Společnost Bentley Systems informuje o tom, že projekty infrastruktury dosahují pomocí softwaru LumenRT for NVIDIA Omniverse běžícího na iTwin, měřitelných výsledků

Vytváření realistických 3D/4D zážitků posiluje vizualizaci a simulaci digitálních dvojčat infrastruktury a zlepšuje tak komunikaci a spolupráci

Mezinárodní termonukleární reaktor. Obrázek poskytla s laskavým svolením společnost Brigantium Engineering.

EXTON, Pa.--()--Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), společnost zabývající se poskytováním inženýrského softwaru pro oblasti infrastruktury, dnes oznámila, jak organizace zabývající se infrastrukturou v různých oborech po celém světě využívají schopnosti softwaru LumenRT for NVIDIA Omniverse běžícího na iTwin. Toto řešení umožňuje těmto organizacím vytvářet s nevídanou rychlostí a kvalitou úchvatné vizualizace a výstupy projektů, provádět informovanější rozhodnutí a získávat více zakázek.

LumenRT for NVIDIA Omniverse je první inženýrská softwarová aplikace na trhu vytvořená pro Omniverse, platformu na vytváření a používání průmyslových aplikací pro metaverse. Integrace NVIDIA Omniverse a Bentley iTwin umožňuje realistické 3D/4D zážitky v reálném čase, které zlepší vizualizaci a simulaci digitálních dvojčat infrastruktury. Kombinované schopnosti zajišťují pro některé z největších a nejsložitějších projektů infrastruktury na světě nové možnosti a neuvěřitelné výsledky.

Jednou z prvních společností, které začaly LumenRT for NVIDIA Omniverse, používat, je společnost Brigantium Engineering, dodavatel inženýrských a poradenských služeb pracující na projektu ITER v jižní Francii, kde 35 států spolupracuje na vybudování největšího tokamaku a prvního fúzního zařízení na světě, které má prostřednictvím plazmy vytvářet čistou energii. I když je oficiálním jazykem projektu ITER angličtina, mluví se v ústředí více než 45 jazyky. Koordinaci dále komplikuje to, že ne všichni účastníci jsou zvyklí interpretovat 2D výkresy a Ganttovy grafy.

Aby společnost Brigantium dokázala tyto jazykové a komunikační bariéry překonat, používá Lumen RT for NVIDIA Omniverse k vytvoření interaktivního 4D modelu, kterému intuitivně rozumí všichni, čímž komunikaci výrazně zlepšila a zjednodušila. Společnost Brigantium očekává, že se tak zvýší zapojení uživatelů a zlepšená zpětná vazba povede k výraznému zlepšení komunikace mezi jednotlivými odděleními, zrychlení doby realizace, snížení počtu chyb a snížení ztrát času, což povede k celkovému zvýšení efektivity týmu až o 80 %.

„Síla LumenRT for NVIDIA Omniverse ve spojení s iTwin Platform umožní našim projektovým týmům snadno kombinovat modely z různých nástrojů pro návrh a okamžitě vytvářet inženýrsky přesné, mimořádně věrné vizualizace, které sdělují záměr návrhu daného projektu. Tyto vizualizace jsou zásadní pro komunikaci v rámci projektu,“ řekl Lynton Sutton, generální ředitel společnosti Brigantium Engineering. „V minulosti jsme spoléhali na specialisty, kteří vytváření těchto zásadních projektových výstupů museli věnovat drahocenný čas a úsilí. Nebylo to efektivní, ale nedalo se dělat nic jiného. Nyní pomocí LumenRT for NVIDIA Omniverse dokážou všichni účastníci projektu vytvářet působivé vizualizace, a to za kratší dobu a ve vyšší kvalitě, než bylo kdy dříve možné.“

LumenRT for NVIDIA Omniverse přináší inovace také pro závod Tuas Water Reclamation Plant (TWRP), vybudovaný organizací PUB, národním úřadem pro vodní hospodářství v Singapuru. TWRP je ojedinělým multidisciplinárním megaprojektem, jehož cílem je vybudovat zařízení na čištění průmyslových odpadních vod a odpadních vod z domácností. Projekt takového rozsahu a složitosti představuje velkou výzvu v oblasti koordinace a komunikace mezi 16 různými dodavateli na návrzích a stavbách představujících 3500 samostatných modelů BIM. „Příprava na měsíční kontrolní schůzky zainteresovaných stran s naším klientem bývala časově náročná – shromáždit a sladit všechna data modelů a vytvořit rendering a videa, které bylo možné klientovi předvést. Díky správě modelů BIM v ProjectWise běžícím na iTwin nestojí sestavení dat žádné úsilí,“ řekl OhSung Kwan, ředitel BIM pro projekt TWRP ve společnosti Jacobs. „Díky LumenRT for NVIDIA Omniverse zabere příprava renderingu a videí mnohem méně času a pomocí virtuální reality můžeme prozkoumat více možností. Pomocí všech těchto řešení jsme zkrátili dobu naší přípravy na kontrolní schůzky modelu, ušetřili projektové náklady a získali více času, abychom se mohli soustředit na spolupráci s naším klientem.“

