Ny forskning från Ivanti visar på hur arbetet har förändrats, när 71 procent av anställda föredrar att arbeta från valfri plats än att bli befordrade

Forskningen visar även en könsskillnad, där 70 % av kvinnorna rapporterar negativa effekter av distansarbete, mot 30 % av männen*

Att fokusera på teknik som förbättrar medarbetarnas och IT-anställdas upplevelser är avgörande för framgång inom "arbetets framtid" och för att behålla talangfulla medarbetare

SALT LAKE CITY--()--Ivanti, leverantören av automationsplattformen Ivanti Neurons som upptäcker, hanterar, säkrar och servar IT-tillgångar från moln till edge, presenterade idag resultaten av sin årliga studie Everywhere Workplace. Undersökningen är framtagen tillsammans med globala experter på "framtidens arbete” och man har även frågat över 6 100 kontorsanställda och IT-medarbetare för att tar reda på mer om de anställdas känslor relaterade till arbetets förflutna, nutid och framtid. Rapporten avslöjade att de anställdas prioriteringar fortsätter att drastiskt förändras, då hela 71 procent av de tillfrågade sade att de föredrar att arbeta varifrån de vill än att få en befordran. Trots att det har blivit så populärt är distansarbete ett tveeggat svärd, där 10 procent av de tillfrågade rapporterar en negativ effekt på den mentala hälsan.

Den belastning som pandemin har skapat på anställdas mentala hälsa har varit betydande då 70 procent av de kvinnliga IT-medarbetarna som har svarat på enkäten rapporterade att de hade upplevt negativa effekter av distansarbete, jämfört med endast 30 procent av de manliga respondenterna i samma grupp*. Dessutom känner många anställda effekterna av att förlora den personliga kontakten med sina medarbetare (9 procent) och att de förväntas arbeta längre än när de är på kontoret (6 procent). Rapporten visade också tydligt skillnader mellan könen: 56 procent av de kvinnliga svarande sa att distansarbete har påverkat deras mentala hälsa negativt, jämfört med 44 procent av männen. 52 procent av kvinnorna rapporterade att de förlorat den personliga kontakten med arbetskamrater, jämfört med 47 procent av männen.

– Ivantis forskning visar att upplevelsen av att arbeta på distans för både kontorsanställda och IT-medarbetare skiljer sig åt mellan könen. Fler män än kvinnor rapporterar att de har missat en befordran i denna digitala kultur. Kvinnor förväntas dock arbeta längre, men har totalt sett gynnats mest av den flexibilitet som distansarbete medför. Förändringen i medarbetares upplevelse kan inte ignoreras. Arbetsgivare måste möta detta genom att anta teknik som underlättar samarbete och minskar skillnaderna mellan könen, och som börjar med att prioritera medarbetarnas input i varje teknisk implementering, säger Meghan Brio, grundare och VD för TalentCulture.

När man tittar på potentiella "modeller för framtidens arbete" fann forskningen att 42 procent av de anställda föredrar en hybridmodell av arbete (en ökning med 5 procent sedan den senaste studien). 30 procent av de anställda sa att de skulle föredra att arbeta hemifrån permanent (en minskning med 20 procent sedan den senaste studien), vilket visar att många vill jobba tillsammans med kollegor igen.

Denna minskning kan också tillskrivas det faktum att även om distansarbete har medfört många positiva förändringar – de tillfrågade svarade att de tre främsta fördelarna som de har upptäckt sedan de har börjat att arbetat på distans har varit tidsbesparingar genom minskad pendling (48 procent), bättre balans mellan arbete och privatliv (43 procent) och ett mer flexibelt arbetsschema (43 procent) – har det funnits vissa nackdelar. Faktum är att 49 procent av de tillfrågade sa att de har påverkats negativt på något sätt av distansarbete. Bland de största problemen var bristen på interaktion med kollegor (51 procent), att inte kunna samarbeta eller kommunicera effektivt (28 procent) och buller och distraktioner (27 procent).

– Pandemin har ökat takten i ett monumentalt skifte i var och hur människor arbetar. Den goda nyheten är att genom att öka automatiseringen av enklare eller vardagliga uppgifter kan företag förbättra balansen mellan arbete och privatliv för IT- och säkerhetsteam, och även förhindra dataintrång och framför allt förbättra medarbetarnas upplevelse. Till exempel ger Ivanti Neurons IT-avdelningar möjligheten att minska komplexiteten, förutse säkerhetshot, minska antalet oplanerade avbrott och lösa problem med endpoint innan anställda rapporterar dem, säger Jeff Abbott, VD för Ivanti.

