Azelis rapporteert sterke marges en cashgeneratie in H1 2023

ANTWERPEN, België--()--Koersgevoelige Informatie:

Azelis (Brussels:AZE):

Hoogtepunten H1 2023

  • Omzet van € 2,1 mld, een stijging van 6,1% jaar-op-jaar (+8,0% bij constante wisselkoersen). De totale omzet van de Groep bleef in het tweede kwartaal stabiel ten opzichte van vorig jaar, daar de daling in organische omzet gecompenseerd werd door bijdragen aan de omzet uit overnames.
  • Toename brutowinst met 5,8% jaar-op-jaar tot € 517,1 mln, als gevolg van positieve mix-effecten in onze segmenten. Brutowinstmarge bleef in verhouding tot het voorgaande jaar stabiel op 24,1%.
  • Aangepaste EBITA van € 263,4 mln, een toename van 8,6% jaar-op-jaar en een margegroei van 29 bp. De conversiemarge is met 129 bp gestegen tot 50,9% ten opzichte van H1 2022, wat de weerbaarheid van ons bedrijfsmodel aantoont.
  • Nettowinst van € 109,2 mln, een daling van 22,9% jaar-op-jaar als gevolg van gestegen rentelasten verbonden aan de toegenomen brutoschuld en de hogere rentetarieven. Daarnaast had de Groep € 17,8 mln aan niet-monetaire kosten, te wijten aan volatiele wisselkoersen en hyperinflatie-boekhouding.
  • De vrije kasstroom nam met 76,1% jaar-op-jaar toe tot € 245,2 mln, waarbij de vrije-kasstroomconversie in de periode met 35 pp groeide.
  • De schuldgraad bedroeg eind juni 2023 2,6x, versus 2,2x eind december 2022 en 2,3x eind juni 2022.
  • Zes overnames voltooid in H1, die een gecombineerde omzet van ruim € 370 mln in het voorgaande jaar vertegenwoordigen.
  • Toppositie in de ESG-ranglijst, bevestigd in de recentste Sustainalytics beoordeling1, weerspiegelt onze toewijding aan Duurzaamheid.
  • De Groep is op koers om haar doelstelling te behalen, om op middellange termijn jaarlijks een omzetgroei van 8-10% te realiseren, behoudens wisselkoersschommelingen, en vertrouwt er in de Aangepaste EBITA-marge met 10-15 bp te verhogen voor 2023.
  • Met ingang van 1 januari 2024 heeft de Raad van Bestuur Anna Bertona, huidig President & CEO van Azelis EMEA, aangesteld als Group CEO in opvolging van Dr. Hans Joachim Müller.

_________________________
1
Morningstar Sustainalytics beoordeling juni 2023 ESG Risico Score van 11,9

(in miljoenen €)

H1 2023

H1 2022

Gerapporteerde

Verandering

Constante

Wisselkoers

Life Sciences

1,316.9

1,208.6

9.0%

10.8%

Industrial Chemicals

824.4

810.4

1.7%

3.7%

Omzet

2,141.2

2,019.0

6.1%

8.0%

Brutowinst

517.1

488.6

5.8%

7.6%

Brutowinstmarge

24.1%

24.2%

-5 bp

-9 bp

Aangepaste EBITDA1

279.2

255.0

9.5%

11.8%

Aangepaste EBITDA Marge

13.0%

12.6%

41 bp

45 bp

Aangepaste EBITA1

263.4

242.6

8.6%

10.9%

Aangepaste EBITA Marge

12.3%

12.0%

29 bp

33 bp

Conversiemarge1

50.9%

49.7%

129 bp

156 bp

Nettowinst

109.2

141.7

-22.9%

-20.7%

Cash winst per aandeel1

0.60

0.73

-17.2%

-15.0%

Winst per aandeel

0.44

0.59

-26.2%

-26.0%

Operationele Kasstroom

250.2

151.5

65.2%

 

Vrije Kasstroom1

245.2

139.2

76.1%

 

Conversie Vrije Kasstroom1

92.2%

56.9%

3524 bp

 

Netto Werkkapitaal / Omzet genormaliseerd voor overnames1

15.4%

15.4%

4 bp

 

Schuldgraad1

2.6

2.3

9.5%

 

1 Zie de definities van Alternatieve Prestatiemaatstaven in het Jaarverslag 2022

Toelichting door dr. Hans Joachim Müller, CEO: “Onze resultaten voor H1 2023 weerspiegelen de huidige trends in de sector, die weer normaliseert na een zeer sterke groei in 2021-2022. De brede aanwezigheid van de Groep laat ons toe om de zwakkere vraag in een aantal van onze markten op te vangen, met name in de Americas. Daarnaast kunnen wij door ons defensief, asset-light bedrijfsmodel sterke kasstromen genereren ondanks de druk op onze omzet.

