NIQ rozšiřuje sdílení dat v rámci platformy Connect pomocí technologie Snowflake

Dostupnost prostřednictvím sdílení dat na platformě Snowflake efektivně zlepšuje přístup k datům v reálném čase

CHICAGO--()--Společnost NIQ, světový lídr v oblasti spotřebitelských informací, s potěšením oznamuje, že možnosti platformy NIQ Connect se nyní rozšířily o využití technologie Snowflake Secure Data Sharing. Tato schopnost představuje významný milník pro platformu NIQ Connect, přičemž umožňuje zákazníkům na 84 světových trzích rozšířené možnosti sdílení dat a bezproblémový přístup k datům v reálném čase. Díky tomu lze eliminovat doby čekání na zpracování a načítání dat a dosáhnout tak bezkonkurenční efektivity a operativnosti ve složitém spotřebitelském prostředí.

„Rozšířením schopnosti bezproblémového přístupu ke globálním, všesměrovým datům můžeme klientům umožnit ukázat nové cesty vedoucí k růstu i ve velmi složitém spotřebitelském prostředí,“ řekl Troy Treangen, produktový ředitel společnosti NIQ. „Inovace jsou naším kompasem a naše odhodlání přepracovat platformu Connect vytyčilo nový směr. Naše strategické investice nám umožnily uvolnit sílu moderních možností sdílení dat a nasměrovat naše klienty k lepší budoucnosti založené na datech.“

Platforma NIQ Connect je pro podniky klíčovým přínosem, který jim umožňuje využívat data napříč všemi oblastmi jejich organizace. Díky integrovaným datovým zdrojům mohou podniky snadno identifikovat vznikající trendy, přesně určit nedostatky ve výkonnosti a rychle reagovat na příležitosti k růstu. Tato globální spolupráce je připravena odhalit nové poznatky, které povedou k hlubšímu pochopení chování a preferencí zákazníků.

Mezi další důležité prvky integrace platformy Connect společnosti NIQ s řešením Retail Data Cloud společnosti Snowflake patří:

  • Bezproblémová integrace dat: Společnosti budou moci těžit z bezproblémové integrace bohatých spotřebitelských a obchodních dat společnosti NIQ do prostředí platformy Snowflake. Tato integrace zjednodušuje přístup k rozsáhlým zdrojům dat a přináší našim klientům výrazné zrychlení přístupu k datům.
  • Bezpečné sdílení dat: Dostupnost prostřednictvím platformy Snowflake usnadňuje sdílení dat téměř v reálném čase, což podnikům umožňuje okamžitý přístup k datům společnosti NIQ a jejich vyhledávání. Tato dynamická výměna informací umožňuje organizacím udržet si náskok v dnešním rychlém podnikatelském prostředí.
  • Škálovatelnost a flexibilita: Platforma NIQ Connect se systémem Snowflake Secure Data Sharing je navržena tak, aby ji bylo možné bez problémů škálovat s rostoucími potřebami podniků v oblasti dat. Ať už se jedná o začínající firmu, nebo podnik ze žebříčku Fortune 500, poskytuje flexibilitu, která umožňuje přizpůsobení a růst v rychle se měnícím prostředí.
  • Rozšířené možnosti umělé inteligence a strojového učení: Podniky mohou v rámci platformy Snowflake využívat pokročilou analytiku a strojové učení, aby z dat NIQ získaly užitečné poznatky. Tato synergie podporuje inovace a umožňuje společnostem přijímat přesná rozhodnutí založená na datech.
  • Zabezpečení dat a dodržování předpisů: NIQ i Snowflake kladou důraz na bezpečnost dat a dodržování předpisů. Společné řešení zajišťuje ochranu citlivých dat, což poskytuje podnikům a jejich zákazníkům klid na práci a zároveň jim umožňuje plnit neustále vznikající legislativní požadavky.

„Společnost NIQ se zavázala pomáhat společnostem, aby se staly operativnější v době, kdy je schopnost jednat rychle na základě přesných dat nejdůležitější," dodal Treangen. „Tento inovativní přístup ke sdílení dat poskytne uživatelům platformy Connect konkurenční výhodu již dnes a umožní jim lépe se připravit na budoucnost. Modernizujeme všechny úrovně naší platformy Connect a jsme nadšeni z vylepšení, která pomáhají našim klientům k úspěchu."

„Společnost NIQ, která má vedoucí postavení v oblasti maloobchodních a spotřebitelských informací, je v maloobchodním odvětví stálicí v poskytování dat, která maloobchodníkům a společnostem vyrábějícím spotřební zboží poskytují konkurenční výhodu,“ uvedla Rosemary DeAragon, globální ředitelka pro maloobchod a spotřební zboží ve společnosti Snowflake. „Jsme velmi rádi, že můžeme spojit plný výkon technologie Snowflake Retail Data Cloud a platformy NIQ Connect, což umožní hladký celosvětový přístup ke kritickým datům prostřednictvím sdílení dat na platformě Snowflake.“

Společnost NIQ se věnuje podpoře inovací a umožňuje organizacím prosperovat ve světě založeném na datech. Spolupráce mezi NIQ a Snowflake představuje transformační krok ve světě sdílení dat a bude utvářet budoucnost v oblasti analýzy dat. Vzhledem k tomu, že organizace si stále více uvědomují hodnotu dat v rámci své činnosti, umožnění bezproblémové a efektivní výměny poznatků jim poskytne možnost odhalit nové příležitosti a snadno se orientovat v datovém prostředí.

Další informace o této platformě NIQ Connect a jejích výhodách naleznete na adrese https://nielseniq.com/global/en/solutions/nielseniq-connect/.

O NIQ

NIQ je přední světovou společností v oblasti spotřebitelských informací, která poskytuje nejúplnější porozumění nákupnímu chování spotřebitelů a odkrývá nové cesty k růstu. V roce 2023 se NIQ spojila se společností GfK, čímž došlo ke spojení dvou lídrů v oboru s bezkonkurenčním globálním dosahem. Díky holistickému čtení maloobchodu a nejkomplexnějším poznatkům o spotřebitelích – poskytovaným s pokročilou analytikou prostřednictvím nejmodernějších platforem – dodává společnost NIQ Full ViewTM.

NIQ je společnost z portfolia Advent International, která působí na více než 100 trzích a pokrývá více než 90 % celosvětové populace. Další informace naleznete na internetových stránkách NIQ.com.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Media
Gillian Mosher
Vice President, Communications
(gillian.mosher@nielseniq.com)

Contacts

Media
Gillian Mosher
Vice President, Communications
(gillian.mosher@nielseniq.com)