Medisca podejmuje działania w celu ochrony swoich innowacyjnych technologii

Medisca pozywa firmy Fagron, HiperScan i Gako za naruszenie patentów.

MONTREAL--()--Na przestrzeni dziesięcioleci strategicznych inwestycji w badania i rozwój marka Medisca stała się synonimem innowacyjnych technologii koncentrujących się na klientach. Na przykład w ramach tworzenia receptur leków firma Medisca ciągle zapewnia dostosowane do potrzeb rozwiązania z niezachwianym zobowiązaniem do gwarantowania jakości i innowacji. Obejmuje to wiodącą w branży technologię Medisca MAZ Mixer służącą do tworzenia receptur leków wprowadzoną przez firmę po latach badań i testów. Medisca MAZ Mixer zapewnia wydajne, jednolite, wysokiej jakości rozwiązanie do tworzenia setek formuł.

Aby nadal gwarantować innowacje, których chce i potrzebuje branża, firma uzupełnia swoje inwestycje w badania i rozwój solidnym portfolio własności intelektualnej. Obejmuje to patenty w USA, Europie, Kanadzie i Australii. Przez lata Medisca podejmowała działania w celu informowania branży o swoim portfolio patentów, w tym związanych z pionierską technologią Medisca MAZ Mixer. Kilka firm podjęło jednak decyzję o oferowaniu produktów, które naruszają własność intelektualną Medisca.

W celu ochrony swoich cennych praw i zapewnienia, by firmy prowadziły uczciwą konkurencję, Medisca zamierza chronić swoje zastrzeżone technologie przed naruszającą je działalnością konkurentów. To globalne działanie egzekwujące zostało wszczęte dzisiaj wraz z wniesieniem pozwu przez Medisca przeciwko firmom Fagron B.V., HiperScan GmbH i Gako Deutschland GmbH za naruszenie patentu o numerze 3,538,071, należącym do niemieckiego kontrahenta Medisca. Pozew został wniesiony w sądzie rejonowym w Monachium w Niemczech i przewiduje w ramach zabezpieczenia roszczeń nakaz sądowy i zadośćuczynienie pieniężne.

– Z pełnym szacunkiem dla innowacji i odpowiedzialnością za ochronę naszej własności intelektualnej uznajemy za konieczne podjęcie działań prawnych w odpowiedzi na to naruszenie patentu – powiedziała Panagiota Danopoulos, starsza wiceprezes ds. strategii i innowacji w Medisca. – Wierzymy w uczciwy i konkurencyjny rynek, który pobudza innowacje, a pozew ten wzmacnia nasze zobowiązanie do podtrzymywania tych zasad, z jednoczesną obroną naszego ducha innowacyjności.

Firma Medisca ma nadzieję, że dzisiejsze wniesienie pozwu przypomni wszystkim konkurentom o znaczeniu poszanowania własności intelektualnej należącej do firmy. Branża opracowująca receptury (np. farmaceutyczna i CBD) zaczęła polegać na jakości i wydajności oferowanej przez technologię Medisca MAZ Mixer. Branża musi nadal mieć zaufanie do tych produktów oraz niezrównanej obsługi klienta i rozwiązujących problemy innowacji oferowanych przez Medisca.

Informacje o Medisca:

Medisca to globalna firma zlokalizowana w Ameryce Północnej, Australii i Europie, która zapewnia wkład w opiekę zdrowotną, wykorzystując silne partnerstwa zapewniające dostosowane do potrzeb rozwiązania, wykazująca niezachwiane zaangażowanie w jakość i innowacje. Wspierana ponad 30-letnim doświadczeniem i silnymi fundamentami w dziedzinie dostaw na potrzeby tworzenia receptur leków, firma Medisca działa na zasadzie współpracy z innymi przedsiębiorstwami, zapewniając im kompleksową ofertę opartą na wartościach, konsekwencji, elastyczności i lojalności. Jako partner w dziedzinie wellness, Medisca oferuje niezachwiane zobowiązanie do poprawy jakości życia z uwzględnieniem różnorodności potrzeb i ludzi. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.medisca.com oraz w serwisach LinkedIn, Facebook, Twitter i YouTube.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Adam Pinsky
Dyrektor ds. komunikacji
apinsky@medisca.com
+1 (438) 304-6756

Contacts

Adam Pinsky
Dyrektor ds. komunikacji
apinsky@medisca.com
+1 (438) 304-6756