Prospective pozyskuje 6 mln USD finansowania etapu zalążkowego, którego celem jest zapewnienie dostępu do dużych zbiorów danych, umożliwienie ich analizy i wizualizacji w czasie rzeczywistym

NOWY JORK--()--Prospective, interaktywne narzędzie do analizy i wizualizacji dużych i strumieniowych zbiorów danych, przekazał dzisiaj informację o pozyskaniu finansowania w kwocie 6 mln USD. Wsparcia kapitałowego udzieliła firma Point72 Ventures przy udziale Silicon Badia, Irregular Expressions, Essence Ventures, Giant Machines, i REFASHIOND Ventures.

Do tej pory, próbując skutecznie uzyskać dostęp do danych niezbędnych do opracowania przypadków użycia swoich rozwiązań oraz z powodzeniem analizować te dane, organizacje napotykały liczne trudności ze względu na ograniczenia związane z dostępną mocą obliczeniową i problemy z publikacją informacji. Mając na uwadze te bolączki, Prospective opracowała interaktywne narzędzie zapewniające płynny dostęp do danych oraz umożliwiające ich łatwą analizę i udostępnianie. Dzięki Prospective użytkownicy zyskują intuicyjny, wydajny dostęp do dużych i strumieniowych zbiorów danych, co pozwala im na pozyskiwanie cennych informacji w czasie rzeczywistym, bezpośrednio za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu obsługiwanego w przeglądarce internetowej.

Narzędzie Prospective jest dostosowane do obsługi zadań wymagających wysokiej wydajności, precyzji i szczegółowości. Dzięki uproszczeniu procesu pozyskiwania danych i operacjonalizacji Prospective umożliwia twórcom, konsumentom i analitykom czerpanie informacji możliwych do przekucia w konkretne działania, które wcześniej pozostawały dla nich niedostępne. Wraz z dynamicznym rozwojem dużych modeli językowych (LLM) przepaść pomiędzy wynikami pracy modeli a ich pojmowaniem przez człowieka powiększa się. Prospective przyczynia się do wyeliminowania tej luki, umożliwiając klientom pozyskiwanie i przekazywanie informacji w intuicyjny sposób.

Inicjatywa Prospective, której twórcami są Andrew Stein i Eric Schmalzbauer, stanowi firmową wersję popularnego otwartego projektu do obsługi danych i analizy, Perspective. Wraz z ogłoszeniem finansowania etapu zalążkowego Prospective zamierza również udostępnić prywatną wersję beta niedużej liczbie przedsiębiorstw. Zainteresowane zespoły mogą dokonać zapisu na liście oczekujących pod adresem https://prospective.co/.

– Zarówno w technologii, jak i w biznesie dostęp do danych, ich analiza, wizualizacja i udostępnianie stanowi nadmiernie skomplikowany, czasochłonny i kosztowny proces, zarówno na szczeblu wewnętrznym organizacji, jak i w kontaktach z zewnętrznymi partnerami i klientami – wskazuje dyrektor generalny i współzałożyciel Prospective, Eric Schmalzbauer. – Ewolucja w kierunku dostępu do danych w czasie rzeczywistym w celu umożliwienia ich przechowywania przez klienta, obserwowania lub analizy transakcji stanowi wyzwanie dla każdego zespołu i każdej firmy.

– Obserwujemy fascynującą nową przestrzeń pozwalającą na wyeliminowanie powiększającej się luki między zbiorem firmowych danych a narzędziami do wizualizacji umożliwiającymi uwolnienie potencjału i informacji płynących z danych. Firmy generują coraz więcej wielowymiarowych danych, w tym danych strumieniowych i otrzymywanych w czasie rzeczywistym, lecz użytkownicy o profilu innym niż techniczny oraz analitycy danych nie zawsze dysponują odpowiednimi narzędziami, by móc te dane wykorzystać – powiedział Noah Carr, partner Point72 Ventures. – Jesteśmy przekonani, że zespół Prospective posiada obszerne doświadczenie zarówno w zakresie danych, jak i infrastruktury, i widzimy tu okazję do wykorzystania sukcesu solidnej otwartej społeczności Perspective.

O Prospective:
Prospective dąży do wyeliminowania rozbieżności pomiędzy danymi a podejmowanymi decyzjami. Zapewniamy twórcom, konsumentom i analitykom dużych i strumieniowych zbiorów danych możliwość dostarczania i wykorzystywania informacji bez konieczności zrozumienia ich złożonego charakteru. Dzięki Prospective każdy użytkownik zainteresowany danymi może je przekształcić w piksele wszędzie tam, gdzie są one przechowywane.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Media:
Prospective
Eric Schmalzbauer
hello@prospective.co

Contacts

Media:
Prospective
Eric Schmalzbauer
hello@prospective.co