NTT Com wprowadza na rynek odnowiony zestaw narzędzi programistycznych SkyWay umożliwiający jeszcze bardziej wszechstronny rozwój usług komunikacyjnych online

TOKIO--()--NTT Communications Corporation (NTT Com), firma z branży TIK i komunikacji międzynarodowej działająca w ramach grupy NTT, ogłosiła dzisiaj natychmiastowe wprowadzenie na rynek odnowionego zestawu narzędzi programistycznych (SDK) SkyWay. Nowy zestaw SkyWay sprawi, że wdrażanie komunikacji głosowej, połączeń wideo oraz przesyłu danych w czasie rzeczywistym w aplikacjach i witrynach internetowych stanie się prostsze niż kiedykolwiek dotąd.

Osoby zainteresowane planowaniem lub rozwojem usług komunikacyjnych online mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w darmowym webinarze, w formacie stacjonarnym (dla 50 uczestników) lub online (dla 100 uczestników), aby poznać zestaw SkyWay w nowej odsłonie. Webinar odbędzie się 23 lutego o godz. 15.00 (JST) w siedzibie NTT Communications w Tokio.

Jako narzędzie łatwe w obsłudze i dostarczane wraz z obszerną dokumentacją, SkyWay nie wymaga specjalnych umiejętności technicznych, wiedzy o usługach komunikacji głosowej i wideo czy tworzeniu serwerów, i ma szeroki zakres możliwych zastosowań, takich jak lekcje online, internet rzeczy oraz robotyka. Zestaw SkyWay został już wykorzystany do opracowania ponad 20 tys. usług.

Zestaw SkyWay może obsługiwać różne formaty połączeń, w tym połączenia głosowe i wideo, połączenia indywidualne i grupowe oraz komunikację wideo połączoną z udostępnianiem ekranów. Jest to zarazem wieloplatformowy zestaw do rozwoju usług komunikacyjnych dostosowanych do potrzeb konkretnych branż i rodzajów działalności gospodarczej. SkyWay zapewnia wysokiej jakości komunikację w czasie rzeczywistym, o czym świadczy wynoszący 99,96% wskaźnik sprawności usług w roku obrotowym 2021. Rozwiązanie to umożliwia także wysokiej jakości połączenia międzykontynentalne dzięki konfiguracji serwerów do transmisji połączeń do i z Azji, Ameryki Północnej i Europy.1 Ponadto SkyWay może służyć do nieodpłatnej weryfikacji i opracowywania usług do czasu faktycznego uruchomienia usługi u użytkownika. Opłaty są również dostosowane do skali świadczenia usług, a podstawą płatności jest faktyczne korzystanie z usługi („pay as you go”).

Pandemia COVID-19 spowodowała gwałtowną dywersyfikację form komunikacji online, która obecnie często obejmuje wydarzenia z udziałem kilkudziesięciu osób oraz robotów. W odpowiedzi na te zmiany firma NTT Com postanowiła zmodernizować architekturę zestawu SkyWay i udostępnić go jako nową usługę z udoskonalonymi funkcjami zwiększającymi wszechstronność jego zastosowania, w tym:

  • Zwiększenie liczby jednoczesnych rozmówców w ramach nawiązanego połączenia (z 20 do maks. 100)
  • Zmniejszenie obciążenia terminala w zależności od środowiska użytkownika końcowego (nadawanie jednoczesne (simulcasting)2 i interfejs API do elastycznej transmisji i odbioru mediów, np. wyłącznie określonych danych audio/wideo)
  • Uwierzytelnianie i autoryzacja każdego użytkownika końcowego w celu kontroli transmisji wideo i audio

Poniższe dwa przykłady ilustrują niektóre rozszerzenia wprowadzone do SkyWay.

