Azelis rapporteert 15% groei in aangepaste EBITA over Q1 2023

ANTWERPEN, België--()--Koersgevoelige Informatie:

Azelis (Brussels:AZE):

Hoogtepunten Q1 2023

 • De omzet in Q1 2023 bedroeg € 1,1 miljard, een stijging van 12,0% ten opzichte van Q1 2022. De organische omzet was grosso modo stabiel, na een recordgroei van 32,6% in het voorgaande jaar. Aanhoudende sterke groei in EMEA en APAC compenseerde de geringere prestaties in de Americas.
 • De brutowinst van € 265,8 miljoen betekent een groei van 12,7% jaar-op-jaar, waarvan 2,1% organisch. De brutomarge van 24,3% ligt 13 basispunten boven die van het voorgaande jaar.
 • De aangepaste EBITA van € 134,0 miljoen betekent een toename van 15,5%, waarvan 3,6% organisch. De stijging van de aangepaste EBITA met 36 basispunten betekent een groei van de conversiemarge met 123 basispunten tot 50,4%, wat getuigt van de kracht van het bedrijfsmodel van Azelis en van de voortdurende initiatieven voor margeverbetering.
 • Azelis genereerde een vrije kasstroom van € 136,1 miljoen, wat staat voor een kasstroomconversie van 100,7%.
 • De schuldgraad was 2,3x ultimo maart 2023, tegen 2,6x in het voorgaande jaar en 2,2x ultimo december 2022.
 • Versnelling van de expansiestrategie in Latijns-Amerika met de getekende overname van Vogler Ingredients in Brazilië. Samen met drie andere overnames, die sinds begin van het jaar in APAC en EMEA werden voltooid, bedroeg de gecombineerde jaaromzet van deze vier ondernemingen in 2022 € 260 miljoen.
 • Het management blijft vol vertrouwen dat de onderneming over 2023, conform de tussentijdse richtwaarde, een omzetgroei van 8-10% en een toename van de aangepaste EBITA-marge met 10-15 basispunten zal realiseren.

(in miljoenen €)

 

Q1 2023

 

Q1 2022

 

Gerapporteerde
Verandering

 

Constante
Wisselkoers

Life Sciences

 

669,0

 

592,8

 

12,9%

 

12,9%

Industrial Chemicals

 

423,8

 

382,5

 

10,8%

 

10,6%

Omzet

 

1.092,8

 

975,3

 

12,0%

 

12,0%

Brutowinst

 

265,8

 

235,9

 

12,7%

 

12,3%

Brutowinstmarge

 

24,3%

 

24,2%

 

13 bp

 

7 bp

Aangepaste EBITDA1

 

141,7

 

121,9

 

16,2%

 

16,1%

Aangepaste EBITDA Marge

 

13,0%

 

12,5%

 

47 bp

 

46 bp

Aangepaste EBITA2

 

134,0

 

116,0

 

15,5%

 

15,4%

Aangepaste EBITA Marge

 

12,3%

 

11,9%

 

36 bp

 

36 bp

Conversiemarge3

 

50,4%

 

49,2%

 

123 bp

 

134 bp

Vrije Kasstroom4

 

136,1

 

57,9

 

135,2%

 

 

Conversie Vrije Kasstroom5

 

100,7%

 

49,5%

 

5125 bp

 

 

Netto Werkkapitaal / Omzet genormaliseerd voor overnames6

 

14,7%

 

14,6%

 

10 bp

 

 

Schuldgraad

 

2,3

 

2,6

 

-10,0%

 

 

 1. Aangepaste EBITA vóór afschrijving van materiële vaste activa
 2. Bedrijfswinst of verlies vóór amortisatie en bijzondere waardeverminderingen (op immateriële activa) en exclusief Aanpassingen
 3. Aangepaste EBITA als percentage van de brutowinst
 4. Aangepaste EBITDA minus leasebetalingen, plus mutaties in netto werkkapitaal en mutaties in andere activa, voorzieningen en schulden, minus netto investeringsuitgaven
 5. Vrije kasstroom gedeeld door aangepaste EBITDA verminderd met leasebetalingen
 6. Netto werkkapitaal/omzet, inclusief uit overnames over de volledige periode

Toelichting door dr. Hans Joachim Müller, CEO: "Het doet mij deugd om voor het eerste kwartaal van 2023 een aantal prima resultaten voor de Groep te kunnen melden na de uitzonderlijk sterke groei die we in het eerste kwartaal van 2022 hadden bereikt. Verder hebben we dit eerste kwartaal een recordhoge conversiemarge van 50,4% behaald, 123 basispunten hoger ten opzichte van vorig jaar, wat getuigt van de veerkracht van ons bedrijfsmodel. Bovendien hebben we door de overnames die we sinds begin dit jaar hebben ondertekend of afgerond, flinke vorderingen gemaakt met onze expansiestrategie.

