Na Světovém sumitu o oceánech 2023, který hostila organizace Economist Impact, zdůrazňuje společnost Mary Kay důležitost vůdčí role žen a zapojení soukromého sektoru do záchrany oceánů

Silva emphasizes the importance of ocean conservation, stating, "The ocean is critical for the livelihoods of billions of people, and we all have a role to play in ocean conservation and a sustainable ocean economy. Mary Kay supports women's empowerment in all facets of life and business, including the health of our planet." (Credit: Economist Impact)

DALLAS--()--Mary Kay Inc., globální podpůrce udržitelného jednání podniků a signatář Globálního kompaktu zásad pro udržitelné oceány OSN, nadále plní důležitou roli v záchraně oceánů. V únoru uvedla kosmetická divize na trh průkopnickou a uživatelsky přátelskou platformu nabízející cenné návody, nástroje podpory rozhodování a praktické znalosti pro lodní lékaře. Ve shodě s ohlášením se společnost Mary Kay nedávno účastnila 10. světového sumitu o oceánech a Expa 2023 v portugalském Lisabonu, pořádaného organizací Economist Impact.

Světový sumit o oceánech je každoroční globální akce, která přivádí na jedno místo ten nejširší průřez oceánské komunity, od podniků a finančníků po vlády, národní a mezinárodní tvůrce zásad, občanskou společnost a akademiky. Více než 1500 účastníků z víc než 100 zemí se účastnilo 3denního sumitu, kde se 188 řečníků věnovalo některým z nejnaléhavějších výzev, jimž oceány čelí, jako změně klimatu, ztrátě biodiverzity a znečištění.

Sandra Silva, generální ředitelka Mary Kay Portugalsko, byla jednou z význačných diskutujících v diskusi na téma „Zařazení obnovy korálových útesů do centra akcí na záchranu oceánů“ , kde vedle ní vystupovali význační řečnící jako Yabanex Batista z Globální nadace pro korálové útesy (Spojené národy), Tom Moore z Univerzity pro vědu a technologii krále Abdullaha (Saúdská Arábie) a Deborah Brosnan ze společnosti Deborah Brosnan & Associates.

Paní Silva zdůraznila důležitost záchrany oceánů a řekla, „Oceán je kriticky důležitý pro obživu miliard lidí a my všichni musíme hrát roli v záchraně oceánů a a v udržitelné oceánské ekonomice. Mary Kay podporuje posilování role žen ve všech aspektech života a podnikání, včetně zdraví naší planety.“

Martin Koehring, představitel iniciativy World Ocean Initiative z organizace Economist Impact prohlásil, „Udržet hybnou sílu akcí pro oceány, včetně působení našeho sumitu a publikací, je životně důležité. Letos sumit podporuje pokrok pořádáním mezioborových schůzek pro posilování vlivu součinností a pro povzbuzení mezisektorového zapojení. Účast společnosti Mary Kay na světovém sumitu o oceánech a na Expo 2023 demonstruje její trvalý závazek k záchraně oceánů a její oddanost vytváření udržitelné budoucnosti pro všechny.“

Iniciativa World Ocean Initiative přeměňuje hybnou sílu a zaměření sumitu o světových oceánech na celoroční program o oceánech, který umocňuje plné schopnosti organizace Economist Impact kombinací vynalézavosti expertního týmu s kreativitou mediální větvě pro zapojení globálně vlivného publika. World Ocean Initiative usiluje o poučení, motivaci a kultivaci lepší spolupráce mezi podniky, tvůrci zásad, investory, vědci a nevládními organizacemi při hledání řešení nejnaléhavějších výzev i příležitostí pro oceány.

Mary Kay pracovala na zvýšení informovanosti o zdraví oceánů a korálových útesů skrze své partnerství s The Nature Conservancy již přes 32 let. Jeden z klíčových projektů podporovaných společností Mary Kay zvaný „Super Reefs“ (super útesy), identifikuje, chrání a podporuje růst globální sítě vysoce citlivých korálových útesů, jež mohou přežít v ohřívajícím se oceánu.

