U. S. Steel start onderzoek naar strategische alternatieven

  • De onderneming streeft naar maximalisatie van aandeelhouderswaarde na ontvangst van meerdere ongevraagde voorstellen
  • De tot nu toe ontvangen voorstellen zijn een bevestiging van U.S. Steel's strategie en succesvolle trackrecord in de uitvoering

PITTSBURGH--()--United States Steel Corporation (NYSE: X) (“U. S. Steel”) heeft vandaag aangekondigd dat de raad van bestuur heeft besloten een officieel onderzoeksproces te starten. Het onderzoek zal worden verricht met behulp van externe financiële en juridische adviseurs, om strategische alternatieven voor het bedrijf te evalueren. De raad van bestuur en het managementteam zetten zich in om te handelen in het beste belang van de onderneming, zijn aandeelhouders en stakeholders. U.S. Steel heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het omvormen van de onderneming tot een klantgerichte, wereldwijd concurrerende 'Best for All®-staalproducent, terwijl het bedrijf de strategische markten blijft veroveren, de kostencurve verlaagt en de talentencurve opschaalt.

"De raad van bestuur en het managementteam van U.S. Steel zijn vastbesloten om de waarde voor onze aandeelhouders te maximaliseren. Daarom zijn we begonnen om de strategische alternatieven uitgebreid en grondig te evalueren," aldus David B. Burritt, president, Chief Executive Officer en lid van de raad van bestuur van U.S. Steel. "Deze beslissing is genomen nadat de onderneming meerdere ongevraagde voorstellen heeft ontvangen die varieerden van de acquisitie van bepaalde productieactiva tot een overname van de gehele onderneming. De raad van bestuur hanteert een weloverwogen aanpak bij het overwegen van deze voorstellen. Wij zullen meer informatie inwinnen om de voorlopige voorstellen te bekijken, waarbij voortdurend diligence-onderzoek en beoordelingen worden uitgevoerd."

Burritt vervolgt: "U.S. Steel heeft nu een strategisch traject achter de rug en de doorgevoerde transformatie is indrukwekkend. We hebben de beste elektrostaalprocessen en afwerkingscapaciteiten in de productie opgebouwd en tegelijkertijd onze CO2-voetafdruk verkleind. Onze balans is sterker dan ooit en we leveren een veerkrachtige kasstroom terwijl we prioriteit geven aan direct rendement voor aandeelhouders. De getoonde interesse in de tot nu toe ontvangen ongevraagde voorstellen is een bevestiging van U.S. Steel's strategie en succesvolle staat van dienst in de uitvoering. In de periode dat de raad van bestuur de eerder ontvangen voorstellen en de verwachte toekomstige voorstellen beoordeelt, blijft ons hele team gefocust op het veilig en verantwoord uitvoeren van al onze activiteiten en het bevorderen van onze 'Best for All'®-strategie, terwijl we blijven leveren voor alle belanghebbenden."

Er bestaat geen deadline of definitief tijdschema voor de voltooiing van het beoordelingsproces van strategische alternatieven. Er kan geen garantie worden gegeven dat dit proces zal resulteren in het nastreven van een transactie door de onderneming of een ander strategisch resultaat. U. S. Steel is niet van plan om verder publiekelijk commentaar te geven op de beoordeling van strategische alternatieven totdat het onderzoek is afgerond of totdat het bedrijf bepaalt dat openbaarmaking wettelijk verplicht is of anderszins gepast wordt geacht.

Adviseurs

Barclays Capital Inc. en Goldman Sachs & Co. LLC treden op als financieel adviseurs van U.S. Steel. Milbank LLP en Wachtell, Lipton, Rosen & Katz treden op als juridisch adviseurs.