Hoewel de huidige volatiliteit in onze markten het risico op het behalen van onze vooruitzichten heeft verhoogd, blijft de Groep, desalniettemin, op koers om de doelstelling te behalen om op middellange termijn jaarlijks een omzetgroei van 8-10% te realiseren, behoudens wisselkoersschommelingen, en vertrouwt er in de Aangepaste EBITA-marge met 10-15 bp te verhogen voor 2023.

We blijven vasthouden aan onze groeistrategie, ondanks de huidige uitdagingen in onze sector. In H1 hebben we onze aanwezigheid uitgebreid met de overname van zes bedrijven, waarmee we onze laterale waardeketen aanzienlijk versterken. Ook zijn we meer dan ooit vastbesloten om de relaties met de principalen te versterken, zoals is gebleken uit het verkrijgen van meerdere nieuwe mandaten tijdens de periode. Over het geheel genomen blijven we ons richten op het behalen van onze langetermijnstrategie om uit te groeien tot de toonaangevende leverancier van innovatieve oplossingen op het gebied van de distributie van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten.

In lijn met deze lange termijnstrategie zijn we verheugd aan te kondigen dat Anna Bertona, huidig President & CEO van Azelis EMEA, mij zal opvolgen als Group CEO bij mijn pensionering op het einde van dit jaar. Anna brengt een rijkdom aan ervaring, maar even belangrijk, staat voor continuïteit in onze ontwikkeling als bedrijf. Na onze EMEA activiteiten sinds 2016 succesvol te hebben geleid, belichaamt zij niet alleen onze missie, maar drijft zij tevens onze waarden als sponsor van onze duurzaamheidsagenda binnen het Uitvoerend Comité. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat Anna de groep succesvol zal leiden naar de volgende fase van haar groeitraject."

CONFERENCE CALL

Het management van Azelis nodigt u uit om in een conference call en live webcast om 10.00 uur CET van gedachten te wisselen over de operationele tendensen en vooruitzichten voor de rest van het jaar. Klik hier om de webcast te bekijken.

OPERATIONEEL OVERZICHT

Headline resultaten

(in miljoenen €)

H1 2023

H1 2022

F/X

Omrekening

M&A Groei

Contributie

Organische

Groei

Totale Groei

EMEA

944.4

916.4

-3.2%

8.4%

-2.2%

3.1%

Americas

734.9

762.9

0.6%

8.9%

-13.1%

-3.7%

Asia Pacific

461.9

339.7

-4.3%

33.4%

6.9%

36.0%

Groepsomzet

2,141.2

2,019.0

-1.9%

12.8%

-4.8%

6.1%

 

 

 

 

 

 

 

EMEA

252.5

224.6

-3.0%

9.8%

5.7%

12.4%

Americas

176.2

196.9

0.6%

5.4%

-16.4%

-10.5%

Asia Pacific

88.3

67.1

-4.2%

29.1%

6.7%

31.7%

Groep Brutowinst

517.1

488.6

-1.7%

10.7%

-3.1%

5.8%

 

 

 

 

 

 

 

EMEA

140.2

120.0

-3.6%

9.4%

11.1%

16.8%

Americas

100.0

107.9

0.3%

4.4%

-12.0%

-7.3%

Asia Pacific

41.2

28.6

-4.8%

35.4%

13.4%

44.0%

Aangepaste EBITA1

263.4

242.6

-2.3%

10.8%

0.1%

8.6%

1 Totaal Aangepaste EBITA omvat ook de Holdingmaatschappijen

Azelis behaalde een totale omzet van € 2,1 miljard, een groei van 6,1% ten opzichte van H1 2022, daar de aanhoudende zwakte in de Americas werd gecompenseerd door robuuste prestaties in EMEA en Asia Pacific. De omzet, bij constante wisselkoersen, is met 8,0% toegenomen gedurende de periode. De verminderde vraag ten opzichte van de uitzonderlijk sterke groei in H1 2022 uitte zich in een daling van de organische omzet met 4,8% voor de Groep. De bijdrage van overnames aan de omzet was 12,8% in de periode, terwijl wisselkoersen de omzet met 1,9% drukten.

De vraag in Life Sciences bleef stabiel, met een omzetgroei van 9,0% jaar-op-jaar (+10,8% bij constante wisselkoersen), ondersteund door robuuste prestaties in Pharma in alle regio’s, een stabiele vraag in Food & Nutrition in EMEA en Asia Pacific en Industrial Chemicals zag een toename van 1,7% jaar-op-jaar (+3,7% bij constante wisselkoersen), waarbij de bijdrage van recente overnames de aanhoudende zwakte in Industrial Chemicals compenseerde, voornamelijk in de Americas.

