The Logic Factory kondigt succesvolle go-live aan van Glencore's zink- en loodactiviteiten om de planningscomplexiteit van feedmix in de mijnbouw aan te pakken en maximale winst te behalen

  • De geavanceerde planningsoplossing van The Logic Factory stelt Glencore in staat om datagestuurde beslissingen te nemen voor een nog grotere efficiëntie.
  • Geavanceerde analyses bieden waardevolle inzichten in de activiteiten van Glencore.
  • Het project stelde nieuwe normen voor het aanpakken van complexiteiten en het bereiken van doelen in de hele grondstoffensector.

The Logic Factory announces successful go-live at Glencore's Zinc and Lead operations to tackle planning complexities of feed mix in the mining industry to maximize profit. (Graphic: Business Wire)

AMSTERDAM--()--The Logic Factory kondigt go-live aan met Glencore, een wereldleider in gediversifieerde grondstoffen.

Glencore is een samenwerking aangegaan met The Logic Factory om geïntegreerde planning te implementeren. De samenwerking verbetert de planning voor alle aspecten van het bedrijf, waaronder toelevering en productie.

Dankzij de samenwerking kan Glencore profiteren van de nieuwste algoritmen die door The Logic Factory zijn geconfigureerd om meerdere scenario's te simuleren en de meest effectieve uitkomst voor het bedrijf te implementeren.

"Het aanpassingsvermogen van de oplossing in combinatie met de ondersteuning van het team van The Logic Factory zorgde voor een grotere efficiëntie en flexibiliteit die van cruciaal belang zijn voor ons bedrijf. De samenwerking heeft ons in staat gesteld om planningsprocessen te stroomlijnen en snelle, datagestuurde beslissingen te nemen."

- Jonathan Haynes, Asset Manager, Glencore -

Het modelleren van de fysische en chemische materiaalstroom door het smelternetwerk kan complex zijn. De oplossing hielp bij het inpassen van de unieke beperkingen, voorschriften en specificaties en maakt een nauwkeurige weergave van het proces mogelijk. Er is een nauwkeurige planning voor transport, mengen in meerdere stappen en verbruik van grondstoffen.

Geïntegreerde besluitvorming en projecties met betrekking tot transport- en productieplannen waren kritieke taken. Glencore heeft nu een nog grotere connectiviteit tussen de zinksmeltactiviteiten, waardoor de planners over de nodige informatie beschikken om de transportplannen, verbruiksplannen en de toekomstige stappen te analyseren en te optimaliseren.

Glencore kan nu snel zijn plannen en strategieën aanpassen om de gevolgen van de marktschommelingen te beperken.

"Een belangrijk aspect van deze samenwerking was het verkrijgen van inzicht in de hele toeleveringsketen van Glencore. Door de integratie van geavanceerde gegevensanalyse en met onze hulp kreeg Glencore nog meer informatie over de waardestroom, van grondstoffen en smelten tot transport en handel. Verbeterde zichtbaarheid zorgt voor proactieve besluitvorming, het vaststellen van knelpunten, optimale toewijzing van middelen en minder inefficiënties in de toeleveringsketen."

- Rudi de Loor, Director of Delivery, The Logic Factory -

De samenwerking richt zich op de veelzijdige complexiteit van de grondstoffenmarkt. Glencore's expertise als belangrijke producent en marketeer en The Logic Factory's uitvoering van geavanceerde supply chain-technologieën leverden een robuust systeem op. Het project heeft nieuwe standaarden gezet om complexiteit aan te pakken en de besluitvorming te optimaliseren.

Over Glencore:

Glencore is één van 's werelds grootste bedrijven op het vlak van gediversifieerde natuurlijke grondstoffen en een belangrijke producent en verkoper van meer dan 60 grondstoffen die het dagelijks leven vooruithelpen. Via een wereldwijd netwerk van bedrijfsmiddelen, klanten en leveranciers produceren, verwerken, recyclen, kopen, verhandelen en distribueren we de grondstoffen die het decarbonisatieproces ondersteunen en tegelijkertijd voldoen aan de huidige energiebehoeften.

Met ongeveer 140.000 werknemers en aannemers en een sterke voetafdruk in meer dan 35 landen in zowel gevestigde als opkomende regio's voor natuurlijke grondstoffen, worden onze marketing- en industriële activiteiten ondersteund door een wereldwijd netwerk van meer dan 40 kantoren.

Glencore's klanten zijn industriële consumenten in de auto-, staal-, energieopwekkings-, batterijproductie- en oliesector. We bieden ook financiering, logistiek en andere diensten aan producenten en consumenten van grondstoffen.

Glencore is er trots op lid te zijn van de Voluntary Principles on Security and Human Rights en de Internationale Raad voor Mijnbouw en Metalen. Wij nemen ook actief deel aan het transparantie-initiatief van de extractie-industrie.

We erkennen onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de wereldwijde inspanningen om de doelen van de Overeenkomst van Parijs te bereiken door onze eigen operationele voetafdruk koolstofarm te maken. We zijn van mening dat we een holistische benadering moeten kiezen en hebben onze inzet bekeken door de lens van onze wereldwijde industriële uitstoot. Tegen een basislijn van 2019 hebben we ons gecommitteerd aan het verminderen van onze Scope 1, 2 en 3 industriële emissies met 15% tegen het einde van 2026, 50% tegen het einde van 2035 en we hebben de ambitie om netto nul industriële emissies te bereiken tegen het einde van 2050. Zie voor meer informatie ons Klimaatrapport 2022 op de publicatiepagina van onze website op glencore.com/publications.

Over The Logic Factory:

The Logic Factory (TLF) is een wereldwijd adviesbureau voor planning en optimalisatie van de toeleveringsketen met als missie klanten te helpen duurzame prestatieverbeteringen door te voeren en waarde te realiseren binnen zijn activiteiten. TLF biedt hoogwaardige oplossingen voor de planning, programmering en optimalisatie op het gebied van productie en supply chain, logistiek en personeel. Een toegewijd, hooggekwalificeerd team van consultants levert doorlopende, continue diensten in de vorm van hosting, onderhoud en ondersteuning. TLF gelooft in het opbouwen van langetermijnrelaties op basis van wederzijds vertrouwen en werkt samen met klanten om bedrijfsgroei te stimuleren, om te zorgen dat operationele doelen worden behaald binnen het meest kosteneffectieve kader. TLF heeft zijn hoofdkantoor in Nederland en kantoren in India, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, waardoor klanten een wereldwijde service krijgen.

Ga voor meer informatie naar www.thelogicfactory.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Seonad Lindsay
The Logic Factory
Seonad.lindsay@thelogicfactory.com | +31 650462982

Contacts

Seonad Lindsay
The Logic Factory
Seonad.lindsay@thelogicfactory.com | +31 650462982