Azelis rapporteert solide verbetering marges voor 9M 2023

ANTWERPEN, België--()--Koersgevoelige Informatie:

Azelis (Brussels:AZE):

Hoogtepunten 9M 2023

  • Omzet van € 3,2 miljard, een stijging van 2,3% jaar-op-jaar (6,3% bij constante wisselkoersen), doordat daling organische omzet en impact van omrekening wisselkoersen gecompenseerd worden door omzetbijdrage fusies en overnames. In Q3 daalde de groepsomzet met 4,6% jaar-op-jaar tot € 1,0 miljard (een stijging van 3,1% bij constante wisselkoersen).
  • De brutowinst van € 760,1 miljoen vertegenwoordigt een groei van 3,3% vergeleken met het voorgaande jaar. Brutowinstmarge was 23,9%, een groei van 22 bp ten opzichte van het voorgaande jaar, ondersteund door positieve mixeffecten in al onze activiteiten.
  • Aangepaste EBITA van € 375,2 miljoen, een toename van 4,2% en een margegroei van 22 bp ten opzichte van voorgaand jaar. De conversiemarge is met 45 bp gestegen tot 49,4%, wat de weerbaarheid van ons bedrijfsmodel onderstreept.
  • Azelis genereerde een vrije kasstroom van € 389,4 miljoen, een stijging van 41,5% jaar-op-jaar. Kasstroomconversie voor de periode was 102,7%, wat aansluit bij de defensieve, kasstroomgenererende aard van onze bedrijfsactiviteiten.
  • De schuldgraad bedroeg eind september 2023 2,6x, stabiel ten opzichte van juni, en gestegen met 0,3x vergeleken met het voorgaande jaar.
  • Zes overnames voltooid gedurende de periode, die een gecombineerde omzet van meer dan € 370 miljoen in het voorgaande jaar vertegenwoordigen. Nog twee overnames aangekondigd met een gecombineerde omzet in het voorgaande jaar van meer dan € 40 miljoen.
  • Het management heeft er vertrouwen in de Aangepaste EBITA-marge met ten minste 10-15 bp te verhogen voor het volledige jaar. De verwachting is dat de omzet iets hoger zal zijn dan het voorgaande jaar, waarbij de omzetbijdrage door fusies en overnames compensatie biedt voor doorlopende macro-economische uitdagingen, significante wisselkoerstegenvallers, en het portfolio-optimalisatieprogramma van de Groep.

(in miljoenen €)

 

9M 2023

 

9M 2022

 

Gerapporteerde
Verandering

 

Constante
Wisselkoers

Life Sciences

 

1.965,4

 

1.860,8

 

5,6%

 

9,5%

Industrial Chemicals

 

1.214,2

 

1.246,9

 

-2,6%

 

1,4%

Omzet

 

3.179,6

 

3.107,7

 

2,3%

 

6,3%

Brutowinst

 

760,1

 

736,1

 

3,3%

 

7,1%

Brutowinstmarge

 

23,9%

 

23,7%

 

22 bp

 

19 bp

Aangepaste EBITDA1

 

400,0

 

379,8

 

5,3%

 

9,8%

Aangepaste EBITDA Marge

 

12,6%

 

12,2%

 

36 bp

 

42 bp

Aangepaste EBITA1

 

375,2

 

360,1

 

4,2%

 

8,7%

Aangepaste EBITA Marge

 

11,8%

 

11,6%

 

22 bp

 

28 bp

Conversiemarge1

 

49,4%

 

48,9%

 

45 bp

 

79 bp

Vrije Kasstroom1

 

389,4

 

275,1

 

41,5%

 

 

Conversie Vrije Kasstroom1

 

102,7%

 

75,7%

 

2699 bp

 

 

Netto Werkkapitaal / Omzet genormaliseerd voor overnames1

 

15,3%

 

15,9%

 

-62 bp

 

 

Schuldgraad1

 

2,6

 

2,3

 

13,5%

 

 

1 Zie de definities van Alternatieve Prestatiemaatstaven in het Jaarverslag 2022

Toelichting door dr. Hans Joachim Müller, Group CEO: “Ik ben erg trots op de niet aflatende inzet van het hele Azelis-team voor de ondersteuning van onze principalen en klanten in deze uitdagende periode. Net zo dankbaar ben ik voor de focus van onze teams op de bescherming van onze winstgevendheid, nu we de druk die de sector op dit moment te verduren heeft, het hoofd bieden. Onze resultaten voor de eerste negen maanden van 2023 vormen een bewijs voor de veerkracht van ons bedrijfsmodel, evenals de toewijding van onze collega’s om resultaten te blijven neerzetten voor onze stakeholders.

