Organizace The Nature Conservancy a její globální partneři pořádají na konferenci OSN o oceánech zasedání o zlepšování stavu chráněných mořských oblastí s podporou společnosti Mary Kay Inc.

Vzhledem k tomu, že účinně jsou chráněna necelá 3 % oceánů, zúčastněné strany vyzývají k posílení celosvětového úsilí o ochranu alespoň 30 % oceánů se zaměřením na zlepšení správy stávajících oblastí, spíše než na podporu zřizování nové ochrany.

Dr. Lizzie McLeod of The Nature Conservancy speaking at the United Nations Ocean Conference in Portugal (Photo: The Nature Conservancy)

Dallas--()--Konference OSN o oceánech 2022 se konala od 27. června do 1. července v portugalském Lisabonu a sešlo se na ní více než 5000 účastníků, včetně světových lídrů, podnikatelů, mladých lidí, vlivných osobností a vědců. Cílem konference bylo usnadnit těmto zúčastněným stranám hledání vědecky podložených inovací a řešení, která by reagovala na vícerozměrovou krizi oceánů způsobenou změnou klimatu, nadměrným rybolovem, ztrátou přirozeného prostředí a znečištěním.

Akci uspořádala organizace The Nature Conservancy (TNC) s podporou společnosti Mary Kay Inc. a ve spolupráci s Programem OSN pro životní prostředí (UNEP), ekvádorskou vládou, nadací Jocotoco, Nadací Charlese Darwina pro Galapágy, organizací Re:wild a Institutem pro ochranu moří.

TNC a UNEP akci moderovaly a přitom zdůraznily zásadní význam zajištění kvalitních chráněných mořských oblastí (MPA) posílením správy, efektivního řízení a odolnosti vůči klimatu a významné role, které v efektivních MPA hrají komunity, nevládní organizace, vlády, filantropie, soukromý sektor a meziodvětvová spolupráce.

Akce na konferenci vynikla tím, že zdůraznila potřebu zlepšit správu stávajících oblastí, namísto podpory zavádění nové ochrany. Vzhledem k tomu, že v současné době jsou efektivně spravována méně než 3% MPA, je účinnost těchto ochranných opatření zásadní pro využití jejich potenciálu jak pro ochranu přírody, tak pro zajištění obživy.

Dr. Lizzie Mcleodová z TNC poznamenala: "Účinná správa je základem pro dosažení závazků 30x30 - kampaně za ochranu 30 % světového oceánu do roku 2030. S podporou Mary Kay, TNC, UNEP a dalších partnerů vyvíjíme nástroje pro správu moří, které zlepší mořský management, podpoří udržitelné financování a povedou k obnově mořských stanovišť. Využitím inovací, nových technologií a osvědčených celosvětových postupů budou manažeři schopni lépe čelit hlavním hrozbám, kterým naše oceány čelí."

"MPA jsou klíčem ke zdraví oceánů a udržitelnému rozvoji. Bez celé řady podpůrných opatření však nejsou vždy účinné. Je zapotřebí nástrojů na podporu rozhodování, které umožní lepší navrhování a správu MPA, sdílení znalostí a spolupráci, aby zainteresované strany v oblasti mořského prostředí získaly podporu, kterou k lepší ochraně oceánů potřebují," řekl Ole Vestergaard, programový referent v oddělení mořských, pobřežních a sladkovodních ekosystémů pro provádění environmentální politiky v UNEP.

"Zakladatelka společnosti Mary Kay, Mary Kay Ashová, věřila, že na světě existují tři typy lidí: ti, kteří věci dělají, ti, kteří sledují, jak se věci dějí, a ti, kteří se diví, co se stalo," řekla Deborah Gibbinsová, provozní ředitelka společnosti Mary Kay. „Je nám ctí spojit síly s prvním typem lidí, abychom vyvinuli nástroje a zdroje potřebné k ochraně našich oceánů pro příští generace.“

Máme-li chránit a obnovovat služby oceánských a pobřežních ekosystémů, revitalizovat oceánské systémy a zajistit naše současné živobytí a budoucnost lidstva, musíme souběžně s urychlením rozšiřování chráněných mořských oblastí zvýšit účinnost jejich ochrany a dosažení cílů udržitelnosti.

O organizaci The Nature Conservancy (TNC)

The Nature Conservancy je celosvětová organizace na ochranu přírody, jejímž cílem je chránit půdu a vody, na nichž závisí veškerý život. Vycházíme z vědeckých poznatků a vytváříme inovativní řešení největších problémů našeho světa přímo v terénu, aby příroda a lidé mohli společně vzkvétat. Zabýváme se změnou klimatu, chráníme půdu, vody a oceány v nebývalém měřítku, zajišťujeme potraviny a vodu udržitelným způsobem a pomáháme k udržitelnějšímu rozvoji měst. Působíme v 79 zemích a teritoriích a využíváme přístup založený na spolupráci, který zapojuje místní komunity, vlády, soukromý sektor a další partnery. Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.nature.org nebo sledujte @nature_press na Twitteru.

O Programu OSN pro životní prostředí (UNEP)

UNEP je předním světovým hlasem v oblasti životního prostředí. Zajišťuje vedení a podporuje partnerství v péči o životní prostředí tím, že inspiruje, informuje a umožňuje národům a lidem zlepšovat kvalitu jejich života, aniž by ohrožovali kvalitu života budoucích generací.

O společnosti Mary Kay Inc.

Mary Kay Ashová, jedna z prvních podnikatelek, které pronikly skleněným stropem, založila svou vysněnou kosmetickou společnost v roce 1963 s jediným cílem: obohatit život žen. Tento sen se rozrostl v multimiliardovou společnost s miliony nezávislých prodejců v téměř 40 zemích. Jako společnost zaměřená na rozvoj podnikání se Mary Kay snaží posilovat postavení žen na jejich cestě k ekonomické nezávislosti prostřednictvím vzdělávání, mentoringu, propagace, vytváření sítí a inovací. Mary Kay investuje do vědy, která stojí za krásou a výrobou špičkové péče o pleť, dekorativní kosmetiky, doplňků stravy a parfémů. Mary Kay také věří v bohatší životy dnes pro udržitelnější zítřek a spolupracuje s organizacemi z celého světa, které se zaměřují na propagaci špičkového podnikání, podporu výzkumu rakoviny, prosazování rovnosti žen a mužů, ochranu obětí domácího násilí, zkrášlování našich komunit a povzbuzování dětí, aby šly za svými sny. Více informací se dozvíte na stránkách marykayglobal.com, najdete nás na Facebooku, Instagramu a LinkedInu nebo nás sledujte na Twitteru.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Mary Kay Inc.
Korporátní komunikace
marykay.com/newsroom
972 687 5332 nebo media@mkcorp.com

Ochrana přírody
Misty Edgecomb
ředitelka komunikace
medgecomb@tnc.org nebo 484-343-3223

Program OSN pro životní prostředí
Laura Darby
Komunikace a řízení projektů pro inovativní ochranu přírody
laura.darby1@un.org

Contacts

Mary Kay Inc.
Korporátní komunikace
marykay.com/newsroom
972 687 5332 nebo media@mkcorp.com

Ochrana přírody
Misty Edgecomb
ředitelka komunikace
medgecomb@tnc.org nebo 484-343-3223

Program OSN pro životní prostředí
Laura Darby
Komunikace a řízení projektů pro inovativní ochranu přírody
laura.darby1@un.org