Ekonomisk utfallsstudie visar att NETSCOUT nGenius Enterprise Performance Management gav 234 % avkastning på investeringen

Kunderna minskade risken för avbrott och förbättrade avsevärt hanteringstiden för problem kopplade till applikationsprestanda

STOCKHOLM--()--NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT), en ledande leverantör av lösningar för prestandahantering, cybersäkerhet och DDoS-skydd, offentliggjorde idag resultaten av en beställd studie från Forrester Consulting. Studien utvärderar kostnadsbesparingar och affärsfördelar med att använda lösningen NETSCOUT nGenius® Enterprise Performance Management för att övervaka applikationsprestanda och slutanvändarupplevelser i realtid.

Baserat på en ekonomisk bedömning och intervjuer med beslutsfattare som hade implementerat lösningen, visade Forrester-studien att nGenius Enterprise Performance Management uppvisar följande resultat:

  • Total avkastning på investeringen (ROI) på 234 % under tre år.
  • Fördelar motsvarande 6,94 miljoner dollar med ett nettonuvärde på 4,86 miljoner dollar under tre år.
  • Minskning med mer än 80 % av antalet persontimmar per incident som IT-driften lägger ner på incidenthantering.
  • 7,5 % ökad produktivitet i intäkterna för kundinriktade aktörer.
  • Investeringen betalar sig helt på mindre än sex månader
  • Organisationer är beroende av verksamhetskritiska applikationer och kan inte tolerera kostsamma avbrott eller prestandaproblem, säger Niclas Molander, ansvarig för Sverige på NETSCOUT.
  • Vi anser att Forresters studie visar att organisationer som använder nGenius Enterprise Performance Management kan uppnå hög avkastning på investeringen genom att undvika långvariga driftsstopp och intäktsförluster, vilket blir möjligt när man löser grundorsakerna snabbare och använder interna resurser mer effektivt.

Utifrån intervjuerna med NETSCOUTs kunder visade Forrester-studien också att NETSCOUT erbjöd ytterligare fördelar, som till exempel minskade antal incidenter med prestandaförlust genom proaktiv övervakning och en oöverträffad support efter försäljningen.

För att ta del av resultaten i studien, besök vår webbplats.

Om NETSCOUT

NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT) skyddar den uppkopplade världen från cyberattacker och störningar i prestanda och tillgänglighet genom företagets unika plattform och lösningar som drivs av företagets banbrytande teknik för djup paketinspektion i stor skala. NETSCOUT betjänar världens största företag, tjänsteleverantörer och organisationer inom den offentliga sektorn. Läs mer på www.netscout.com eller följ @NETSCOUT på LinkedIn, Twitter eller Facebook.

©2023 NETSCOUT SYSTEMS, INC. Alla rättigheter förbehållna. NETSCOUT, NETSCOUT-logotypen, Guardians of the Connected World, Visibility Without Borders, Adaptive Service Intelligence, Arbor, ATLAS, Cyber Threat Horizon, InfiniStream, nGenius, nGeniusONE och Omnis är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör NETSCOUT SYSTEMS, INC. och/eller dess dotterbolag och/eller dotterbolag i USA och/eller andra länder. Tredje parts varumärken som nämns tillhör deras respektive ägare.

Contacts

Redaktionella kontakter:
Niclas Molander, ansvarig för Sverige på Netscout, 070 366 02 05, niclas.Molander@netscout.com
Jörgen Lindqvist, Cloudberry Communications, 070 525 95 83, jorgen@cloudberry.se

Contacts

Redaktionella kontakter:
Niclas Molander, ansvarig för Sverige på Netscout, 070 366 02 05, niclas.Molander@netscout.com
Jörgen Lindqvist, Cloudberry Communications, 070 525 95 83, jorgen@cloudberry.se