„Tým Super Reefs spojuje vlády a komunity útesových oblastí s odborníky na vědu o oceánech a jejich záchranu a vedoucí představitele organizací Woods Hole Oceanographic Institution, Stanford University a The Nature Conservancy spolu s podporou soukromého sektoru od společnosti Mary Kay v tomto kritickém okamžiku historie korálových útesů,“ řekla Dr. Elizabeth McLeod z Nature Conservancy.

Klikněte zde a podívejte na panelovou diskusi na téma Zařazení obnovy korálových útesů do centra akcí na záchranu oceánů.

VĚDELI JSTE?

  • CEO Water Mandate je iniciativa globálního kompaktu OSN, která mobilizuje lídry podnikání pro ozdravování vod a pro cíle udržitelného rozvoje OSN. (Společnost Mary Kay je signatářem a připojila se v únoru 2021).
  • Zásady pro udržitelné oceány vytvořené konzultacemi více než 300 investorů poskytují rámec pro odpovědnou podnikatelskou praxi napříč sektory a lokalitami. Staví na dodatku k dokument Deset zásad iniciativy Organizace spojených národů Global Compact ohledně lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci. (Společnost Mary Kay je jejím signatářem a připojila se k ní v únoru 2021).
  • Oceán sehrává klíčovou roli v přechodu na bezemisní, odolnou a spravedlivou ekonomiku a v celé Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj. Globální společenství sdílí odpovědnost za podniknutí nezbytných akcí k zajištění zdravého oceánu. (Společnost Mary Kay je členem a připojila se v srpnu 2022).

O MARY KAY

Mary Kay Ash, jedna z prvních bojovnic proti diskriminaci žen, založila v roce 1963 svou vysněnou kosmetickou společnost s jediným cílem: obohatit život žen. Z jejího snu vzešla multimiliardová společnost s miliony nezávislých pracovnic prodeje ve více než 35 zemích. Jako společnost pro rozvoj podnikavosti se firma Mary Kay zavázala zlepšovat postavení žen prostřednictvím vzdělávání, mentoringu, prosazování jejich zájmů, navazování kontaktů a inovací. Společnost Mary Kay se věnuje investování do vědy, která za krásou stojí, a do výroby špičkové péče o pleť, barevné kosmetiky, výživových doplňků a voňavek. Společnost Mary Kay věří v obohacování životů dnes pro udržitelný zítřek a spolupracuje v tom s organizacemi z celého světa, které se soustřeďují na propagaci dokonalosti v podnikání, podporu výzkumu rakoviny, prosazování rovnosti žen a mužů, ochranu obětí domácího zneužívání, zkrášlování našich komunit a povzbuzování dětí k uskutečnění jejich snů. Více informací se dozvíte na stránkách marykayglobal.com, najděte nás na Facebooku, Instagramu a LinkedIn, nebo nás sledujte na Twitteru.

O organizaci The Nature Conservancy

The Nature Conservancy je globální organizace pro záchranu přírody, která se věnuje záchraně půdy a vod, na kterých závisí všechen život. Vedeni vědou jsme vytvořili inovativní, praktická a reálná řešení nejobtížnějších výzev pro náš svět tak, aby příroda a lidé mohli prospívat společně. V nevídaném rozsahu se pouštíme do změny klimatu, záchrany země, vod a oceánů a do pomoci, jak učinit města udržitelnější. Pracujeme v 76 zemích a oblastech – v 37 s přímým dopadem záchrany a ve 39 prostřednictvím partnerů – užíváme kolaborativní přístup, který zapojuje místní komunity, vlády, privátní sektor a další partnery. Chcete-li se dozvědět víc, navštivte www.nature.org nebo sledujte @nature_press na Twitteru.

O iniciativě World Ocean Initiative

Iniciativa World Ocean Initiative organizace Economist Impact podporuje rozvoj udržitelné oceánské ekonomiky tím, že se věnuje největším výzvám, před nimiž stojí naše moře: změně klimatu, ztrátě biodiverzity a znečištění. Během celého roku a také na naší vlajkové lodi, sumitu World Ocean Summit, inspirujeme odvážné myšlení, umožňujeme nová partnerství a prozkoumáváme nejúčinnější akce pro zdravou modrou planetu. Zjistěte víc na impact.economist.com/ocean.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 nebo media@mkcorp.com

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 nebo media@mkcorp.com