Wereldwijde experts en praktijkmensen verenigen zich om de gezondheid van de oceaan te verbeteren door systemische uitdagingen in het oceaanbeheer aan te pakken

Wereldwijde experts van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, The Nature Conservancy, overheden, onderzoeksbureaus en de particuliere sector komen samen om beste praktijken te delen voor het verbeteren van het oceaanbeheer op basis van lessen die over de hele wereld zijn geleerd.

Dr. Lizzie McLeod, Global Reefs Lead for The Nature Conservancy (Photo: Mary Kay Inc.)

LISSABON, Portugal--()--Beschermde oceaangebieden (Marine protected areas, MPA's) zijn belangrijke instrumenten voor het verminderen van bedreigingen voor de biodiversiteit, het beschermen van leefomgevingen in de oceaan en langs de kust, het bouwen van klimaatoplossingen en het ondersteunen van menselijke behoeften door duurzaam gebruik. Het Global Biodiversity Framework van het Verdrag inzake biologische diversiteit kan een ambitieuze doelstelling bevatten om de MPA-dekking tegen 2030 uit te breiden tot 30%. Minder dan 3% van de beschermde oceaangebieden haalt echter hun doelstellingen in het licht van de toenemende lokale en mondiale dreigingen.

Om deze uitdaging aan te gaan, komt een team van experts in juni 2022 bijeen op de Oceanenconferentie van de Verenigde Naties in Lissabon, Portugal in een nevenevenement met de titel ‘Quality Matters: Enhancing Governance, Effective Management and Resilience of Marine Protected Areas for Multiple Co-benefits’ (Kwaliteit is belangrijk: Verbetering van het bestuur, effectief beheer en veerkracht van beschermde mariene gebieden voor meerdere nevenvoordelen). Het evenement omvat sprekers uit de particuliere sector, lokale oceaanwetenschappelijke agentschappen, vertegenwoordigers van non-profitorganisaties, overheden en intergouvernementele organisaties. Sprekers zullen vertellen hoe zij vooroplopen in technologische innovatie en beste praktijken op het gebied van oceaanbeheer en zullen waardevolle tools onder de aandacht brengen, samenwerking verhogen, kennis delen en geleerde lessen oppakken. Dr. Lizzie McLeod, wereldwijd riffenleider voor The Nature Conservancy merkt op: “Sterke partnerschappen met de particuliere sector, overheden, ngo’s, onderzoekers en lokale gemeenschappen zijn essentieel voor het verbeteren van de gezondheid van de oceaan. Het wereldwijd benutten van geleerde lessen en beste praktijken om het oceaanbeheer te verbeteren, is een prioriteit voor natuurbehoud, inclusief de co-creatie van oplossingen met belangrijke partners.”

Voortbouwend op dit evenement ontwikkelen het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, The Nature Conservancy en andere natuurbeschermingspartners, met steun van Mary Kay Inc., een reeks beslissingsondersteunende instrumenten voor oceaanmanagers die het oceaanbeheer verbeteren, de duurzame financiering van beschermde oceaangebieden ondersteunen, en het herstel van leefgebieden in de oceaan begeleiden, voortbouwend op beste praktijken over de hele wereld. Door gebruik te maken van wetenschappelijke innovatie en nieuwe technologieën en wereldwijde beste praktijken, zijn oceaanmanagers beter in staat de grote bedreigingen aan te pakken waarmee de ecosystemen van oceanen over de hele wereld worden geconfronteerd. "MPA’s zijn de sleutel tot de gezondheid van de oceaan en duurzame ontwikkeling. Maar ze zijn niet altijd effectief zonder een brede ondersteuning. Beslissingsondersteunende tools die een verbeterd MPA-ontwerp en -beheer, het delen van kennis en samenwerking mogelijk maken, zijn nodig om oceaanbelanghebbenden de ondersteuning te geven die ze nodig hebben om de oceanen beter te beschermen”, zei Ole Vestergard, programmamedewerker van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties.