We zien een voortdurende versterking van onze laterale waardeketen in onze verschillende markten. Dat plaatst ons in een uitstekende positie om in EMEA en Asia Pacific verdere groei te realiseren en te profiteren van betere prestaties in de Americas. Tegelijkertijd blijf ik door de ontwikkeling van onze orderportefeuille en recente nieuwe mandaten, alsmede de ondertekende en afgeronde overrnames, vol vertrouwen dat wij in 2023 solide groei zullen realiseren."

CONFERENCE CALL

Het management van Azelis nodigt u uit om in een conference call met live webcast om 10.00 CET de operationele tendensen en vooruitzichten voor de rest van het jaar te bespreken. Klik hier om de webcast te bekijken.

OPERATIONEEL OVERZICHT

Hoofdresultaten

(in miljoenen €)

 

Q1 2023

 

Q1 2022

 

F/X
Omrekening

 

M&A Groei
Contributie

 

Organische
Groei

 

Totale Groei

EMEA

 

501,0

 

450,5

 

-2,1%

 

8,9%

 

4,4%

 

11,2%

Americas

 

358,4

 

366,5

 

3,7%

 

7,5%

 

-13,4%

 

-2,2%

Asia Pacific

 

233,5

 

158,3

 

-2,0%

 

38,5%

 

11,0%

 

47,5%

Groepsomzet

 

1.092,8

 

975,3

 

0,1%

 

13,2%

 

-1,2%

 

12,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMEA

 

129,7

 

111,6

 

-1,8%

 

8,7%

 

9,4%

 

16,3%

Americas

 

90,9

 

92,9

 

3,7%

 

4,0%

 

-9,9%

 

-2,1%

Asia Pacific

 

45,1

 

31,4

 

-1,9%

 

33,6%

 

11,8%

 

43,5%

Groep Brutowinst

 

265,8

 

235,9

 

0,3%

 

10,2%

 

2,1%

 

12,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMEA

 

72,5

 

60,1

 

-1,9%

 

9,7%

 

12,8%

 

20,7%

Americas

 

48,8

 

49,7

 

3,4%

 

2,7%

 

-7,9%

 

-1,8%

Asia Pacific

 

21,5

 

13,6

 

-2,7%

 

47,2%

 

13,5%

 

58,1%

Aangepaste EBITA1

 

134,0

 

116,0

 

0,1%

 

11,7%

 

3,6%

 

15,5%

 1. Totaal Aangepaste EBITA omvat ook de Holdingmaatschappijen

EMEA

(in miljoenen €)

 

Q1 2023

 

Q1 2022

 

Gerapporteerde
Verandering

 

Constante
Wisselkoers

Omzet

 

501,0

 

450,5

 

11,2%

 

13,3%

Brutowinst

 

129,7

 

111,6

 

16,3%

 

18,1%

Brutowinstmarge

 

25,9%

 

24,8%

 

113 bp

 

105 bp

Aangepaste EBITDA

 

75,8

 

62,5

 

21,1%

 

23,1%

Aangepaste EBITDA-marge

 

15,1%

 

13,9%

 

124 bp

 

121 bp

Aangepaste EBITA

 

72,5

 

60,1

 

20,7%

 

22,5%

Aangepaste EBITA-marge

 

14,5%

 

13,3%

 

113 bp

 

110 bp

Conversiemarge

 

55,9%

 

53,9%

 

203 bp

 

207 bp

EMEA De omzet steeg in Q1 2023 met 11,2% naar € 501 miljoen. In de hele regio bleef de vraag groot, met een verder toenemend volume in Life Sciences, tegenover de tragere maar over het geheel genomen stabiele prestaties in Industrial Chemicals. Gedurende de verslagperiode hebben onze bedrijven in EMEA een organische groei van 4,4%, gerealiseerd, na een organische groei van maar liefst 33,9% in het voorgaande jaar. De bijdrage van overnames aan de omzetgroei was 8,9%, terwijl wisselkoersen de omzet met 2,1% drukten.

