Belangrijke stappen in de richting van compensatie voor internationale aandeelhouders en investeerders tegen Petrobras in een class action op Europees grondgebied in Nederlands gerechtshof

Na een proces van 7 jaar en het bijna verdwijnen van de radar van de investeerdersgemeenschap, bereikt de Stichting Petrobras Compensation Foundation, met de steun van vele internationale aandeelhouders en obligatiehouders van Petrobras, een belangrijke voorlopige uitspraak aan een Nederlands gerechtshof over diverse ten laste gelegde feiten, inclusief fraude, tegen de oliereus Petrobras

EINDHOVEN, Nederland--()--Op 26 juli 2023 won de Stichting Petrobras Compensation Foundation (de “Stichting”) substantieel in haar Nederlandse effectengeschil in naam van investeerders die gewone aandelen (PETR3) en preferente aandelen (PETR4) van Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”) rechtstreeks hebben gekocht op de Brasil Bolsa Balcão S.A. - Brazil (voorheen BM&FBOVESPA) (of “B3”) en van investeerders die obligaties kochten die vermeld staan in Bijlage A hierbij (samen de “International class”) tegen de Braziliaanse oliereus Petrobras, waarbij Petrobras wordt blootgesteld aan geldvorderingen voor miljarden dollars. Het vonnis heeft betrekking op het langlopende internationale effectengeschil aangeduid als Stichting Petrobras Compensation Foundation v. Petróleo Brasileiro SA, et. al., Rechtszaak nr. C/10/526115/HA ZA 17-440 (het “Proces”) dat werd aangespannen in verband met het beruchte schandaal “Operação Lava Jato,” of Operation Car Wash. Operation Car Wash ontspint zich rond een Braziliaans politiek corruptieschandaal dat in 2014 aan het licht kwam en dat resulteerde in de aanklacht van tientallen zakenmensen van hoog niveau, prominente bedrijven en politici als onderdeel van een onderzoek naar wijdverspreide fraude en witwaspraktijken met betrekking tot miljarden dollars die werden doorgesluisd naar politici en functionarissen van Petrobras, Braziliës oliemaatschappij dat voor de meerderheid in handen van de staat is.

Het Proces werd door de Stichting aangespannen in naam van de International Class, die in hoofdzaak bestaat uit internationale investeerders buiten de Verenigde Staten en Braziliaanse investeerders die hun aandelen kochten op de B3 effectenbeurs in Brazilië en geld verloren toen de prijs van aandelen en obligaties van Petrobras kelderde in het kielzog van het opduikende smeergeld- en corruptieschandaal. Investeerders die dit nog niet deden, kunnen hun vorderingen voor schadevergoeding wegens verliezen indienen bij de beheerder van de Stichting (ISAF).1

In weerwil van haar poging om zichzelf als “slachtoffer” te bestempelen, heeft het Nederlandse gerechtshof onder andere, wat de onrechtmatige handelingen van Petrobras betreft uit hoofde van de internationale wetten waaronder ook de Braziliaanse wet, beslist dat “in tegenstelling tot wat Petrobras et al. beweert, stelt het gerechtshof dat Petrobras kan worden toegerekend voor de fraude en voor de gepubliceerde onjuiste jaarcijfers en kwartaalcijfers”. Het gerechtshof stelde ook dat Petrobras zich niet kan verbergen achter enkele bedrieglijke executives en dat het “gebrek aan supervisie door verscheidene leden van de raad van bestuur aan Petrobras als bedrijf kan worden toegeschreven.” Verder oordeelde het gerechtshof dat “het feit dat ernstige corruptie zich voordoet, ongetwijfeld een relevant feit is en het onmogelijk maakt te stellen dat de financiële gegevens correct en volledig zijn." Bovendien stelde het gerechtshof vast dat de verklaringen van Petrobras met betrekking tot haar interne controles en anticorruptiebeleid valse verklaringen waren.

Wat de feitelijke vorderingen voor schadevergoeding betreft, oordeelde het gerechtshof dat “er alle redenen bestaan om aan te nemen dat de daling van de aandelenprijs deels veroorzaakt werd door de onthullingen over de fraude” en dat “het voldoende plausibel is dat Petrobras-investeerders schade hebben geleden als gevolg van de onrechtmatige handelingen van Petrobras.”

