Rimini Street ogłasza wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2023 r.

Oto kilka najważniejszych informacji finansowych:
Kwartalne przychody wyniosły 105,5 mln USD, co stanowi wzrost o 7,8% rok do roku
Marża brutto wyniosła 62,7% w porównaniu z 62,0% w poprzednim roku
Zysk netto wyniósł 5,6 mln USD, co stanowi wzrost o 82,7% rok do roku

LAS VEGAS--()--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał zakończony 31 marca 2023 r.

"Jeśli chodzi o I kwartał 2023 r., cieszymy się zarówno z ukończenia wdrażania naszego rozszerzonego portfela rozwiązań, jak i ze sprzedaży pełnej oferty renomowanym organizacjom z całego świata. Dzięki rozbudowanej ofercie możemy wyjść naprzeciw potrzebom znacznie większego rynku organizacji o rocznej wysokości przychodów czy budżetu na poziomie 200 mln USD lub więcej" – powiedział Seth A. Ravin, współzałożyciel, przewodniczący, dyrektor generalny i prezes zarządu Rimini Street. "Jedną z najważniejszych nowości wprowadzonych w pierwszym kwartale jest kompleksowe rozwiązanie outsourcingowe „pod klucz” Rimini ONE™, które zapewnia organizacjom rozwiązanie jednego dostawcy spełniające ich obecne i ewoluujące potrzeby w zakresie oprogramowania firmowego, wykorzystujące unikatowe, wiodące w branży zdolności Rimini Street pod względem dostarczania wartości, niezawodności, sprawności reakcji i inżynierii. Na chwilę obecną mamy ponad 100 klientów Rimini ONE i jesteśmy przekonani, że nasza znacznie rozbudowana gama rozwiązań umożliwi zwiększenie sprzedaży na rzecz nowych i obecnych klientów, zwiększenie liczby przedłużonych i rozszerzonych subskrypcji oraz zwiększy wartość generowaną dla klientów przez cały okres współpracy."

"Jesteśmy zadowoleni z wyników uzyskanych w pierwszym kwartale pod względem przychodów, marży brutto, zysku netto, skorygowanego zysku EBITDA oraz wskaźnika utrzymania przychodów. W zakresie subskrypcji, przekroczyliśmy również prognozy na pierwszy kwartał 2023 r." – powiedział Michael L. Perica, dyrektor finansowy Rimini Street. "Ponadto udało nam się utrzymać stabilny bilans obejmujący papiery wartościowe w formie pieniężnej oraz gwarantowane przez rząd USA papiery wartościowe o wartości 135 mln USD, a także ograniczyć zadłużenie o 10 mln USD rok do roku z poziomu 87 mln do 77 mln USD, co dało wynik środków pieniężnych na koniec kwartału w wysokości 58 mln USD. Publikujemy również dzisiaj prognozy na drugi kwartał i potwierdzamy całoroczne prognozy na 2023 r. i nasze nieustające zaangażowanie na rzecz zwiększania rentowności i dalszego przyspieszania tempa wzrostu przychodów."

Wybrane najważniejsze wyniki finansowe za I kwartał 2023 r.

