santec – globalne przedsiębiorstwo w branży fotonicznej mające siedzibę w Japonii wykorzystało produkt Rimini Consult™ for SAP do doradztwa i obsługi w związku z istotną restrukturyzacją, która doprowadziła do podziału firmy na cztery osobne podmioty.
 • Wprowadzenie Rimini Consult™ for Salesforce® , czyli rozszerzenia usług Salesforce, które oferuje kompleksowe usługi doradcze w celu maksymalnego zwiększenia zwrotu z inwestycji klienta ROI i skutecznego wykorzystywania platformy Salesforce.
 • Ogłoszenie ogólnej dostępności wsparcia, usług zarządzanych oraz doradztwa dla Salesforce ClickSoftware w celu wydłużenia okresu eksploatacji i zwiększenia wartości implementacji klientów poza termin wycofania z eksploatacji rozwiązania przypadający na 31 grudnia 2023 roku.
 • Zrealizowano ponad 7900 przypadków wsparcia technicznego i dostarczono ponad 11 200 aktualizacji podatkowych, prawnych i regulacyjnych klientom w 32 krajach, uzyskując średnią ocenę zadowolenia klienta z dostarczonego przez firmę wsparcia 4.9 w skali do 5.0 (5.0 oznacza doskonały poziom zadowolenia).
 • Otrzymanie wyróżnień w postaci prestiżowych nagród kulturalnych: Certyfikaty Great Place to Work® w Singapurze i w Japonii oraz zaliczenie do czołowej 50-tki rankingu Best Workplaces™ w kategorii Informatyka i Zarządzanie procesami biznesowymi w Indiach .

Perspektywy biznesowe

Firma w dalszym ciągu wstrzymuje się z prognozą do czasu uzyskania większej jasności co do skutków procesów sądowych toczących się w sądach federalnych USA w przedmiocie sporu z Oracle.

Informacje o transmisji internetowej i telekonferencji

W dniu 28 lutego 2024 r. o godz. 17:00 czasu wschodniego (godz. 14:00 czasu pacyficznego) spółka Rimini Street zorganizuje telekonferencję i transmisję internetową, aby omówić oraz skomentować wyniki za IV kwartał i za cały rok 2023. Relację na żywo będzie można śledzić na stronie Rimini Street poświęconej relacjom z inwestorami za pośrednictwem linku do wydarzeń dotyczących relacji inwestorskich Rimini Street oraz bezpośrednio za pomocą linku do transmisji internetowej . Udział w telekonferencji będzie możliwy po wybraniu numeru 1-800-836-8184. Retransmisja będzie dostępna przez okres jednego roku po wydarzeniu.

Przytoczenie przez firmę wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP

W niniejszym komunikacie prasowym zawarto wskaźniki finansowe obliczone bez zastosowania standardów GAAP. Wskaźniki te nie opierają się na zestawie powszechnie przyjętych standardów lub zasad rachunkowości. Stanowią one uzupełnienie i nie należy ich traktować jak wyznacznik wyników z działalności spółki zgodnie z wymogami wynikającymi z powszechnie uznanych standardów rachunkowości (ang. generally accepted accounting principles, GAAP) obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych. Wskaźniki te należy zatem traktować jako dodatkowe informacje, które nie zastępują ani nie są nadrzędne względem wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami GAAP. Porównania wskaźników z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w niniejszym komunikacie. W części pt. „Wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP i niektóre inne kluczowe wskaźniki” opisano i objaśniono wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP w odniesieniu do działalności spółki.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000®, jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5500 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę rozwiązań z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter , Instagram , Facebook i LinkedIn . (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „prognoza”, „planuje”, „możliwe”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań lub wszelkich nowych roszczeń; dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem zakazów sądowych dotyczących określonych praktyk biznesowych spółki oraz ich wpływu na przychody i koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą jej klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają obecni i potencjalni klienci, a także zdolność Rimini Street do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; zdolność Rimini Street do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności, zarządzania kosztami uzyskania przychodów oraz precyzyjnego przewidywania wysokości dochodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez spółkę rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność cyklu sprzedaży, ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania, w tym zdolność do ich precyzyjnego prognozowania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do systemów informatycznych spółki i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; zdolność spółki do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki interpretacji podatkowych spółki, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach programu wykupu akcji oraz zdolność spółki do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 1 listopada 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2024 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

 

RIMINI STREET, INC.

