Andersen uruchamia globalną praktykę w obszarze wyceny

Dodanie zdolności w zakresie wyceny w ponad 20 krajach w Ameryce Północnej, Europie, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w Azji

SAN FRANCISCO--()--Andersen, najszybciej rozwijająca się na świecie niezależna, multidyscyplinarna firma świadcząca usługi profesjonalne, uruchomiła nową globalną praktykę w obszarze wyceny w celu poszerzenia swojej platformy usług podatkowych, prawnych i powiązanych na rzecz klientów. Globalny zespół ds. wyceny Andersen współpracuje z firmami, funduszami, cennymi klientami indywidualnymi i firmami rodzinnymi w celu zapewniania wyceny przedsiębiorstw, aktywów materialnych i niematerialnych oraz złożonych papierów wartościowych do celów podatkowych, sprawozdawczości finansowej i doradztwa transakcyjnego. Klienci firmy pochodzą z różnorodnych branż, od technologii po produkcję oraz od rolnictwa po biofarmaceutyki.

Globalna praktyka Andersen w obszarze wyceny w momencie jej uruchomienia jest obecna w ponad 20 krajach na całym świecie, w Ameryce Północnej, Europie, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w Azji.

– Usługi podatkowe, prawne i w zakresie wyceny są ze sobą ściśle powiązane, jednak żadna inna firma świadcząca usługi profesjonalne nie oferuje wszystkich tych zdolności na skalę globalną pod jednym dachem – powiedział Mark Vorsatz, prezes i dyrektor generalny Andersen Global. – Naszą wizją w Andersen jest stworzenie platformy, dzięki której klienci mogą bezproblemowo współpracować z jedną firmą multidyscyplinarną, której mogą ufać, w dowolnym miejscu na świecie. Chcemy stać się jedną z największych niezależnych firm świadczących usługi wyceny na świecie w ciągu kilku następnych lat.

Na czele nowej globalnej praktyki Andersen w obszarze wyceny stoi dyrektor zarządzający Sid Luckenbach, który był krajowym liderem w zakresie usług wyceny świadczonych przez firmę w USA od 18 lat.

– Struktury biznesowe i instrumenty finansowe stają się coraz bardziej złożone – powiedział Luckenbach. – Stają się one jeszcze bardziej skomplikowane w przypadku transakcji transgranicznych i podlegających wielu jurysdykcjom. Dlatego też podejście tradycyjne nie jest już wystarczające. Nasza globalna praktyka w obszarze wyceny zapewnia dogłębną wiedzę ekspercką wraz z zasięgiem geograficznym, jakiego potrzebują klienci, niezależnie od lokalizacji ich aktywów.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych i prawnych oraz w zakresie wyceny z całego świata. Założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, stowarzyszenie Andersen Global skupia ponad 14 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 400 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700