In januari voltooiden we de overname van Smoky Light, die een aanvulling is op de laterale waardeketen van de Groep voor de Food & Nutrition-markt in de Benelux.

De brutowinst steeg met 16,3% tot € 129,7 miljoen in Q1 2023, wat resulteerde in een brutowinstmarge van 25,9%, 113 basispunten meer dan het voorgaande jaar, ondersteund door positieve mixeffecten en initiatieven voor margeoptimalisatie. De aangepaste EBITA nam met 20,7% toe tot € 72,5 miljoen, terwijl de aangepaste EBITA-marge 113 basispunten hoger uitkwam op 14,5%, resulterend in een groei van de conversiemarge met 203 basispunten, tot 55,9%.

Americas

(in miljoenen €)

 

Q1 2023

 

Q1 2022

 

Gerapporteerde
Verandering

 

Constante
Wisselkoers

Omzet

 

358,4

 

366,5

 

-2,2%

 

-5,9%

Brutowinst

 

90,9

 

92,9

 

-2,1%

 

-5,8%

Brutowinstmarge

 

25,4%

 

25,4%

 

2 bp

 

2 bp

Aangepaste EBITDA

 

51,3

 

51,6

 

-0,4%

 

-3,9%

Aangepaste EBITDA-marge

 

14,3%

 

14,1%

 

26 bp

 

80 bp

Aangepaste EBITA

 

48,8

 

49,7

 

-1,8%

 

-5,2%

Aangepaste EBITA-marge

 

13,6%

 

13,6%

 

6 bp

 

10 bp

Conversiemarge

 

53,7%

 

53,5%

 

19 bp

 

34 bp

De omzet in de Americas bedroeg € 358,4 miljoen in Q1 2023; een daling van 2,2% ten opzichte van het voorgaande jaar. De activiteiten van de Groep in de Americas vertoonden een krimp van 13,4% in organische omzet. Dit is toe te schrijven aan de gevolgen van voorraadafbouw bij Flavors & Fragrances, afname van de vraag in CASE als gevolg van aanhoudende macro-economische onzekerheden, alsmede de sterke vergelijkbare prestaties in Q1 2022. Tegenover de krimp van de organische omzet stond een omzetgroei van 7,5% door overnames en een valutawinst van 3,7%.

De brutowinst in de regio daalde in Q1 2023 met 2,1% naar € 90,9 miljoen, bij een stabiele brutowinstmarge van 25,4%. Gedurende de verslagperiode daalde de aangepaste EBITA met 1,8% tot € 48,8 miljoen, bij een stabiele aangepaste EBITA-marge van 13,6%. De conversiemarge steeg daarmee met 19 basispunten tot 53,7% ondanks de tijdelijke tegenslagen in deze regio.

Asia Pacific

(in miljoenen €)

 

Q1 2023

 

Q1 2022

 

Gerapporteerde
Verandering

 

Constante
Wisselkoers

Omzet

 

233,5

 

158,3

 

47,5%

 

49,5%

Brutowinst

 

45,1

 

31,4

 

43,5%

 

45,4%

Brutowinstmarge

 

19,3%

 

19,9%

 

-54 bp

 

-55 bp

Aangepaste EBITDA

 

23,2

 

15,0

 

55,0%

 

57,5%

Aangepaste EBITDA-marge

 

9,9%

 

9,5%

 

48 bp

 

53 bp

Aangepaste EBITA

 

21,5

 

13,6

 

58,1%

 

60,8%

Aangepaste EBITA-marge

 

9,2%

 

8,6%

 

62 bp

 

68 bp

Conversiemarge

 

47,6%

 

43,2%

 

439 bp

 

473 bp

De omzet in APAC steeg in Q1 2023 met 47,5% naar € 233,5 miljoen. De Groep genereerde 11,0% organische groei in deze regio. Op de meeste markten bleef de vraag op de eindmarkt robuust, met name in Zuidoost-Azië. De prestaties in China blijven relatief bescheiden, nu na het opheffen van de COVID-19-beperkingen de normale bedrijfsactiviteiten langzaam worden hervat. Overnames waren goed voor 38,5% van de omzetgroei, terwijl de bijdrage van de valutawinst aan de omzetgroei beperkt was.