 • W I kwartale 2023 r. wartość przychodów osiągnęła poziom 105,5 mln USD, co stanowi wzrost o 7,8% w stosunku do kwoty 97,9 mln USD uzyskanej w analogicznym okresie w roku poprzednim.
 • Wartość przychodów w USA osiągnęła poziom 53,4 mln USD, co stanowi wzrost o 2,2% w stosunku do kwoty 52,3 mln USD uzyskanej w analogicznym okresie w roku poprzednim.
 • Wartość międzynarodowych przychodów osiągnęła poziom 52,1 mln USD, co stanowi wzrost o 14,1% w stosunku do kwoty 45,6 mln USD uzyskanej w analogicznym okresie w roku poprzednim.
 • Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym wyniosły w I kwartale 2023 r. 408,3 mln USD, co stanowi wzrost o 6,1% w stosunku do kwoty 384,9 mln USD uzyskanej w analogicznym okresie w roku poprzednim.
 • W ciągu dwunastomiesięcznego okresu, który zakończył się z dniem 31 marca 2023 r. wskaźnik utrzymania przychodów wyniósł 92%, a w porównywalnym okresie zakończonym z dniem 31 marca 2022 r. wyniósł 94%.
 • Przychody z tytułu opłat abonamentowych wyniosły 102,1 mln USD, co stanowiło 96,8% przychodów ogółem za I kwartał 2023 r. w porównaniu z wartością przychodów z tytułu opłat abonamentowych 96,2 mln USD, które stanowiły 98,3% przychodów ogółem w tym samym okresie roku ubiegłego.
 • Marża brutto za I kwartał 2023 r. wyniosła 62,7%, w porównaniu z 62,0% w tym samym okresie roku ubiegłego.
 • Dochód z działalności operacyjnej wyniósł w I kwartale 2023 r. 10,7 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie w roku poprzednim uzyskano kwotę 5,9 mln USD.
 • Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w I kwartale 2023 r. 15,4 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie w roku poprzednim uzyskano kwotę 12,1 mln USD.
 • Zysk netto za I kwartał 2023 r. ukształtował się na poziomie 5,6 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie w roku poprzednim odnotowano zysk netto w kwocie 3,1 mln USD.
 • Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w I kwartale 2023 r. 10,4 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie w roku poprzednim uzyskano kwotę 9,2 mln USD.
 • Skorygowany wskaźnik EBITDA za I kwartał 2023 r. osiągnął poziom 16,6 mln USD w porównaniu z 12,9 mln USD w analogicznym okresie w roku poprzednim.
 • Podstawowy i rozwodniony zysk netto za akcję przypadający na posiadaczy akcji zwykłych spółki stanowił w I kwartale 2023 r. zysk netto za akcję w wysokości 0,06 USD w porównaniu z podstawowym i rozwodnionym zyskiem netto na akcję wynoszącym odpowiednio 0,04 USD i 0,03 USD w analogicznym okresie w roku poprzednim.
 • Wartość inwestycji pieniężnych i krótkoterminowych, która wyniosła 135,0 mln USD na dzień 31 marca 2023 r., stanowi spadek o 14,6% w stosunku do kwoty 158,0 mln USD na dzień 31 marca 2022 r.

Porównania zawartych w niniejszej informacji prasowej wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnymi wskaźnikami finansowymi z zastosowaniem standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w dalszej części dokumentu. Objaśnienie tych wskaźników oraz powodów, dla których firma uważa je za istotne, a także metod, jakie zastosowano przy ich obliczeniach, można znaleźć w akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe”.

Wybrane najważniejsze wyniki operacyjne za I kwartał 2023 r.

