Mary Kay podkreśla znaczenie przywództwa kobiet i zaangażowania sektora prywatnego w ochronę oceanów podczas szczytu „Oceany Świata 2023” zorganizowanego przez Economist Impact

“The Super Reefs team brings together reef governments and communities with experts in ocean science, conservation, and management from Woods Hole Oceanographic Institution, Stanford University, and The Nature Conservancy, along with private sector support from Mary Kay at this critical moment in the history of coral reefs,” says Dr. Elizabeth McLeod with The Nature Conservancy. (Credit: The Nature Conservancy)

DALLAS--()--Mary Kay Inc., spółka działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw oraz jeden z sygnatariuszy zasad dotyczących zrównoważonych oceanów w ramach inicjatywy Global Compact, nieustannie odgrywa istotną rolę w wysiłkach na rzecz ochrony oceanów. W lutym marka kosmetyczna uruchomiła przełomową, a zarazem przyjazną dla użytkowników platformę zapewniającą cenne wytyczne, narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji oraz praktyczną wiedzę dla podmiotów prowadzących działalność w dziedzinie obszarów morskich. Po ogłoszeniu tej nowej inicjatywy firma Mary Kay wzięła niedawno udział w 10. szczycie i wystawie „Oceany Świata 2023”, które to wydarzenie odbyło się w Lizbonie (Portugalia) pod auspicjami Economist Impact.

Szczyt „Oceany Świata” to doroczne ogólnoświatowe wydarzenie z udziałem najszerszego grona uczestników ze społeczności działającej na rzecz ochrony oceanów, od sektora biznesu i finansów po administracje rządowe, krajowych i międzynarodowych decydentów politycznych, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz środowiska akademickiego. Ponad 1500 uczestników z ponad 100 krajów wzięło udział w tegorocznym trzydniowym szczycie, podczas którego 188 prelegentów omówiło jedne z najpilniejszych wyzwań dotyczących oceanów, takich jak zmiana klimatu, utrata różnorodności biologicznej i zanieczyszczenie środowiska.

Dyrektor generalna Mary Kay na Portugalię, Sandra Silva, wzięła udział w dyskusji panelowej zatytułowanej Odbudowa rafy koralowej nadrzędnym działaniem w ramach ochrony oceanów”, dołączając do grona innych wybitnych prelegentów, takich jak Yabanex Batista z programu Global Fund for Coral Reefs (ONZ), Tom Moore z Uniwersytetu Nauki i Techniki im. Króla Abdullaha (Arabia Saudyjska) oraz Deborah Brosnan z firmy Deborah Brosnan & Associates.

– Oceany pełnią zasadniczą rolę jako źródła utrzymania miliardów ludzi i na każdym z nas spoczywa obowiązek przyczynienia się do ochrony oceanów i zrównoważonego gospodarowania oceanami. Firma Mary Kay wspiera upodmiotowienie kobiet w każdej płaszczyźnie życia i działalności gospodarczej, w tym w zakresie dbałości o zdrową kondycję naszej planety – powiedziała Silva, podkreślając znaczenie ochrony oceanów.

Martin Koehring, kierownik World Ocean Initiative z ramienia Economist Impact, stwierdził – Utrzymanie dynamiki działań na rzecz oceanów, w tym za pośrednictwem tego szczytu oraz publikacji, ma nieodzowne znaczenie. W tym roku szczyt umożliwił osiągnięcie postępów dzięki organizacji sesji wielobranżowych z myślą o wykorzystaniu synergii i zachęceniu do zaangażowania podmiotów z wielu różnych sektorów. Udział Mary Kay w szczycie i wystawie „Oceany Świata 2023” stanowi wyraz nieustannego zobowiązania firmy na rzecz ochrony oceanów oraz jej zaangażowania na rzecz kształtowania zrównoważonej przyszłości dla wszystkich.

World Ocean Initiative umożliwia przekucie dynamiki i najważniejszego aspektu szczytu „Oceany Świata” w całoroczny program realizowany w zakresie oceanów, który wspiera pełnię zdolności Economist Impact, łączącego pomysłowość ośrodka analitycznego z kreatywnością marki medialnej w celu angażowania wpływowych odbiorców z całego świata. Celem World Ocean Initiative jest informowanie, motywowanie i wspieranie lepszej współpracy między przedsiębiorstwami, decydentami politycznymi, inwestorami, naukowcami i organizacjami pozarządowymi w celu wypracowywania rozwiązań dla najpilniejszych wyzwań i możliwości stojących przed oceanami.

Od ponad 32 lat firma Mary Kay nieustannie dokłada starań na rzecz poprawy zdrowia oceanów i zwiększania świadomości na temat znaczenia rafy koralowej we współpracy z The Nature Conservancy. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć wspieranych przez Mary Kay jest projekt „Super Reefs”, którego celem jest identyfikacja, ochrona i rozwój globalnej sieci raf koralowych o wysokim stopniu odporności, które są w stanie przetrwać coraz cieplejsze warunki panujące w oceanach.