Díky využití federovaného modelu iTwin pro vizualizaci umožňuje LumenRT for NVIDIA Omniverse rychlé šíření změn, které zjednodušuje vizualizační pracovní postupy přímým propojením s jediným federovaným digitálním dvojčetem infrastruktury, takže když dojde ke změnám, jsou automaticky synchronizovány, což umožňuje zúčastněným stranám projektu kontrolovat změny v oblasti bezpečnosti, kvality a návrhu. Projektové týmy mohou pro zúčastněné strany také vytvářet pohlcující zážitky ve virtuální a rozšířené realitě, což je při vizualizaci projektů průmyslového měřítka stále žádanější schopnost. S tím, jak se projekty rozrůstají a komplikují, takovéto zkušenosti z návrhu ve virtuální a rozšířené realitě nabízejí podmanivější způsob, jak upoutat zákazníky, získat díky tomu novou zakázku a potom si ji udržet díky tomu, že zákazníci budou i nadále informovaní a zapojení.

Zatímco společnosti Brigantium a PUB těží z výhod zlepšené komunikace a spolupráce, firma pro profesionální inženýrské služby WSP považuje LumenRT for NVIDIA Omniverse a iTwin Platform za základ pro získávání nových projektů a udržení zapojení zúčastněných stran. Společnost WSP využívá LumenRT for NVIDIA Omniverse k vytváření úchvatných vizualizací pro projekt I-5 Interstate Bridge Replacement (IBR) mezi státy Oregon a Washington ve Spojených státech v hodnotě miliard dolarů. Stávající most Interstate Bridge slouží jako zásadní dopravní tepna pro místní, národní a mezinárodní ekonomiku, stárnoucí infrastruktura ale přestává vyhovovat modernímu provozu a hrozí u ní také riziko zřícení, pokud by došlo k většímu zemětřesení.

Úřady Washington State Department of Transportation (WSDOT) a Oregon Department of Transportation (ODOT) podporují využití digitálního dvojčete vyvinutého na iTwin Platform během celého programového cyklu, od oslovení veřejnosti s konceptuálním návrhem přes podrobný návrh až po výstavbu, případně pro následný provoz a správu aktiv. Jednou z mnoha výhod tohoto přístupu je, že umožňuje společnosti WSP synchronizovat sady změn a rychle a plynule generovat aktualizované vizualizace bez časově náročných importů a exportů.

„Organizace WSP je odhodlána používat digitální dvojčata infrastruktury a všechny výhody, které poskytují, přinejmenším kvůli tomu, že dokáží snadno a rychle vytvářet realistické vizualizace, jako první získávat zakázky a potom je udržet tím, že zúčastněné strany budou i nadále informované a zapojené po celou dobu projektu,“ řekl Tom Coleman, viceprezident v organizaci WSP USA. „Pracovní postupy společnosti Bentley ve fázi konceptu nám umožňují zapojit zúčastněné strany dříve a účinněji. Dokázali jsme vytvořit mnohem více konceptuálních návrhů, než by se nám kdy podařilo tradičními metodami. Tým vyprodukoval pro klienta k vyhodnocení více než 30 konceptuálních návrhů.“

To jsou jen první z mnoha úspěchů, které pravděpodobně přinese nyní veřejně dostupný software LumenRT for NVIDIA Omniverse.

„Výsledky, kterých dosahují první uživatelé LumenRT for NVIDIA Omniverse, ukazují jedinečnou výhodu pro projektové týmy pracující s digitálními dvojčaty v infrastruktuře, protože poskytují nové výkonné pracovní postupy nativně přizpůsobené digitálním dvojčatům, díky nimž lze vizualizaci výhodně použít na projektech jakéhokoli rozsahu," řekla Lori Huffordová, viceprezidentka pro inženýrskou spolupráci ve společnosti Bentley.

Kombinace iTwin a NVIDIA Omniverse poskytuje bezkonkurenční a výkonné uživatelské prostředí v měřítku, které dříve nebylo možné. ProjectWise běžící na iTwin využívá schémata infrastruktury společnosti Bentley k sémantickému sladění dat souboru návrhu mezi různými obory a mapování informací do společného schématu, které je otevřené a rozšiřitelné. Výsledkem je, že se všechna data v průběhu přesunů aktiva z jedné fáze do druhé uchovávají a neztrácejí.

