Mary Kay Inc. breidt partnerschap met The Nature Conservancy uit om biodiversiteit en mariene hulpbronnen te beschermen

A single oyster can filter up to 240 liters of water a day, increasing water quality and clarity. (Photo: Mary Kay Inc.)

A single oyster can filter up to 240 liters of water a day, increasing water quality and clarity. (Photo: Mary Kay Inc.)

DALLAS, VS--()--Oesterriffen zijn goed voor mens en milieu via een reeks ecosysteemdiensten. Een enkele oester kan tot 240 liter water per dag filteren, wat resulteert in een betere waterkwaliteit en helderheid terwijl het een unieke en zeer diverse gemeenschap van vissen en ongewervelde zeedieren ondersteunt. In Europa vormden inheemse oesters ooit uitgestrekte bedden en riffen in de Noordzee, het Engels Kanaal en kustgebieden van Ierland, gebieden van Scandinavië en de Oostzee, en via de Middellandse Zee naar de Zwarte Zee. Meer dan 90% van de voormalige oesterriffen is echter verloren gegaan1.

Ter viering van de Werelddag van bedreigde diersoorten en de Internationale Dag voor Biologische Diversiteit, kondigde Mary Kay Inc., een wereldleider op het gebied van duurzaam ondernemen, haar uitgebreide partnerschap aan met The Nature Conservancy (TNC) en Europese partners ter ondersteuning van inheemse oesterherstelprojecten in het VK en het vasteland van Europa.

TNC hielp bij de oprichting van de Native Oyster Restoration Alliance (NORA), een Europees netwerk dat bestaat uit overheidsinstanties, wetenschappers, ngo’s, oesterkwekers en particuliere ondernemingen. Het netwerk is in 2017 in Berlijn opgericht en speelt een cruciale rol in het Europese mariene behoud door het herstel van oesterriffen in de Noordzee en daarbuiten. De teams werken samen aan het herstel van het inheemse leefgebied van de Europese platte oester, zodat het de biodiversiteit die ervan afhankelijk is opnieuw ondersteunt en heeft de waterkwaliteit verbetert. The Nature Conservancy heeft meer dan twintig jaar ervaring in het herstel van oesterriffen. De organisatie heeft als doel om directe technische ondersteuning te bieden aan herstelprojecten van inheemse oesterriffen in heel Europa.

Natuurlijk herstel is zeer uitdagend gebleken en is aanzienlijk aangetast door destructieve visserijpraktijken die de schaalbasis van de riffen hebben verwijderd, waardoor het ongeschikt is voor de vestiging van oesterlarven”, zei Caroline Passey, algemeen directeur van Mary Kay Verenigd Koninkrijk en Ierland. “Dit is ook verergerd door de introductie van ziekten en roofdieren. We zijn erg dankbaar voor het werk dat The Nature Conservancy doet in samenwerking met NORA bij het beperken van de schade en het helpen herstellen van enkele van de leefgebieden van dit zeer nuttige en mooie schepsel: de Europese oester.”

Het herstel van oesters in Europa vordert in Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië en breidt zich snel uit in de gebieden waar de inheemse Europese oester historisch wijdverbreid was. In de afgelopen eeuw is het leefgebied ingestort en in de meeste gebieden worden zelden levende exemplaren gevonden. Dit project ontwikkelt methoden voor het herstel van oesterbestanden op de lange termijn en werkt aan het overwinnen van obstakels voor het herstel van oesterriffen in de regio.

Oesterriffen zijn van vitaal belang voor de gezondheid van het omringende ecosysteem, omdat ze aanzienlijke structurele en ecologische voordelen bieden aan het mariene milieu van Europa; helpen om sedimenten te stabiliseren en de waterkwaliteit te verbeteren door onzuiverheden te filteren en voedingsstoffen te laten circuleren. Ze bieden vitaal voedsel en leefgebied voor kustdieren, waaronder cruciale vissoorten”, zei Elke Kopp, algemeen directeur van Mary Kay Duitsland, Zwitserland en Nederland. “We zijn erg verheugd om samen te werken met The Nature Conservancy om het verlies van wilde inheemse oester (Ostrea edulis) aan te pakken. Hun teams hebben hard gewerkt om de herintroductie van de soort te bevorderen om de kritieke mariene biodiversiteit te herstellen en de waterkwaliteit in heel Europa te verbeteren.”

Oesterriffen zijn enkele van de beste investeringen die we kunnen doen in het behoud van natuurlijke systemen”, zei Dr. Elizabeth McLeod, die leiding geeft aan rifbehoud voor het wereldwijde rifprogramma van TNC. “Gezonde oesterpopulaties zorgen voor schoner water en helpen kustgebieden en de mensen die daar leven te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Met steun van financiers zoals Mary Kay kan TNC deze belangrijke systemen voor de lange termijn herstellen en beschermen.”

