Ny undersökning avslöjar: 65% av anställda i Sverige anser att det borde vara en laglig rättighet att arbeta hemifrån

42% skulle acceptera en lönesänkning i utbyte mot en fyra dagars arbetsvecka och samtidigt förväntar sig 12% en löneökning om de ska återvända till kontoret

STOCKHOLM--()--En ny undersökning, genomförd av det kollaborativa företaget Owl Labs, ledande inom tech för samarbete, belyser en betydande förändring av de anställdas attityder till distansarbete i de nordiska länderna. Undersökningen "The State of Hybrid Work Report 2023" har samlat insikter från 2 000 arbetande personer i Sverige, Danmark, Finland och Norge, och visar att hela 65% av de anställda i Sverige anser att arbete på distans bör vara en laglig rättighet. Detta speglar en ökande efterfrågan på arbetsplatsflexibilitet.

Vidare visar studien att 63% av anställda i Norden, som helhet, anser att distansarbete bör vara en laglig rättighet. Fördelningen av stöd för distansarbete som en laglig rättighet i de övriga nordiska länderna är enligt följande: 66% av de finska anställda, 63% av de norska anställda och 57% av de danska anställda.

Frank Weishaupt, VD på Owl Labs sa: "Denna gemensamma syn på att arbeta hemifrån som en laglig rättighet över hela Norden visar på en förändring i hur anställda ser på sin arbetsmiljö. Det understryker vikten av balans mellan arbete och privatliv samt flexibilitet på arbetsplatsen. Dagens anställda vill inte förlora den flexibilitet som hybridarbete har att erbjuda, och det är nu upp till organisationerna att ta reda på hur de får det att fungera för alla”.

Hybridarbete och en ovilja att komma in på kontoret

Undersökningen visar på en ovilja, bland anställda i Sverige såväl som i övriga Norden, att arbeta från kontoret på heltid. När anställda i Sverige tillfrågades vad de skulle göra om de var tvungna att arbeta på kontoret heltid, uttryckte 42% att de skulle börja söka efter nya jobbmöjligheter, och ytterligare 5% sa att de skulle överväga att sluta på sitt nuvarande jobb helt och hållet.

I de övriga länderna i Norden uttryckte anställda en liknande oro. På frågan om vad de skulle göra om de var tvungna att arbeta på kontoret på heltid, skulle 49% av danskarna, 43% av finländarna och 41% av norrmännnen söka nytt jobb. Andelen anställda som funderade på att sluta sina jobb var lägre, med Finland på 8%, Danmark med 3% och Norge också på 3%.

Vidare indikerar rapportens resultat att även om 52% av de svenska respondenterna uppgav att de för närvarande arbetade på kontoret på heltid, var endast 35% nöjda med detta arrangemang. I övriga Norden uppgav 58% av de tillfrågade att de för närvarande var på kontoret på heltid, men att endast 20% av dem var nöjda med detta arrangemang.

”Undersökningens resultat visar att det finns en koppling mellan det föredragna arbetsarrangemanget och den nuvarande verkligheten för många anställda. Att tvinga kontorsanställda att komma in till kontoret på heltid kan bero på en låg förståelse för hur effektivt hybridarbete kan vara när det är korrekt inrättat. Använd modern samarbetsteknik och utbildning. Lita på dina anställda, ge dem rätt tekniska verktyg och se produktiviteten öka eftersom glada medarbetare med en bättre balans mellan arbete och privatliv också gör ett bättre jobb”, sa Frank Weishaupt.

Balans mellan arbete och privatliv är värt en lönesänkning, men många extrajobbar

Undersökningen tittade också på ekonomiska överväganden relaterade till det föränderliga arbetslandskapet. Bland hybrid- och distansarbetare som undersöktes i Sverige angav 12% att de skulle förvänta sig en löneökning om de inte längre fick arbeta hemifrån på grund av de extra kostnader som är förknippade med närvaro på kontoret. Samma resultat, 12%, visas för alla hybridarbetare i Norden.

Intressant nog uttryckte 42% av de tillfrågade i Sverige och nästan hälften av alla tillfrågade i Norden (48%) en vilja att acceptera en lönesänkning på 10% eller mer i utbyte mot en 4-dagars arbetsvecka. Detta resultat tyder på att anställda söker bättre balans mellan arbete och fritid, och att de är öppna för ekonomiska avvägningar för att uppnå det.