Automatisering kommer att bli allt viktigare i takt med att miljöer förväntas bli ännu mer komplicerade. Faktum är att 15 procent av de tillfrågade sade att de skulle föredra att arbeta från vilken plats som helst (en ökning med 87 procent sedan den senaste studien). Intressant nog sade 22 procent av de tillfrågade att de blev digitala nomader under pandemin, och 18 procent sa att de överväger att bli en digital nomad. Endast 13 procent av de tillfrågade sade att de skulle vilja arbeta permanent på kontoret (en minskning med 11 procent sedan den senaste studien).

Studien fann också att knappt en fjärdedel (24 procent) av de tillfrågade har lämnat sitt jobb under det senaste året under "The Great Resignation", och 28 procent överväger att sluta under de kommande sex månaderna. När man tittar på respondenter mellan 25 och 34 år går andelen individer som planerar att lämna sitt jobb under de kommande sex månaderna upp till 36 procent. Nya direktiv för att återgå till kontoret är en nyckelfaktor när det gäller att sluta sin anställning. Nästan en fjärdedel (24 procent) av de tillfrågade uppgav att de skulle sluta sitt jobb om deras arbetsgivare tvingade fram en återgång till kontorsjobb på heltid.

– Anställda har fler alternativ än någonsin tidigare - och de är också bra alternativ. De kan gå vart som helst och arbeta för vem som helst, så det betyder att företag måste ändra sin taktik för att behålla sina anställda genom att implementera den bästa tekniken som gör allas jobb enklare och roligare, säger Meghan M Brio, en globalt erkänd HR-teknikanalytiker, författare, talare och varumärkesstrateg.

– Mitt i den hårda kampen om kompetent personal är det viktigare än någonsin att bygga en vinnande, mångsidig och inkluderande kultur där varje individ respekteras och ett företags uppdrag och kärnvärden efterlevs på alla nivåer, tillade Jeff Abbott, och fortsätter:

– Människor vill arbeta för företag som gör skillnad, och anställda lämnar allt oftare sina jobb om de inte tror på visionen och uppdraget. Företag måste visa att de levererar globalt värde och inte bara vinster, samtidigt som de prioriterar balansen mellan arbete och privatliv.

När man ser på framtiden sade 26 procent av de tillfrågade att de hoppas att IT kommer att tillhandahålla ny hårdvara som bärbara datorer, stationära datorer och mobila enheter 2022, och 26 procent hoppas att IT kommer att modernisera företags servicedeskfunktion. Bland IT-medarbetare stiger önskemålet om att modernisera servicedesk till 32 procent. Detta borde inte komma som någon överraskning, eftersom antalet samtal till servicedesk har ökat under pandemin, vilket resulterat i höga driftskostnader och minskad produktivitet och nöjdhet bland medarbetarna.

Läs mer om resultaten av Ivantis senaste rapport Everywhere Workplace här.

Metodik

Ivanti undersökte åsikterna hos 4 510 kontorsanställda och 1 609 IT-medarbetare i USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Bryssel, Spanien, Sverige och Australien för att förstå deras attityder till distansarbete, skillnader mellan olika demografier och de specifika fördelarna och farhågor som de hittills har upplevt med distansarbete.

Om Ivanti

Ivanti möjliggör Everywhere Workplace. På arbetsplatsen som är närvarande överallt använder anställda otaliga enheter för att komma åt IT-applikationer och data över olika nätverk för att vara produktiva när de arbetar, var de än befinner sig. Ivanti Neurons automatiseringsplattform ansluter företagets branschledande enhetliga slutpunktshantering, cyber-säkerhet och tjänstelösningar för företag, och tillhandahåller en enhetlig IT-plattform som gör det möjligt för enheter att självläka och självsäkra sig och ger användare möjlighet till självbetjäning. Över 40 000 kunder, inklusive 96 från Fortune 100, har valt Ivanti för att upptäcka, hantera, säkra och underhålla sina IT-tillgångar från moln till edge och ge utmärkta slutanvändarupplevelser för anställda, oavsett var och hur de arbetar. Besök www.ivanti.com och följ @GoIvanti för mer information.

Om Meghan M Brio

Meghan M. Brio är en globalt erkänd HR-teknikanalytiker, författare, talare och varumärkesstrateg. Hon har grundat TalentCulture och är värd för #WorkTrends, en populär podcast och Twitter Chat. Hennes karriär sträcker sig över rekrytering, anställning, digitalmedia och varumärkesstrategi för hundratals företag, från startups till globala varumärken som Microsoft, IBM och Google. Meghan medverkar regelbundet på Forbes, SHRM och en mängd andra ställen. Du hittar henne på Twitter, LinkedIn och Instagram @MeghanMBrio.

Contacts

Jenny Pfleiderer
Ivanti
Senior Lead Corporate Communications Manager
+1 925-878-5655
jenny.pfleiderer@ivanti.com

Contacts

Jenny Pfleiderer
Ivanti
Senior Lead Corporate Communications Manager
+1 925-878-5655
jenny.pfleiderer@ivanti.com