Op basis van onze prestaties over het lopende jaar blijf ik vol vertrouwen dat we voor het hele jaar 2023 een vergroting van de aangepaste EBITA-marge met ten minste 10-15 bp zullen weten te realiseren. De omzetgroei voor het hele jaar zal naar verwachting lager uitvallen dan de gemiddelde jaarlijkse groei-richtwaarde van 8-10% vanwege de impact van de macro-economische uitdagingen, significante wisselkoerstegenvallers, en het portfolio-optimalisatieprogramma van de Groep. Op de middellange termijn blijven we vol vertrouwen dat de Groep, dankzij een combinatie van organische groei en fusies en overnames, de middellange richtwaarde van een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 8-10% zal halen.

We blijven gefocust op de uitvoering van onze groeiplannen en we blijven veelbelovende kansen zien, zowel organische als anorganische, om kapitaal in te zetten en waarde te genereren en we blijven ons inzetten voor de langetermijnstrategie van het bedrijf om uit te groeien tot de toonaangevende leverancier van innovatieve oplossingen op het gebied van de distributie van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten.”

Presentatie van de resultaten door het management

Het management van Azelis nodigt u uit om in een conference call met live webcast om 10.00 uur CET de operationele tendensen en vooruitzichten voor de rest van het jaar te bespreken. Klik hier om de webcast te bekijken.

Operationeel overzicht

Headline resultaten

(in miljoenen €)

 

9M 2023

 

9M 2022

 

F/X
Omrekening

 

M&A Groei
Contributie

 

Organische
Groei

 

Totale
Groei

EMEA

 

1.378,7

 

1.371,0

 

-4,6%

 

7,4%

 

-2,2%

 

0,6%

Americas

 

1.115,6

 

1.198,9

 

-2,2%

 

8,7%

 

-13,4%

 

-6,9%

Asia Pacific

 

685,3

 

537,8

 

-6,1%

 

31,1%

 

2,4%

 

27,4%

Groepsomzet

 

3.179,6

 

3.107,7

 

-3,9%

 

12,0%

 

-5,7%

 

2,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMEA

 

367,3

 

330,7

 

-4,6%

 

8,6%

 

7,0%

 

11,1%

Americas

 

262,2

 

300,7

 

-2,2%

 

6,5%

 

-17,0%

 

-12,8%

Asia Pacific

 

130,6

 

104,6

 

-6,0%

 

27,6%

 

3,2%

 

24,8%

Groep Brutowinst

 

760,1

 

736,1

 

-3,8%

 

10,4%

 

-3,3%

 

3,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMEA

 

195,3

 

170,9

 

-5,3%

 

7,6%

 

12,0%

 

14,2%

Americas

 

146,6

 

168,5

 

-2,5%

 

5,6%

 

-16,1%

 

-13,0%

Asia Pacific

 

59,8

 

43,0

 

-6,5%

 

34,2%

 

11,3%

 

39,0%

Aangepaste EBITA1

 

375,2

 

360,1

 

-4,5%

 

10,3%

 

-1,6%

 

4,2%

1 Totaal Aangepaste EBITA omvat ook de Holdingmaatschappijen

EMEA

(in miljoenen €)

 

Q3
2023

 

Q3
2022

 

Gerapporteerde
Verandering

 

9M 2023

 

9M 2022

 

Gerapporteerde
Verandering

 

Constante
Wisselkoers

Omzet

 

434,3

 

454,6

 

-4,5%

 

1.378,7

 

1.371,0

 

0,6%

 

5,2%

Brutowinst

 

114,8

 

106,1

 

8,2%

 

367,3

 

330,7

 

11,1%

 

15,7%

Brutowinstmarge

 

26,4%

 

23,3%

 

309 bp

 

