Bentley Systems ogłasza przejęcie firmy EasyPower®, lidera w dziedzinie oprogramowania do inżynierii systemów energetycznych,

aby szeroko wprowadzić modelowanie i analizę systemów elektrycznych we wszystkich fazach cyklu życia cyfrowych bliźniaków infrastruktury

Intuicyjny interfejs EasyPower umożliwia użytkownikom cyfryzację systemów elektrycznych oraz projektowanie, analizę i optymalizację złożonych systemów dystrybucji energii elektrycznej. Obraz dzięki uprzejmości Bentley Systems.

EXTON, Pensylwania--()--Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), firma dostarczająca oprogramowanie do inżynierii infrastruktury, ogłosiła dziś, że nabyła firmę EasyPower, wiodącego dewelopera narzędzi do projektowania i analizy, w tym rozwiązań łuku elektrycznego, dla profesjonalistów z dziedziny inżynierii elektrycznej. Od momentu powstania w 1984 roku, firma EasyPower z siedzibą w Portland, w stanie Oregon, w innowacyjny sposób łączy modelowanie graficzne i analizę, aby uczynić rozwiązywanie złożonych problemów elektrotechnicznych jeszcze prostszym i bardziej dostępnym. Produkty EasyPower są wykorzystywane głównie do projektowania, analizy i monitorowania systemów dystrybucji energii elektrycznej obsługujących obiekty przemysłowe i komercyjne, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, niezawodności i zgodności z przepisami.

Przejęcie EasyPower przez Bentley Systems ma na celu poszerzenie zintegrowanego i iteracyjnego projektowania oraz analizy systemów zasilania dla cyfrowych bliźniaków infrastruktury każdego typu, co przyczyni się do zwiększenia wszechstronności firmy w dziedzinie inżynierii infrastruktury. W obliczu coraz bardziej zelektryfikowanej przyszłości, przy rozbieżnych i szeroko rozproszonych zasobach energii po obu stronach „licznika”, wszystkie elementy infrastruktury odniosą korzyści – w zakresie wydajności, ekonomii, bezpieczeństwa i odporności – z ciągłej symulacji i oceny warunków i konstrukcji dystrybucji energii elektrycznej w całym cyklu życia projektu i eksploatacji. Priorytetami dla Bentley Systems będzie integracja schematu i cyfrowych procesów pracy EasyPower z aplikacjami OpenBuildings, OpenFlows, OpenPlant, OpenRail oraz Bentley Raceway and Cable Management.

Greg Bentley, CEO firmy Bentley, powiedział: „Wszystkie projekty i zasoby infrastruktury posiadają systemy dystrybucji energii, które są zbyt często analizowane za pomocą niepotrzebnie skomplikowanego oprogramowania, które jest odizolowane od 3D/4D BIM i procesów pracy cyfrowych bliźniaków. Włączając EasyPower do naszego portfolio projektowego i modelowego oraz do naszej platformy iTwin, możemy pomóc w łatwiejszym dostosowaniu systemów dystrybucyjnych zasilających infrastrukturę do nowych wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju i odporności, sprawiając jednocześnie, że bezpieczeństwo elektryczne stanie się bardziej wszechobecne, dostępne i stale aktualne”.

Kevin Bates, CEO firmy EasyPower, powiedział: „Cieszymy się, że dołączamy do Bentley Systems w tym punkcie zwrotnym dla energii elektrycznej w obszarze infrastruktury i cyfrowych bliźniaków infrastruktury. Od prawie 40 lat firma EasyPower upraszcza złożone problemy związane z inżynierią elektryczną i pomaga naszym klientom pewnie wykonywać zadania. Naszym celem jest uczynienie energii elektrycznej bardziej dostępną, niezawodną i bezpieczną w użytkowaniu. W ramach i dla Bentley Systems możemy teraz znacznie zwiększyć zasięg EasyPower – na całym świecie, w różnych sektorach infrastruktury i w całym cyklu życia cyfrowych bliźniaków!”.

Dzięki przejęciu EasyPower do Bentley Systems początkowo dołączy 45 ekspertów z Ameryki Północnej.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź www.easypower.com.

Obraz

Intuicyjny interfejs EasyPower umożliwia użytkownikom cyfryzację systemów elektrycznych oraz projektowanie, analizę i optymalizację złożonych systemów dystrybucji energii elektrycznej. Obraz dzięki uprzejmości Bentley Systems.

Film

EasyPower Automated Power System Design and Analysis (automatyczne projektowanie i analiza systemów zasilania EasyPower).

###

O firmie Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) jest dostawcą oprogramowania do inżynierii infrastruktury. Oferujemy innowacyjne oprogramowanie, które rozwija światową infrastrukturę — wspierając zarówno globalną gospodarkę, jak i środowisko. Nasze wiodące w branży rozwiązania są używane przez profesjonalistów i organizacje każdej wielkości do projektowania, budowy i eksploatacji dróg i mostów, kolei, wodociągów i kanalizacji, robót publicznych i przedsiębiorstw użyteczności publicznej, budynków i zespołów budynków, oraz górnictwa i obiektów przemysłowych. Nasza oferta obejmuje aplikacje oparte na produktach MicroStation do modelowania i symulacji, ProjectWise do realizacji projektów, AssetWise do zarządzania wydajnością majątku trwałego i sieci, wiodące na rynku portfolio oprogramowania geologicznego Seequent oraz platformę iTwin dla cyfrowych bliźniaków infrastruktury. Bentley Systems zatrudnia ponad 4500 pracowników i generuje roczne przychody w wysokości ponad 1 miliarda USD w 186 krajach.

www.bentley.com

© 2023 Bentley Systems, Incorporated. Nazwa Bentley, logo Bentley, AssetWise, Bentley Raceway and Cable Management, EasyPower, iTwin, MicroStation, OpenBuildings, OpenFlows, OpenPlant, OpenRail, ProjectWise i Seequent są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami usługowymi firmy Bentley Systems, Incorporated lub jednej z należących do niej w całości bezpośrednich lub pośrednich spółek zależnych. Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli.

Contacts

Christine Byrne
+1 203 805 0432
Christine.Byrne@bentley.com
Obserwuj nas na Twitterze:
@BentleyPolska

Contacts

Christine Byrne
+1 203 805 0432
Christine.Byrne@bentley.com
Obserwuj nas na Twitterze:
@BentleyPolska