United States Steel Corporation is een toonaangevende staalproducent die in 1901 werd opgericht. Met een niet-aflatende focus op veiligheid, bevordert de klantgerichte Best for All®-strategie van het bedrijf een veiligere, duurzamere toekomst voor U.S. Steel en zijn stakeholders. Met een hernieuwde nadruk op innovatie bedient U. S. Steel de auto-, bouw-, apparaten-, energie-, container- en verpakkingsindustrie met staalproducten met een hoge toegevoegde waarde, zoals U. S. Steel's eigen geavanceerde hoogsterktestaal XG3®. Het bedrijf heeft ook een concurrerende voordelige ijzerertsproductie en een jaarlijkse productiecapaciteit van 22,4 miljoen ton ruwstaal. Het hoofdkantoor van U.S. Steel is gevestigd in Pittsburgh, Pennsylvania, met vestigingen van wereldklasse in de Verenigde Staten en Midden-Europa. Ga voor meer informatie naar www.ussteel.com.

WAARSCHUWING MET BETREKKING TOT TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Dit persbericht bevat informatie die "toekomstgerichte verklaringen" kan bevatten in de betekenis van Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Het is onze bedoeling dat deze toekomstgerichte verklaringen vallen onder de Safe Harbor-bepalingen voor toekomstgerichte verklaringen in deze secties. In het algemeen duiden we dergelijke toekomstgerichte verklaringen aan door het gebruik van de woorden "geloven", "verwachten", "voornemen", "schatten", "anticiperen", "projecteren", "doelen", "voorspellen", "nastreven", "zouden moeten", "plannen", "doel", "toekomst", "zullen", "kunnen" en soortgelijke uitdrukkingen of door het gebruik van toekomstige data. Het ontbreken van deze woorden of soortgelijke uitdrukkingen betekent echter niet dat een verklaring niet toekomstgericht is. Toekomstgerichte verklaringen zijn geen historische feiten, maar vertegenwoordigen slechts de overtuigingen van de onderneming met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen, waarvan vele door hun aard onzeker zijn en buiten de controle van de onderneming vallen. Het is mogelijk dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en ontwikkelingen van de onderneming wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten, ontwikkelingen en financiële toestand die in deze toekomstgerichte verklaringen worden beschreven. Het management is van mening dat deze toekomstgerichte verklaringen redelijk zijn op het moment dat ze worden gedaan. Er dient echter voorzichtigheid in acht te worden genomen om niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, omdat deze alleen gelden op de datum waarop ze zijn gedaan. Ons bedrijf neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij dit wettelijk verplicht is. Daarnaast zijn toekomstgerichte verklaringen onderhevig aan bepaalde risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de historische ervaringen van ons bedrijf en onze huidige verwachtingen of prognoses. Deze risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de vraag of de doelstellingen van het evaluatieproces van de strategische alternatieven zullen worden bereikt; de voorwaarden, structuur, voordelen en kosten van een strategische transactie; de timing van een transactie en of een transactie tot uitvoering zal worden gebracht; het risico dat het onderzoek naar strategische alternatieven en de aankondiging daarvan een nadelig effect zou kunnen hebben op het vermogen van de onderneming om klanten te behouden en personeel op sleutelposities te behouden en in dienst te nemen en om relaties met klanten, leveranciers, werknemers, aandeelhouders en andere zakelijke relaties te onderhouden en op zijn bedrijfsresultaten en activiteiten in het algemeen; het risico dat het onderzoek naar strategische alternatieven de aandacht en tijd van het management van de onderneming zou kunnen afleiden, het risico van onverwachte kosten of uitgaven als gevolg van het onderzoek; het risico van een rechtszaak in verband met het onderzoek; en de risico's en onzekerheden beschreven in "Punt 1A. Risicofactoren" in ons jaarverslag op Formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2022 en de risico's en onzekerheden die van tijd tot tijd worden beschreven in onze toekomstige rapporten die worden ingediend bij de Securities and Exchange Commission.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Tara Carraro
Senior Vice President, Chief Communications Officer
T- 412-433-1300
E- media@uss.com

Kelly Sullivan / Ed Trissel
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
T- 212-355-4449

Kevin Lewis
Vice President
Finance
T- 412-433-6935
E- klewis@uss.com

Contacts

Tara Carraro
Senior Vice President, Chief Communications Officer
T- 412-433-1300
E- media@uss.com

Kelly Sullivan / Ed Trissel
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
T- 212-355-4449

Kevin Lewis
Vice President
Finance
T- 412-433-6935
E- klewis@uss.com