EMEA

(in miljoenen €)

Q2

2023

Q2

2022

Gerapporteerde

Verandering

H1

2023

H1

2022

Gerapporteerde

Verandering

Constante

Wisselkoers

Omzet

443.5

465.9

-4.8%

944.4

916.4

3.1%

6.2%

Brutowinst

122.8

113.0

8.6%

252.5

224.6

12.4%

15.5%

Brutowinstmarge

27.7%

24.3%

343 bp

26.7%

24.5%

223 bp

220 bp

Aangepaste EBITDA

70.8

62.6

13.0%

146.6

125.2

17.1%

20.7%

Aangepaste EBITDA-marge

16.0%

13.4%

252 bp

15.5%

13.7%

186 bp

192 bp

Aangepaste EBITA

67.6

59.9

13.0%

140.2

120.0

16.8%

20.5%

Aangepaste EBITA-marge

15.3%

12.9%

240 bp

14.8%

13.1%

175 bp

181 bp

Conversiemarge

55.1%

53.0%

211 bp

55.5%

53.4%

208 bp

242 bp

De omzet in EMEA nam met 3,1% toe (+6,2% bij constante wisselkoersen) tot € 944,4 miljoen in H1 2023, terwijl de organische omzet licht afnam met 2,2%, grotendeels als gevolg van de verminderde vraag naar Industrial Chemicals vergeleken met het voorgaande jaar. Acquisities droegen 8,4% bij aan de omzet, terwijl wisselkoersen de omzet met 3,2% drukten in de periode.

In januari 2023 voltooide Azelis de overname van Smoky Light, distributeur van smoke ingredients in de Benelux. In april werd de overname van Lidorr Elements, een toonaangevende distributeur van speciale chemicaliën voor gewasbescherming, industriële materialen en care & nutrition, afgerond. In mei voltooiden we de overname van Sirius International, een distributeur van speciale chemicaliën die actief is in duurzame schoonmaakmiddelen op de Benelux-markt. De gecombineerde jaaromzet van deze ondernemingen in 2022 was ruim € 60 miljoen.

De brutowinst steeg met 12,4% jaar-op-jaar (+15,5% bij constante wisselkoersen) tot € 252,5 miljoen in H1 2023, en een toename van de brutowinstmarge met 223 bp naar 26,7%. Dit is toe te schrijven aan een verschuiving in de mix naar Life Sciences en de aanhoudende focus op prijsbeheer in onze hele portefeuille nu de vraag in een aantal eindmarkten afneemt. De aangepaste EBITA steeg met 16,8% tot € 140,2 miljoen, resulterend in een margestijging van 175 bp tot 14,8% en een toename van 208 bp in de conversiemarge, hetgeen te danken is aan onze groeiende omvang in de regio en aan constante efficiëntieverbeteringen.

Americas

(in miljoenen €)

Q2

2023

Q2

2022

Gerapporteerde

Verandering

H1

2023

H1

2022

Gerapporteerde

Verandering

Constante

Wisselkoers

Omzet

376.5

396.4

-5.0%

734.9

762.9

-3.7%

-4.3%

Brutowinst

85.3

104.0

-17.9%

176.2

196.9

-10.5%

-11.1%

Brutowinstmarge

22.7%

26.2%

-357 bp

24.0%

25.8%

-182 bp

-182 bp

Aangepaste EBITDA

53.9

60.3

-10.5%

105.3

111.8

-5.8%

-6.2%

Aangepaste EBITDA-marge

14.3%

15.2%

-87 bp

14.3%

14.7%

-33 bp

-29 bp

Aangepaste EBITA

51.2

58.2

-12.0%

100.0

107.9

-7.3%

-7.6%

Aangepaste EBITA-marge

13.6%

14.7%

-108 bp

13.6%

14.1%

-53 bp

-49 bp

Conversiemarge

60.0%

56.0%

405 bp

56.7%

54.8%

195 bp

210 bp

De omzet in de Americas bedroeg € 734,9 miljoen, wat neerkomt op een daling met 3,7% jaar-op-jaar (-4,3% bij constante wisselkoersen). De Groep rapporteert een afname in organische omzet met 13,1% in de Americas, voornamelijk door een verdere achteruitgang op het gebied van Industrial Chemicals en een verminderde vraag in de bredere markt. Deze afname van de organische omzet werd deels gecompenseerd door de bijdrage van 8,9% uit overnames aan de omzet, en een bescheiden stijging van 0,6% uit wisselkoersen.

In juni heeft Azelis de transacties afgerond voor de overname van Vogler Ingredients en Gillco Ingredients, toonaangevende distributeurs van speciale voedingsingrediënten, respectievelijk in Brazilië en de VS. De overname van Vogler vormt een belangrijke ontwikkeling in de expansiestrategie van de Groep in Latijns-Amerika, terwijl de Groep met de overname van Gillco voet aan de grond krijgt in de Food & Nutrition-markt in de VS. De gecombineerde jaaromzet van deze ondernemingen in 2022 bedroeg ruim € 150 miljoen.