1. Wirtualne biuro
Zestaw SkyWay może posłużyć do stworzenia systemu prezentacji przeznaczonej dla całej organizacji (maksymalnie 100 odbiorców). Dzięki funkcji simulcastingu poszczególni uczestnicy mogą odbierać wiadomości audio/wideo dostosowane do potrzeb użytkownika, np. film w niskiej rozdzielczości zmniejszający obciążenie systemu i baterii w przypadku urządzeń mobilnych lub terminali o niewielkiej mocy obliczeniowej. Istnieje również możliwość kontroli uczestnictwa w prywatnych konferencjach.

2. Obsługa pracy zdalnej
Za pomocą zestawu SkyWay można również stworzyć system umożliwiający przełożonemu zdalne wydawanie poleceń wielu osobom w danej lokalizacji, korzystając z transmisji wideo, gdy konieczne są szczegółowe objaśnienia, lub jedynie audio, jeśli wystarczą proste polecenia słowne. Selektywne wykorzystanie transmisji wideo i/lub audio umożliwia systemowi dotarcie do wielu osób przy minimalnym obciążeniu.

Wnioski o świadczenie usługi będą akceptowane począwszy od 31 stycznia. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o odwiedzenie strony lub kontakt z przedstawicielem NTT Com. Wysokość opłat za usługę można sprawdzić tutaj. (Niektóre informacje dostępne tylko w języku japońskim)

W przyszłości NTT Com zamierza dokonywać dalszych ulepszeń zestawu SkyWay poprzez zwiększanie skali połączeń głosowych i wideo, ulepszanie transmisji danych w celu zsynchronizowania ze sobą większej liczby uczestników oraz obsługę platform do gier w zakresie strumieniowej transmisji danych i metawersum. Podnoszona będzie także jakość połączeń głosowych i wideo. Ponadto nowe funkcje SkyWay do pomiaru jakości i analizy problemów będą stopniowo unowocześniać transmisję wideo i głosową w różnych środowiskach. NTT Com planuje nadal rozwijać działalność biznesową związaną ze SkyWay, aby wspierać dalszą ewolucję komunikacji w czasie rzeczywistym i jej łatwe wdrażanie przez laików w świecie, w którym ludzie skutecznie komunikują się ze sobą przy wykorzystaniu technologii cyfrowej.

Aby dowiedzieć się więcej o SkyWay, odwiedź tę stronę.

1 Technologia umożliwiająca terminalowi wybór optymalnego przekaźnika w celu ograniczenia opóźnienia transmisji między terminalami do minimum (nr patentu 6254620).
2 Technologia do transmisji tych samych danych wideo do różnych terminali z różną szybkością transmisji, np. w niskiej rozdzielczości do urządzeń mobilnych o ograniczonej mocy obliczeniowej i przepustowości, ale w wysokiej rozdzielczości do komputerów PC.

O firmie NTT Communications
NTT Communications stawia czoła wyzwaniom technologicznym o globalnym zasięgu, wspierając przedsiębiorstwa w wykorzystywaniu ich zarządzanej infrastruktury informatycznej do przezwyciężania złożoności biznesowych środowisk informatycznych i związanych z nimi zagrożeń. Wsparciem tych rozwiązań jest nasza ogólnoświatowa infrastruktura, obejmująca najlepsze w branży publiczne i prywatne sieci poziomu 1 w ponad 190 krajach/regionach, a także ponad 500 tys. m2 w obiektach mieszczących najbardziej zaawansowane centra danych na świecie. Jako kluczowy dostawca biznesowych usług i rozwiązań w grupie DOCOMO, generujemy wartości poprzez dostarczanie w skali globalnej wsparcia dla przebudowy przemysłu i społeczeństwa, nowych stylów pracy i transformacji cyfrowej w społecznościach. Wraz z NTT Ltd., NTT Data i NTT DOCOMO tworzymy Grupę NTT.
www.ntt.com | Twitter@NTT Com | Facebook@NTT Com

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Więcej informacji
Biuro Promocji SkyWay
Dział Obsługi Platform
NTT Communications Corporation
E-mail: skyway@ntt.com 

Contacts

Więcej informacji
Biuro Promocji SkyWay
Dział Obsługi Platform
NTT Communications Corporation
E-mail: skyway@ntt.com