Rimini Street potwierdza gwarancję wydłużenia okresu pomocy technicznej i świadczenia usług zarządzanych dla klientów lokalnych SAP ECC i S/4HANA o 15 lat, zapewniając maksymalny zwrot z inwestycji i umożliwiając innowacyjność bez przymusowej...

Wbrew niedawnym komunikatom SAP informujących o niedostępności nowych innowacji dla licencjobiorców SAP korzystających z pakietu Business Suite/ECC 6.0 i S/4HANA w środowisku lokalnym, Rimini Street oferuje gwarancję długoterminowej obsługi licencjobiorców SAP oraz zwiększone wsparcie, istotne oszczędności, niezawodność, elastyczność i przewidywalność kosztów w przypadku wyboru usług Rimini Support™ i Rimini Manage™

Rimini Street Reaffirms Guarantee of 15 Additional Years of Support and Managed Services for SAP ECC and S/4HANA On-Premises Clients, Providing Maximum ROI and Enabling Innovation without Forced Migrations to S/4HANA Cloud (Graphic: Business Wire)

LAS VEGAS--()-- 

Rimini Street potwierdza gwarancję wydłużenia okresu pomocy technicznej i świadczenia usług zarządzanych dla klientów lokalnych SAP ECC i S/4HANA o 15 lat, zapewniając maksymalny zwrot z inwestycji i umożliwiając innowacyjność bez przymusowej migracji do S/4HANA w chmurze

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, potwierdził dzisiaj gwarantowaną dostępność bezproblemowego i istotnie usprawnionego wsparcia oraz usług zarządzanych przez kolejnych 15 lat dla dziesiątek tysięcy licencjobiorców lokalnych produktów SAP ECC i S/4HANA.

Gdy licencjobiorcy produktu SAP ECC coraz częściej stawiają czoła naciskom sugerującym konieczność migracji do S/4HANA do 2027 r., imponujące grono klientów SAP, którzy wybrali Rimini Street, cieszy się swobodą i elastycznością własnego planu działania i harmonogramu w zakresie rozwiązań informatycznych, które stale pozostają pod ich kontrolą, dzięki czemu dyrektorzy ds. doświadczeń i systemów informatycznych, kierownicy finansowi i członkowie zarządów znów zyskują możliwość planowania i realizacji przedsięwzięć oraz dokonywania śmiałych innowacji u boku zaufanego partnera.

Niedawne deklaracje firmy SAP wzbudzają coraz więcej niepokoju wśród licencjobiorców lokalnych produktów SAP ECC i S/4HANA

W świetle dwóch istotnych niedawnych deklaracji SAP w społeczności użytkowników lokalnych produktów SAP ECC i S/4HANA zawrzało, a wzrost rocznych kosztów utrzymania zaniepokoił wielu z nich, ponieważ teraz dostęp do nowych funkcji mają mieć wyłącznie klienci publicznej i prywatnej chmury SAP korzystający z systemu RISE with SAP.

Dyrektor generalny SAP, Christian Klein, podczas telekonferencji w dniu 20 lipca 2023 r. poświęconej omówieniu wyników finansowych za II kwartał 2023 r. stwierdził, że „należy zdecydowanie podkreślić, że najnowsze innowacje i funkcje SAP zostaną dostarczone wyłącznie w ramach publicznej i prywatnej chmury SAP korzystającej z systemu RISE with SAP jako technologii umożliwiającej ich obsługę. W ten sposób dostarczymy te innowacje szybko, sprawnie, skutecznie i z zapewnieniem wysokiej jakości. Nasze nowe innowacje nie będą dostępne dla klientów lokalnych ERP ani korzystających z usług w środowisku lokalnym hostowanych na platformie chmurowej typu hyperscaler.”

W artykule pt. „SAP Raises On-Prem Support Costs Again to Drive Cloud Adoption” (SAP znów podnosi koszty wsparcia w zakresie produktów lokalnych w celu przyspieszenia wdrażania rozwiązań chmurowych), który ukazał się 27 lipca 2023 r. w serwisie CIO.com, starszy redaktor Peter Sayer zaczyna od stwierdzenia: „(J)uż po raz drugi z rzędu SAP podnosi koszty wsparcia w zakresie produktów lokalnych. Tym razem wiąże się to jednak również z ograniczeniem innowacji.” Jak wskazano w treści artykułu, „Od początku 2024 r. to już druga podwyżka cen wsparcia o lokalny wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych (ang. CPI), lecz tym razem próg cenowy wzrasta do 5%.”

Jak czytamy w publikacji z 3 sierpnia 2023 r. udostępnionej w serwisie DSAG.com, Thomas Henzler, członek zarządu ds. licencji, obsługi i wsparcia DSAG, niemieckojęzycznej Grupy Użytkowników SAP, powiedział: „(J)ako grupa interesów reprezentująca ponad 3800 przedsiębiorstw z Niemiec, Austrii i Szwajcarii teraz musimy zalecić firmom staranne ponowne rozważenie ewentualnych planowanych implementacji produktu S/4HANA w kontekście przyjętego modelu operacyjnego – zwłaszcza jeśli chodzi o kontekst ponownej podwyżki kosztów utrzymania. Komunikat stanowi prawdziwe zaskoczenie i jest ogromnie rozczarowujący.”