De brutowinst in de regio daalde met 10,5% naar € 176,2 miljoen, wat de brutowinstmarge naar 24,0% drukte. De daling was een gevolg van de vertraging in de prijsaanpassingen, met name in Industrial Chemicals, een zwakke vraag in Zuid-Amerika, en een trager dan verwacht herstel in het Flavors & Fragrances segment.

Tijdens de periode daalde de aangepaste EBITA met 7,3% naar € 100,0 miljoen, met een Aangepaste EBITA-marge van 13,6%. Desondanks de significante tegenwind in de regio, verbeterde de conversiemarge met 195 bp naar 56,7%. Dit geeft blijk van prudent kostenbeheer en de veerkracht van het bedrijfsmodel.

APAC

(in miljoenen €)

Q2

2023

Q2

2022

Gerapporteerde

Verandering

H1

2023

H1

2022

Gerapporteerde

Verandering

Constante

Wisselkoers

Omzet

228.4

181.4

25.9%

461.9

339.7

36.0%

40.2%

Brutowinst

43.2

35.6

21.2%

88.3

67.1

31.7%

35.8%

Brutowinstmarge

18.9%

19.6%

-73 bp

19.1%

19.7%

-62 bp

-64 bp

Aangepaste EBITDA

21.7

16.5

31.7%

45.0

31.5

42.7%

47.4%

Aangepaste EBITDA-marge

9.5%

9.1%

42 bp

9.7%

9.3%

46 bp

50 bp

Aangepaste EBITA

19.8

15.1

31.3%

41.2

28.6

44.0%

48.8%

Aangepaste EBITA-marge

8.7%

8.3%

36 bp

8.9%

8.4%

50 bp

55 bp

Conversiemarge

45.8%

42.3%

350 bp

46.7%

42.7%

399 bp

427 bp

De omzet in APAC steeg in H1 2023 met 36,0% naar € 461,9 miljoen. De motor achter deze groei waren de aanhoudend goede prestaties in Life Sciences en de uitbreiding van de aanwezigheid van de Groep in de regio door recente overnames. APAC genereerde een organische omzetgroei van 6,9%, waarbij het tragere herstel in China werd gecompenseerd door aanhoudende groei in de rest van de regio. Overnames droegen in de periode 33,4% bij aan de omzetgroei, terwijl wisselkoersen zorgden voor een afname van de omzetgroei met 4,3%.

In januari 2023 versterkten we onze regionale aanwezigheid met de overname van Chemiplas Agencies, een distributeur van speciale chemicaliën, plastic grondstoffen en ingrediënten in Australië, Nieuw-Zeeland en de eilanden in de Stille Oceaan. De jaaromzet van deze onderneming in 2022 was ruim € 160 miljoen.

De brutowinst in de regio nam met 31,7% toe tot € 88,3 miljoen, waarmee de brutowinstmarge uitkwam op 19,1%, een lichte daling met 62 bp als gevolg van negatieve mixeffecten van recente overnames. De verwatering van de brutomarge werd gecompenseerd door schaalvoordelen en constante initiatieven om de marge te verbeteren, zoals blijkt uit de toename van de aangepaste EBITA met 44,0%, resulterend in een groei van 399 bp in de conversiemarge tot 46,7%.

Holdingmaatschappijen

 

Q2

2023

Q2

2022

Gerapporteerde

Verandering

H1

2023

H1

2022

Gerapporteerde

Verandering

Constante

Wisselkoers

Aangepaste EBITA (in miljoen EUR)

-9.2

-6.6

40.1%

-18.0

-13.9

29.4%

29.4%

Als % van Groepsomzet

-0.9%

-0.6%

-25 bp

-0.8%

-0.7%

-15 bp

-14 bp

De bedrijfskosten van de holdingmaatschappijen van de Groep, die betrekking hebben op de niet-operationele entiteiten van de Groep en het hoofdkantoor in België, bedroegen in H1 2023 € 18,0 miljoen, ten opzichte van € 13,9 miljoen in het voorgaande jaar. In verhouding tot de omzet vertonen de bedrijfskosten van de holdingmaatschappijen van de Groep een lichte toename naar 0,8%, grotendeels te wijten aan de voortdurende investeringen van de Groep ter ondersteuning van haar digitaliseringsstrategie.

VOORUITZICHTEN

Onze op groei gerichte strategie wordt geschraagd op een steeds sterker wordende laterale waardeketen en constante investeringen in innovatiepotentieel en digitalisering, en door onze inzet voor duurzaamheid om langetermijnwaarde te creëren. Management heeft er vertrouwen in dat het de doelstelling van 8-10% omzetgroei en verhoging van 10-15 bp in de Aangepaste EBITA-marge zal behalen.