26,6%

 

24,1%

 

252 bp

 

252 bp

Aangepaste EBITDA

 

58,8

 

53,6

 

9,8%

 

205,4

 

178,8

 

14,9%

 

20,2%

Aangepaste EBITDA-marge

 

13,5%

 

11,8%

 

176 bp

 

14,9%

 

13,0%

 

186 bp

 

195 bp

Aangepaste EBITA

 

55,1

 

50,9

 

8,1%

 

195,3

 

170,9

 

14,2%

 

19,6%

Aangepaste EBITA-marge

 

12,7%

 

11,2%

 

148 bp

 

14,2%

 

12,5%

 

170 bp

 

179 bp

Conversiemarge

 

48,0%

 

48,0%

 

-2 bp

 

53,2%

 

51,7%

 

147 bp

 

187 bp

De omzet in EMEA nam met 0,6% toe (5,2% bij constante wisselkoersen) tot € 1,4 miljard in 9M 2023, terwijl de organische omzet met 2,2% afnam als gevolg van een verminderde vraag op de bredere markt in vergelijking met de zeer sterke groei in het vorige jaar, vooral in Industrial Chemicals. Overnames droegen 7,4% bij aan de omzetgroei, terwijl omrekening van wisselkoersen de omzet in de periode met 4,6% drukten. In 9M 2023 voltooiden we drie overnames in EMEA, die in 2022 goed waren voor een gezamenlijke jaaromzet van ruim € 60 miljoen.

De brutowinst steeg in 9M 2023 met 11,1% jaar-op-jaar (15,7% bij constante wisselkoersen) tot € 367,3 miljoen, wat overeenkomt met een stijging van de brutowinstmarge met 252 bp tot 26,6%, voornamelijk als gevolg van positieve mix-effecten in de bedrijfsactiviteiten. De aangepaste EBITA steeg met 14,2% naar € 195,3 miljoen, wat resulteerde in een margetoename met 170 bp tot 14,2% en een stijging van de conversiemarge met 147 bp, tekenen van voortdurende efficiëntieverbeteringen.

Americas

(in miljoenen €)

 

Q3
2023

 

Q3
2022

 

Gerapporteerde
Verandering

 

9M 2023

 

9M 2022

 

Gerapporteerde
Verandering

 

Constante
Wisselkoers

Omzet

 

380,7

 

436,0

 

-12,7%

 

1.115,6

 

1.198,9

 

-6,9%

 

-4,7%

Brutowinst

 

85,9

 

103,8

 

-17,2%

 

262,2

 

300,7

 

-12,8%

 

-10,6%

Brutowinstmarge

 

22,6%

 

23,8%

 

-124 bp

 

23,5%

 

25,1%

 

-158 bp

 

-157 bp

Aangepaste EBITDA

 

49,5

 

63,3

 

-21,9%

 

154,8

 

175,1

 

-11,6%

 

-9,2%

Aangepaste EBITDA-marge

 

13,0%

 

14,5%

 

-153 bp

 

13,9%

 

14,6%

 

-74 bp

 

-70 bp

Aangepaste EBITA

 

46,6

 

60,6

 

-23,2%

 

146,6

 

168,5

 

-13,0%

 

-10,5%

Aangepaste EBITA-marge

 

12,2%

 

13,9%

 

-167 bp

 

13,1%

 

14,1%

 

-92 bp

 

-87 bp

Conversiemarge

 

54,2%

 

58,4%

 

-419 bp

 

55,9%

 

56,0%

 

-13 bp

 

3 bp

De omzet in de Americas was € 1,1 miljard, wat neerkomt op een daling van 6,9% jaar-op-jaar (-4,7% bij constante wisselkoersen). De activiteiten van de groep in Americas lieten een daling van de organische omzet van 13,4% zien als gevolg van lagere vraag vanuit de eindmarkt, met name in Industrial Chemicals. De resultaten in de regio hadden ook te lijden onder huidige zwakte als gevolg van de concurrentiedruk in Zuid-Amerika1. De daling van de organische omzet en de negatieve wisselkoersimpact van 2,2% werden deels verzacht door de omzetgroeibijdrage van 8,7% van overnames. Gedurende de periode hebben we twee strategische overnames voltooid in de Americas die in 2022 een gecombineerde jaaromzet van meer dan € 150 miljoen genereerden.