Jens Hungershausen, prezes zarządu DSAG, stwierdził również: „(K)lienci, którzy zainwestowali już w produkt lokalny S/4HANA mogą teraz odnieść wrażenie, że zmarnowali ogromne pieniądze. Nie budzi to zaufania, jeżeli SAP nie prezentuje jednocześnie klientom jasnych ścieżek rozwoju w celu płynnego przejścia na ERP kolejnej generacji w chmurze bez uszczerbku dla dokonanych inwestycji.”

Rimini Support™ dla SAP maksymalizuje zwrot z inwestycji w ERP i zapewnia spokój klientom

Mając na uwadze, że Rimini Street plasuje się jako wiodący dostawca zewnętrznych usług wsparcia w zakresie produktów SAP, coraz więcej licencjobiorców SAP, w tym tych, którzy zdecydowali się już na migrację do S/4HANA, wybierają Rimini Support™ dla SAP, aby zyskać więcej korzyści z dokonanych inwestycji i lepiej je wykorzystać bez obaw o konieczność dokonywania uaktualnień.

Klienci Rimini Support korzystający z produktów SAP podczas prowadzenia działalności zyskują następujące korzyści:

 • Gwarancja dodatkowych 15 lat wsparcia
 • Wsparcie w zakresie personalizacji
 • Dostarczanie dokładnych, terminowych aktualizacji podatkowych, prawnych i regulacyjnych
 • Bezpośredni dostęp do przypisanego, dedykowanego głównego inżyniera wsparcia (PSE) wspieranego przez globalny zespół setek wyspecjalizowanych inżynierów
 • Gwarantowany czas reakcji wynoszący 10 minut w przypadku zgłoszeń krytycznych, w tym średni czas reakcji poniżej 90 sekund
 • Natychmiastowe oszczędności rzędu 50% rocznych kosztów utrzymania i do 90% oszczędności na całkowitych kosztach wsparcia

GE Lighting, spółka należąca do Savant, amerykański lider rynku energooszczędnych produktów oświetleniowych dla budynków mieszkalnych i inteligentnych domów, wybrała rozwiązanie Rimini Support™ dla klientów SAP i dostrzega różnicę po przejściu na obsługę Rimini Street. Theresa Szoke, wiceprezes ds. technologii informacyjnych w Savant Systems, Inc., podkreśla, że „firma Rimini Street niezmiennie szybko reaguje na nasze zgłoszenia i proaktywnie podejmuje się ich rozwiązania, zatem nie musimy już martwić się własnymi niedociągnięciami pod względem umiejętności. Rimini Street zapewnia nam wszelkie niezbędne wsparcie.” Sanjay Sethia, kierownik wyższego szczebla ds. aplikacji firmowych w GE Lighting, spółce Savant, dodaje, że „dzięki Rimini Street firma zyskała partnera, który zawsze jest gotowy do pomocy, zapewniając gruntowną wiedzę i udowodnione, prawdziwe zaangażowanie na rzecz oferowanego wsparcia.”

Rimini Manage™ dla SAP umożliwia nieograniczone zgłaszanie incydentów oraz optymalizację zasobów wewnętrznych

Z Rimini Manage dla SAP klienci zyskują przewidywalność i większe korzyści biznesowe, takie jak:

 • Mniej oczekujących zgłoszeń wymagających rozwiązania
 • Analiza pierwotnych przyczyn i opracowywanie rozwiązania
 • Szybkość reakcji i szybsze rozwiązywanie problemów dzięki wiodącym w branży umowom o gwarantowanym poziomie usług (ang. SLA)
 • Zawsze łatwy dostęp do wyspecjalizowanych inżynierów w dziedzinie produktów SAP, którzy średnio mogą poszczycić się 15-letnim doświadczeniem
 • Przewidywalny model kosztów przy braku ograniczeń w zakresie liczby zgłoszeń dotyczących szerokiej gamy usług

Iguatemi, imponująca brazylijska firma zarządzająca kompleksowymi centrami handlowymi, obsługująca 14 centrów handlowych, 2 outlety klasy premium i 3 komercyjnych wieżowców biurowych, jest jednym z ponad 100 klientów, którzy korzystają zarówno z rozwiązań Rimini Support, jak i Rimini Manage w celu zachowania płynnej obsługi kluczowych, wysoce spersonalizowanych programów SAP ECC 6.0 każdego dnia, umożliwiając zarazem inwestycję osiągniętych oszczędności w realizację strategicznych projektów.

Valdemar Castilho, kierownik ds. operacyjnych IT w firmie Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A, stwierdził, że „propozycja Rimini Street dla AMS okazała się wspaniałą ofertą ze względu na odmienny model obsługi. Nie tylko zyskaliśmy pomoc wyspecjalizowanych inżynierów zapewniających niezwykle krótki czas reakcji, ale również dziś nie tracimy już czasu na obsługę napływających zgłoszeń serwisowych.”

