Společnost ANANDA Scientific oznamuje, že do klinické studie, kterou schválila FDA a která hodnotí potenciální novou léčbu sociální úzkostné poruchy (SAD), byl zařazen první pacient

Pictured above are Principal Investigators Naomi Simon MD, MSc, Esther Blessing MD, PhD, and Ananda Scientific CEO Sohail Zaidi. (Photo: Business Wire)

NEW YORK & GREENWOOD VILLAGE, Colo.--()--ANANDA Scientific Inc., biofarmaceutická společnost zaměřená na výzkum, dnes oznámila, že do klinické studie s hodnocením IND (zkoumaného nového léčiva) schválené americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), byl zařazen první subjekt. Předmětem této studie je hodnocení Nantheia™ A1002N5S, což je zkoumaný léčivý přípravek využívající kanabidiol (CBD) v patentované technologii Liquid Structure™ pro podávání léčiv společnosti ANANDA. Tento léčivý přípravek je určen k potenciální léčbě sociální úzkostné poruchy (SAD). Financování této studie zajišťuje Národní centrum pro komplementární a integrativní zdraví (NCCIH, které spadá pod Národní ústav zdraví – NIH). Studie je prováděna na Grossmanově lékařské fakultě Newyorské univerzity. (Indentifikátor na webu Clinical Trials.gov: NCT05571592)

Studie je prováděna pod vedením hlavních výzkumných pracovníků, kterými jsou Naomi Simon, MD, MSc., profesorka psychiatrie a ředitelka programu pro úzkost, stres a dlouhodobý zármutek na Grossmanově lékařské fakultě NYU, a Esther Blessing, MD, PhD, odborná asistentka psychiatrie na Grossmanově lékařské fakultě NYU. Tato dvojitě slepá a placebem kontrolovaná studie zkoumá přípravek NantheiaTM A1002N5S ve srovnání s placebem během 21 dnů léčby, přičemž primárním výsledným ukazatelem je změna úzkosti měřená Trierovým testem sociálního stresu (TSST) a dopad na neurozobrazovací biomarker.

„Jsme velmi rádi, že tuto důležitou studii provádíme,“ řekla Dr. Simon. „Spolupráce se společností ANANDA nám pomáhá dokončit výzkumnou studii CBD financovanou ze strany NIH, jejímž cílem je získat vědecké důkazy o mechanismu a klinických účincích CBD a podpořit tak potenciální vývoj CBD jako nové, z důkazů vycházející léčby sociální úzkostné poruchy, která je tísnivým a nedostatečně řešeným stavem.“

Dr. Blessing poznamenala, že „výsledky preklinických studií týkající se CBD jako způsobu léčby úzkostných poruch se ukazují slibně a my se těšíme, že na tyto předběžné výsledky navážeme v této studii.“

„Zařazení prvního subjektu do této důležité studie je dalším klíčovým milníkem pro program klinického vývoje společnosti ANANDA,“ řekl Sohail R. Zaidi, generální ředitel společnosti ANANDA. „Velmi nás těší, že můžeme být partnery výzkumného týmu NYU při hodnocení našeho zkoumaného léčivého přípravku Nantheia A1002N5S v indikaci s významnou, dosud nenaplněnou lékařskou potřebou.“

O PŘÍPRAVKU NANTHEIA™ A1002N5S

Nantheia™ A1002N5S je zkoumaný léčivý přípravek, který využívá kanabidiol v rámci patentované technologie podávání léčiv Liquid Structure společnosti ANANDA. Předklinické a počáteční klinické studie ukazují, že technologie podávání léčiv Liquid Structure™ společnosti ANANDA (s licencí od společnosti Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd v Jeruzalémě v Izraeli) zvyšuje účinnost a stabilitu kanabidiolu. Nantheia™ A1002N5S je perorální přípravek obsahující 100 mg kanabidiolu v jedné měkké tobolce.

O SPOLEČNOSTI ANANDA SCIENTIFIC

Společnost ANANDA je přední biofarmaceutická firma zaměřená na výzkum, která je průkopníkem na poli vysoce kvalitních klinických studií hodnotících terapeutické indikace, jako jsou PTSD, radikulopatická bolest, úzkost a poruchy způsobené užíváním opiátů (Mt. Sinai a UCLA). Společnost využívá patentovanou technologii podávání léků (s licencí od společnosti Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd v Jeruzalémě v Izraeli), díky níž jsou kanabinoidy a sloučeniny rostlinného původu biologicky dostupné, rozpustné ve vodě a stabilní při skladování, a zaměřuje se na výrobu účinných, prvotřídních farmaceutických produktů. Za účelem diverzifikace svého klinického portfolia společnost rozšiřuje svou výzkumnou základnu na základě několika dohod o sponzorovaném výzkumu s univerzitami.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

ANANDA Scientific Media Relations | Christopher Moore | 813 326 4265 | media@anandascientific.com

Contacts

ANANDA Scientific Media Relations | Christopher Moore | 813 326 4265 | media@anandascientific.com