Genalta Power en Proton Technologies ondertekenen intentieverklaring voor brandstoflevering

Proton's early hydrogen separation box in Saskatchewan Canada (Photo: Business Wire)

CALGARY, Alberta--()--De fakkelgasenergiecentrale met de naam Kopahawakenum (“Stof doen opwaaien” in de taal van de Cree) en een capaciteit van 15 megawatt, aangekondigd door SaskPower, Flying Dust First Nation en Genalta Power, die in 2023 in bedrijf wordt gesteld, is van plan fakkelgas aan te kopen van de nabijgelegen installatie van Proton Canada, zo blijkt uit een intentieverklaring die recentelijk is ondertekend door de CEO van Genalta, Paul Miller, en de CEO van Proton, Grant Strem.

Om te zorgen voor voldoende toelevering aan de Kopahawakenum-centrale, plus Proton's eigen 4,2 MW energie-aankoopovereenkomst en andere afnemers, is een plan opgesteld voor de bouw van een cryogene luchtscheidingsinstallatie voor het injecteren van zuivere zuurstof en aangekochte CO2 in de ondergrondse oliebronnen van Proton om waterstofproducerende reacties te stimuleren.

Met de koude gassen van deze installatie kunnen geproduceerde gassen worden gescheiden door ze bij verschillende koude temperaturen aan het oppervlak te bevriezen of vloeibaar te maken met behulp van passieve warmtewisseling. Het is de bedoeling dat ongewenste componenten, zoals CO2, weer in de bodem worden gebracht, waar reacties ervoor kunnen zorgen dat ze stollen en bijvoorbeeld carbonaatgesteente vormen. Proton heeft haar gepatenteerde methode voor het versnellen van de vorming van carbonaat in poriën in de aarde gedemonstreerd. Bij deze methode wordt stoomketelresidu (reactieve afvalstroomvloeistof) in een CO2-rijke ondergrondse omgeving geïnjecteerd.

De energie-aankoopovereenkomst van Proton is al goedgekeurd en er wordt momenteel gewerkt aan plannen en ontwerpen voor de bouw van de installatie. De overeenkomst voor Genalta’s Kopahawakenum-installatie is voorwaardelijk goedgekeurd in het kader van het Oil and Gas Processing Investment Incentive (OGPII) van de provincie Saskatchewan en het Saskatchewan Petroleum Innovation Incentive (SPII), die voorzien in royaltybetalingen tegen een tarief van respectievelijk 15% en 25% van de kosten nadat de particuliere investeringen zijn voltooid.

Grant Strem merkt op: “Ik wil Genalta, de regering van Saskatchewan, de First Nations Power Authority en de Flying Dust First Nation bedanken voor hun moed en creativiteit die verbeteringen ten opzichte van onze huidige energiesystemen mogelijk maken. Aan dit eerste project zijn economische en ecologische voordelen verbonden, en dat geldt in de loop der tijd naar onze overtuiging ook voor honderden of zelfs duizenden grotere soortgelijke projecten over de hele wereld, dankzij de inspanningen en investeringen van degenen die betrokken zijn bij deze wereldwijde primeur. Proton is zeer blij met Genalta als onze creatieve, positieve klant. Deze deal voor flexibele afname van brandstof maakt het mogelijk een commerciële demonstratie van de methode van Proton om goedkope waterstof te produceren en tegelijkertijd koolstof in de vorm van gesteente in de aarde op te slaan te realiseren die klein genoeg is om snel te kunnen worden uitgevoerd. Aan veel olie-installaties die de laatste fase van hun productieve levenscyclus naderen, kan een nieuwe functie worden gegeven om schone energie te maken, met gebruikmaking van de bestaande infrastructuur en investeringen uit het verleden. We zijn van plan om zo snel mogelijk uit te breiden.”

Paul Miller merkt op: “Kopahawakenum is een fundamenteel project dat de energie-industrie in Saskatchewan helpt de door de federale overheid aangekondigde doelen om de broeikasgasemissies in de industrie tegen 2030 met 30% te verlagen te bereiken. Bovendien wordt First Nations op een zinvolle manier betrokken bij het energiebeheer in de provincie, waardoor duurzame werkgelegenheid en een reproduceerbare benadering voor het gebruik van fakkelgas voor het opwekken van energie worden gecreëerd. De levering van brandstof door Proton is cruciaal voor het Kopahawakenum-project. Wij danken Proton voor hun medewerking en steun. Hun visionaire project is baanbrekend binnen de energie-industrie en biedt een enorm potentieel om grote hoeveelheden emissievrije brandstof tegen een aantrekkelijke prijs op de wereldmarkt te brengen. We zijn er trots op met hen samen te werken om de uitstoot in Saskatchewan verder te verlagen en hopen in de toekomst gebruik te kunnen maken van hun schone waterstof voor de uitbreiding van onze schone energiecapaciteit in de provincie.”

Neem voor meer informatie contact op met info@proton.energy of investorrelations@proton.energy.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Grant Strem
grant.strem@proton.energy

Contacts

Grant Strem
grant.strem@proton.energy