Firma Rimini Street ogłosiła niedawno rozszerzenie i ogólną dostępność usług Rimini Manage dla produktów SAP obsługiwanych w chmurze, rozszerzając tym samym skuteczną, wysoce zróżnicowaną ofertę usług zarządzanych w zakresie aplikacji.

Rimini Street umożliwia klientom SAP innowacyjność dzięki optymalizacji i inteligentnej alokacji zasobów

Od niemal 18 lat Rimini Street toruje drogę klientom SAP i Oracle, umożliwiając im śmiałe dokonywanie innowacji przy jednoczesnej maksymalizacji zwrotu z inwestycji dokonanych w posiadane systemy SAP oraz korzystanie z dalece udoskonalonego wsparcia w zakresie oprogramowania. Klienci Rimini Street nie są już związani dyktowanym przez dostawców planem działania w zakresie kosztownych i niechcianych uaktualnień i migracji, lecz cieszą się elastycznością pod względem dostępnego czasu i optymalizacją systemów, aby móc w sposób selektywny wybierać najlepsze w swojej klasie rozwiązania, by doskonalić funkcje posiadanego środowiska IT.

W przypadku klienta SAP, firmy Quadient, wiodącego brytyjskiego dostawcy inteligentnej automatyki komunikacyjnej, inteligentnych rozwiązań pocztowych oraz automatów paczkowych, o wyborze Rimini Support zdecydował poziom jakości oraz opłacalności Rimini Street, umożliwiający przyspieszenie realizacji projektów modernizacji systemów SAP w Niemczech i we Francji. Dzięki Rimini Street firma Quadient zyskała możliwość modernizacji obecnego rozwiązania SAP w drodze uaktualnienia systemu operacyjnego, bazy danych i starszych interfejsów bez jakichkolwiek zakłóceń.

– Najlepsze jest to, że nasi klienci nie dostrzegli żadnej różnicy. Nadal współpracujemy, ale teraz przy użyciu uaktualnionych i zgodnych z wymogami systemów. Możemy uzyskać certyfikację ISO. Ma to kluczowe znaczenie dla współpracy z takimi partnerami jak brytyjska poczta – powiedział Hugues Piet Lataudrie, dyrektor pionu BO Solutions & Digital BP w firmie Quadient.

– Licencjobiorcy SAP korzystający z Rimini Street zyskują możliwość poznania szerszego wachlarza rozwiązań najlepiej dostosowanych do ich potrzeb biznesowych zarówno obecnie, jak i na przyszłość. Brak wiążących harmonogramów narzucanych przez dostawców oprogramowania, które często oznaczają kosztowne, zbędne uaktualnienia i migracje, umożliwia kierownikom ds. IT koncentrację cennego czasu, środków finansowych i zasobów kadrowych na realizację projektów strategicznych przyczyniających się do rozwoju firmy – powiedział Luiz Mariotto, wiceprezes grupy i główny menedżer ds. produktów SAP w Rimini Street. – Zachęcamy wszystkich licencjobiorców SAP do skorzystania z kalkulatora oszczędności w zakresie oprogramowania SAP, aby ocenić ewentualną wysokość własnych oszczędności i dołączyć do grona ponad 800 licencjobiorców SAP, którzy zdecydowali się postawić na Rimini Street. Udzielając gwarancji dodatkowych 15 lat niezawodnego wsparcia wysokiej jakości w zakresie kluczowych systemów, Rimini Street umożliwia postrzeganie IT jako strategicznego partnera prowadzonej działalności zamiast centrum kosztów.

Poznaj pełne portfolio Rimini Street obejmujące ultraresponsywne, niezawodne i sprawdzone wsparcie, usługi zarządzane, bezpieczeństwo, integrację, obserwowalność, usługi specjalistyczne oraz kompleksowe rozwiązania outsourcingowe Rimini ONE™ dla aplikacji SAP, Oracle i Salesforce na potrzeby wsparcia przewagi konkurencyjnej, rentowności i wzrostu klientów.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russell 2000® jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5200 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Instagram, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „prognoza”, „planuje”, „możliwe”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań; dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem zakazów sądowych dotyczących określonych praktyk biznesowych spółki oraz ich wpływu na koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą nasi klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają nasi klienci i potencjalni klienci, a także naszą zdolność do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; naszą zdolność do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności oraz zarządzania kosztami uzyskania przychodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez nas rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność naszego cyklu sprzedaży oraz ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; naszą zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; naszą zdolność do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 2 sierpnia 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Janet Ravin
Wiceprezes ds. globalnej komunikacji
Rimini Street, Inc.
+1 702 285-3532
pr@riministreet.com

Contacts

Janet Ravin
Wiceprezes ds. globalnej komunikacji
Rimini Street, Inc.
+1 702 285-3532
pr@riministreet.com