Hoewel de huidige volatiliteit in onze markten het risico op het behalen van onze vooruitzichten heeft verhoogd, blijft de Groep, desalniettemin, op koers om de doelstellingen op middellange termijn voor 2023 te behalen, behoudens wisselkoersschommelingen.

FINANCIEEL OVERZICHT

(in miljoenen €)

H1 2023

H1 2022

Gerapporteerde

Verandering

Constante

Wisselkoers

Life Sciences

1,316.9

1,208.6

9.0%

10.8%

Industrial Chemicals

824.4

810.4

1.7%

3.7%

Omzet

2,141.2

2,019.0

6.1%

8.0%

Brutowinst

517.1

488.6

5.8%

7.6%

Brutowinstmarge

24.1%

24.2%

-5 bp

-9 bp

Aangepaste EBITDA

279.2

255.0

9.5%

11.8%

Aangepaste EBITDA Marge

13.0%

12.6%

41 bp

45 bp

Aangepaste EBITA

263.4

242.6

8.6%

10.9%

Aangepaste EBITA Marge

12.3%

12.0%

29 bp

33 bp

Conversiemarge

50.9%

49.7%

129 bp

156 bp

Vrije Kasstroom

245.2

139.2

76.1%

 

Conversie Vrije Kasstroom

92.2%

56.9%

3524 bp

 

Netto Werkkapitaal / Omzet genormaliseerd voor overnames

15.4%

15.4%

4 bp

 

Schuldgraad

2.6

2.3

9.5%

 

Omzet

De omzet steeg met 6,1% naar € 2,1 miljard in H1 2023, waarbij de tragere ontwikkeling van de organische omzet in een aantal markten van de Groep werden gecompenseerd door de bijdragen van overnames aan de omzet. De organische omzet van de Groep daalde in de periode met 4,8%, waarbij de bestendige organische groei in APAC de druk van de aanhoudende zwakte in de Americas en een vertraging in Industrial Chemicals in EMEA verzachtte. De omzet uit overnames droeg 12,8% bij aan de omzetgroei, terwijl wisselkoersen de omzetgroei met 1,9% temperden.

De omzet in Life Sciences steeg met 9,0% naar € 1,3 miljard, ondersteund door stabiele trends in de meeste eindmarkten in EMEA en APAC, en compenseerde daarmee de zwakkere markt in de Americas. Bij Industrial Chemicals steeg de omzet met 1,7% naar € 824,4 miljoen onder impuls van een zwakke vraag in de meeste eindmarkten.

In EMEA daalde de organische omzet met 2,2%, waarbij de groei in Life Sciences de zwakkere vraag in Industrial Chemicals deels compenseerde. In de Americas leidde een verdere verslechtering in Industrial Chemicals alsmede een zwakkere vraag in sommige eindmarkten in Life Sciences, met name Flavors & Fragrances en Personal Care, tot een daling van de organische omzet van 13,1%. In Asia Pacific steeg de organische omzet met 6,9%, waarbij de aanhoudende groei in Zuidoost-Azië en India de aanhoudende zwakte in China compenseerde.

Winstgevendheid

In H1 2023 steeg de brutowinst met 5,8% tot € 517,1 miljoen. De brutowinstmarge bleef stabiel op 24,1% ondanks de grote druk op de omzet in een aantal van onze grootste eindmarkten en een negatief mixeffect van recente overnames.

De aangepaste EBITA kwam uit op € 263,4 miljoen, wat neerkomt op een toename van 8,6% jaar-op-jaar, terwijl de organische EBITA in de periode stabiel bleef. Door schaalvoordelen, de diversiteit van onze portefeuille en variabiliteit van onze kostenbasis konden we de aangepaste EBlTA-marge met 29 bp vergroten ondanks de druk op de omzet, wat getuigt van de kracht van Azelis’ bedrijfsmodel en van de voortdurende initiatieven om de marge te verbeteren.

De netto financiële kosten in H1 2023 bedroegen € 71,2 miljoen, grotendeels veroorzaakt door de impact van hogere rentelasten als gevolg van een hogere brutoschuld en hogere rentetarieven, alsmede werden er € 8,3 miljoen aan niet-monetaire kosten gerealiseerd dewelke te wijten zijn aan de volatiliteit in wisselkoersen binnen de Groep en € 9,5 miljoen als gevolg van hyperinflatie-boekhouding in Turkije. De belastinglasten kwamen tijdens de periode uit op € 44,6 miljoen, wat overeenkomt met een effectief belastingtarief van 29,0%, ten opzichte van 25,7% in het voorgaande jaar, als gevolg van aanzienlijke wisselkoersgerelateerde kosten, dewelke niet-fiscaal aftrekbaar zijn, evenals de impact van de veranderingen in onze aanwezigheid en de gebieden waar winsten worden gegenereerd.