 • Ogłoszenie reprezentatywnych nowych klientów, którzy przeszli na rozwiązania Rimini Street, lub istniejących klientów, który rozszerzyli zakres umów zawartych ze spółką, takich jak między innymi:
  • Clifford Hallam Healthcare – jedyny w pełni zintegrowany krajowy dystrybutor produktów farmaceutycznych i medycznych w Australii;
  • GE Lighting, spółka z siedzibą w USA należąca do Savant, będąca uznanym na arenie międzynarodowej liderem rynku produktów oświetleniowych do budynków mieszkalnych i inteligentnych domów;
  • Globe Union – tajwański producent wyposażenia do kuchni i łazienki; oraz
  • Tanita – japoński lider rynku wag precyzyjnych i urządzeń monitorujących stan zdrowia powszechnie stosowanych na całym świecie.
 • Zamknięcie 9014 zleceń wsparcia i dostarczenie 25 541 aktualizacji podatkowych, prawnych i regulacyjnych klientom z 39 krajów oraz osiągnięcie średniej wartości wskaźnika zadowolenia klientów z usług wsparcia świadczonych przez spółkę na poziomie 4,9 na 5,0 (gdzie 5,0 oznacza ocenę „doskonałą”).
 • Wprowadzenie Rimini Watch™, nowego pakietu aktywnych rozwiązań sprzyjających obserwowalności, obejmujego funkcje monitorowania, weryfikacji stanu oraz zarządzania zmianami w celu ograniczenia przestojów, poprawy wydajności i zapewnienia ciągłości działalności w ramach aplikacji i baz danych Oracle i SAP, a także projektów, w celu wsparcia klientów w pomyślnej realizacji inicjatyw z zakresu cyfrowej transformacji.
 • Wprowadzenie Rimini Consult™, nowego pakietu zgrupowanych profesjonalnych usług specjalistów świadczonych na rzecz indywidualnych projektów w celu personalizacji, konfiguracji, wdrażania, integracji, interoperacyjności i migracji oprogramowania firmowego klienta, wspierania zespołu klienta wykwalifikowaną kadrą oraz realizacji innych potrzeb w zakresie projektów.
 • Wprowadzenie Rimini ONE™, kompleksowego outsourcingowego programu usługowego zaprojektowanego w celu zapewnienia kompleksowego zestawu ujednoliconych, zintegrowanych usług do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania nimi.
 • Prezentacja wyników niezależnego badania przeprowadzonego na zlecenie Rimini Street wśród ponad 1 tys. respondentów piastujących stanowiska dyrektorów ds. doświadczeń z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Skandynawii i Rady Współpracy Państw Zatoki, w którym uzyskano wartościowe dane dotyczące obecnych trendów i wyzwań w zakresie transformacji cyfrowej i pozyskiwania talentów.
 • Zdobycie nagrody Energage w rankingu najlepszych amerykańskich pracodawców 2023 Top Workplaces USA, wyłonionych na podstawie anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród setek pracowników z Ameryki Północnej na temat poziomu satysfakcji z miejsca pracy ustalonego na podstawie pomiaru poziomu zaangażowania pracowników.
 • Ogłoszenie globalnego wdrożenia elastycznego modelu czterodniowego tygodnia pracy o nazwie „Fabulous Fridays” w świetle rezultatów sześciomiesięcznego okresu próbnego zrealizowanego w 2022 r.
 • Obchody 10. rocznicy rozpoczęcia działalności w Indiach – specjalne uroczystości w Hajdarabad i Bengalurze z udziałem kadry kierowniczej wysokiego szczebla i setek współpracowników Rimini Street oraz ich rodzin.
 • Działania i finansowanie na rzecz wielu organizacji charytatywnych, udostępnienie wybranym organizacjom charytatywnym w Japonii rocznego programu dotacji RMNI LOVE na 2023 r. o wartości 50 tys. USD, zachęcając certyfikowane organizacje charytatywne w Tokio i pobliskich regionach do ubiegania się o jedną z pięciu dotacji w wysokości 10 tys. USD.

Prognozy biznesowe na 2023 r.

Spółka prognozuje przychody za II kwartał 2023 r. w granicach 105,0-107,0 mln USD oraz przychody za cały rok 2023 w granicach 420-430 mln USD, a także całoroczny skorygowany zysk EBITDA w granicach 52-58 mln USD. Spółka dokona przeglądu całorocznych prognoz na 2023 r. w ramach komunikatu o wynikach za II kwartał roku.

Informacje o transmisji internetowej i telekonferencji

W dniu 3 maja 2023 r. o godz. 17:00 czasu wschodniego (godz. 14:00 czasu pacyficznego) spółka Rimini Street zorganizuje wirtualne posiedzenie i telekonferencję, aby omówić wyniki za I kwartał 2023 r. oraz skomentować wybrane wyniki uzyskane do tej pory w II kwartale 2023 r. Relację na żywo będzie można śledzić na stronie spółki poświęconej relacjom z inwestorami za pośrednictwem linku do wydarzeń z zakresu relacji inwestorskich Rimini Street oraz bezpośrednio za pomocą linku do transmisji internetowej. Udział w telekonferencji będzie możliwy po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem linku umożliwiającego rejestrację uczestników zdalnych. Retransmisja będzie dostępna przez rok po wydarzeniu.

