Nederlandse werknemer ziet veranderingen door AI nauwelijks als bedreiging voor eigen baan

AMSTERDAM--()--Artificial intelligence-toepassingen als ChatGPT hebben inmiddels hun intrede gedaan op de werkvloer van veel bedrijven. De meeste werknemers zien dat dergelijke toepassingen veranderingen met zich meebrengen voor hun werk, maar zijn niet bang dat ze daardoor zelf overbodig worden. Dat blijkt uit recent internationaal onderzoek van SurveyMonkey onder werknemers in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het onderzoek vroeg werknemers naar hun verwachtingen over de invloed van economische en technologische ontwikkelingen op de toekomst van hun bedrijf en baan.

Van de ondervraagde Nederlandse werknemers ziet een grote meerderheid (81,7%) AI niet als bedreiging voor hun baan. Wel denkt 47% dat AI een deel van hun taken kan overnemen. Een kleine groep (17,4%) is bezorgd dat AI hun functie overbodig kan maken. In het VK ligt dat laatste percentage hoger. Daar vreest bijna een kwart (23,5%) dat generatieve AI-toepassingen als ChatGPT een gevaar vormen voor hun baan.

Dat AI straks een prominente rol zal spelen in het dagelijkse werk, daar is een ruime meerderheid wel van overtuigd. Terwijl slechts 20% van de Nederlandse respondenten niet gelooft dat AI in de toekomst menselijke banen zal vervangen, verwacht 72% dat AI uiteindelijk “sommige” tot “alle” menselijke functies zal overnemen. De algemene verwachting is dat AI vooral repetitieve taken zal overnemen, of werkzaamheden lichter of makkelijker voor mensen maakt. Bijna 40% verwacht dat AI huidige menselijke functies overneemt, maar tegelijk nieuwe rollen en functies voor mensen creëert die nu nog niet bestaan. Verder vindt iets meer dan de helft (51%) dat investeren in AI essentieel is voor het voortbestaan van hun bedrijf op lange termijn. Slechts 28,7% is het daar niet mee eens en ziet AI niet als essentieel voor succes.

Büşra Yazıcı, HR Business Partner International bij SurveyMonkey, zegt: "Stagnerende economische groei, aanhoudende aanzienlijke inflatie en een krappe arbeidsmarkt zorgen ervoor dat Nederlandse werknemers met enige zorg naar de toekomst van hun bedrijf en baan kijken. AI geeft echter geen reden tot zorg. Werknemers lijken ervan overtuigd te zijn dat AI niet geavanceerd genoeg is om hun functie te vervangen. In plaats daarvan kan AI simpele taken overnemen, waardoor werknemers meer ruimte krijgen voor werk waar menselijke input voor nodig is, zoals creativiteit en vindingrijkheid. Organisaties die inzien dat het belangrijk is om zowel mensen als AI in te zetten, profiteren van een verbeterde productiviteit en betrokkenheid van werknemers. Dan moet AI wel zo geïmplementeerd worden dat het repetitief werk uit handen neemt van de werknemers, in plaats van te proberen om het onvervangbare, menselijke element te vervangen."

Over het onderzoek

Dit SurveyMonkey-onderzoek werd uitgevoerd tussen 30 maart en 7 april 2023 onder een representatieve, landelijke steekproef van 841 volwassenen in het VK, 736 in Nederland en 743 in Ierland. Deelnemers aan dit onderzoek zijn geselecteerd uit de meer dan 2 miljoen mensen die elke dag enquêtes invullen op het SurveyMonkey-platform. De modelfoutmarge voor deze enquête is plus of min 3,0 procentpunten voor het VK en plus of min 3,5 procentpunten voor Nederland en Ierland. De steekproef is gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en geografie aan de hand van demografische gegevens van de Verenigde Naties om de demografische samenstelling van elk land weer te geven.

Over SurveyMonkey

SurveyMonkey is wereldwijd marktleider in online onderzoek en enquêtes en geeft mensen de inzichten om snel en met vertrouwen beslissingen te nemen. Het efficiënte en intuïtieve feedbackmanagementplatform verbindt wereldwijd miljoenen gebruikers met realtime, AI-gedreven inzichten om goed onderbouwde beslissingen te nemen. SurveyMonkey levert dagelijks antwoorden op meer dan 20 miljoen vragen, waardoor mensen en organisaties nieuwe doelgroepen kunnen bereiken, klanten beter kunnen ondersteunen, ambassadeurs kunnen creëren en hun concurrentievoordeel verder kunnen vergroten. SurveyMonkey streeft ernaar de lat voor menselijke ervaringen hoger te leggen door individuele stemmen te versterken. Ga voor meer informatie naar surveymonkey.com.

Contacts

Voor meer persinformatie:
pr@surveymonkey.com

Contacts

Voor meer persinformatie:
pr@surveymonkey.com