Farm to Plate ogłasza udostępnienie rewolucyjnej platformy SaaS w dziedzinie łańcuchów dostaw w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywności, ograniczenia przypadków wycofania produktów od konsumentów i wsparcia zrównoważonych ekosystemów

Niezmienne dane dotyczące łańcucha dostaw pozyskiwane w czasie rzeczywistym w celu wyeliminowania cykli wycofywania produktów od konsumentów i minimalizacji marnowania żywności

ALPHARETTA, Georgia--()--Firma Farm to Plate poinformowała dziś o niezwłocznym udostępnieniu Farm to Plate (F2P), pionierskiego produktu opartego na technologii łańcucha bloków umożliwiającego ustalanie pochodzenia i śledzenie towarów w ramach łańcucha dostaw, który zwiększy poziom przejrzystości danych, docierając do korzeni przemysłu spożywczego dzięki dostępności na wszystkich etapach dostawy, od producentów po konsumentów. Platforma Farm to Plate stanowi odpowiedź na zwiększone wymogi regulacyjne związane z cyfryzacją i przejrzystością dzięki zgodności ze standardami GS1 oraz przepisem nr 204 ustawy FDA FSMA, a także zwiększa zaufanie do producentów, stabilność finansową i reputację, umożliwiając koncentrację na zrównoważonym rozwoju, odpowiedzialnym rolnictwie, przejrzystości konsumenckiej oraz znacznym ograniczeniu ryzyka i skali wycofywania produktów z rynku. Zobacz, jak to działa.

Kluczowe cechy i zalety Farm to Plate

  • Mikronapiwki: umożliwienie niezwłocznego przekazania producentom bezpośrednich napiwków od konsumentów końcowych w bezpieczny sposób za pomocą technologii łańcucha bloków, pomijając tym samym pośredników i eliminując możliwości oszustw, a jednocześnie ogromnie wspierając skromne dochody producentów.
  • Niezmienne, kompleksowe monitorowanie i śledzenie: dzięki niezmiennym, zdecentralizowanym informacjom żadna z zainteresowanych stron nie zyskuje nieproporcjonalnej kontroli nad informacjami, co eliminuje ryzyko manipulowania danymi.
  • Bezpieczna kontrola dostępu do informacji w obrębie łańcucha bloków: solidne mechanizmy kontroli dostępu zapewniają szczegółową kontrolę nad odbiorcami danych oraz zakresem otrzymywanych przez nich informacji, aby zapewnić dostępność wyłącznie istotnych, niezbędnych informacji poszczególnym stronom.
  • Stworzona na podstawie standardów GS1 i zgodna z przepisem nr 204 ustawy FDA FSMA.

Odpowiedź na potrzeby konsumentów w zakresie kompleksowej przejrzystości

W zglobalizowanym łańcuchu dostaw żywności, w którym żywność jest pozyskiwana i przewożona przez różne kontynenty, konsumenci oczekują obecnie bezprecedensowego poziomu przejrzystości, od pozyskania towarów i ich przewozu po magazynowanie oraz inne informacje. Z badań wynika również, że 73% konsumentów chętniej sięga po towary marek zrównoważonych, uczciwych i transparentnych pod względem sposobów i miejsc upraw lub hodowli. Zrównoważona produkcja stanowi zarazem istotny priorytet konsumentów, którzy są skłonni zapłacić o wiele więcej – średnio o 30-40% – za towary wytworzone w sposób zrównoważony. – Farm to Plate zrewolucjonizuje świat producentów żywności pragnących wypracować solidny wizerunek w oczach nowoczesnego konsumenta skoncentrowanego na kwestiach zrównoważonego rozwoju. Dzięki zapewnieniu przejrzystości i możliwości bezpośredniej łączności z dostawcami producenci mogą kreować solidny wizerunek nowoczesnych, świadomych firm w oczach klientów. To początek długiej drogi opartej na zaufaniu pomiędzy konsumentami a producentami żywności – powiedziała Mika Liss, doradczyni strategiczna, Farm To Plate.