De brutowinst in de regio daalde met 12,8% tot € 262,2 miljoen, wat resulteerde in een brutowinstmarge van 23,5%. De daling kwam door de uitdagende handelsomstandigheden, alsmede door verwatering van recente overnames in Zuid-Amerika. Gedurende de periode daalde de aangepaste EBITA met 13,0% tot € 146,6 miljoen, met een aangepaste EBITA-marge van 13,1%. De conversiemarge was grosso modo stabiel met 55,9%, ondanks de voortdurende druk in de regio.

Asia Pacific

(in miljoenen €)

 

Q3
2023

 

Q3
2022

 

Gerapporteerde
Verandering

 

9M 2023

 

9M 2022

 

Gerapporteerde
Verandering

 

Constante
Wisselkoers

Omzet

 

223,4

 

198,1

 

12,8%

 

685,3

 

537,8

 

27,4%

 

33,5%

Brutowinst

 

42,3

 

37,5

 

12,6%

 

130,6

 

104,6

 

24,8%

 

30,8%

Brutowinstmarge

 

18,9%

 

19,0%

 

-3 bp

 

19,1%

 

19,5%

 

-39 bp

 

-43 bp

Aangepaste EBITDA

 

20,7

 

16,1

 

28,1%

 

65,6

 

47,6

 

37,8%

 

44,2%

Aangepaste EBITDA-marge

 

9,3%

 

8,2%

 

111 bp

 

9,6%

 

8,9%

 

72 bp

 

74 bp

Aangepaste EBITA

 

18,6

 

14,4

 

29,2%

 

59,8

 

43,0

 

39,0%

 

45,5%

Aangepaste EBITA-marge

 

8,3%

 

7,2%

 

106 bp

 

8,7%

 

8,0%

 

73 bp

 

76 bp

Conversiemarge

 

43,9%

 

38,2%

 

563 bp

 

45,8%

 

41,1%

 

468 bp

 

489 bp

De omzet in APAC steeg in 9M 2023 met 27,4% tot € 685,3 miljoen, waarbij de groei in Zuidoost-Azië en de bijdrage van recente overnames de voortdurende zwakte in China verzachtten. De organische groei was 2,4% en de omzetgroeibijdrage van de overnames was 31,1% gedurende de periode. Wisselkoerstegenvallers drukten de omzetgroei met 6,1%. In 9M 2023 voltooide Azelis één overname in de regio, die in 2022 goed was voor een jaaromzet van ruim € 160 miljoen.

De brutowinst in de regio steeg met 24,8% tot € 130,6 miljoen, wat neerkomt op een brutowinstmarge van 19,1%, een verwatering van 39 bp als gevolg van de negatieve mixeffecten van recente overnames. De aangepaste EBITA steeg met 39,0% tot € 59,8 miljoen, een margetoename van 73 bp tot 8,7% dankzij de toegenomen schaalvoordelen. Dit resulteerde in een toename van de conversiemarge met 468 bp tot 45,8%.

Holdingmaatschappijen

 

 

Q3
2023

 

Q3
2022

 

Gerapporteerde
Verandering

 

9M 2023

 

9M 2022

 

Gerapporteerde
Verandering

 

Constante
Wisselkoers

Aangepaste EBITA (in miljoen EUR)

 

-8,4

 

-8,5

 

-0,8%

 

-26,4

 

-22,4

 

18,0%

 

18,0%

Als % van Groepsomzet

 

-0,8%

 

-0,8%

 

-3 bp

 

-0,8%

 

-0,7%

 

-11 bp

 

-8 bp

De bedrijfskosten van de holdingmaatschappijen van Azelis, die betrekking hebben op de niet-operationele entiteiten van de Groep en het hoofdkantoor in België, bedroegen in 9M 2023 € 26,4 miljoen, ten opzichte van € 22,4 miljoen in het voorgaande jaar. In verhouding tot de omzet vertonen de bedrijfskosten van de holdingmaatschappijen een lichte stijging tot 0,8%, hoofdzakelijk als gevolg van investeringen ter ondersteuning van de digitaliseringsstrategie van de Groep, alsook van looninflatie.

