Andersen Global styrker sin platform i Storbritannien med global mobilitetskapacitet

SAN FRANCISCO--()--Andersen Global fortsætter med at udvide sin tilstedeværelse i Storbritannien gennem en samarbejdsaftale med det førende globale mobilitetsfirma Global Tax Network Ltd (GTN UK).

I mere end 20 år har GTN UK's team af eksperter ydet kunderne globale mobilitetstjenester, herunder rådgivning af arbejdsgivere og befuldmægtigede, udvikling af skattepolitik, udfyldelse og overholdelse af selvangivelser, planlægning af social sikring og international lønrådgivning.

Medstifter og administrerende partner Richard Watts-Joyce siger: "Vores prioritet har været og vil fortsat være kunderne. Ved at samarbejde med Andersen Global vil vi arbejde tæt sammen med medlems- og samarbejdsvirksomhederne for at give kunderne en komplet suite af integrerede tjenester på tværs af landegrænser.”

"GTN UKs store ekspertise og fælles kerneværdier peger mod et synergistisk samarbejde med vores medlems- og samarbejdsvirksomheder," siger bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark Vorsatz. "Tilføjelsen af GTN UK styrker yderligere vores tilstedeværelse i Storbritannien, mens vi fortsætter med at udbygge vores globale tværfaglige servicemodel."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsvirksomheder, der består af skatteeksperter og -jurister i hele verden. Andersen Global, der blev etableret i 2013 af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC, har nu mere end 14.000 eksperter i hele verden og en tilstedeværelse på over 400 lokaliteter gennem sine medlems- og samarbejdsvirksomheder.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700