Dick Bouma, voorzitter van de Stichting, verwelkomt de uitspraak van 26 juli:

“Deze rechterlijke uitspraak bevestigt dat de wijdverspreide fraude binnen Petrobras niet gewoon een onachtzaamheid is van enkele individuen van onderaan de ladder die ervoor zorgde dat Petrobras louter een slachtoffer van het schandaal is, zoals Petrobras herhaaldelijk aan het gerechtshof aangaf. De rechterlijke uitspraak maakt het duidelijk dat deze fraude zich voordeed op het niveau van het executive management en rechtsteeks gevolgen had voor de financiële situatie van de mensen die in Petrobras hadden geïnvesteerd. Jarenlang verwierf Petrobras miljarden dollars in kapitaal van investeerders met als argument dat het handelde volgens de strengste anticorruptieregels. De zeepbel van het verhaal van Petrobras is nu opengebarsten.”

Als (finale) volgende stap in dit proces zal het gerechtshof, inter alia, advies inwinnen bij het Internationaal Gerechtshof van Den Haag wat de toepassing betreft van directe verliezen onder de Braziliaanse wet in dit geval. Deze aanvullende verduidelijking wordt verzocht als antwoord op het verdedigingsargument van Petrobras, die beweert dat de aandeelhouders geen directe verliezen hebben geleden als rechtstreeks gevolg van de fraude en de enorme daling van de aandelenprijzen.

Naast de mening van de Braziliaanse juridische deskundigen van de Stichting, die bij het gerechtshof werd ingediend, heeft de Stichting er alle vertrouwen in dat de schade die de portefeuilles en boeken van de aandeelhouders rechtstreeks heeft getroffen, als directe schade in aanmerking komt.

In dit verband is het belangrijk op te merken dat, terwijl Petrobras en PricewaterhouseCoopers, de vroegere onafhankelijke auditors van het bedrijf, vele jaren geleden een andere rechtsgeding hebben afgehandeld met een subset van Petrobras-investeerders die aandelen kochten via de Amerikaanse ADR's (American Deposit Receipts voor onderliggende Petrobras-aandelen in Brazilië) op de NYSE en obligaties in USD (de “US Class”), de zelfs nog grotere International Class die hier vertegenwoordigd wordt, met lege handen achterbleef. Dat kan nu allemaal veranderen. De International Class heeft vorderingen geraamd voor meer dan USD $20 miljard schade. Ter vergelijking: de schade van de US Class werd geraamd op om en bij $15 miljard en zij ontvingen USD $2,95 miljard van Petrobras via de schikkingen van de US class action. Het Nederlandse gerechtshof is het eens met de Stichting over het feit dat “de schikking die Petrobras bereikte in het US proces niet al haar investeerders betrof.”

Robert Frome, een veteraan-aandeelhouder die pleit bij het advocatenkantoor van Olshan Frome Wolosky LLP en lid van de raad van bestuur van ISAF, licht toe: “Naar mijn mening is het verbijsterend dat Petrobras, na het betalen van de boetes en de schikking in de US met de SEC-, DOJ- en ADR-houders, in plaats van de besprekingen voor een schikking verder te zetten het risico heeft genomen om haar strijd te rekken met meer dan 25% van haar resterende aandeelhoudersbasis, die representatief zijn voor de internationale kapitaalmarkten en Braziliaanse investeerders, ongetwijfeld haar belangrijkste groep aandeelhouders.

Verder is het zo dat, naar mijn mening, terwijl het twijfelachtig is dat Petrobras haar argument over ‘directe schade’ kan winnen gezien de duidelijke uitspraak van het Nederlandse gerechtshof over fraude en overige in eigen land in Brazilië, het toch zou verliezen. Volgens mij zou dit van Brazilië een niet-investeerbare markt maken voor het merendeel van de internationale investeerders die steeds meer onderworpen worden aan ESG-beperkingen op hun investeringen, als de Braziliaanse kapitaalmarktwetten gewoon geen enkele bescherming of verhaal bieden aan mensen die het normaal zou moeten beschermen, zelfs wanneer bedrijven aansprakelijk worden bevonden voor grootschalige fraude.