Niepoddany kontroli skrócony skonsolidowany bilans

(w tysiącach, z wyłączeniem kwot podanych w przeliczeniu na 1 akcję)

 

 

 

 

 

AKTYWA

 

31 grudnia
2023

 

31 grudnia
2022

Aktywa obrotowe:

 

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

$

115,424

 

$

109,008

 

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania

 

428

 

 

426

 

Należności od innych podmiotów pomniejszone o odpisy w kwotach odpowiednio 656 i 723 USD

 

119,430

 

 

116,093

 

Odroczone koszty umów, bieżące

 

17,934

 

 

17,218

 

Inwestycje krótkoterminowe

 

9,826

 

 

20,115

 

Wydatki opłacone z góry i inne

 

25,647

 

 

18,846

 

Aktywa obrotowe razem

 

288,689

 

 

281,706

 

Aktywa trwałe:

 

 

Rzeczowe aktywa trwałe, pomniejszone o skumulowaną amortyzację w kwocie odpowiednio 18 231 i 15 441 USD

 

10,496

 

 

6,113

 

Aktywa z tytułu praw użytkowania w ramach leasingu operacyjnego

 

5,941

 

 

7,142

 

Odroczone koszty kontraktów, długoterminowe

 

23,559

 

 

23,508

 

Depozyty i inne

 

6,109

 

 

7,057

 

Odroczony podatek dochodowy, netto

 

59,002

 

 

65,515

 

Aktywa razem

$

393,796

 

$

391,041

 

ZOBOWIĄZANIA, PODLEGAJĄCE WYKUPOWI AKCJE UPRZYWILEJOWANE I DEFICYT KAPITAŁU WŁASNEGO

Zobowiązania bieżące:

 

 

Zobowiązania o krótkim terminie zapadalności z tytułu kredytów długoterminowych

$

5,912

 

$

4,789

 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

 

5,997

 

 

8,040

 

Narosłe wynagrodzenia, świadczenia i prowizje

 

38,961

 

 

37,459

 

Inne narosłe zobowiązania

 

18,128

 

 

32,676

 

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego, krótkoterminowe

 

4,321

 

 

4,223

 

Odroczone przychody, bieżące

 

263,115

 

 

265,840

 

Zobowiązania bieżące razem

 

336,434

 

 

353,027

 

Zobowiązania długoterminowe:

 

 

Zadłużenie długoterminowe, pomniejszone o zobowiązania o krótkim terminie zapadalności

 

64,228

 

 

70,003

 

Odroczone przychody, długoterminowe

 

23,859

 

 

34,081

 

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego, długoterminowe

 

6,841

 

 

9,094

 

Inne zobowiązania długoterminowe

 

1,930

 

 

2,006

 

Zobowiązania razem

 

433,292

 

 

468,211

 

Deficyt kapitału własnego:

 

 

Akcje uprzywilejowane, o wartości nominalnej 0,0001 USD. Zatwierdzono 99 820 akcji (wyłączając 180 akcji uprzywilejowanych serii A); nie oznaczono żadnej innej serii

 

 

 

 

Akcje zwykłe, o wartości nominalnej 0,0001 USD. Zatwierdzono 1 000 000 akcji; wyemitowano i nie wykupiono odpowiednio 89 595 i 88 517 akcji

 

9

 

 

9

 

Dodatkowy wpłacony kapitał

 

167,988

 

 

156,401

 

Skumulowane inne całkowite straty

 

(4,167

)

 

(4,195

)

Skumulowany deficyt

 

(202,210

)

 

(228,269

)

Akcje własne, w cenie nabycia

 

(1,116

)

 

(1,116

)

Deficyt kapitału własnego razem

 

(39,496

)

 

(77,170

)

Zobowiązania i deficyt kapitału własnego razem

$

393,796

 

$

391,041

 

 

RIMINI STREET, INC.

Niepoddane kontroli skrócone skonsolidowane sprawozdanie z działalności

(w tysiącach, z wyłączeniem kwot podanych w przeliczeniu na 1 akcję)

 

 

 

 

Za okres 3 miesięcy zakończony w dniu

Za okres całego roku zakończony w dniu

 

31 grudnia

31 grudnia

 

2023

2022

2023

2022

Przychody

$

112,111

 

$

108,621

 

$

431,496

 

$

409,662

 

Koszty uzyskania przychodu

 

43,712

 

 

38,563

 

 

162,513

 

 

152,385

 

Zysk brutto

 

68,399

 

 

70,058

 

 

268,983

 

 

257,277

 

Koszty działalności operacyjnej:

 

 

 

 

Koszty sprzedaży i marketingu

 

34,983

 

 

39,181

 

 

142,339

 

 

143,018

 

Koszty ogólne i administracyjne

 

17,568

 