– Zespół Super Reefs łączy przedstawicieli administracji rządowych z regionów raf koralowych oraz społeczności ekspertów w dziedzinie nauk o oceanach, ochrony oceanów i zarządzania oceanami z Woods Hole Oceanographic Institution, Uniwersytetu Stanforda i The Nature Conservancy, przy wsparciu sektora prywatnego udzielanym przez Mary Kay w tym jakże kluczowym momencie w historii raf koralowych – powiedziała dr Elizabeth McLeod z The Nature Conservancy.

Kliknij tutaj, aby obejrzeć przebieg dyskusji panelowej dotyczącej odbudowy rafy koralowej jako nadrzędnego działania w ramach ochrony oceanów.

CZY WIESZ, ŻE...?

  • Inicjatywa „CEO Water Mandate” zapoczątkowana przez UN Global Compact łączy przywódców przedsiębiorstw z dziedziny zaopatrzenia w wodę i usług kanalizacyjnych oraz celów zrównoważonego rozwoju ONZ. (Firma Mary Kay należy do grona sygnatariuszy, do którego dołączyła w lutym 2021 r.)
  • Zasady dotyczące zrównoważonych oceanów opracowane we współpracy z ponad 300 zainteresowanymi stronami zapewniają ramy odpowiedzialnych praktyk biznesowych w różnych sektorach i regionach geograficznych. Opierają się na dziesięciu zasadach UN Global Compact w dziedzinie praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz stanowią ich uzupełnienie. (Firma Mary Kay należy do grona sygnatariuszy zasad, do którego dołączyła w lutym 2021 r.)
  • Oceany odgrywają kluczową rolę w przejściu na neutralną pod względem poziomu emisji, odporną i sprawiedliwą gospodarkę oraz w realizacji całej Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Globalna społeczność świata biznesu ponosi wspólną odpowiedzialność za podjęcie niezbędnych działań w celu zachowania zdrowych oceanów. (Firma Mary Kay należy do grona członków, do którego dołączyła w sierpniu 2022 r.)

INFORMACJE O MARY KAY

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się rozbić tzw. szklany sufit, założyła swoją wymarzoną firmę kosmetyczną w 1963 r. w jednym celu: aby wzbogacać życie kobiet. Z tego marzenia powstała firma warta miliardy dolarów, współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w ponad 35 krajach. Jako firma nastawiona na rozwój przedsiębiorczości, Mary Kay działa na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet poprzez edukację, mentoring, wsparcie, networking i innowacje. Firma Mary Kay inwestuje w badania naukowe, które pozwalają na opracowywanie i produkcję nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych, suplementów diety i zapachów. Mary Kay wierzy, że wzbogacając życie kobiet dzisiaj, można kreować zrównoważone jutro. W tym celu współpracuje z organizacjami z całego świata, skupiając się na dążeniach do doskonałości w biznesie, wspieraniu badań nad nowotworami, promowaniu równości płci, pomocy ofiarom przemocy domowej, upiększaniu naszego otoczenia i zachęcaniu dzieci do realizacji swoich marzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie marykayglobal.com oraz śledząc profile społecznościowe na Facebooku, Instagramie, LinkedIn oraz Twitterze.

Informacje o The Nature Conservancy

The Nature Conservancy jest międzynarodową organizacją zajmującą się ochroną przyrody, której celem jest ochrona lądów i wód, od których zależy całe życie na Ziemi. Opierając się na nauce, kreuje innowacyjne, praktyczne rozwiązania dla najtrudniejszych wyzwań naszego świata, tak aby przyroda i ludzkość mogły wspólnie prosperować. Przeciwdziała zmianom klimatu, chroniąc tereny lądowe, wody i oceany na niespotykaną dotąd skalę, dostarczając żywność i wodę w sposób zrównoważony oraz pomagając w zrównoważonym rozwoju miast. W ramach działalności prowadzonej na obszarze 76 krajów i terytoriów – 37 w drodze bezpośrednich działań na rzecz ochrony przyrody i 39 w drodze współpracy z partnerami – firma stosuje podejście oparte na współpracy, które angażuje lokalne społeczności, rządy, sektor prywatny i innych partnerów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nature.org lub śledząc @nature_press na Twitterze.

Informacje o World Ocean Initiative

World Ocean Initiative, inicjatywa zapoczątkowana przez Economist Impact, wspiera rozwój zrównoważonego gospodarowania oceanami poprzez stawianie czoła największym wyzwaniom dla obszarów morskich: zmianie klimatu, utracie różnorodności biologicznej i zanieczyszczeniu środowiska. Zarówno przez cały rok, jak i podczas sztandarowego szczytu „Oceany Świata” celem inicjatywy jest inspirowanie do śmiałych refleksji, nawiązywanie nowych partnerstw i analizowanie najskuteczniejszych działań na rzecz zdrowej niebieskiej planety. Więcej informacji można znaleźć na stronie impact.economist.com/ocean.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Mary Kay Inc. Dział Komunikacji Korporacyjnej
marykay.com/newsroom
972.687.5332 lub media@mkcorp.com

Contacts

Mary Kay Inc. Dział Komunikacji Korporacyjnej
marykay.com/newsroom
972.687.5332 lub media@mkcorp.com