Przedstawienie wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP

W niniejszej informacji prasowej zawarto wskaźniki finansowe obliczone bez zastosowania standardów GAAP. Wskaźniki te nie opierają się na zbiorze powszechnych standardów lub zasad rachunkowości. Stanowią one uzupełnienie i nie należy ich interpretować jako wyznacznika wyników z działalności spółki zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych, powszechnie uznanych standardów rachunkowości (ang. generally accepted accounting principles, GAAP). Wskaźniki te należy zatem traktować jako dodatkowe informacje, które nie zastępują ani nie są nadrzędne w stosunku do wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami GAAP. Porównania wskaźników z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w niniejszej informacji prasowej. W części pt. „Wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP i niektóre inne kluczowe mierniki” opisano i objaśniono wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP w odniesieniu do działalności spółki.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000®, jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5100 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę rozwiązań z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą nasi klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają nasi klienci i potencjalni klienci, a także naszą zdolność do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; naszą zdolność do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności oraz zarządzania kosztami uzyskania przychodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez nas rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność naszego cyklu sprzedaży oraz ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; naszą zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); działania w odpowiedzi na wszelkie utrzymujące się skutki pandemii COVID-19 oraz jej skutki gospodarcze, operacyjne i finansowe na działalność spółki; ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; naszą zdolność do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 3 maja 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

RIMINI STREET, INC.
Niepoddany kontroli skrócony skonsolidowany bilans
(w tysiącach, z wyłączeniem kwot podanych w przeliczeniu na 1 akcję)

 

AKTYWA

31 marca
2023 r.

 

31 grudnia
2022 r.

Aktywa obrotowe:

 

 

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

$

116 169

 

 

$

109 008

 

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania

 

426

 

 

 

426

 

Należności od innych podmiotów pomniejszone o odpisy w kwotach odpowiednio 745 i 723 USD

 

89 317

 

 

 

116 093

 

Odroczone koszty umów, bieżące

 

17 184

 

 

 

17 218

 

Inwestycje krótkoterminowe

 

18 785

 

 

 

20 115

 

Wydatki opłacone z góry i inne

 

19 910

 

 

 

18 846

 

Aktywa obrotowe razem

 

261 791

 

 

 

281 706

 

Aktywa trwałe:

 

 

 

Rzeczowe aktywa trwałe, pomniejszone o skumulowaną amortyzację w kwocie odpowiednio 16 015 i 15 441 USD

 

6 554

 

 

 

6 113

 

Aktywa z tytułu praw użytkowania w ramach leasingu operacyjnego

 

6 325

 

 

 

7 142

 

Odroczone koszty kontraktów, długoterminowe

 

22 115

 

 

 

23 508

 

Depozyty i inne

 

6 619

 

 

 

7 057

 

Odroczony podatek dochodowy, netto

 

64 700

 

 

 

65 515

 

Aktywa razem

$

368 104

 

 

$

391 041

 

ZOBOWIĄZANIA, PODLEGAJĄCE WYKUPOWI AKCJE UPRZYWILEJOWANE I DEFICYT KAPITAŁU WŁASNEGO

Zobowiązania bieżące:

 

 

 

Zobowiązania o krótkim terminie zapadalności z tytułu kredytów długoterminowych

$

5 349

 

 

$

4 789

 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

 

5 956

 

 

 

8 040

 

Narosłe wynagrodzenia, świadczenia i prowizje

 

31 375

 

 

 

37 459

 

Inne narosłe zobowiązania

 

25 568

 

 

 

32 676

 

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego, krótkoterminowe

 

4 047

 

 

 

4 223

 

Odroczone przychody, bieżące

 

257 329

 

 

 

265 840

 

Zobowiązania bieżące razem

 

329 624

 

 

 

353 027

 

Zobowiązania długoterminowe:

 

 

 

Zadłużenie długoterminowe, pomniejszone o zobowiązania o krótkim terminie zapadalności

 

68 558

 

 

 

70 003

 

Odroczone przychody, długoterminowe

 

30 052

 

 

 

34 081

 

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego, długoterminowe

 