 

18,100

 

 

73,044

 

 

75,367

 

Koszty odpisów wynikających z utraty wartości związanych z eksploatacją aktywów z prawem korzystania

 

 

 

3,013

 

 

 

 

3,013

 

Koszty reorganizacji

 

 

 

2,525

 

 

59

 

 

2,525

 

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu:

 

 

 

 

Koszty związane z rozstrzygnięciem sporów prawnych

 

2,743

 

 

 

 

2,743

 

 

 

Honoraria i pozostałe koszty procesów sądowych

 

1,558

 

 

12,817

 

 

7,033

 

 

25,654

 

Koszty ubezpieczeń i koszty podlegające odzyskaniu (netto)

 

 

 

 

 

 

 

(389

)

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)

 

4,301

 

 

12,817

 

 

9,776

 

 

25,265

 

Koszty operacyjne ogółem

 

56,852

 

 

75,636

 

 

225,218

 

 

249,188

 

Dochód z działalności operacyjnej

 

11,547

 

 

(5,578

)

 

43,765

 

 

8,089

 

Dochód (koszty) spoza działalności operacyjnej:

 

 

 

 

Koszty odsetek

 

(1,383

)

 

(1,296

)

 

(5,522

)

 

(4,271

)

Pozostałe dochody (koszty) (netto)

 

1,189

 

 

2,684

 

 

2,989

 

 

(13

)

Dochód (strata) przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym

 

11,353

 

 

(4,190

)

 

41,232

 

 

3,805

 

Koszty podatku dochodowego

 

(2,002

)

 

(1,082

)

 

(15,173

)

 

(6,285

)

Dochód (strata) netto

$

9,351

 

$

(5,272

)

$

26,059

 

$

(2,480

)

 

 

 

 

 

Zysk (strata) netto przypadający(-a) na posiadaczy akcji zwykłych

$

9,351

 

$

(5,272

)

$

26,059

 

$

(2,480

)

 

 

 

 

 

Zysk (strata) netto za akcję przypadający(-a) na posiadaczy akcji zwykłych:

 

 

 

 

Podstawowa(-a)

$

0.10

 

$

(0.06

)

$

0.29

 

$

(0.03

)

Rozwodniona(-a)

$

0.10

 

$

(0.06

)

$

0.29

 

$

(0.03

)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych pozostających w obrocie:

 

 

 

 

Podstawowa

 

89,462

 

 

88,355

 

 

89,073

 

 

87,672

 

Rozwodniona

 

89,695

 

 

88,355

 

 

89,536

 

 

87,672

 

 

RIMINI STREET, INC.

Porównania wskaźników obliczonych z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP

(w tysiącach)

 

 

 

 

 

 

 

Za okres 3 miesięcy zakończony w dniu

 

Za okres całego roku zakończony w dniu

 

 

31 grudnia

 

31 grudnia

 

 

2023

 

2022

 

2023

 

2022

Porównanie dochodu z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

Dochód (strata) z działalności operacyjnej

$

11,547

 

$

(5,578

)

$

43,765

 

$

8,089

 

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)

 

4,301

 

 

12,817

 

 

9,776

 

 

25,265

 

Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki

 

3,465

 

 

2,242

 

 

12,522

 

 

10,895

 

Koszty odpisów wynikających z utraty wartości związanych z eksploatacją aktywów z prawem korzystania

 

 

 

3,013

 

 

 

 

3,013

 

Koszty reorganizacji

 

 

 

2,525

 

 

59

 

 

2,525

 

Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP

$

19,313

 

$

15,019

 

$

66,122

 

$

49,787

 

Porównanie dochodu netto bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

Dochód (strata) netto

$

9,351

 

$

(5,272

)

$

26,059

 

$

(2,480

)

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)

 

4,301

 

 

12,817

 

 

9,776

 

 

25,265

 

Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki

 

3,465

 

 

2,242

 

 

12,522

 

 

10,895

 

Koszty odpisów wynikających z utraty wartości związanych z eksploatacją aktywów z prawem korzystania

 

 

 

3,013

 

 

 

 

3,013

 

Koszty reorganizacji

 

 

 

2,525

 

 

59

 

 

2,525

 

Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP

$

17,117

 

$

15,325

 

$

48,416

 

$

39,218

 

Porównanie skorygowanego wskaźnika EBITDA bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

Dochód (strata) netto

$

9,351

 

$

(5,272

)

$

26,059

 

$

(2,480

)

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

Koszty odsetek

 

1,383

 

 

1,296

 

 

5,522

 

 

4,271

 

Koszty podatku dochodowego

 

