Na Světovém sumitu o oceánech 2023, který hostila organizace Economist Impact, zdůrazňuje společnost Mary Kay důležitost vůdčí role žen a zapojení soukromého sektoru do záchrany oceánů

Martin Koehring, head of Economist Impact's World Ocean Initiative, states, "Keeping momentum on ocean action, including through our summit and publications, is vital. Mary Kay's participation in the World Ocean Summit and Expo 2023 demonstrates its continued commitment to ocean conservation and its dedication to creating a sustainable future for all.” (Credit: Economist Impact)

DALLAS--()--Mary Kay Inc., globální podpůrce udržitelného jednání podniků a signatář Globálního kompaktu zásad pro udržitelné oceány OSN, nadále plní důležitou roli v záchraně oceánů. V únoru uvedla kosmetická divize na trh průkopnickou a uživatelsky přátelskou platformu nabízející cenné návody, nástroje podpory rozhodování a praktické znalosti pro lodní lékaře. Ve shodě s ohlášením se společnost Mary Kay nedávno účastnila 10. světového sumitu o oceánech a Expa 2023 v portugalském Lisabonu, pořádaného organizací Economist Impact.

Světový sumit o oceánech je každoroční globální akce, která přivádí na jedno místo ten nejširší průřez oceánské komunity, od podniků a finančníků po vlády, národní a mezinárodní tvůrce zásad, občanskou společnost a akademiky. Více než 1500 účastníků z víc než 100 zemí se účastnilo 3denního sumitu, kde se 188 řečníků věnovalo některým z nejnaléhavějších výzev, jimž oceány čelí, jako změně klimatu, ztrátě biodiverzity a znečištění.

Sandra Silva, generální ředitelka Mary Kay Portugalsko, byla jednou z význačných diskutujících v diskusi na téma „Zařazení obnovy korálových útesů do centra akcí na záchranu oceánů“ , kde vedle ní vystupovali význační řečnící jako Yabanex Batista z Globální nadace pro korálové útesy (Spojené národy), Tom Moore z Univerzity pro vědu a technologii krále Abdullaha (Saúdská Arábie) a Deborah Brosnan ze společnosti Deborah Brosnan & Associates.

Paní Silva zdůraznila důležitost záchrany oceánů a řekla, „Oceán je kriticky důležitý pro obživu miliard lidí a my všichni musíme hrát roli v záchraně oceánů a a v udržitelné oceánské ekonomice. Mary Kay podporuje posilování role žen ve všech aspektech života a podnikání, včetně zdraví naší planety.“

Martin Koehring, představitel iniciativy World Ocean Initiative z organizace Economist Impact prohlásil, „Udržet hybnou sílu akcí pro oceány, včetně působení našeho sumitu a publikací, je životně důležité. Letos sumit podporuje pokrok pořádáním mezioborových schůzek pro posilování vlivu součinností a pro povzbuzení mezisektorového zapojení. Účast společnosti Mary Kay na světovém sumitu o oceánech a na Expo 2023 demonstruje její trvalý závazek k záchraně oceánů a její oddanost vytváření udržitelné budoucnosti pro všechny.“

Iniciativa World Ocean Initiative přeměňuje hybnou sílu a zaměření sumitu o světových oceánech na celoroční program o oceánech, který umocňuje plné schopnosti organizace Economist Impact kombinací vynalézavosti expertního týmu s kreativitou mediální větvě pro zapojení globálně vlivného publika. World Ocean Initiative usiluje o poučení, motivaci a kultivaci lepší spolupráce mezi podniky, tvůrci zásad, investory, vědci a nevládními organizacemi při hledání řešení nejnaléhavějších výzev i příležitostí pro oceány.

Mary Kay pracovala na zvýšení informovanosti o zdraví oceánů a korálových útesů skrze své partnerství s The Nature Conservancy již přes 32 let. Jeden z klíčových projektů podporovaných společností Mary Kay zvaný „Super Reefs“ (super útesy), identifikuje, chrání a podporuje růst globální sítě vysoce citlivých korálových útesů, jež mohou přežít v ohřívajícím se oceánu.