Het partnerschap van Mary Kay met TNC en het NORA-netwerk ondersteunt projecten die de biodiversiteit en mariene hulpbronnen in heel Europa beschermen. Voorbeelden zijn:

  • OESTERHERSTELPLAATSEN IN HET VK
    • De Blackwater, Crouch, Roach en Colne Estuaries’ Marine Conservation Zone (MCZ): dit grote beschermde zeegebied van 284 vierkante kilometer werd in 2013 aangewezen voor zowel inheemse oesters als inheemse oesterbanken. Qua oppervlakte is het het grootste herstelproject in Europa.
    • De Solent (de zeestraat die het Isle of Wight scheidt van het vasteland van het VK): de oesterpopulaties hier worden al sinds de Romeinse tijd geëxploiteerd. Tussen 1972 en 2006 was het zelfs de grootste zelfvoorzienende oestervisserij van Europa. Overbevissing, ziekte en predatie veroorzaakten echter de ineenstorting en uiteindelijke sluiting in 2013 met slechts zeer beperkte, incidentele toegang voor vissers sinds die datum.
  • OESTERHERSTEL in het vasteland van europa
    • De Duitse Noordzee: Dit gebied is typerend voor een groot deel van Europa, waar de inheemse Europese oester historisch wijdverbreid was, maar het is sinds het midden van de 20e eeuw geclassificeerd als functioneel uitgestorven. Individuele levende exemplaren worden slechts zelden gevonden en de soort staat op de Rode lijst met bedreigde diersoorten van de IUCN. Dit project ontwikkelt en test offshore methoden voor het langdurig herstel van de oesterbestanden in het gebied.

Mary Kay is er trots op het werk van The Nature Conservancy te ondersteunen om de inheemse Europese oester te helpen herintroduceren om de kritieke mariene biodiversiteit te herstellen”, zei Deborah Gibbins, Chief Operating Officer van Mary Kay. “De uitgebreide ervaring van The Nature Conservancy met het herstel van oesterriffen op vier continenten geeft ons vertrouwen in hun inspanningen om deze zeldzame en ernstig bedreigde leefomgevingen in Europese zeewateren nieuw leven in te blazen. Bij Mary Kay zijn we erop gericht de planeet beter achter te laten dan we haar aantroffen. Dat omvat het beschermen van grote en kleine wezens.”

Ga voor meer informatie over de inzet van Mary Kay voor duurzaamheid naar marykayglobal.com/sustainability en download de wereldwijde duurzaamheidsstrategie, ‘Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow’ (Vandaag levens verrijken voor een duurzame toekomst) van Mary Kay.

Over The Nature Conservancy

The Nature Conservancy is een wereldwijde natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor het behoud van het land en de wateren waar al het leven van afhankelijk is. Geleid door de wetenschap, creëren we ter plaatse innovatieve oplossingen voor de grootste uitdagingen van onze wereld, zodat de natuur en mensen er samen van profiteren. We pakken klimaatverandering aan, beschermen land, wateren en oceanen op een ongekende schaal, zorgen voor duurzaam voedsel en water en helpen om steden duurzamer te maken. We werken in 79 landen en regio’s en gebruiken een samenwerkingsbenadering waarbij lokale gemeenschappen, overheden, de particuliere sector en andere partners worden betrokken. Ga voor meer informatie naar www.nature.org of volg @nature_press op Twitter.

OVER MARY KAY

Mary Kay Ash, een van de originele breeksters van het glazen plafond, richtte in 1963 haar droomschoonheidsbedrijf op met één doel: het leven van vrouwen verrijken. Die droom is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopmedewerkers in bijna 40 landen. Als onderneming voor de ontwikkeling van ondernemerschap zet Mary Kay zich in om vrouwen sterker te maken op hun traject via onderwijs, mentorschap, belangenbehartiging, netwerken en innovatie. Mary Kay is toegewijd aan het investeren in de wetenschap achter schoonheid en het produceren van hoogwaardige huidverzorging, kleurcosmetica, voedingssupplementen en parfums. Mary Kay gelooft in het verrijken van het leven van vandaag voor een duurzame toekomst, door samen te werken met organisaties van over de hele wereld die zich richten op het promoten van uitmuntende bedrijfsvoering, het ondersteunen van kankeronderzoek, het bevorderen van gendergelijkheid, het beschermen van overlevenden van huiselijk geweld, het verfraaien van onze gemeenschappen en het aanmoedigen van kinderen om hun dromen te volgen. Ga voor meer informatie naar marykayglobal.com, zoek ons op Facebook, Instagram, en LinkedIn of volg ons op Twitter.

1 Pogoda, Bernadette, et.al. Aquatic Living Resources. Volume 32. (mei 2019). The Native Oyster Restoration Alliance (NORA) and the Berlin Oyster Recommendation: bringing back a key ecosystem engineer by developing and supporting best practice in Europe. Bron: https://www.alr-journal.org/articles/alr/full_html/2019/01/alr190016/alr190016.html

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 of media@mkcorp.com

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 of media@mkcorp.com