2,002

 

 

1,082

 

 

15,173

 

 

6,285

 

Koszty amortyzacji

 

826

 

 

633

 

 

2,827

 

 

2,504

 

EBITDA

 

13,562

 

 

(2,261

)

 

49,581

 

 

10,580

 

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)

 

4,301

 

 

12,817

 

 

9,776

 

 

25,265

 

Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki

 

3,465

 

 

2,242

 

 

12,522

 

 

10,895

 

Koszty odpisów wynikających z utraty wartości związanych z eksploatacją aktywów z prawem korzystania

 

 

 

3,013

 

 

 

 

3,013

 

Koszty reorganizacji

 

 

 

2,525

 

 

59

 

 

2,525

 

Skorygowany zysk EBITDA

$

21,328

 

$

18,336

 

$

71,938

 

$

52,278

 

Należności z faktur:

 

 

 

 

Przychody

$

112,111

 

$

108,621

 

$

431,496

 

$

409,662

 

Odroczony przychód krótko- i długoterminowy, na koniec okresu

 

286,974

 

 

299,921

 

 

286,974

 

 

299,921

 

Odroczony przychód krótko- i długoterminowy, na początek okresu

 

238,399

 

 

248,187

 

 

299,921

 

 

300,268

 

Zmiany w przychodach odroczonych

 

48,575

 

 

51,734

 

 

(12,947

)

 

(347

)

Należności z faktur

$

160,686

 

$

160,355

 

$

418,549

 

$

409,315

 

 

Wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP i niektóre inne kluczowe mierniki

Aby udostępnić inwestorom i innym zainteresowanym osobom dodatkowe informacje odnoszące się do wyników działalności spółki Rimini Street, zamieszczony został szereg wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP i niektóre kluczowe wskaźniki. Poniżej opisane są takie wskaźniki jak liczba aktywnych klientów, powtarzalne dochody przeliczone na wartość roczną i wskaźnik utrzymania przychodów. Każdy z nich jest kluczowym miernikiem operacyjnym w kontekście prowadzonej przez spółkę działalności. Ponadto zawarte zostały następujące wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP: dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP, dochód netto bez zastosowania standardów GAAP, wskaźnik EBITDA i skorygowany wskaźnik EBITDA oraz należności z faktur. W załączonych tabelach dokonano porównania każdego z ww. wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnym wskaźnikiem finansowym zestawionym w oparciu o te standardy. Z uwagi na odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku korekty dokonane bez zastosowania standardów GAAP nie wiązały się z żadnymi konsekwencjami podatkowymi. Zestawione przez spółkę wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP zostały dokładniej opisane poniżej.

Pierwotnym celem wykorzystania wskaźników nieprzewidzianych w GAAP jest udzielenie dodatkowych informacji, które zdaniem kierownictwa mogą być przydatne dla inwestorów i umożliwić im dokonanie oceny w ten sam sposób co kierownictwo. Przedstawiamy wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP również dlatego, że naszym zdaniem pomagają one inwestorom w spójny sposób porównać nasze wyniki w różnych okresach rozliczeniowych oraz porównać nasze wyniki z wynikami innych przedsiębiorstw, pomijając pozycje, które naszym zdaniem nie świadczą o wynikach w zakresie naszej głównej działalności. Dokładniej rzecz biorąc, kierownictwo wykorzystuje te wskaźniki nieprzewidziane w GAAP jako miarę wyników z działalności operacyjnej, do sporządzenia rocznego budżetu operacyjnego, do przydzielania środków i poprawy wyników finansowych naszej firmy, do oceny skuteczności naszych strategii biznesowych, do zapewnienia spójności i porównywalności z wynikami finansowymi w przeszłości, w celu ułatwienia porównania naszych wyników z wynikami innych przedsiębiorstw, które często uzupełniają wyniki obliczone według zasad GAAP wskaźnikami finansowymi nieprzewidzianymi w GAAP, oraz w komunikacji z zarządem w sprawie naszych wyników finansowych. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że nie wszystkie przedsiębiorstwa jednakowo definiują te wskaźniki nieprzewidziane w GAAP.

Należności z faktur stanowią zmianę przychodów przyszłych okresów w bieżącym okresie plus przychody za bieżący okres.

Aktywny klient to podmiot, który zakupił nasze usługi wsparcia dla danego produktu, np. przedsiębiorstwo, instytucja edukacyjna lub rządowa czy dział firmy. Dla przykładu, jeśli temu samemu podmiotowi udzielane jest wsparcie w zakresie dwóch produktów, jest on liczony jako dwóch aktywnych klientów. Uważamy, że nasza zdolność zwiększenia liczby aktywnych klientów jest wskaźnikiem wzrostu naszej działalności, powodzenia naszych działań sprzedażowych i marketingowych oraz wartości, jaką nasze usługi stanowią dla naszych klientów.