Farm to Plate uzupełnia brakujące ogniwa w łańcuchu dostaw

Producenci żywności z trudem stawiają czoła wymogom regulacyjnym oraz oczekiwaniom konsumentów w zakresie przejrzystości. Zapewnienie tak szczegółowych i wiarygodnych informacji w kompleksowym światowym łańcuchu dostaw wiąże się z szeregiem wyzwań. Znacznie uzależnione jest to od procesów ręcznego wprowadzania danych, przez co stają się one podatne na oszustwa i niekoniecznie docierają na czas do wszystkich zainteresowanych stron. Farm to Plate wykorzystuje technologię łańcucha bloków ograniczoną tylko do uprawnionych użytkowników, narzędzia oparte na sztucznej inteligencji oraz automatyzację za pomocą urządzeń internetu rzeczy w celu zapewnienia odpowiednim zainteresowanym stronom niezmiennych danych w czasie rzeczywistym przy zagwarantowaniu kontroli dostępu. – Zaprojektowaliśmy F2P przy użyciu otwartej technologii zgodnej ze standardami branżowymi, umożliwiającej płynną integrację z istniejącymi systemami klienta. A co najlepsze – jest to rozwiązanie modułowe, co umożliwia rozszerzanie dostępnych właściwości niemal bez ograniczeń wraz z rozbudową funkcji w kolejnych wersjach – powiedział Saptarshi Choudhury, wiceprezes ds. produktu w Farm To Plate.

Więź konsumentów z rolnikami na rzecz zrównoważonych ekosystemów

Dzięki innowacyjnemu wykorzystaniu popularnych komunikatorów, takich jak WhatsApp, transkrypcji głosowej, tłumaczeniu lokalnych języków oraz funkcji obsługi offline Farm to Plate jest pierwszym rozwiązaniem do śledzenia i monitorowania prawdziwie dostępnym dla rybaków i rolników. Poprzez zastosowanie funkcji mikronapiwków Farm to Plate wykorzysta więź łączącą konsumentów i rolników w celu zapewnienia stabilności finansowej społeczności producentów i ograniczenia ryzyka nadmiernych upraw.

– Farm To Plate to pierwsze rozwiązanie w dziedzinie łańcucha dostaw żywności, które połączy ze sobą wszystkie zainteresowane strony w ramach jednego systemu. W wyjątkowy sposób łączymy ze sobą bezpośrednio konsumentów z rolnikami za pomocą jednego kodu QR, co sprzyja budowaniu zaufania wśród konsumentów żywności dzięki zapewnieniu przejrzystości i stabilności finansowej producentów. Naszą ofertę wyraża zbiór pięciu zasad tzw. „5T”: Trace (monitorowanie), Track (śledzenie), Trade (handel), Tip (napiwek), Trust (zaufanie), przy czym naszą ulubioną zasadą są napiwki jako wyraz uznania dla wysiłków rolnika – powiedział Pramod Sajja, prezes i dyrektor generalny, Farm to Plate LLC. i Paramount Software Solutions Inc.

Informacje o Farm to Plate

Zespół ds. technologii łańcucha bloków w Farm to Plate postanowił opracować produkt, który przekształciłyby sposób funkcjonowania przemysłu spożywczego. Pomyślne rezultaty wysiłków w ramach Hyperledger Fabric zaowocowały przyjęciem tego rozwiązania, aby umożliwić włączenie ekosystemu o otwartym kodzie źródłowym jako głównego elementu tej technologii. Zespół Farm to Plate pragnął opracować prosty produkt, który wprowadziłby prawdziwe zmiany, aby wypełnić luki w istniejących systemach łańcuchów dostaw żywności.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Więcej informacji, tylko do kontaktu z mediami:
Neha Rao
Dyrektor ds. marketingu i komunikacji
neha@paramountsoft.net

Więcej informacji o Farm To Plate:
www.farmtoplate.io

Contacts

Więcej informacji, tylko do kontaktu z mediami:
Neha Rao
Dyrektor ds. marketingu i komunikacji
neha@paramountsoft.net

Więcej informacji o Farm To Plate:
www.farmtoplate.io