8 093

 

 

 

9 094

 

Inne zobowiązania długoterminowe

 

1 896

 

 

 

2 006

 

Zobowiązania razem

 

438 223

 

 

 

468 211

 

Deficyt kapitału własnego:

 

 

 

Akcje uprzywilejowane, o wartości nominalnej 0,0001 USD. Zatwierdzono 99 820 akcji (wyłączając 180 akcji uprzywilejowanych serii A); nie oznaczono żadnej innej serii

 

 

 

 

 

Akcje zwykłe, o wartości nominalnej 0,0001 USD. Zatwierdzono 1 000 000 akcji; wyemitowano i nie wykupiono odpowiednio 88 883 i 88 517 akcji

 

9

 

 

 

9

 

Dodatkowy wpłacony kapitał

 

158 449

 

 

 

156 401

 

Skumulowane inne całkowite straty

 

(4 831

)

 

 

(4 195

)

Skumulowany deficyt

 

(222 630

)

 

 

(228 269

)

Akcje własne, w cenie nabycia

 

(1 116

)

 

 

(1 116

)

Deficyt kapitału własnego razem

 

(70 119

)

 

 

(77 170

)

Zobowiązania i deficyt kapitału własnego razem

$

368 104

 

 

$

391 041

 

RIMINI STREET, INC.
Niepoddane kontroli skrócone skonsolidowane sprawozdanie z działalności
(w tysiącach, z wyłączeniem kwot podanych w przeliczeniu na 1 akcję)

 

 

Za okres 3 miesięcy zakończony w dniu

 

31 marca

 

 

2023 r.

 

 

 

2022 r.

 

Przychody

$

105 512

 

 

$

97 910

 

Koszty uzyskania przychodu

 

39 343

 

 

 

37 207

 

Zysk brutto

 

66 169

 

 

 

60 703

 

Koszty działalności operacyjnej:

 

 

 

Koszty sprzedaży i marketingu

 

34 479

 

 

 

31 700

 

Koszty ogólne i administracyjne

 

18 227

 

 

 

19 951

 

Koszty reorganizacji

 

59

 

 

 

 

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu:

 

 

 

Honoraria i pozostałe koszty procesów sądowych

 

2 719

 

 

 

3 499

 

Koszty ubezpieczeń i koszty podlegające odzyskaniu (netto)

 

 

 

 

(389

)

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)

 

2 719

 

 

 

3 110

 

Koszty operacyjne ogółem

 

55 484

 

 

 

54 761

 

Dochód z działalności operacyjnej

 

10 685

 

 

 

5 942

 

Dochód (koszty) spoza działalności operacyjnej:

 

 

 

Koszty odsetek

 

(1 339

)

 

 

(808

)

Pozostałe dochody (koszty) (netto)

 

528

 

 

 

209

 

Dochód przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym

 

9 874

 

 

 

5 343

 

Koszty podatku dochodowego

 

(4 235

)

 

 

(2 256

)

Dochód netto

$

5 639

 

 

$

3 087

 

 

 

 

 

Zysk netto przypadający na posiadaczy akcji zwykłych

$

5 639

 

 

$

3 087

 

 

 

 

 

Zysk netto za akcję przypadający na posiadaczy akcji zwykłych:

 

 

 

Podstawowy

$

0,06

 

 

$

0,04

 

Rozwodniony

$

0,06

 

 

$

0,03

 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych pozostających w obrocie:

 

 

 

Podstawowa

 

88 690

 

 

 

87 124

 

Rozwodniona

 

89 061

 

 

 

88 485

 

RIMINI STREET, INC.
Porównania wskaźników obliczonych z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP
(w tysiącach)

 

 

Za okres 3 miesięcy zakończony w dniu

 

31 marca

 

 

2023 r.

 

 

 

2022 r.