De nettowinst kwam uit op € 109,2 miljoen en de cash winst per aandeel bedroeg € 0,60 voor H1 2023.

(in miljoenen €)

H1 2023

H1 2022

Bedrijfswinst

225.0

211.8

Netto Financiële Kosten

-71.2

-21.1

Financiële Opbrengsten

3.4

0.3

Financiële Kosten

-74.6

-21.4

Rentekosten Bankleningen

-40.2

-12.2

Rentekosten Leaseverplichtingen

-2.0

-1.6

Andere Financiële Kosten

-32.4

-7.5

Winst Voor Belastingen

153.8

190.7

Belastingkost

-44.6

-49.0

Nettowinst

109.2

141.7

 

 

 

Winst per aandeel

0.44

0.59

Cash winst per aandeel

0.60

0.73

Kasstroom en financiering

De verhouding tussen netto werkkapitaal en omzet, genormaliseerd voor overnames, bedroeg 15,4% eind juni 2023, ten opzichte van 13,8% in december 2022 en 15,4% in juni 2022. De hogere werkkapitaalintensiteit is toe te schrijven aan het effect van nieuwe overnames, en is seizoensgebonden in overeenstemming met voorgaande jaren.

De vrije kasstroom nam met 76,1% toe tot € 245,2 miljoen aangezien de Groep haar investeringen in werkkapitaal heeft geherkalibreerd vanwege de zwakkere algemene vraag en tragere omzetontwikkeling. Dit leidde tot een stijging van de conversie vrije kasstroom met 35 pp naar 92,2% voor H1 2023 ten opzichte van 56,9% in het voorgaande jaar.

Na de uitgifte van een obligatie van € 400 miljoen in maart en aandelen ter waarde van € 200 miljoen in mei bedroeg de nettoschuld € 1,4 miljard en bedroeg de schuldgraad 2,6x per einde juni 2023, tegen 2,2x in december 2022 en 2,3x in juni 2022. Aan het eind van de periode beschikte de Groep over € 766,2 miljoen aan liquiditeit, bestaande uit kasmiddelen en ongebruikte revolving credit facility (RCF).

(in miljoenen €)

H1 2023

H1 2022

Operationele Kasstroom

250.2

151.5

Vrije Kasstroom

245.2

139.2

Vrije Kasstroomconversie

92.2%

56.9%

 

 

 

Netto Werkkapitaal / Omzet genormaliseerd voor overnames

15.4%

15.4%

Netto Schuld

1,430.2

990.8

Schuldgraad

2.6

2.3

ALTERNATIEVE PRESTATIEMAATSTAVEN

In al haar financiële berichtgeving (jaar- en tussentijdse verslagen, website, persberichten, presentaties enz.) presenteert Azelis bepaalde financiële maatstaven en aanpassingen die niet in overeenstemming zijn met IFRS of andere internationaal aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving. Sommige daarvan worden 'alternatieve prestatiemaatstaven' ("APM’s") genoemd omdat zij bedragen uitsluiten die zijn opgenomen in, of bedragen omvatten die zijn uitgesloten van, de meest direct vergelijkbare maatstaf die wordt berekend en gepresenteerd volgens IFRS, of omdat zij worden berekend met financiële maatstaven die niet volgens IFRS worden berekend. Zie voor meer informatie over deze APM’s, inclusief definities en berekeningsmethode, de sectie “Alternatieve prestatiemaatstaven” in het Jaarverslag 2022.

APPENDIX

Alle cijfers en tabellen in deze appendix zijn ontleend aan de niet-gecontroleerde verkorte geconsolideerde tussentijdse jaarrekening van Azelis voor het eerste halfjaar van 2023, die is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse Financiële Rapportering” zoals goedgekeurd door de Europese Unie.

De met de wettelijke controle belaste commissaris, PwC Bedrijfsrevisoren BV / Reviseurs d’Entreprises SRL, vertegenwoordigd door Peter Van den Eynde, heeft deze verkorte geconsolideerde tussentijdse jaarrekening beoordeeld en op grond daarvan geconcludeerd dat uit niets blijkt dat de verkorte geconsolideerde tussentijdse jaarrekening niet in alle materiële opzichten is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 zoals goedgekeurd door de Europese Unie.

Voor de verkorte geconsolideerde tussentijdse jaarrekening over het eerste halfjaar van 2023 en het beoordelingsverslag van de met de wettelijke controle belaste commissaris verwijzen we naar de website van Azelis.