„Tým Super Reefs spojuje vlády a komunity útesových oblastí s odborníky na vědu o oceánech a jejich záchranu a vedoucí představitele organizací Woods Hole Oceanographic Institution, Stanford University a The Nature Conservancy spolu s podporou soukromého sektoru od společnosti Mary Kay v tomto kritickém okamžiku historie korálových útesů,“ řekla Dr. Elizabeth McLeod z Nature Conservancy.

Klikněte zde a podívejte na panelovou diskusi na téma Zařazení obnovy korálových útesů do centra akcí na záchranu oceánů.

VĚDELI JSTE?

  • CEO Water Mandate je iniciativa globálního kompaktu OSN, která mobilizuje lídry podnikání pro ozdravování vod a pro cíle udržitelného rozvoje OSN. (Společnost Mary Kay je signatářem a připojila se v únoru 2021).
  • Zásady pro udržitelné oceány vytvořené konzultacemi více než 300 investorů poskytují rámec pro odpovědnou podnikatelskou praxi napříč sektory a lokalitami. Staví na dodatku k dokument Deset zásad iniciativy Organizace spojených národů Global Compact ohledně lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci. (Společnost Mary Kay je jejím signatářem a připojila se k ní v únoru 2021).
  • Oceán sehrává klíčovou roli v přechodu na bezemisní, odolnou a spravedlivou ekonomiku a v celé Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj. Globální společenství sdílí odpovědnost za podniknutí nezbytných akcí k zajištění zdravého oceánu. (Společnost Mary Kay je členem a připojila se v srpnu 2022).

O MARY KAY

Mary Kay Ash, jedna z prvních bojovnic proti diskriminaci žen, založila v roce 1963 svou vysněnou kosmetickou společnost s jediným cílem: obohatit život žen. Z jejího snu vzešla multimiliardová společnost s miliony nezávislých pracovnic prodeje ve více než 35 zemích. Jako společnost pro rozvoj podnikavosti se firma Mary Kay zavázala zlepšovat postavení žen prostřednictvím vzdělávání, mentoringu, prosazování jejich zájmů, navazování kontaktů a inovací. Společnost Mary Kay se věnuje investování do vědy, která za krásou stojí, a do výroby špičkové péče o pleť, barevné kosmetiky, výživových doplňků a voňavek. Společnost Mary Kay věří v obohacování životů dnes pro udržitelný zítřek a spolupracuje v tom s organizacemi z celého světa, které se soustřeďují na propagaci dokonalosti v podnikání, podporu výzkumu rakoviny, prosazování rovnosti žen a mužů, ochranu obětí domácího zneužívání, zkrášlování našich komunit a povzbuzování dětí k uskutečnění jejich snů. Více informací se dozvíte na stránkách marykayglobal.com, najděte nás na Facebooku, Instagramu a LinkedIn, nebo nás sledujte na Twitteru.

O organizaci The Nature Conservancy

The Nature Conservancy je globální organizace pro záchranu přírody, která se věnuje záchraně půdy a vod, na kterých závisí všechen život. Vedeni vědou jsme vytvořili inovativní, praktická a reálná řešení nejobtížnějších výzev pro náš svět tak, aby příroda a lidé mohli prospívat společně. V nevídaném rozsahu se pouštíme do změny klimatu, záchrany země, vod a oceánů a do pomoci, jak učinit města udržitelnější. Pracujeme v 76 zemích a oblastech – v 37 s přímým dopadem záchrany a ve 39 prostřednictvím partnerů – užíváme kolaborativní přístup, který zapojuje místní komunity, vlády, privátní sektor a další partnery. Chcete-li se dozvědět víc, navštivte www.nature.org nebo sledujte @nature_press na Twitteru.

O iniciativě World Ocean Initiative

Iniciativa World Ocean Initiative organizace Economist Impact podporuje rozvoj udržitelné oceánské ekonomiky tím, že se věnuje největším výzvám, před nimiž stojí naše moře: změně klimatu, ztrátě biodiverzity a znečištění. Během celého roku a také na naší vlajkové lodi, sumitu World Ocean Summit, inspirujeme odvážné myšlení, umožňujeme nová partnerství a prozkoumáváme nejúčinnější akce pro zdravou modrou planetu. Zjistěte víc na impact.economist.com/ocean.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 nebo media@mkcorp.com

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 nebo media@mkcorp.com