Na Teraz. I na Przyszłość. – DS Smith prezentuje ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

LONDYN--()--Wprowadzając strategię zrównoważonego rozwoju „Na Teraz. I na Przyszłość” w 2020 r. postawiliśmy ambitne cele krótkoterminowe i długoterminowe, świadczące o naszym zaangażowaniu w gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz w nasz cel kreowania opakowań z myślą o zmieniającym się świecie. Dziś prezentujemy nasze najnowsze założenia w zakresie zrównoważonego rozwoju na najbliższe lata. Strategia „Na Teraz. I na Przyszłość” obejmuje aspiracje dotyczące teraźniejszości i przyszłości, koncentrując się na wyzwaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem, przed którymi stoimy dzisiaj, a także na tych, które będą miały wpływ na przyszłe pokolenia. Dzięki tym założeniom podejmujemy działania umożliwiające osiągnięcie niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jesteśmy dumni z dotychczasowych postępów, które osiągnęliśmy we współpracy z naszymi klientami i dostawcami. Jesteśmy na dobrej drodze do spełnienia naszych ambitnych celów, a w niektórych przypadkach osiągamy je przed założonym terminem.

Wymogi stawiane nam przez świat zewnętrzny nieustannie się zmieniają, a nasza strategia wciąż ewoluuje. Widzimy wielką szansę na wprowadzenie w życie nowych sposobów myślenia w obszarach naszego zainteresowania, którymi są: gospodarka o obiegu zamkniętym, dwutlenek węgla, ludzie i społeczności oraz przyroda.

Cyrkularność jest wpisana w nasze DNA

Gospodarka o obiegu zamkniętym w sposób systematyczny eliminuje odpady i zanieczyszczenia, zapewniając dłuższy okres użytkowania materiałów i produktów.

Dzięki przyjęciu zasad projektowania opartych o zasady obiegu zamkniętego możemy wspierać naszych klientów i pomagać im w osiąganiu celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Projektując opakowania w 100% zdatne do odzysku albo wielokrotnego użytku i umożliwiając naszym klientom wykorzystanie opakowań nie zawierających trudnych w recyklingu tworzyw sztucznych, zapewniamy dłuższe wykorzystanie materiałów.

Optymalizujemy opakowania w poszczególnych łańcuchach dostaw, co zmniejsza zużycie zasobów naturalnych i zmniejsza ilość odpadów na składowiskach.

Wprowadzamy innowacje w nowych obszarach, także w zakresie wielokrotnego wykorzystania użytych w naszych produktach materiałów chcąc zapewnić możliwości dłuższego czasu ich użytkowania.

W dążeniu do niskoemisyjności

Aby ograniczyć globalny wzrost temperatury do 1,5 stopnia, zgodnie z Porozumieniem Paryskim musimy gwałtownie ograniczyć emisję cO2. W niskoemisyjnej gospodarce o obiegu zamkniętym możemy tego dokonać, optymalizując wykorzystanie zasobów przy wytwarzaniu produktów i zwiększając wykorzystanie energii odnawialnej.

Przyczyniamy się do tego poprzez projektowanie w sposób zapobiegający powstawaniu odpadów, zapewnienie pozostawania materiałów w obiegu, poprawę efektywności energetycznej, inwestowanie w nowe technologie i przechodzenie na odnawialne rozwiązania w zakresie energii.

Bezpieczne i różnorodne miejsce pracy

Gospodarka o obiegu zamkniętym to sięgający daleko system promujący zmiany, który pozwala nie tylko na lepszy zrównoważony rozwój pod względem środowiskowym, ale również na bardziej inkluzywny wzrost.

Zdajemy sobie sprawę, że bezpieczna, różnorodna i inkluzywna działalność biznesowa to działalność zrównoważona. Przykładamy olbrzymią wagę do zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu naszych pracowników, dając im jednocześnie możliwości do pogłębiania swojej wiedzy oraz kompetencji w zakresie dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ochrona środowiska naturalnego

Bioróżnorodność raptownie spada. Nigdy wcześniej działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, od którego zależy przyszłość życia na Ziemi, nie były tak ważne.

Gospodarka o obiegu zamkniętym nieodzownie sprzyja regeneracji przyrody, ponieważ surowce mogą być wykorzystywane przez dłuższy czas, co pozwala na przerwy w procesie ich pozyskiwania, dając czas przyrodzie na regenerację.

Dzięki pozyskiwaniu surowców w odpowiedzialny sposób, zrównoważonemu zarządzaniu lasami i działaniami oraz współpracy, ograniczamy negatywny wpływ na środowisko. Ograniczamy również zużycie wody pozyskiwanej z natury w miejscach o ograniczonym dostępie do wody.

W DS Smith zrównoważony rozwój jest integralną częścią modelu biznesowego opartego na obiegu zamkniętym, dzięki czemu możemy minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne, jednocześnie wspierając naszych klientów w przechodzeniu na niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym. To podróż, w którą wraz z naszymi klientami i współpracownikami wyruszyliśmy ponad dekadę temu, nieustannie ją doskonaląc, tak aby jak najskuteczniej odpowiadać na wymagania zmieniającego się świata, chroniąc jednocześnie to, co mamy najcenniejsze – naszą planetę.

O DS Smith:

DS Smith jest wiodącym dostawcą proekologicznych opakowań z tektury falistej, a ponadto prowadzi działania recyklingowe i jest producentem papieru. Odgrywa kluczową rolę w łańcuchu dostaw w sektorach takich jak e-commerce, FMCG i przemysł.

Poprzez swój cel „Kreowanie opakowań z myślą o zmieniającym się świecie” oraz strategię zrównoważonego rozwoju Na teraz. I na Przyszłość, DS Smith angażuje się w przyspieszenie wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Firma dostarcza swoim klientom i społeczeństwu ekologiczne rozwiązania − zastępuje problematyczne tworzywa sztuczne, eliminuje ślad węglowy z łańcucha dostaw i zapewnia nowatorskie rozwiązania w zakresie recyklingu. Dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów model „Pudełko z pudełka w 14 dni”, szerokie możliwości projektowe i innowacyjność stanowią fundament oferty.

Firma ma siedzibę główną w Londynie i jest notowana na liście FTSE 100. Działa w 34 krajach, zatrudniając około 30 000 osób. Jest partnerem strategicznym Fundacji Ellen MacArthur. Jej historia zaczęła się od założonej w latach 40. XX wieku przez rodzinę Smith firmy produkującej pudełka.

Na terenie Polski firma posiada 5 fabryk zlokalizowanych w Kielcach, Oławie, Kutnie, Kwidzynie i Bełchatowie oraz centra logistyczne w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Czeladzi. Firma zatrudnia blisko 1500 osób.