„Vytváření vizualizací projektu během probíhající práce může spotřebovávat spoustu času, hlavně když potřebujeme kombinovat nebo izolovat různé obory, sestavy nebo specifické součásti modelu, což znamená hodně žonglování se soubory a samostatné ruční rozdělování modelů při tvorbě jednorázových vizualizací,“ řekl Jarred Myburg, vývojový ředitel pro návrhové nástroje a vizualizaci u společnosti Hatch Ltd, další z prvních uživatelů. „Sladění dat modelu pomocí iTwin usnadňuje využití LumenRT for NVIDIA Omniverse k zefektivnění tvorby vizualizací různých částí modelu v různých fázích a vypráví tak rychleji poutavý příběh, díky čemuž se vizualizace mnohem efektivněji používají vrámci projektů.“

„Měřítko a složitost zde popsaných projektů infrastruktury demonstruje potřebu vizualizací na bázi umělé inteligence v reálném čase při podpoře úspěšné realizace a provedení těchto projektů prostřednictvím vylepšené komunikace mezi různými zúčastněnými stranami – iTwin a NVIDIA Omniverse pomáhají tyto problémy vyřešit,“ uvedl Richard Kerris, viceprezident pro vývoj ekosystému Omniverse u společnosti NVIDIA.

NVIDIA Omniverse poskytuje grafický kanál pro vizualizaci v reálném čase a simulaci digitálních dvojčat infrastruktury s podporou umělé inteligence, což umožňuje vizualizaci digitálního obsahu na inženýrské úrovni s milimetrovou přesností s využitím fotorealistického osvětlení a vlivů na životní prostředí na více zařízeních, včetně webových prohlížečů, pracovních stanic, tabletů a headsetů pro virtuální i rozšířenou realitu odkudkoli na světě.

Obrázek
Mezinárodní termonukleární reaktor. Obrázek poskytla s laskavým svolením společnost Brigantium Engineering.

Video
Mezinárodní termonukleární reaktor. Obrázek poskytla s laskavým svolením společnost Brigantium Engineering.

Obrázek
Tuas Water Reclamation Project. Obrázek poskytla s laskavým svolením organizace PUB Singapore National Water Agency a Jacobs.

Obrázek
Výrobní závod vykreslený v LumenRT for NVIDIA Omniverse. Obrázek poskytla s laskavým svolením společnost Hatch.

Video
Výrobní závod vykreslený v LumenRT for NVIDIA Omniverse. Video poskytla s laskavým svolením společnost Hatch.

Video
Představení LumenRT for NVIDIA Omniverse od společnosti Bentley. Video poskytla s laskavým svolením společnost Bentley Systems.

##

O společnosti Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) je společnost zabývající se poskytováním inženýrského softwaru pro oblasti infrastruktury. Poskytujeme inovativní software, který umožňuje rozvoj světové infrastruktury a udržení globální ekonomiky i životního prostředí. Naše špičková softwarová řešení používají profesionálové a organizace všech velikostí pro návrh, výstavbu a provoz silnic, mostů, železnic a přepravy, vody a odpadních vod, veřejných prací a inženýrských sítí, budov, areálů, těžebních a průmyslových zařízení. Naše nabídka, využívající platformu iTwin pro infrastrukturní digitální dvojčata, zahrnuje MicroStation a Bentley Open aplikace pro modelování a simulaci, software společnosti Seequent pro oblast geoprofesí, Bentley Infrastructure Cloud s ProjectWise pro realizaci projektů, SYNCHRO pro řízení výstavby a AssetWise pro provoz aktiv. 5 000 zaměstnanců společnosti Bentley Systems generuje roční příjmy ve výši více než 1 miliardy dolarů ve 194 zemích.

www.bentley.com

© 2022 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, logo společnosti Bentley, Bentley Infrastructure Cloud, Bentley Open, AssetWise, iTwin, LumenRT, MicroStation, ProjectWise, Seequent a SYNCHRO jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky nebo značky služby společnosti Bentley Systems, Incorporated nebo jedné z jejích plně vlastněných přímých či nepřímých dceřiných společností. Všechny ostatní názvy značek a produktů jsou ochranné známky příslušných vlastníků.

Contacts

Kontaktní osoba pro tisk:
Christine Byrneová
+1 203 805 0432
Christine.Byrne@bentley.com
Sledujte nás i na Twitteru:
@BentleySystems

Contacts

Kontaktní osoba pro tisk:
Christine Byrneová
+1 203 805 0432
Christine.Byrne@bentley.com
Sledujte nás i na Twitteru:
@BentleySystems