 

Porównanie dochodu z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

Dochód z działalności operacyjnej

$

10 685

 

 

$

5 942

 

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)

 

2 719

 

 

 

3 110

 

Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki

 

1 976

 

 

 

3 051

 

Koszty reorganizacji

 

59

 

 

 

 

Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP

$

15 439

 

 

$

12 103

 

Porównanie dochodu netto bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

Dochód netto

$

5 639

 

 

$

3 087

 

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)

 

2 719

 

 

 

3 110

 

Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki

 

1 976

 

 

 

3 051

 

Koszty reorganizacji

 

59

 

 

 

 

Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP

$

10 393

 

 

$

9 248

 

Porównanie skorygowanego wskaźnika EBITDA bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

Dochód netto

$

5 639

 

 

$

3 087

 

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

Koszty odsetek

 

1 339

 

 

 

808

 

Koszty podatku dochodowego

 

4,235

 

 

 

2 256

 

Koszty amortyzacji

 

613

 

 

 

577

 

EBITDA

 

11 826

 

 

 

6 728

 

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)

 

2 719

 

 

 

3 110

 

Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki

 

1 976

 

 

 

3 051

 

Koszty reorganizacji

 

59

 

 

 

 

Skorygowany zysk EBITDA

$

16 580

 

 

$

12 889

 

Należności z faktur:

 

 

 

Przychody

$

105 512

 

 

$

97 910

 

Odroczony przychód krótko- i długoterminowy, na koniec okresu

 

287 381

 

 

 

300 029

 

Odroczony przychód krótko- i długoterminowy, na początek okresu

 

299 921

 

 

 

300 268

 

Zmiany w przychodach odroczonych

 

(12 540

)

 

 

(239

)

Należności z faktur

$

92 972

 

 

$

97 671

 

Wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP i niektóre inne kluczowe mierniki

Aby udostępnić inwestorom i innym zainteresowanym osobom dodatkowe informacje odnoszące się do wyników działalności spółki Rimini Street, zamieszczony został szereg wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe. Poniżej opisane są takie wskaźniki jak przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym i wskaźnik utrzymania przychodów. Każdy z nich jest kluczowym miernikiem operacyjnym w kontekście prowadzonej przez spółkę działalności. Ponadto zawarte zostały następujące wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP: dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP, dochód netto bez zastosowania standardów GAAP, wskaźnik EBITDA i skorygowany wskaźnik EBITDA oraz należności z faktur. W powyższych tabelach dokonano porównania każdego z ww. wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnym wskaźnikiem finansowym zestawionym w oparciu o te standardy. Z uwagi na odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku korekty dokonane bez zastosowania standardów GAAP nie wiązały się z żadnymi konsekwencjami podatkowymi. Zestawione przez spółkę wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP zostały szerzej opisane poniżej.

Pierwotnym celem wykorzystania wskaźników nieprzewidzianych w GAAP jest udzielenie dodatkowych informacji, które zdaniem kierownictwa mogą być przydatne dla inwestorów i umożliwić im dokonanie oceny w tem sam sposób co kierownictwo. Przedstawiamy wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP również dlatego, że naszym zdaniem pomagają one inwestorom w spójny sposób porównać nasze wyniki w różnych okresach rozliczeniowych oraz porównać nasze wyniki z wynikami innych przedsiębiorstw, pomijając pozycje, które naszym zdaniem nie świadczą o wynikach w zakresie naszej głównej działalności. Dokładniej rzecz biorąc, kierownictwo wykorzystuje te wskaźniki nieprzewidziane w GAAP jako miarę wyników z działalności operacyjnej, do sporządzenia rocznego budżetu operacyjnego, do przydzielania środków i poprawy wyników finansowych naszej firmy, do oceny skuteczności naszych strategii biznesowych, do zapewnienia spójności i porównywalności z wynikami finansowymi w przeszłości, w celu ułatwienia porównania naszych wyników z wynikami innych przedsiębiorstw, które często uzupełniają wyniki obliczone według zasad GAAP wskaźnikami finansowymi nieprzewidzianymi w GAAP, oraz w komunikacji z zarządem w sprawie naszych wyników finansowych. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że nie wszystkie przedsiębiorstwa jednakowo definiują owe wskaźniki nieprzewidziane w GAAP.

