Oświadczenie Rimini Street w sprawie orzeczenia amerykańskiego sądu federalnego

LAS VEGAS--()--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, opublikował dzisiaj poniższe oświadczenie w odpowiedzi na zarządzenie Federalnego Sądu Okręgowego USA dla okręgu stanu Nevada z dnia 24 lipca 2023 r. wydane w sprawie Oracle przeciwko Rimini Street (Rimini II):

Spór pomiędzy Rimini Street i Oracle trwa od ponad 13 lat. Pomimo że wiele lat temu amerykańskie sądy federalne potwierdziły legalność usług wsparcia w zakresie oprogramowania świadczonych przez podmioty zewnętrzne, spór Rimini II dotyczy sposobu świadczenia usług wsparcia Rimini Street w zakresie określonych linii produktowych Oracle. Firma Rimini Street nie została objęta zakazem świadczenia wsparcia ani usług w odniesieniu do jakichkolwiek produktów Oracle.

Zaledwie kilka dni przed planowanym terminem rozprawy z udziałem ławy przysięgłych w sporze Rimini II firma Oracle wycofała wszystkie roszczenia przeciwko Rimini Street oraz jej dyrektorowi generalnemu, Sethowi A. Ravinowi, w przedmiocie wszelkiego rodzaju zadośćuczynienia pieniężnego wynikającego z dowolnej podstawy prawnej w ramach przedmiotowego sporu. Pozostałe roszczenia wzajemne Rimini Street oraz pozostałe roszczenia Oracle w sprawie wyłącznie godziwego zadośćuczynienia zostały rozpoznane w drodze procesu sądowego bez udziału ławy przysięgłych, który rozpoczął się 29 listopada 2022 r., a zakończył 15 grudnia 2022 r. Dnia 24 lipca 2023 r. sąd wydał zarządzenie w sprawie.

Wygrana argumentacji Rimini Street w wielu istotnych aspektach prawnych

Rimini Street ma przyjemność ogłosić, że sąd przychylił się do jej argumentacji w zakresie wielu istotnych aspektów prawnych, w tym między innymi w następujących kwestiach:

  • Firma Oracle wniosła roszczenia w sprawie naruszenia praw, występując o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego w odniesieniu do pięciu (5) linii produktowych, lecz w przypadku aż czterech (4) z nich rozstrzygnięcie sądu okazało się dla niej niekorzystne.
  • Sąd wydał wyrok ustalający, w którym orzekł o braku naruszenia praw w odniesieniu do oprogramowania EBS.
  • Sąd odrzucił argumentację Oracle, zgodnie z którą umowy licencyjne firmy lub uprzednie zarządzenia sądowe miałyby uniemożliwiać Rimini Street dokumentowanie własnej wiedzy fachowej i programowania w specyfikacjach technicznych wykorzystywanych we współpracy z wieloma klientami.
  • Sąd uznał, że odnośne licencje oprogramowania nie uniemożliwiają klientom Oracle zatrudnienia podmiotu zewnętrznego, takiego jak Rimini Street, do dokonywania aktualizacji lub napraw w jednakowym zakresie, jaki przysługiwałby im w ramach odnośnej licencji.

Ośmielona sukcesem poprzednich odwołań Rimini Street planuje kolejne

Oprócz kluczowych aspektów prawnych, w których sąd przychylił się do argumentacji Rimini Street, firma nie zgadza się z szeregiem wniosków, ustaleń, spostrzeżeń i werdyktów sądu, dlatego zamierza wnieść odwołanie od ogłoszonego zarządzenia.

W toku wieloletniej historii sporu z Oracle firma Rimini Street wniosła liczne odwołania i do chwili obecnej w każdym odwołaniu wniesionym do Amerykańskiego Sądu Apelacyjnego Obwodu Dziewiątego uzyskała pewne korzystne rozstrzygnięcia, a nawet może się poszczycić nieczęsto spotykanym, jednogłośnie orzeczonym zwycięstwem w Amerykańskim Sądzie Najwyższym w sporze przeciwko Oracle. W wyniku przegranych odwołań firma Oracle została również zobowiązana do zwrotu kwoty w wysokości ponad 34 mln USD na rzecz Rimini Street.

Inne trwające i minione spory sądowe Rimini Street i Oracle

Poprzedni spór Rimini Street i Oracle został skierowany do rozstrzygnięcia przez Sąd Okręgowy USA dla okręgu stanu Nevada w 2015 r. Oracle przegrała w 23 z 24 roszczeń wystosowanych przeciwko Rimini Street w sprawie, a w odniesieniu do ostatniego z nich ława przysięgłych uznała, że firma Rimini Street dokonała „nieumyślnego naruszenia”. Oracle nie udało się przekonać sądu do swojej argumentacji dotyczącej wszelkich roszczeń przeciwko dyrektorowi generalnemu Rimini Street, Sethowi A. Ravinowi. Wniesione przez nią odwołanie było przedmiotem postępowania w Obwodzie Dziewiątym w lutym 2023 r., a obecnie strony oczekują na wydanie orzeczenia.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russell 2000® jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5100 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę rozwiązań z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Kontakt ds. relacji inwestorskich
Dean Pohl
Rimini Street, Inc.
+1 (925) 523-7636
IR@riministreet.com

Kontakt dla mediów
Janet Ravin
Rimini Street, Inc.
+1 702 285-3532
PR@riministreet.com

Contacts

Kontakt ds. relacji inwestorskich
Dean Pohl
Rimini Street, Inc.
+1 (925) 523-7636
IR@riministreet.com

Kontakt dla mediów
Janet Ravin
Rimini Street, Inc.
+1 702 285-3532
PR@riministreet.com