Gezien de US Class in Petrobras $2,95 miljard heeft ontvangen in schikkingen van de class action voor hun verliezen —wegens dezelfde fraudehandelingen — kan men stellen dat als Brazilië er niet in slaagt om haar investeerders te beschermen, dat investeerders in Braziliaanse bedrijven dan minstens hun aandelen op de B3 in Brazilië zouden moeten verkopen en ADR's kopen op de US-markten, waar de SEC, DOJ en het burgerlijke recht inzake US-effecten en de juridische systemen aan investeerders bescherming bieden.

Het lijkt duidelijk dat de Braziliaanse regering, die ongeveer de helft van de aandelen van Petrobras bezit, voor een ernstig dilemma staat. Als een groot Braziliaans bedrijf, nadat fraude werd vastgesteld door een Europees gerechtshof, erin slaagt om de strijd naar Brazilië te verleggen en op een of andere wijze nadien onder de Braziliaanse wet alle aansprakelijkheid ontduikt voor verliezen van aandeelhouders, dan krijgt de geloofwaardigheid van het Braziliaanse gerechtelijke systeem en de Braziliaanse toewijding om te regeren waarschijnlijk een ernstige deuk, die rechtstreeks gevolgen zal hebben voor de bereidheid van investeerders en de beleidsbeperkingen inzake investeringen in de Braziliaanse markt en in bedrijven die proberen kapitaal aan te trekken.”

Ben Knüppe, voorzitter van de raad van commissarissen van de Stichting, vraagt: “Waar zijn de auditors van Petrobras in deze hele zaak? Petrobras heeft geen reserves genomen voor het Nederlandse proces en, ondanks de boetes en schikkingen in de US en de uitspraak van vorige week over onrechtmatige handelingen begaan door Petrobras, blijft Petrobras haar risico's en mogelijke aansprakelijkheid ten overstaan van internationale en Braziliaanse investeerders bagatelliseren. Maakt KPMG (de huidige boekhouders) zich geen zorgen om het huidige niveau van Petrobras' onthulling, verlies van reserves en bagatellisering van de gerechtelijke aansprakelijkheid voor de verliezen van de aandeelhouders? Als Petrobras de dobbelstenen verder blijft gooien en als grote verliezer eindigt, dan kan het in nog een andere rechtszaak voor een class action van aandeelhouders terecht komen.”

De uitspraak van 26 juli markeert het begin van het einde van een 7 jaar durende strijd waarin Petrobras meermaals probeerde het proces meestal op basis van een technische verdediging af te wenden, voordat het uiteindelijk de eigenlijk zaak moest bepleiten. Waar het uiteindelijk om gaat, kan niet meer als in vraag worden beschouwd.

De International Class bestaat uit een grote groep institutionele investeerders van over de hele wereld. Investeerders die zich nog niet geregistreerd hebben en die een vordering willen indienen voor hun verliezen in verband met dit Proces en een eventuele toekomstige schikking, dienen onmiddellijk contact op te nemen met de beheerder van de Stichting, ISAF, en zich te registreren.

Registratie:

Investeerders die in aanmerking komen zijn investeerders die verhandelden in Petróleo Brasileiro S.A.’s: (1) gewone aandelen (ISIN: BRPETRACNOR9); (2) preferente aandelen (ISIN: BRPETRACNPR6); en (3) de obligaties opgesomd in Bijlage A, hierbij, vanaf 1 januari 2004, op voorwaarde dat, deze effecten in het bezit waren via een van de met de fraude gerelateerde onthullingen tijdens de periode die aanvangt op 16 oktober 2014 en eindigt op 28 juli 2015 (de Schadeperiode). Deelnemers moeten de transactionele en bezitgegevens verstrekken ter bewijs van hun Petrobras-effecten die potentieel in aanmerking komen.

Transacties in obligaties in USD en Petrobras ADR's die op de effectenbeurs van New York werden gekocht, werden gedekt door de US schikking en komen niet in aanmerking.

Klik op deze link om het registratieproces te beginnen.

Voor meer informatie over de uitspraak van 26 juli 2023:

Zie: www.pbcompensation.com
E-mail: board@pbcompensation.com

Er is een link naar de gerechtelijke uitspraak in het Nederlands hier beschikbaar. Op verzoek is een vertaling beschikbaar evenals op de website www.pbcompensation.com vanaf 3 augustus 2023.

De Stichting Petrobras Compensation Foundation wordt op het Nederlandse gerechtshof vertegenwoordigd door een team van advocaten onder leiding van Flip Wijers van Lemstra Van der Korst, N.V. (f.wijers@lvdk.com).

