GE Lighting, spółka należąca do Savant, przechodzi z rozwiązania do zarządzania zmianami SAP ChaRM na Rimini Watch™ for Change Management, osiąga wydajność operacyjną oraz wykorzystuje oszczędności do finansowania innowacyjnych projektów

Lider rynku produktów oświetleniowych do budynków mieszkalnych i inteligentnych domów wybiera Rimini Street w celu zoptymalizowania swoich operacji, zwiększenia wydajności, wyeliminowania luk w umiejętnościach informatycznych oraz finansowania projektów o krytycznym znaczeniu dla zwiększenia konkurencyjności

GE Lighting, a Savant company, achieves operational efficiency and cost savings by switching from SAP ChaRM to Rimini Watch. (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--()--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj, że GE Lighting, spółka należąca do Savant będąca liderem rynku produktów oświetleniowych do budynków mieszkalnych i inteligentnych domów, wybrała rozwiązanie do zarządzania zmianami Rimini Watch™ for Change Management. Zastąpiło ono SAP Change Management (ChaRM), po tym jak firma uznała, że potrzebuje bardziej elastycznego systemu zarządzania zmianami, który przyczyni się do wzrostu jej wartości.

GE Lighting, spółka należąca do Savant, ogranicza nadmiarowość i zwiększa wydajność dzięki Rimini Watch™

Dokonując oceny potencjalnych rozwiązań, GE Lighting, spółka należąca do Savant, brała pod uwagę, czy nowy system zarządzania zmianami spełnia cztery podstawowe kryteria:

  • solidny system obsługujący procesy zatwierdzania
  • zapewnianie informacji na temat „kolizji” ze zmianami
  • możliwość dokumentowania i przenoszenia dodatków
  • możliwość przeniesienia całej historii zmian do nowego narzędzia

Rimini Watch for Change Management spełniało te kryteria i zostało wybrane. Rimini Watch przekroczyło oczekiwania oraz zapewniło pożądaną elastyczność i płynność działania, a zespół GE Lighting, spółki należącej do Savant, dostrzegł znaczne ograniczenie problemów u klientów wewnętrznych, którzy polegali na systemie zarządzania zmianami na potrzeby środowiska SAP.

– Firma Rimini Street w prawdziwie partnerski sposób pomogła naszym zespołom określić, jak rozwiązanie powinno być zaprojektowane, aby odpowiadać naszym potrzebom, przeprowadzić migrację wszystkich naszych dotychczasowych dokumentów oraz nauczyć się korzystać z rozwiązania i zarządzać nim na późniejszym etapie. Dzięki Rimini Street nasze zespoły łatwo przeszły z ChaRM na Rimini Watch for Change Management – powiedziała Theresa Szoke, wiceprezes ds. technologii informacyjnych w Savant Systems, Inc., firmie będącej globalnym liderem w dziedzinie inteligentnych domów i inteligentnego zarządzania energią, która kupiła GE Lighting w 2020 r. – Udało się nam utrzymać jakość procesów wewnętrznych oraz osiągnąć prawdziwe oszczędności kosztów, aby wspierać nasz plan transformacji.

Od taktycznych po strategiczne – Rimini Street wspiera cele konkurencyjne GE Lighting, spółki należącej do Savant

GE Lighting, spółka należąca do Savant, planuje poszerzyć zakres swoich inwestycji na rynku inteligentnych domów, łącznie z dalszą rozbudową zdolności swojej aplikacji Cync™. Ponadto środki budżetowe zaoszczędzone dzięki przejściu na Rimini Watch są teraz inwestowane w projekty, które przyspieszają realizację wizji dotyczącej konkurencyjności.

Zespół IT może polegać na Rimini Street w zakresie wsparcia środowiska technologicznego, a organizacja może przeznaczyć zyskany czas i uwagę na projekty o znaczącym oddziaływaniu.

– W codziennej działalności możemy skupiać się w większym stopniu na naszym kierunku strategicznym niż na kwestiach operacyjnych oraz na bardziej dogłębnych analizach. Zawdzięczamy to naszemu partnerowi, Rimini Street, który reaguje na nasze potrzeby, prezentuje odpowiednie analizy oraz kieruje nami na każdym etapie procesu. W ostatnim roku przenieśliśmy ponad 350 zmian między pięcioma różnymi środowiskami bez odnotowania żadnego incydentu – powiedział Sanjay Sethia, starszy kierownik ds. aplikacji firmowych w GE Lighting, spółce należącej do Savant. – Dostrzegam duże korzyści dla mojego zespołu wynikające ze współpracy z Rimini Street.

Zapoznaj się z pełnym portfolio Rimini Street obejmującym ultraresponsywne, niezawodne i sprawdzone wsparcie, usługi zarządzane, bezpieczeństwo, integrację, obserwowalność, usługi specjalistyczne oraz rozwiązania outsourcingowe Rimini ONE™ dla aplikacji SAP, Oracle i Salesforce na potrzeby wsparcia przewagi konkurencyjnej, rentowności i wzrostu.

GE jest znakiem towarowym firmy General Electric. Użytkowanie na podstawie licencji.

Informacje o GE Lighting, spółce należącej do Savant

Początki GE Lighting, spółki należącej do Savant, z siedzibą w historycznym NELA Park we wschodniej części Cleveland, Ohio, sięgają prawie 130 lat wstecz do Thomasa Edisona i wynalezienia pierwszej na świecie żarówki. Dzisiaj, jako część Savant Systems, Inc., spółka rozświetla przyszłość, zapewniając lepszą jakość życia oraz bardziej zrównoważony świat dzięki innowacjom i efektywności energetycznej w obszarze lamp, przełączników, opraw oświetleniowych i wielu innych produktów. Spółka gwarantuje także spersonalizowane doświadczenia dla gospodarstw domowych dzięki coraz większemu pakietowi produktów Cync™ dla inteligentnego domu, które pomagają konsumentom uzyskiwać niezawodną łączność oraz doświadczać komfortu, jakości i bezpieczeństwa charakteryzujących produkty marki GE. Więcej informacji można uzyskać pod adresem gelighting.com.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000®, jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5000 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą nasi klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają nasi klienci i potencjalni klienci, a także naszą zdolność do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; naszą zdolność do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności oraz zarządzania kosztami uzyskania przychodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez nas rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność naszego cyklu sprzedaży oraz ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; naszą zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); działania w odpowiedzi na wszelkie utrzymujące się skutki pandemii COVID-19 oraz jej skutki gospodarcze, operacyjne i finansowe na działalność spółki; ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; naszą zdolność do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Rocznym Rimini Street złożonym na formularzu 10-K z dnia 1 marca 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Janet Ravin
wiceprezes ds. globalnej komunikacji
Rimini Street, Inc.
+1 702 285-3532
pr@riministreet.com

Contacts

Janet Ravin
wiceprezes ds. globalnej komunikacji
Rimini Street, Inc.
+1 702 285-3532
pr@riministreet.com