Vooruitzichten

De op groei gerichte strategie van Azelis wordt geschraagd op een steeds sterker wordende laterale waardeketen, ondersteund door constante investeringen in innovatiepotentieel en digitalisering, en door onze inzet voor duurzaamheid om langetermijnwaarde te creëren. In lijn hiermee streeft het management ernaar op middellange termijn gemiddeld een omzetgroei van 8-10% te genereren en de aangepaste EBITA-marge met 10-15 bp per jaar te vergroten.

Voor het hele jaar 2023 blijft het management er op vertrouwen dat een toename van de aangepaste EBITA-marge met ten minste 10-15 bp wordt gerealiseerd, in overeenstemming met de richtwaarde. Naar verwachting zal de omzetgroei lager uitvallen dan de gemiddelde jaarlijkse richtwaarde van 8-10% vanwege de impact van doorlopende macro-economische uitdagingen, significante wisselkoerstegenvallers, en ons portfolio-optimalisatieprogramma.

Financieel overzicht

(in miljoenen €)

 

Q3
2023

 

Q3
2022

 

Gerapporteerde
Verandering

 

9M 2023

 

9M 2022

 

Gerapporteerde
Verandering

 

Constante

Wisselkoers

Life Sciences

 

648,5

 

652,1

 

-0,6%

 

1.965,4

 

1.860,8

 

5,6%

 

9,5%

Industrial Chemicals

 

389,8

 

436,6

 

-10,7%

 

1.214,2

 

1.246,9

 

-2,6%

 

1,4%

Groepsomzet

 

1.038,3

 

1.088,7

 

-4,6%

 

3.179,6

 

3.107,7

 

2,3%

 

6,3%

Brutowinst

 

243,0

 

247,5

 

-1,8%

 

760,1

 

736,1

 

3,3%

 

7,1%

Brutowinstmarge

 

23,4%

 

22,7%

 

67 bp

 

23,9%

 

23,7%

 

22 bp

 

19 bp

Aangepaste EBITDA

 

120,8

 

124,8

 

-3,2%

 

400,0

 

379,8

 

5,3%

 

9,8%

Aangepaste EBITDA-marge

 

11,6%

 

11,5%

 

17 bp

 

12,6%

 

12,2%

 

36 bp

 

42 bp

Aangepaste EBITA

 

111,8

 

117,4

 

-4,8%

 

375,2

 

360,1

 

4,2%

 

8,7%

Aangepaste EBITA-marge

 

10,8%

 

10,8%

 

-2 bp

 

11,8%

 

11,6%

 

22 bp

 

28 bp

Conversiemarge

 

46,0%

 

47,5%

 

-145 bp

 

49,4%

 

48,9%

 

45 bp

 

79 bp

Omzet

De omzet steeg in 9M 2023 met 2,3% tot € 3,2 miljard, waarbij de achterblijvende organische omzet in sommige markten van de Groep werd gecompenseerd door de omzetgroeibijdrage van overnames. Tijdens de periode daalde de organische omzet van de Groep met 5,7% door een afgenomen vraag, nu de industrie na de zeer sterke groei in de twee voorgaande jaren normaliseert (17,9% gemiddelde organische groei gedurende 2021 en 2022). De omzet uit overnames kwam overeen met een aandeel in de omzetgroei van 12,0%, terwijl omrekening van wisselkoersen een negatieve impact op de omzetgroei van 3,9% vertegenwoordigden.

Onze resultaten voor de periode zijn ook beïnvloed door ons portfolio-optimalisatieprogramma dat, samen met het vertrek uit de niet-essentiële bedrijfsactiviteiten in Rusland, 1,2% van de groepsomzet vertegenwoordigden.

De omzet in Life Sciences steeg met 5,6% tot € 2,0 miljard, ondersteund door een stabiele vraag in EMEA en APAC. De omzet in Industrial Chemicals nam met 2,6% af tot € 1,2 miljard als gevolg van een lagere vraag op de meeste eindmarkten.