Mary Kay is verheugd om TNC te ondersteunen, in samenwerking met UNEP en andere experts van over de hele wereld, in een poging om de meest waardevolle activa van onze wereld te beschermen: oceanen”, zei Deborah Gibbins, Chief Operating Officer van Mary Kay. "Deze organisaties staan in de frontlinie van de strijd om onze waterwegen te behouden. We hopen dat ze met de steun van Mary Kay over de instrumenten en middelen zullen beschikken die nodig zijn om ervoor te zorgen dat onze oceanen gezond zijn voor de komende generaties.

Nu overheden hun instandhoudingsdoelstellingen aanscherpen, is het hoog tijd om nieuwe innovaties en technologieën te benadrukken die landen helpen om de wereldwijde doelstellingen op het gebied van biodiversiteit en duurzame ontwikkeling te halen. Er zijn nieuwe beslissingsinstrumenten en fundamentele wetenschap nodig om de capaciteit van oceaanplanners en -managers te vergroten om leefgebieden in oceanen beter te beheren in het licht van klimaatverandering en andere bedreigingen.

Over The Nature Conservancy

The Nature Conservancy is een wereldwijde natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor het behoud van het land en de wateren waar al het leven van afhankelijk is. Geleid door de wetenschap, creëren we ter plaatse innovatieve oplossingen voor de grootste uitdagingen van onze wereld, zodat de natuur en mensen er samen van profiteren. We pakken klimaatverandering aan, beschermen land, wateren en oceanen op een ongekende schaal, zorgen voor duurzaam voedsel en water en helpen om steden duurzamer te maken. We werken in 79 landen en regio’s en gebruiken een samenwerkingsbenadering waarbij lokale gemeenschappen, overheden, de particuliere sector en andere partners worden betrokken. Ga voor meer informatie naar www.nature.org of volg @nature_press op Twitter.

Over het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (United Nations Environment Programme, UNEP)

UNEP is de leidende wereldwijde stem op het gebied van het milieu. Het biedt leiderschap en stimuleert partnerschap in de zorg voor het milieu door naties en volkeren te inspireren, informeren en in staat te stellen hun kwaliteit van leven te verbeteren zonder die van toekomstige generaties in gevaar te brengen.

Over Mary Kay

Mary Kay Ash, een van de originele breeksters van het glazen plafond, richtte in 1963 haar droomschoonheidsbedrijf op met één doel: het leven van vrouwen verrijken. Die droom is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopmedewerkers in bijna 40 landen. Als onderneming voor de ontwikkeling van ondernemerschap zet Mary Kay zich in om vrouwen sterker te maken op hun traject via onderwijs, mentorschap, belangenbehartiging, netwerken en innovatie. Mary Kay is toegewijd aan het investeren in de wetenschap achter schoonheid en het produceren van hoogwaardige huidverzorging, kleurcosmetica, voedingssupplementen en parfums. Mary Kay gelooft in het verrijken van het leven van vandaag voor een duurzame toekomst, door samen te werken met organisaties van over de hele wereld die zich richten op het promoten van uitmuntende bedrijfsvoering, het ondersteunen van kankeronderzoek, het bevorderen van gendergelijkheid, het beschermen van overlevenden van huiselijk geweld, het verfraaien van onze gemeenschappen en het aanmoedigen van kinderen om hun dromen te volgen. Ga voor meer informatie naar marykayglobal.com, zoek ons op Facebook, Instagram, en LinkedIn of volg ons op Twitter.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 of media@mkcorp.com

Misty Edgecomb
directeur communicatie, bescherm oceanen, land en wateren
The Nature Conservancy
Las Vegas, Nevada (tijdzone Stille Oceaan)
medgecomb@tnc.org, mobiel 484-343-3223
voornaamwoorden: zij/haar, Twitter: @mistyedgecomb

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 of media@mkcorp.com

Misty Edgecomb
directeur communicatie, bescherm oceanen, land en wateren
The Nature Conservancy
Las Vegas, Nevada (tijdzone Stille Oceaan)
medgecomb@tnc.org, mobiel 484-343-3223
voornaamwoorden: zij/haar, Twitter: @mistyedgecomb