In januari voltooiden we de overname van Chemiplas Agencies, waardoor we onze aanwezigheid in Australië en Nieuw-Zeeland aanzienlijk konden uitbreiden.

De brutowinst nam in de verslagperiode met 43,5% toe tot € 45,1 miljoen, waarmee de marge 54 basispunten lager uitkwam op 19,3% als gevolg van negatieve mixeffecten. De aangepaste EBITA steeg in de verslagperiode met 58,1% naar € 21,5 miljoen, een stijging van de aangepaste EBITA-marge met 62 basispunten, waarbij het effect van sommige van de recente overnames werd gecompenseerd door de schaalvoordelen van onze groeiende aanwezigheid in de regio. De conversiemarge steeg tijdens de verslagperiode 439 basispunten tot 47,6%.

Holdingmaatschappijen

 

 

Q1 2023

 

Q1 2022

 

Gerapporteerde
Verandering

 

Constante
Wisselkoers

Aangepaste EBITA (in miljoen EUR)

 

-8,8

 

-7,3

 

19,8%

 

19,8%

Als % van Groepsomzet

 

-0,8%

 

-0,8%

 

-5.2 bp

 

-5.2 bp

De bedrijfskosten van de holdingmaatschappijen van de Groep, die betrekking hebben op de niet-operationele entiteiten van de Groep en het hoofdkantoor in België, bedroegen in Q1 2023 € 8,8 miljoen, tegen € 7,3 miljoen in het voorgaande jaar. In verhouding tot de totale omzet bleven de bedrijfskosten van de holdingmaatschappijen van de Groep gedurende de verslagperiode grosso modo stabiel.

VOORUITZICHTEN

Onze op groei gerichte strategie wordt geschraagd door een steeds sterker wordende laterale waardeketen en constante investeringen in innovatiepotentieel en digitalisering, en door onze commitment aan duurzaamheid om langetermijnwaarde te creëren. We vertrouwen er dan ook op dat we in staat zijn om op de middellange termijn jaarlijks een omzetgroei van 8-10% te genereren en de aangepaste EBITA-marge met 10-15 basispunten te vergroten.

Ondanks de tegenwind die de Groep in het eerste kwartaal heeft ondervonden in de Americas, blijft het management vol vertrouwen dat Azelis voor heel 2023 in lijn met haar tussentijdse richtwaarden zal presteren.

FINANCIEEL OVERZICHT

(in miljoenen €)

 

Q1 2023

 

Q1 2022

 

Gerapporteerde
Verandering

 

Constante
Wisselkoers

Life Sciences

 

669,0

 

592,8

 

12,9%

 

12,9%

Industrial Chemicals

 

423,8

 

382,5

 

10,8%

 

10,6%

Omzet

 

1.092,8

 

975,3

 

12,0%

 

12,0%

Brutowinst

 

265,8

 

235,9

 

12,7%

 

12,3%

Brutowinstmarge

 

24,3%

 

24,2%

 

13 bp

 

7 bp

Aangepaste EBITDA

 

141,7

 

121,9

 

16,2%

 

16,1%

Aangepaste EBITDA Marge

 

13,0%

 

12,5%

 

47 bp

 

46 bp

Aangepaste EBITA

 

134,0

 

116,0

 

15,5%

 

15,4%

Aangepaste EBITA Marge

 

12,3%

 

11,9%

 

36 bp

 

36 bp

Conversiemarge

 

50,4%

 

49,2%

 

123 bp

 

134 bp

Vrije Kasstroom

 

136,1

 

57,9

 

135,2%

 

 

Conversie Vrije Kasstroom

 

100,7%

 

49,5%

 

5125 bp

 

 

Netto Werkkapitaal / Omzet genormaliseerd voor overnames

 

14,7%

 

14,6%

 

10 bp

 

 

Schuldgraad

 

2,3

 

2,6

 

-10,0%

 

 

Omzet

De omzet steeg in Q1 2023 met 12,0% tot € 1,1 miljard, met een organische groei in EMEA en APAC van respectievelijk 4,4% en 11,0%, tegenover een krimp in organische omzet van 13,4% in de Americas. De organische omzet van de Groep nam tijdens het kwartaal met 1,2% af. De overnames droegen € 128,7 miljoen bij aan de omzet, wat neerkomt op een aandeel in de omzetgroei van 13,2%, terwijl de wisselkoersen grosso modo neutraal bleven.