Należności z faktur stanową zmianę przychodów przyszłych okresów w bieżącym okresie plus przychody za bieżący okres.

Powtarzalne dochody przeliczone na wartość roczną to wysokość przychodów z subskrypcji uznanych w kwartale obrotowym pomnożona przez cztery. Stanowi to dla nas wskazówkę, jaki przychód możemy uzyskać w kolejnych 12 miesiącach z istniejącej bazy klientów, zakładając brak rezygnacji i brak zmiany cen w tym okresie. Przychody z subskrypcji nie obejmują dochodów niepowtarzalnych, które dotychczas były nieznaczące.

Wskaźnik utrzymania przychodów to faktyczne przychody z subskrypcji (w dolarach) uznane w okresie 12 miesięcy od klientów, którzy byli klientami firmy w dniu poprzedzającym ten okres, podzielone przez nasze powtarzalne dochody przeliczone na wartość roczną na dzień poprzedzający wspomniany okres 12 miesięcy.

Dochód z działalności operacyjnej liczony według zasad rachunkowości innych niż GAAP to dochód z działalności z pominięciem: kosztów postępowań sądowych i powiązanych zwrotów, netto, wydatków na wynagrodzenie w formie akcji własnych oraz odpisów aktualizacyjnych z tytułu prawa do użytkowania aktywów. Wyłączenia te zostały omówione bardziej szczegółowo poniżej.

Dochód netto liczony według zasad rachunkowości innych niż GAAP to dochód netto z pominięciem: kosztów postepowań sądowych i powiązanych zwrotów, netto, strat od zmiany wartości godziwej warrantów subskrypcyjnych, wydatków na wynagrodzenie w formie akcji własnych oraz odpisów aktualizacyjne z tytułu prawa do użytkowania aktywów. Wyłączenia te zostały omówione bardziej szczegółowo poniżej.

W szczególności kierownictwo nie uwzględnia w stosownych przypadkach następujących elementów we wskaźnikach finansowych nieprzewidzianych w GAAP w przedstawionych okresach:

Koszty postępowań sądowych i powiązane zwroty, netto: Koszty postępowań sądowych i powiązane zwroty z ubezpieczenia i apelacji związane są z zewnętrznymi kosztami postępowań spornych. Koszty te i zwroty są odzwierciedleniem trwających postepowań sądowych, których jesteśmy stroną, i nie mają związku z naszą codzienną ani podstawową działalnością, jaką jest świadczenie usług naszym klientom.

Wydatki na wynagrodzenie w formie akcji własnych: Częścią naszej strategii wynagrodzeń jest wykorzystanie wynagrodzenia w formie akcji własnych do przyciągnięcia i zatrzymania pracowników. Głównym celem tej strategii jest dopasowanie interesów pracowników do interesów akcjonariuszy i zatrzymanie pracowników na dłuższy czas, a nie ich motywowanie czy nagradzanie za wyniki operacyjne w danym okresie. W związku z tym wydatki na wynagrodzenie w formie akcji własnych zmieniają się z powodów zasadniczo niezależnych od decyzji operacyjnych i wyników w danym okresie.

Koszty reorganizacji: koszty obejmujące głównie koszty odpraw związanych z planem reorganizacji spółki.

EBITDA opisuje dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów odsetek, kosztów podatku dochodowego oraz kosztów amortyzacji.

Skorygowany zysk EBITDA to wskaźnik EBITDA skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), wydatków na wynagrodzenie w formie akcji własnych oraz kosztów reorganizacji, które opisano powyżej.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Kontakt dla inwestorów
Dean Pohl
Rimini Street, Inc.
+1 925 523-7636
dpohl@riministreet.com

Kontakt dla mediów
Janet Ravin
Rimini Street, Inc.
+1 702 285-3532
pr@riministreet.com

Contacts

Kontakt dla inwestorów
Dean Pohl
Rimini Street, Inc.
+1 925 523-7636
dpohl@riministreet.com

Kontakt dla mediów
Janet Ravin
Rimini Street, Inc.
+1 702 285-3532
pr@riministreet.com