In EMEA daalde de organische omzet met 2,2%, waarbij Life Sciences de lagere vraag in Industrial Chemicals verzachtte. In de Americas komt de concurrentiedruk in Zuid-Amerika, alsook de blijvend uitdagende context in Industrial Chemicals in de VS, tot uiting in een daling van de organische omzet met 13,4% in de regio. In Asia Pacific werd de voortdurende zwakte in China gecompenseerd door aanhoudende groei in Zuidoost-Azië, waarmee de organische groei in de regio uitkomt op 2,4%.

Winstgevendheid

De brutowinst steeg in 9M 2023 met 3,3% tot € 760,1 miljoen, wat neerkomt op een brutowinstmarge van 23,9%. De stijging van de brutowinstmarge met 22 bp was toe te schrijven aan positieve mixeffecten, gegeven relatief sterkere prestaties in Life Sciences, die de verwatering van recente overnames compenseerden.

Tijdens de periode steeg de aangepaste EBITA met 4,2% tot € 375,2 miljoen, een toename van 22 bp tot 11,8%. De toename van 45 bp in de conversiemarge tot 49,4% is een blijk van de voordelen van onze variabelekostenbasis, dankzij welke wij kunnen reageren op de marktcontext om onze winstgevendheid te beschermen.

Kasstroom en financiering

De verhouding tussen nettowerkkapitaal en omzet, genormaliseerd voor overnames, bedroeg eind september 2023 15,3%, tegen 15,9% in september 2022. Dat de Groep ondanks de impact van overnames minder investeert in werkkapitaal komt doordat de focus ligt op het genereren van kasstroom en het afstemmen van investeringen in werkkapitaal op de afgenomen bedrijfsactiviteiten, nu de industrie normaliseert na de ongekende groei en de verstoringen van de bevoorradingsketen in de twee voorgaande jaren.

De vrije kasstroom is met 41,5% toegenomen tot € 389,4 miljoen, zodat de kasstroomconversie in de periode uitkwam op 102,7%, vergeleken met een behaalde kasstroomconversie van 75,7% in het voorgaande jaar en 94,8% eind december 2022.

Eind september 2023 bedroeg de nettoschuld € 1,4 miljard en was de schuldgraad 2,6x, tegen respectievelijk € 1,1 miljard en 2,3x eind september 2022. Aan het eind van de periode beschikte de Groep over € 793,9 miljoen aan kasmiddelen en ongebruikte revolving credit facility (RCF).

Gebeurtenissen na afsluiting

Op 23 oktober heeft Azelis de overname aangekondigd van BLH SAS, waarmee zij haar leidende positie in geur- en smaakstoffen in Frankrijk verstevigt. Op 6 november heeft Azelis een overeenkomst getekend voor de overname van Agspec Australia Pty Ltd., een distributeur van speciale chemicaliën actief in gewasvoeding, gewasbescherming en speciale landbouw producten.

Financiële kalender

Datum

     

Gebeurtenis

7 maart 2024

     

Jaarcijfers 2023

25 april 2024

     

Q1 2024 handelsbericht

13 juni 2024

     

Algemene Vergadering 2024

1 augustus 2024

     

Halfjaarresultaten 2024

24 oktober 2024

     

Q3 2024 handelsbericht

Alternatieve prestatiemaatstaven

In al haar financiële berichtgeving (jaar- en tussentijdse verslagen, website, persberichten, presentaties, enz.) presenteert Azelis bepaalde financiële maatstaven en aanpassingen die niet in overeenstemming zijn met de IFRS of enige andere internationaal aanvaarde boekhoudbeginselen. Sommige van die maatstaven worden “alternatieve prestatiemaatstaven” (“APM’s”) genoemd, omdat zij bedragen uitsluiten die zijn opgenomen in, of bedragen omvatten die zijn uitgesloten van, de meest direct vergelijkbare maatstaf die wordt berekend en gepresenteerd volgens de IFRS, of omdat zij worden berekend met financiële maatstaven die niet volgens de IFRS worden berekend. Zie voor meer informatie over deze APM’s, inclusief definities en berekeningsmethode, de sectie “Alternatieve prestatiemaatstaven” in het Jaarverslag 2022.