Undersökningen visar också att 1 av 3 (33%) anställda i Sverige har minst ett extrajobb eller en ”sidoinkomst”, och ytterligare 25% säger att de för närvarande inte har ett extrajobb men att de gärna vill ha ett. Resultaten från undersökningen visar samma situation i hela Norden (34%), med ytterligare 38% som säger att de för närvarande inte har ett extrajobb men vill ha ett.

"Resultaten från undersökningen understryker de ekonomiska och samhälleliga förändringar som utlöses av hybrida arbetsmodeller. De anställdas vilja att byta lön för en kortare arbetsvecka återspeglar den växande vikten på balans mellan arbete och fritid samt på välbefinnande", fortsatte Frank Weishaupt.

Fenomenet 'Coffee Badging'

Ett intressant fynd i undersökningen är ett fenomen som kallas "coffee badging", där nästan en tredjedel (32%) av hybridarbetarna i Sverige medgav att de kommit in till kontoret en kort stund bara för att "visa upp sig" och ta en kaffe innan de strax därefter återvänt till hemmakontoret igen. Bland alla hybridarbetare i Norden, erkände 38% att de har gjort detta. Fenomenet visade sig vara särskilt vanligt bland chefer (48%).

Frank Weishaupt, VD på Owl Labs sa: "Coffee badging" belyser den föränderliga dynamiken i hybridarbete. Rädslan för närhetsbias är troligen det som har spelar in här. Medarbetarna vill påminna sina chefer och kollegor om att de finns och är en viktig resurs. När man sätter upp en hybrid arbetsmiljö är inkludering och tid ansikte mot ansikte med varje kollega och chef viktigt, något som enkelt kan byggas in i en arbetsplatspolicy”.

Teknik och möten i den hybrida arbetsmiljön

Undersökningen visar att 92% av svenska arbetare har deltagit i möten där minst en medarbetare har varit med på distans. Undersökningen visade också att 78% av respondenterna betonade vikten av bra teknik när de arbetar.

Utmaningar relaterade till mötesteknik lyftes också fram i undersökningen. 83% av de anställda i Sverige uppgav svårigheter att se människors ansikten och missar därför visuella signaler och 78% av dem uppgav ljudproblem. 83% av de anställda rapporterade att de förlorat mötestid på grund av tekniska svårigheter.

"Vikten av teknik för att underlätta sömlöst hybridarbete kan inte underskattas. Organisationer som prioriterar effektiv och inkluderande mötesteknik kommer dels att spara tid och vara bättre rustade för att möta de föränderliga behoven hos sin arbetsstyrka", avslutade Frank Weishaup, VD på Owl Labs.

AI och framtiden

Utöver bra mötesteknik uttryckte de tillfrågade ett intresse för framtida tekniska framsteg, där 35% uppgav intresse för AI- eller AI-assistenter, 33% för AR- eller mixed reality-enheter och 24% för förbättrad videokonferensteknik.

Om undersökningen

Owl Labs undersökte 2 000 heltidsanställda i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18+, på företag med 2+ anställda. Dessa undersökningsdata samlades in i juni 2023 i samarbete med forskningskonsultföretaget Vitreous World.

Om Owl Labs

Owl Labs är det första företaget att bygga AI-drivna, 360-graders videokonferenslösningar för hybridorganisationer. Dess produktsvit gör möten mer inkluderande och samverkande genom att jämna spelplanen mellan deltagare på distans och i rummet. Företagets flaggskeppsprodukt, Meeting Owl® 3, är den första WiFi-aktiverade, 360-graders kameran, mikrofonen och högtalaren som automatiskt zoomar in på den som talar. Owl Labs har samlat in 47 miljoner dollar i finansiering och är baserat i Boston, med distans- och hybridanställda över hela världen. För att lära dig mer, besök OwlLabs.com.

Contacts

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jenny Widing, PR för Owl Labs i Norden, via Northern Link PR
jenny@nlpr.se

Contacts

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jenny Widing, PR för Owl Labs i Norden, via Northern Link PR
jenny@nlpr.se