Geconsolideerde resultatenrekening voor de periode eindigend op 30 juni

(in duizenden €)

Jan-Juni

2022

Jan-Juni

2023

Omzet

2,141,225

2,019,049

Overige bedrijfsopbrengsten

12,559

8,734

Totale opbrengsten

2,153,784

2,027,783

Kosten van goederen en verbruiksartikelen

-1,636,681

-1,539,192

Brutowinst

517,103

488,591

Personeelskosten

-149,709

-143,122

Externe diensten en overige uitgaven

-94,002

-93,246

Afschrijvingen op materiële vaste activa

-15,796

-12,363

Afschrijvingen op immateriële activa

-32,637

-28,087

Bedrijfswinst (verlies) (-)

224,959

211,773

Financiële opbrengsten

3,404

316

Financiële kosten

-74,603

-21,395

Netto financiële kosten

-71,199

-21,079

Winst/verlies (-) voor belastingen

153,760

190,694

Belastingen op het resultaat

-44,579

-48,999

Nettowinst/-verlies (-) voor de periode uit voortgezette activiteiten

109,181

141,695

 

 

 

Toewijsbaar aan:

 

 

Aandeelhouders van de onderneming

103,458

138,814

Minderheidsbelangen

5,723

2,881

Nettowinst/-verlies (-) voor de periode

109,181

141,695

 

 

 

 

in €

in €

Gewone winst per aandeel

0.44

0.59

Verwaterde winst per aandeel

0.44

0.59

Geconsolideerde balans

(in duizenden €)

30 juni 2023

31 december

2022

Activa

 

 

Goodwill

2,421,403

2,174,256

Immateriële activa

1,343,591

1,170,486

Materiële activa

67,242

57,884

Recht-op-gebruik activa

106,743

96,982

Investeringen in geassocieerde deelnemingen

235

235

Overige financiële activa

13,638

11,758

Uitgestelde belastingvorderingen

7,813

20,605

Totaal vaste activa

3,960,665

3,532,206

 

 

 

Voorraden

650,048

627,735

Handels- en overige vorderingen

624,156

538,381

Belastingvorderingen

12,333

9,963

Overige financiële activa

93

280

Geldmiddelen en kasequivalenten

416,240

268,160

Totaal vlottende activa

1,702,870

1,444,519

Totaal activa

5,663,535

4,976,725

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

Geplaatst kapitaal

5,880,000

5,680,000

Reserves

-3,903,036

-3,701,231

Ingehouden winsten

430,675

192,570

Overgedragen resultaat

103,458

213,193

Geplaatst kapitaal en reserves toekomend aan aandeelhouders van de onderneming

2,511,097

2,384,532

Minderheidsbelangen

82,360

55,145

Totaal eigen vermogen

2,593,457

2,439,677

 

 

 

Rentedragende leningen

1,565,160

1,178,394

Leaseverplichtingen

90,162

81,168

Verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloning

12,242

8,525

Voorzieningen

3,310

4,597

Overige langlopende verplichtingen

102,499

98,264

Uitgestelde belastingen

224,362

190,755

Totaal langlopende verplichtingen

1,997,735

1,561,703

 

 

 

Banktegoeden

26,201

30,412

Rentedragende leningen

153,503

125,323

Leaseverplichtingen

22,131

20,390

Voorzieningen

3,940

3,544

Belastingschulden

25,510

23,989

Handels- en overige schulden

841,058

771,687

Totaal kortlopende verplichtingen

1,072,343

975,345

Totaal verplichtingen

3,070,078

2,537,048

Totaal passiva

5,663,535

4,976,725

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(in duizenden €)

Jan-Juni

2022

Jan-Juni

2023

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

 

Nettowinst/-verlies (-) voor de periode

109,181

141,695

Correcties voor:

 

 

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

48,432

40,450

Netto financiële baten en lasten

71,199

21,079

Kosten van op aandelen gebaseerde betalingen

861

248

Belastingbaten/-lasten

44,579

48,999

Wijziging voorraden

37,147

-82,286

Wijziging handels- en overige vorderingen en overige investeringen

-35,814

-79,737

Wijziging handels- en overige schulden

-28,030

59,294

Wijziging voorzieningen

2,676

1,752

Kasstroom uit operationele activiteiten

250,231

151,494

 

 

 

Winstbelastingen

-47,666

-38,807

Nettokasstroom uit operationele activiteiten

202,565

112,687

 

 

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

 

Verwerving van materiële en immateriële activa

-5,771

-8,463

Overname dochterondernemingen, na aftrek van verworven liquide middelen

-557,640

-171,841

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten

-563,411

-180,304

 

 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

 

Betalingen leaseverplichtingen

-13,168

-10,403

Dividendbetaling aan aandeelhouders van de onderneming

-47,690

-5,686

Inkoop eigen aandelen

-3,408

-2,999

Kapitaalverhoging

200,000

-

Kosten van kapitaalverhoging (deel eigen vermogen)

