REPLY S.p.A.: Algemene Vergadering keurt jaarrekening 2022 goed

  • Geconsolideerde omzet van 1.891,1 miljoen euro (1.483,8 miljoen euro in 2021);
  • Nettowinst van de groep van 191,0 miljoen euro (150,7 miljoen euro in 2021).

Het voorstel tot uitkering van een dividend van € 1,00 per aandeel is goedgekeurd.

Besluiten met betrekking tot de inkoop en/of verkoop van eigen aandelen.

TURIJN, Italië--()--De algemene vergadering van aandeelhouders van Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] heeft vandaag de jaarrekening voor het boekjaar 2022 goedgekeurd en de uitkering van een brutodividend van € 1,00 per aandeel bevestigd.

Het dividend zal worden uitbetaald op 24 mei 2023, met dividenddatum vastgesteld op 22 mei 2023 (registratiedatum op 23 mei 2023).

Jaarrekening 2022

De Reply Group heeft het boekjaar 2022 afgesloten met een geconsolideerde omzet van 1.891,1 miljoen euro, een stijging van 27,5% ten opzichte van 1.483,8 miljoen euro over het boekjaar 2021.

De geconsolideerde EBITDA bedraagt 340,3 miljoen euro, een stijging met 29,5% ten opzichte van de 262,8 miljoen euro van het boekjaar 2021.

De EBIT, van januari tot december, bedroeg 285,5 miljoen euro, een stijging van 36,4% ten opzichte van 209,3 miljoen euro voor het boekjaar 2021.

De nettowinst van de Groep bedraagt 191,0 miljoen euro, een stijging met 26,8% ten opzichte van de 150,7 miljoen euro van het boekjaar 2021.

De Algemene Vergadering keurde ook de volgende besluiten goed, overeenkomstig het voorstel van de Raad van Bestuur

Goedkeuring van het programma voor de verwerving en/of vervreemding van eigen aandelen

De Algemene Vergadering heeft een nieuw programma voor de terugkoop van aandelen goedgekeurd, terwijl het huidige programma, dat door de Algemene Vergadering van 22 april 2022 was goedgekeurd, werd ingetrokken: het hoofddoel van dit programma is de aankoop van aandelen voor de uitvoering van de aandelenoptieplannen, transacties met het oog op de verwerving van deelnemingen, buitengewone financiële transacties en/of het sluiten van overeenkomsten met strategische partners.

De machtiging heeft een looptijd van 18 maanden vanaf de datum van het besluit, voor maximaal 7.349.093 gewone aandelen (gelijk aan 19,64398% van het huidige aandelenkapitaal) met een nominale waarde van €0,13 per stuk voor een maximale nominale waarde van €955.382,09, binnen de limiet van een maximale financiële verplichting van €300.000.000. De aankoopprijs mag niet lager zijn dan de nominale waarde (thans € 0,13) en niet hoger dan de officiële beurskoers op de MTA-markt op de dag vóór de aankoop, vermeerderd met 20%.

Goedkeuring van het remuneratieverslag

De algemene vergadering keurde ook de delen I en II van het verslag over de remuneratie goed, dat is opgesteld overeenkomstig artikel 123 ter van wetsdecreet 58/1998.

De directeur belast met het opstellen van de financiële verslagen van het bedrijf, Dr. Giuseppe Veneziano, verklaart overeenkomstig paragraaf 2 van artikel 154-bis van de geconsolideerde financiële wet, dat de in dit persbericht opgenomen boekhoudkundige informatie overeenstemt met de administratie, de grootboeken en de boekhouding van de vennootschap.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van oplossingen op basis van nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Reply is een netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven die belangrijke Europese industriële groepen in de sectoren telecom en media, industrie en diensten, banken, verzekeringen en overheid ondersteunen bij het definiëren en ontwikkelen van bedrijfsmodellen die geschikt zijn voor de nieuwe paradigma's van AI, cloud computing, digitale media en internet of things. De responsdiensten omvatten: Consulting, systeemintegratie en digitale diensten www.reply.com

Dit persbericht is een vertaling, de Italiaanse versie prevaleert.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media contactpersonen

Reply
Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com
Tel. +390117711594

Investeerderscontactpersonen

Reply
Riccardo Lodigiani
r.lodigiani@reply.com
Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter
m.lueckenkoetter@reply.com
Tel. +49524150091017

Contacts

Media contactpersonen

Reply
Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com
Tel. +390117711594

Investeerderscontactpersonen

Reply
Riccardo Lodigiani
r.lodigiani@reply.com
Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter
m.lueckenkoetter@reply.com
Tel. +49524150091017