Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) ogłasza, że Arabia Saudyjska będzie gospodarzem Światowego Dnia Środowiska w 2024 roku

Agricultural terraces in the Southern Region of KSA (Photo: AETOSWire)

RIJAD, Arabia Saudyjska--()--Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) ogłasza, że Królestwo Arabii Saudyjskiej będzie gospodarzem Światowego Dnia Środowiska w 2024 roku, podkreślając w ten sposób pionierskie wysiłki tego kraju w skali lokalnej, regionalnej i międzynarodowej oraz przodujące inicjatywy na rzecz podniesienia poziomu świadomości i promowania działań mających na celu ochronę środowiska.

Światowy Dzień Środowiska, którego głównymi tematami będą renaturyzacja oraz walka z pustynnieniem i suszami, jest obchodzony corocznie w dniu 5 czerwca. Wydarzenie to podkreśli pilną potrzebę międzynarodowej współpracy i koordynacji wysiłków na rzecz wdrażania właściwych strategii i działań, których celem jest ochrona i regeneracja przyrody oraz zrównoważona przyszłość.

Światowy Dzień Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, aby podkreślić znaczenie działań wymagających uczestnictwa dla ochrony środowiska. Zgodnie z tą filozofią, Arabia Saudyjska zrobiła dużo, w skali lokalnej i regionalnej, dając początek inicjatywom Saudi Green i Middle East Green oraz wdrażając szereg inicjatyw w ramach Narodowej Strategii Środowiskowej. Saudyjski rząd przyjął nowe prawo środowiskowe oraz Narodowy Program Świadomości Środowiskowej, aby zapewnić ochronę środowiska w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Królestwo wprowadziło również Narodowy Tydzień Środowiska i stworzyło pięć ośrodków zajmujących się ochroną przyrody w Arabii Saudyjskiej, a także Fundusz Środowiskowy.

W skali globalnej podczas prezydencji saudyjskiej w grupie G20 uruchomiono inicjatywy Coral Research and Development Accelerator Platform oraz Global Initiative on Reducing Land Degradation and Enhancing Conservation of Terrestrial Habitats, których celem jest ochrona i przywracanie pierwotnego stanu siedlisk morskich i lądowych.

Inger Andersen, dyrektor wykonawcza Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), z satysfakcją przyjęła udział Arabii Saudyjskiej w zbiorowych globalnych wysiłkach na rzecz rekonstrukcji gleb i zapobiegania suszom. Andersen zauważyła, że UNEP i KSA zwiększą wysiłki na rzecz odbudowy środowiska i ochrony planety dla przyszłych pokoleń.

Światowy Dzień Środowiska stał się największą światową platformą, która w zamyśle ONZ ma podnosić poziom świadomości na świecie i zachęcać do działań na rzecz środowiska od 1973 roku. Pod auspicjami programu UNEP ponad 150 krajów uczestniczy corocznie w światowych obchodach.

Więcej informacji:

https://www.mewa.gov.sa/en/Pages/default.aspx
https://www.greeninitiatives.gov.sa/

Śledź nasze konta:

You Tube
Twitter

*Źródło: AETOSWire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Sarah F. Alharbi
Tłumacz, Ministerstwo Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa.
sarafalharbi@mewa.gov.sa

Contacts

Sarah F. Alharbi
Tłumacz, Ministerstwo Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa.
sarafalharbi@mewa.gov.sa