De omzet voor Life Sciences steeg met 12,9% tot € 669,0 miljoen, aangedreven door aanhoudend positieve trends in de meeste eindmarkten in EMEA en APAC. Dit compenseerde de zwakkere omstandigheden in de Americas, waar de impact van de voorraadafbouw op de markt voor Flavors & Fragrances tot uiting kwam in de omzet. De omzet voor Industrial Chemicals steeg met 10,8% tot € 423,8 miljoen, bij een over het algemeen stabiele vraag in EMEA en aanhoudend sterke trends in APAC, wat deels tegenwicht bood voor de geringere resultaten voor CASE in de Americas.

Winstgevendheid

De brutowinst steeg in Q1 2023 tot € 265,8 miljoen, wat neerkomt op een stijging van 12,7% jaar-op-jaar, waarvan 2,1% organisch. De brutomarge lag met 24,3% 13 basispunten hoger, dankzij mixeffecten en een aanhoudend strikt prijsbeheer.

De aangepaste EBITA bedroeg € 134,0 miljoen, wat neerkomt op een stijging van 15,5% op jaarbasis, waarvan 3,6% organisch. Schaalvoordelen, onze gediversifieerde portefeuille en een variabele kostenbasis hebben de aangepaste EBITA-marge 36 basispunten doen stijgen, ondanks de tragere omzetgroei; een prestatie die getuigt van de kracht van ons bedrijfsmodel en van de voortdurende initiatieven voor margeverbetering.

Kasstroom en financiering

De vrije kasstroom bedroeg € 136,1 miljoen. De vrije-kasstroomconversie kwam daarmee uit op 100,7%, tegen 49,5% in 2022 wat werd beïnvloed door hogere investeringen in werkkapitaal gezien de ongekende groei gedurende het grootste deel van 2022. De toegenomen vrije-kasstroomconversie toont het vermogen van de Groep om de marge te beschermen, winstgroei te behalen en kasmiddelen te genereren, ongeacht de economische cycli.

Ultimo maart 2023 bedroeg de verhouding nettowerkkapitaal/omzet 14,7%, tegen 14,6% in het voorgaande jaar, deels als gevolg van de tragere omzetontwikkeling vergeleken met vorig jaar, evenals het effect van nieuwe overnames. Het werkkapitaal vertegenwoordigde 54 dagen omzet ultimo maart 2023, tegen 50 dagen ultimo december 2022 en 53 dagen ultimo maart 2022. De kapitaaluitgaven in Q1 2023 bedroegen € 1,4 miljoen, vergeleken met € 4,4 miljoen in het voorgaande jaar.

Ultimo maart 2023 bedroeg de nettoschuldenlast € 1,3 miljard, bij een lagere schuldgraad van 2,3x, tegen respectievelijk € 965,9 miljoen en 2,6x ultimo maart 2022. Op 8 maart 2023 heeft Azelis € 400 miljoen verkregen via de uitgifte van Senior Unsecured Notes tegen een jaarlijkse coupon van 5,75%, voornamelijk om de financieringsbronnen van de Groep te diversifiëren en de flexibiliteit van de Groep bij het uitvoeren van haar M&A-strategie te vergroten. Aan het eind van de periode beschikte de Groep over € 947,2 miljoen aan kasmiddelen en ongebruikte Revolving Credit Facility.

GEBEURTENIS NA AFSLUITING

Op 3 april 2023 voltooide Azelis de overname van Lidorr Elements, een van de leidende distributeurs in Israël van speciale chemicaliën voor gewasbescherming, industriële materialen en verzorging & voeding.

ALTERNATIEVE PRESTATIEMAATSTAVEN

In al haar financiële berichtgeving (jaar- en tussentijdse verslagen, website, persberichten, presentaties enz.) presenteert Azelis bepaalde financiële maatstaven en aanpassingen die niet in overeenstemming zijn met de IFRS of enige andere internationaal aanvaarde boekhoudbeginselen. Sommige van die maatstaven worden “alternatieve prestatiemaatstaven” (“APM’s”) genoemd omdat zij bedragen uitsluiten die zijn opgenomen in, of bedragen omvatten die zijn uitgesloten van, de meest direct vergelijkbare maatstaf die wordt berekend en gepresenteerd volgens de IFRS, of omdat zij worden berekend met financiële maatstaven die niet volgens de IFRS worden berekend. Zie voor meer informatie over deze APM's, inclusief definities en berekeningsmethode, onder "Alternatieve prestatiemaatstaven” in het Jaarverslag 2022.