Opmerkingen voor de redactie

Over Azelis:
Azelis is een toonaangevende leverancier van innovatiediensten in speciale chemicaliën en voedingsingrediënten en telt meer dan 3.800 werknemers in 63 landen wereldwijd. Onze bekwame teams van industrie-, markt- en technische experts houden zich elk bezig met een specifieke markt binnen Life Sciences en Industrial Chemicals. We bieden aan meer dan 59.000 klanten een laterale waardeketen van aanvullende producten, ondersteund door meer dan 2.700 relaties met opdrachtgevers, goed voor een omzet van € 4,1 miljard (2022). Azelis Group NV is genoteerd op Euronext Brussel met als ticker AZE.

In ons uitgebreide netwerk van meer dan 65 toepassingslaboratoria bieden onze met awards bekroonde medewerkers hulp bij de ontwikkeling van formuleringen en technische begeleiding tijdens het gehele proces van productontwikkeling van de klant. We combineren wereldwijd marktbereik met plaatselijke aanwezigheid om een betrouwbare, geïntegreerde en unieke digitale dienst te bieden aan lokale klanten en aantrekkelijke zakelijke kansen aan opdrachtgevers. Met een top industrie-rating door Sustainalytics, gaat Azelis voorop in duurzaamheid. Wij geloven in het opbouwen en onderhouden van solide, eerlijke en transparante relaties met onze mensen en partners.

Invloed door ideeën. Innovatie door formulering.

Belangrijke disclaimer:
Dit jaarverslag kan verklaringen bevatten over Azelis Group NV (de “Vennootschap”) en/of met haar verbonden vennootschappen (gezamenlijk “Azelis” of de “Azelis Group”) die geen historische feiten zijn en die hierbij worden aangeduid als “toekomstgerichte verklaringen”. Voorbeelden van zulke toekomstgerichte verklaringen zijn die over bedrijfsvooruitzichten, omzet, werkkapitaal, liquiditeit, kapitaalbehoeften, rentelasten en -baten, steeds met betrekking tot Azelis Group.

De hierin opgenomen toekomstgerichte verklaringen en ramingen geven het oordeel weer van, en zijn gebaseerd op de informatie beschikbaar voor, het management van de Vennootschap op de datum van dit bericht. Zij gaan samen met een aantal bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten, prestaties of uitkomsten materieel verschillen van de resultaten, prestaties of uitkomsten die expliciet of impliciet zijn opgenomen in de toekomstgerichte verklaringen.

Deze toekomstgerichte verklaringen moeten niet worden beschouwd als garantie voor toekomstige prestaties van Azelis Group en moeten bijgevolg worden overwogen in het licht van diverse belangrijke factoren die tot gevolg zouden kunnen hebben dat de feitelijke resultaten materieel anders zijn dan de in de toekomstgerichte verklaringen opgenomen ramingen of prognoses. Voorbeelden van zulke factoren zijn economische en bedrijfscycli; de voorwaarden van de financieringsregelingen van Azelis; schommelingen in de wisselkoersen; concurrentie op de belangrijkste markten van Azelis; overname en afstoting van bedrijven of activa; en trends in de voornaamste sectoren of economieën waarin Azelis actief is.

Voorgaande opsomming van belangrijke factoren is niet uitputtend. Bij het overwegen van toekomstgerichte verklaringen moet zorgvuldig worden stilgestaan bij voornoemde factoren en andere onzekerheden en gebeurtenissen, evenals bij factoren beschreven in documenten die de Vennootschap van tijd tot tijd indient bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (“FSMA") of publiceert op de website van Azelis (www.azelis.com/investor-relations), waaronder het prospectus met betrekking tot de toelating tot de handel in de effecten van Azelis Group NV op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel van 14 september 2021. Het is belangrijk niet zonder meer af te gaan op zulke toekomstgerichte verklaringen, die slechts gelden op de datum waarop zij zijn gedaan. Behalve voor zover de FSMA, Euronext of de toepasselijke wetgeving dat voorschrijft, is Azelis niet gehouden tot openbare bijwerking of herziening van toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

1 ROCSA (Colombia) werd onderdeel van de organische scope in Q3 2023.

Contacts

Azelis Investor Relations
T: +32 3 613 01 27
E: investor-relations@azelis.com

Contacts

Azelis Investor Relations
T: +32 3 613 01 27
E: investor-relations@azelis.com