Raport Milliken & Company pt. „DLA LUDZKOŚCI” dotyczący działalności firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju w 2022 r. wieńczy pięć lat postępów

Weryfikacja celów dotyczących neutralności emisyjnej wzmacnia globalny wpływ działalności firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju w perspektywie krótko- i długoterminowej

Milliken's sustainability report, entitled "For HumanKind," shares five years of progress on the company's sustainability goals. (Photo: Business Wire)

SPARTANBURG, Karolina Południowa--()--Spółka Milliken & Company, międzynarodowy producent różnego rodzaju wyrobów, opublikowała dzisiaj piąty roczny raport dotyczący zrównoważonego rozwoju pt. „Dla ludzkości”. Raport dokumentuje postępy dokonane przez Milliken na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju na 2025 r., które firma wyznaczyła sobie w 2019 r., oraz prezentuje wstępne dane bazowe dla jej celów dotyczących osiągnięcia neutralności emisyjnej, które zostały oficjalnie zweryfikowane w 2022 r. Raport podkreśla wpływ zrównoważonego rozwoju na aktualną działalność Milliken oraz ma nieodzowne znaczenie dla przyszłości firmy.

Ogłoszone przez Milliken cele krótko- i długoterminowe dotyczące osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. nadały nowy wymiar staraniom firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Milliken to jedna z pierwszych 50 firm świata, a zarazem pierwsza firma z Karoliny Południowej, której cele opracowane w oparciu o dowody naukowe zostały zatwierdzone w ramach wspieranej przez ONZ inicjatywy Science Based Targets (SBTi). Cele te wzbogaciły 12 pozostałych celów zrównoważonego rozwoju, które firma Milliken opracowała jako wytyczne dla prowadzonych działań z udziałem pracowników, w ramach wytwarzanych produktów oraz na rzecz planety, kierując się zapewnieniem korzyści ludziom oraz zgromadzoną wiedzą naukową.

– Osiągnięcia, których udało nam się dokonać w ciągu zaledwie kilku lat, stanowią zarazem źródło inspiracji. Jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie kontynuować obecne postępy, angażując współpracowników, interesariuszy, partnerów i klientów w poszukiwanie rozwiązań dla najpilniejszych wyzwań świata, w tym zmiany klimatu – wskazuje prezes i dyrektor generalny Milliken, Halsey Cook. – Daleko jeszcze do zakończenia tych działań i wiemy, że praca zespołowa będzie miała decydujący wpływ na szybsze opracowanie innowacji, które nie tylko umożliwią nam sukces, ale również zapewnią pomyślność całej ludzkości.

W 2022 r. firma Milliken poinformowała również o zamiarze wycofania substancji perfluoroalkilowych (PFAS) z produkowanych włókien i wykończeń w ofercie tekstyliów, co w pełni udało się osiągnąć w grudniu 2022 r. W myśl zobowiązania firmy do opracowywania rozwiązań w zakresie utylizacji tworzyw sztucznych fundacja charytatywna założona przez firmę, Milliken & Company Charitable Foundation, zainwestowała w działalność Centrum na rzecz Zrównoważonego Postępowania i Wpływu prowadzonego przez organizację The Recycling Partnership w celu dostarczania konkretnych rozwiązań umożliwiających zwiększenie wskaźników recyklingu w gospodarstwach domowych w USA. Od 2018 r. amerykańskie kierownictwo Milliken charakteryzuje się o 10% większą różnorodnością – różnorodność pod względem płci wynosi obecnie 36%, a różnorodność rasowa i etniczna plasuje się na poziomie 17%. Co istotne, firma zrealizowała również swój cel dotyczący ograniczenia o 25% indeksowanych emisji gazów cieplarnianych w prowadzonej działalności w bieżącym roku, a obecnie zamierza skoncentrować się na kolejnej redukcji emisji zgodnie z wyznaczonymi sobie celami w zakresie neutralności emisyjnej.

– Nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju nieustannie ewoluują, co ilustruje przejście z realizacji celu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w kierunku działań na rzecz osiągnięcia bardziej holistycznych celów związanych z neutralnością emisyjną – dodaje starsza wiceprezes i główna radczyni prawna w Milliken, Kasel Knight. – Jesteśmy dumni z dokonań firmy w 2022 r. i jesteśmy przekonani, że uda nam się osiągnąć jeszcze lepsze działania dzięki nowym możliwościom realizacji naszego celu, jakim jest wywieranie pozytywnego wpływu na świat dla przyszłych pokoleń.

Raport dotyczący działalności Milliken na rzecz zrównoważonego rozwoju w 2022 r. jest dostępny na stronie milliken.com/sustainability wraz z dodatkowymi materiałami poświęconymi neutralności emisyjnej oraz raportami z poprzednich lat.

Informacje o Milliken

Spółka Milliken & Company to międzynarodowy lider w branży produkcyjnej, który dzięki posiadanej wiedzy z materiałoznawstwa już dziś tworzy rozwiązania przyszłości. Od najlepszych w branży cząsteczek po zrównoważone innowacje – Milliken tworzy produkty, które podnoszą jakość życia ludzi, dostarczając rozwiązań dla klientów indywidualnych i całych społeczności. W swojej działalności spółka bazuje na tysiącach posiadanych patentów i portfelu rozwiązań znajdujących zastosowanie w branży tekstylnej, chemicznej i podłogowej oraz sektorze opieki zdrowotnej, kładąc nacisk na aspekt etyczny i dążenie do doskonałości z myślą o wywarciu pozytywnego wpływu na przyszłe pokolenia na całym świecie. Więcej informacji na temat naukowych poszukiwań i pełnych inspiracji rozwiązań Milliken można znaleźć na stronie milliken.com oraz na profilach w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram i LinkedIn.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Betsy Sikma
betsy.sikma@milliken.com
864.909.7908

Contacts

Betsy Sikma
betsy.sikma@milliken.com
864.909.7908