OPMERKINGEN EN DISCLAIMER

Azelis is een toonaangevende leverancier van innovatiediensten in speciale chemicaliën en voedingsingrediënten en telt meer dan 3.800 werknemers in 63 landen wereldwijd. Onze bekwame teams van industrie-, markt- en technische experts houden zich elk bezig met een specifieke markt binnen Life Sciences en Industrial Chemicals. We bieden aan meer dan 59.000 klanten een laterale waardeketen van aanvullende producten, ondersteund door meer dan 2.700 relaties met opdrachtgevers, goed voor een omzet van € 4,1 miljard (2022). Azelis Group NV is genoteerd op Euronext Brussel met als ticker AZE.

In ons uitgebreide netwerk van meer dan zestig toepassingslaboratoria bieden onze met awards bekroonde medewerkers hulp bij de ontwikkeling van formuleringen en technische begeleiding tijdens het gehele proces van productontwikkeling van de klant. We combineren wereldwijd marktbereik met plaatselijke aanwezigheid om een betrouwbare, geïntegreerde en unieke digitale dienst te bieden aan lokale klanten en aantrekkelijke zakelijke kansen aan opdrachtgevers. Met een top industrie-rating door Sustainalytics, gaat Azelis voorop in duurzaamheid. Wij geloven in het opbouwen en onderhouden van solide, eerlijke en transparante relaties met onze mensen en partners.

Invloed door ideeën. Innovatie door formulering.

Dit jaarverslag kan verklaringen bevatten over Azelis Group NV (de “Vennootschap”) en/of met haar verbonden vennootschappen (gezamenlijk “Azelis” of de “Azelis Group”) die geen historische feiten zijn en die hierbij worden aangeduid als “toekomstgerichte verklaringen”. Voorbeelden van zulke toekomstgerichte verklaringen zijn die over bedrijfsvooruitzichten, omzet, werkkapitaal, liquiditeit, kapitaalbehoeften, rentelasten en -baten, steeds met betrekking tot Azelis Group.

De hierin opgenomen toekomstgerichte verklaringen en ramingen geven het oordeel weer van, en zijn gebaseerd op de informatie beschikbaar voor, het management van de Vennootschap op de datum van dit bericht. Zij gaan samen met een aantal bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten, prestaties of uitkomsten materieel verschillen van de resultaten, prestaties of uitkomsten die expliciet of impliciet zijn opgenomen in de toekomstgerichte verklaringen.

Deze toekomstgerichte verklaringen moeten niet worden beschouwd als garantie voor toekomstige prestaties van Azelis Group en moeten bijgevolg worden overwogen in het licht van diverse belangrijke factoren die tot gevolg zouden kunnen hebben dat de feitelijke resultaten materieel anders zijn dan de in de toekomstgerichte verklaringen opgenomen ramingen of prognoses. Voorbeelden van zulke factoren zijn economische en bedrijfscycli; de voorwaarden van de financieringsregelingen van Azelis; schommelingen in de wisselkoersen; concurrentie op de belangrijkste markten van Azelis; overname en afstoting van bedrijven of activa; en trends in de voornaamste sectoren of economieën waarin Azelis actief is.

Voorgaande opsomming van belangrijke factoren is niet uitputtend. Bij het overwegen van toekomstgerichte verklaringen moet zorgvuldig worden stilgestaan bij voornoemde factoren en andere onzekerheden en gebeurtenissen, evenals bij factoren beschreven in documenten die de Vennootschap van tijd tot tijd indient bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (“FSMA") of publiceert op de website van Azelis (www.azelis.com/investor-relations), waaronder het prospectus met betrekking tot de toelating tot de handel in de effecten van Azelis Group NV op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel van 14 september 2021. Het is belangrijk niet zonder meer af te gaan op zulke toekomstgerichte verklaringen, die slechts gelden op de datum waarop zij zijn gedaan. Behalve voor zover de FSMA, Euronext of de toepasselijke wetgeving dat voorschrijft, is Azelis niet gehouden tot openbare bijwerking of herziening van toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Contacts

CONTACTGEGEVENS

Azelis Investor Relations
T: +32 3 613 01 27
E: investor-relations@azelis.com

Contacts

CONTACTGEGEVENS

Azelis Investor Relations
T: +32 3 613 01 27
E: investor-relations@azelis.com