-2,223

-

Betaalde rente

-36,663

-16,647

Ontvangen rente

2,243

221

Ontvangsten rentedragende leningen

623,864

403,285

Terugbetalingen rentedragende leningen

-204,810

-39,332

Transactiekosten rentedragende leningen

-7,715

-1,750

Andere kasstromen uit financieringsactiviteiten

2,126

-1,609

Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten

512,556

325,079

 

 

 

Nettotoename/(afname) in geldmiddelen en kasequivalenten

151,710

257,462

 

 

 

Effect van valutaschommelingen op aangehouden kasmiddelen

581

32

Geldmiddelen/kasequivalenten minus banktegoeden bij begin periode

237,748

100,769

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten minus banktegoeden per 30 juni

390,039

358,263

OPMERKINGEN EN DISCLAIMER

Azelis is een toonaangevende leverancier van innovatiediensten in speciale chemicaliën en voedingsingrediënten en telt meer dan 3.800 werknemers in 63 landen wereldwijd. Onze bekwame teams van industrie-, markt- en technische experts houden zich elk bezig met een specifieke markt binnen Life Sciences en Industrial Chemicals. We bieden aan meer dan 59.000 klanten een laterale waardeketen van aanvullende producten, ondersteund door meer dan 2.700 relaties met opdrachtgevers, goed voor een omzet van € 4,1 miljard (2022). Azelis Group NV is genoteerd op Euronext Brussel met als ticker AZE.

In ons uitgebreide netwerk van meer dan 65 toepassingslaboratoria bieden onze met awards bekroonde medewerkers hulp bij de ontwikkeling van formuleringen en technische begeleiding tijdens het gehele proces van productontwikkeling van de klant. We combineren wereldwijd marktbereik met plaatselijke aanwezigheid om een betrouwbare, geïntegreerde en unieke digitale dienst te bieden aan lokale klanten en aantrekkelijke zakelijke kansen aan opdrachtgevers. Met een top industrie-rating door Sustainalytics, gaat Azelis voorop in duurzaamheid. Wij geloven in het opbouwen en onderhouden van solide, eerlijke en transparante relaties met onze mensen en partners.

Impact through ideas. Innovation through formulation.

Deze mededeling kan verklaringen bevatten over Azelis Group NV (de “Vennootschap”) en/of met haar verbonden vennootschappen (gezamenlijk “Azelis” of de “Azelis Group”) die geen historische feiten zijn en die hierbij worden aangeduid als “toekomstgerichte verklaringen”. Voorbeelden van zulke toekomstgerichte verklaringen zijn die over bedrijfsvooruitzichten, omzet, werkkapitaal, liquiditeit, kapitaalbehoeften, rentelasten en -baten, steeds met betrekking tot Azelis Group.

De hierin opgenomen toekomstgerichte verklaringen en ramingen geven het oordeel weer van, en zijn gebaseerd op de informatie beschikbaar voor, het management van de Vennootschap op de datum van dit bericht. Zij gaan samen met een aantal bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten, prestaties of uitkomsten materieel verschillen van de resultaten, prestaties of uitkomsten die expliciet of impliciet zijn opgenomen in de toekomstgerichte verklaringen.

Deze toekomstgerichte verklaringen moeten niet worden beschouwd als garantie voor toekomstige prestaties van Azelis Group en moeten bijgevolg worden overwogen in het licht van diverse belangrijke factoren die tot gevolg zouden kunnen hebben dat de feitelijke resultaten materieel anders zijn dan de in de toekomstgerichte verklaringen opgenomen ramingen of prognoses. Voorbeelden van zulke factoren zijn economische en bedrijfscycli; de voorwaarden van de financieringsregelingen van Azelis; schommelingen in de wisselkoersen; concurrentie op de belangrijkste markten van Azelis; overname en afstoting van bedrijven of activa; en trends in de voornaamste sectoren of economieën waarin Azelis actief is.

Voorgaande opsomming van belangrijke factoren is niet uitputtend. Bij het overwegen van toekomstgerichte verklaringen moet zorgvuldig worden stilgestaan bij voornoemde factoren en andere onzekerheden en gebeurtenissen, evenals bij factoren beschreven in documenten die de Vennootschap van tijd tot tijd indient bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (“FSMA") of publiceert op de website van Azelis (www.azelis.com/investor-relations), waaronder het prospectus met betrekking tot de toelating tot de handel in de effecten van Azelis Group NV op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel van 14 september 2021. Het is belangrijk niet zonder meer af te gaan op zulke toekomstgerichte verklaringen, die slechts gelden op de datum waarop zij zijn gedaan. Behalve voor zover de FSMA, Euronext of de toepasselijke wetgeving dat voorschrijft, is Azelis niet gehouden tot openbare bijwerking of herziening van toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Contacts

Azelis Investor Relations
T: +32 3 613 01 27
E: investor-relations@azelis.com

Contacts

Azelis Investor Relations
T: +32 3 613 01 27
E: investor-relations@azelis.com