Informatie over de internationale coalitie:

Stichting: Stichting Petrobras Compensation Foundation is een stichting gevestigd in Nederland die optreedt in naam van Petrobras-investeerders die schade leden en die effecten op markten buiten de Verenigde Staten hebben gekocht. Meer informatie over de Stichting is te vinden op www.pbcompensation.com.

Avocatenkantoren: Lemstra Van der Korst N.V., een vooraanstaand Nederlands advocatenkantoor voor processen en class actions (Nederland), vertegenwoordigt de Stichting in samenspraak met Motley Rice, LLC (US), Withers, LLP (UK), en een aantal Duitse, Spaanse, Argentijnse, Luxemburgse en Braziliaanse advocatenkantoren.

Administratie: de Stichting heeft International Securities Associations & Foundations Management Company, LLC (“ISAF”), als organisatie ten behoeve van aandeelhouders, aangesteld om alle administratie met aandeelhouders en investeerders te coördineren, inclusief het onderschrijven van de financiering van alle proceskosten, en het toestaan dat investeerders op risicoloze basis kunnen deelnemen, zonder voorafgaande kosten. Meer informatie over ISAF vindt u op www.isafmanagement.com.

Analyse procesonderzoek, schade en anonieme vorderingen: Battea Global Litigation Research Inc. and Battea—Class Action Services, LLC (“Battea”), vooraanstaande experts in de beoordeling van processen in financiële markten en hiermee gerelateerde transactionele schade en het invullen van vorderingen van class actions, valideren de verliezen van investeerders. Meer informatie over Battea vindt u op www.battea.com

Bijlage A: Petrobras-obligaties die potentieel in aanmerking komen

Name Description Maturity Date Issued Amount Currency CUSIP ISIN

Petroleo Brasileiro SA

6.83% Global Notes due 2020

5/20/2020

800,000,000

BRL

EK2762293

BRPETRDBS043

Petrobras Global Finance BV

2.75% Global Notes due 2018

1/15/2018

1,500,000,000

EUR

EK0138041

XS0982711631

Petrobras Global Finance BV

3.75% Global Notes due 2021

1/14/2021

750,000,000

EUR

EK0138108

XS0982711987

Petrobras Global Finance BV

4.75% Global Notes due 2025

1/14/2025

800,000,000

EUR

EK0138223

XS0982711714

Petrobras Global Finance BV

6.625% Global Notes due 2034

1/16/2034

600,000,000

GBP

EK0138348

XS0982711474

Petrobras Global Finance BV

N/A

4/2/2038

250,000,000

EUR

ZQ9516860

N/A

Petrobras Global Finance BV

N/A

2/4/2033

175,000,000

EUR

ZQ9556676

N/A

Petrobras Global Finance BV

3.25% Global Notes due 2019

4/1/2019

1,300,000,000

EUR

EJ3777889

XS0835886598

Petrobras Global Finance BV

4.25% Global Notes due 2023

10/2/2023

700,000,000

EUR

EJ3787334

XS0835890350

Petrobras Global Finance BV

5.375% Global Notes due 2029

10/1/2029

450,000,000

GBP

EJ3778036

XS0835891838

Petrobras Global Finance BV

6.25% Global Notes due 2026

12/14/2026

700,000,000

GBP

EI8991800

XS0718502007

Petrobras Global Finance BV

4.875% Global Notes due 2018

3/7/2018

1,250,000,000

EUR

EI8955813

XS0716979249

Petrobras Global Finance BV

5.875% Global Notes due 2022

3/7/2022

600,000,000

EUR

EI8955896

XS0716979595

Petrobras Global Finance BV

2.15% Global Notes due 2016

9/27/2016

35,000,000,000

JPY

EI2469902

JP90B000UCE1

___________________________
1 International Securities Associations & Foundations Management Company, LLC (“ISAF”).

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

International Securities Associations & Foundations Management Company, LLC
Adam W. Foulke, SVP
46 Southfield Avenue
Stamford, CT 06902
+1 (203) 252-3378
info@isafmanagement.com
https://isafmanagement.com

Contacts

International Securities Associations & Foundations Management Company, LLC
Adam W. Foulke, SVP
46 Southfield Avenue
Stamford, CT 06902
+1 (203) 252-3378
info@isafmanagement.com
https://isafmanagement.com