Powtarzalne dochody przeliczone na wartość roczną to wysokość przychodów z subskrypcji uznanych w kwartale obrotowym pomnożona przez cztery. Stanowi to dla nas wskazówkę, jaki przychód możemy uzyskać w kolejnych 12 miesiącach z istniejącej bazy klientów, zakładając brak rezygnacji i brak zmiany cen w tym okresie. Przychody z subskrypcji nie obejmują dochodów niepowtarzalnych, które dotychczas były nieznaczące.

Wskaźnik utrzymania przychodów to faktyczne przychody z subskrypcji (w dolarach) uznane w okresie 12 miesięcy od klientów, którzy byli klientami firmy w dniu poprzedzającym ten okres, podzielone przez nasze powtarzalne dochody przeliczone na wartość roczną na dzień poprzedzający wspomniany okres 12 miesięcy.

Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP to dochód z działalności z pominięciem: kosztów postępowań sądowych i powiązanych zwrotów w ujęciu netto, wydatków na wynagrodzenie w formie akcji własnych, kosztów reorganizacji oraz odpisów wynikających z utraty wartości związanych z eksploatacją aktywów z prawem korzystania. Wyłączenia te zostały omówione bardziej szczegółowo poniżej.

Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP to dochód netto z pominięciem: kosztów postępowań sądowych i powiązanych zwrotów w ujęciu netto, wydatków na wynagrodzenie w formie akcji własnych, kosztów reorganizacji oraz odpisów wynikających z utraty wartości związanych z eksploatacją aktywów z prawem korzystania. Wyłączenia te zostały omówione bardziej szczegółowo poniżej.

W szczególności kierownictwo nie uwzględnia w stosownych przypadkach następujących elementów we wskaźnikach finansowych nieprzewidzianych w GAAP w przedstawionych okresach:

Koszty postępowań sądowych i powiązane zwroty, netto : koszty postępowań sądowych i powiązane zwroty z ubezpieczenia i apelacji związane są z zewnętrznymi kosztami postępowań spornych. Koszty te i zwroty są odzwierciedleniem trwających postępowań sądowych, których jesteśmy stroną, i nie mają związku z naszą codzienną ani podstawową działalnością, jaką jest świadczenie usług naszym klientom.

Wydatki na wynagrodzenie w formie akcji własnych : częścią strategii wynagrodzeń Rimini Street jest wykorzystanie wynagrodzenia w formie akcji własnych do przyciągnięcia i zatrzymania pracowników. Głównym celem tej strategii jest dopasowanie interesów pracowników do interesów akcjonariuszy i zatrzymanie pracowników na dłuższy czas. W związku z tym wydatki na wynagrodzenie w formie akcji własnych zmieniają się z powodów zasadniczo niezależnych od decyzji operacyjnych i wyników w danym okresie.

Odpisy wynikające z utraty wartości związane z eksploatacją aktywów z prawem korzystania: są to odpisy od aktywów będących przedmiotem dzierżawy z tytułu części jednej z naszych lokalizacji, ponieważ nie korzystamy już z tej przestrzeni i dokonaliśmy korekty naszej przewidywanej straty.

Koszty reorganizacji: koszty obejmujące głównie koszty odpraw związanych z planem reorganizacji spółki.

EBITDA opisuje dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów odsetek, kosztów podatku dochodowego oraz kosztów amortyzacji.

Skorygowany wskaźnik EBITDA Skorygowany wskaźnik EBITDA to zysk EBITDA skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), wydatków na wynagrodzenie w formie akcji własnych, kosztów reorganizacji oraz odpisów wynikających z utraty wartości związanych z eksploatacją aktywów z prawem korzystania, które opisano powyżej.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Osoba kontaktowa ds. relacji z inwestorami
Dean Pohl
Rimini Street, Inc.
+1 925 523-7636
dpohl@riministreet.com

Osoba kontaktowa ds. kontaktów z mediami
Janet Ravin
Rimini Street, Inc.
+1 702 285-3532
pr@riministreet.com

Contacts

Osoba kontaktowa ds. relacji z inwestorami
Dean Pohl
Rimini Street, Inc.
+1 925 523-7636
dpohl@riministreet.com

Osoba kontaktowa ds. kontaktów z mediami
Janet Ravin
Rimini Street, Inc.
+1 702 285-3532
pr@riministreet.com