Analog Devices rondt overname van Maxim Integrated af

WILMINGTON, Mass.--()--Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) heeft vandaag de afronding aangekondigd van de eerder aangekondigde overname van Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM). De combinatie versterkt ADI's positie als producent van hoogwaardige analoge halfgeleiders, met een omzet van meer dan $ 9 miljard1 over de laatste twaalf maanden, de hoogste marges in de sector en een vrije kasstroom van meer dan $ 3 miljard1 op pro-forma basis.

“Dit is een enorme mijlpaal voor ADI vandaag en ik ben enorm blij het Maxim-team te mogen verwelkomen, dat onze passie voor het oplossen van de meest complexe technologische problemen van onze klanten deelt," aldus Vincent Roche, President en CEO. "Met meer dan 10.000 engineers en de toegenomen breedte en diepte van onze eersteklas technologieën, hebben we een goede uitgangspositie voor de ontwikkeling van nog completere, geavanceerde oplossingen voor onze klanten. Samen gaan we de komende innovatieslagen op het gebied van analoge halfgeleiders aansturen en tegelijkertijd aan een gezondere, veiligere en duurzamere toekomst voor iedereen werken.”

Conform de voorwaarden van de definitieve overeenkomst ontvingen Maxim-aandeelhouders 0,63 van een gewoon aandeel ADI voor elk gewoon aandeel Maxim. Maxim-aandelen zullen niet langer voor de handel op NASDAQ zijn genoteerd.

Gecombineerde raad van bestuur

In verband met de afronding van de transactie zullen Tunç Doluca, voormalig President en Chief Executive Officer van Maxim, en Mercedes Johnson, voormalig Founding Executive van Avago Technologies, toetreden tot de raad van bestuur van ADI. De heer Doluca en mevrouw Johnson maakten deel uit van de raad van bestuur van Maxim tot de afronding van de transactie.

Speciale conference call en webcast voor beleggers

ADI zal een webcast organiseren om de komende prioriteiten voor kapitaalallocatie en de bijgewerkte vooruitzichten voor het vierde kwartaal van 2021 te bespreken. De webcast is gepland om ongeveer 8:30 uur Eastern Time op 8 september 2021 met Vincent Roche, President en Chief Executive Officer, Prashanth Mahendra-Rajah, Senior Vice President, Finance en Chief Financial Officer, en Michael Lucarelli, Senior Director of Investor Relations.

De webcast en bijhorende presentatie kunnen live op het internet worden bekeken op de Investor Relations website van Analog Devices op investor.analog.com, of per telefoon als volgt:

Deelnemers (nationaal en internationaal) kunnen inbellen via: (833) 423-0297
Toegangscode voor internationale deelnemers: 8334230297
*voor nationaal inbellen is geen toegangscode nodig

Een herhaling van de conference call is ongeveer twee uur na afloop beschikbaar en kan gedurende maximaal twee weken worden geraadpleegd door 855-859-2056 te bellen en de conferentie-ID 7115409 in te voeren.

Zowel het persbericht als de gearchiveerde versie van de webcast zullen beschikbaar zijn op investor.analog.com.

Over Analog Devices

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) opereert in het centrum van de moderne digitale economie en zet real-world fenomenen om in bruikbare inzichten met een uitgebreide reeks technologieën op het gebied van analoge en gemengde signalen, energiebeheer en radiofrequentie (RF), en digitale en sensortechnologieën. ADI bedient 125.000 klanten wereldwijd met meer dan 75.000 producten in de industriële, communicatie-, automobiel- en consumentenmarkt. Het hoofdkantoor van ADI is gevestigd in Wilmington, Massachusetts. Ga naar http://www.analog.com.

Toekomstgerichte uitspraken

Dit bericht bevat zogenaamde ‘toekomstgerichte verklaringen’ in de zin van de federale effectenwetgeving. Toekomstgerichte verklaringen hebben betrekking op uiteenlopende onderwerpen, waaronder bijvoorbeeld verklaringen over de verwachte voordelen van de transactie, de verwachte impact van de transactie op de activiteiten en toekomstige financiële en bedrijfsresultaten van de gecombineerde organisatie en de verwachte omvang en timing van synergieën als gevolg van de transactie. Verklaringen die geen historische feiten zijn, inclusief verklaringen over de overtuigingen, plannen en verwachtingen van ADI, zijn toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van ADI en zijn onderhevig aan een aantal factoren en onzekerheden, die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen bevatten vaak woorden als 'verwachten,' 'anticiperen,' 'van plan zijn,' 'plannen,' 'geloven,' 'zullen,' 'schatten,' 'zouden,' 'streven' en soortgelijke uitdrukkingen, alsook variaties of de negatieve equivalenten van deze woorden. Onder andere de volgende belangrijke factoren en onzekerheden kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die beschreven in deze toekomstgerichte verklaringen: de onzekerheid over de omvang van de duur, omvang en impact van de COVID-19-pandemie; politieke en economische onzekerheid, met inbegrip van haperingen in de wereldwijde economische omstandigheden of de stabiliteit van krediet- en financiële markten, erosie van het consumentenvertrouwen en dalingen in de uitgaven van klanten; onbeschikbaarheid van grondstoffen, diensten, voorraden of productiecapaciteit; veranderingen in geografische reikwijdte of product- of klantenmix; wijzigingen in exportclassificaties, import- en exportregelgeving of heffingen en tarieven; wijzigingen in de schattingen van ADI van het verwachte belastingtarief op basis van de huidige belastingwetgeving; het vermogen van ADI om de bedrijven en technologieën van Maxim met succes te integreren; het risico dat de verwachte voordelen en synergieën van de voorgestelde transactie en de groeivooruitzichten van de gecombineerde onderneming niet of niet volledig worden gerealiseerd; nadelige resultaten in rechtszaken, inclusief de mogelijkheid van rechtszaken met betrekking tot de voorgestelde transactie; het risico dat ADI niet in staat zal zijn om sleutelpersoneel te behouden en in dienst te nemen; onverwachte moeilijkheden of uitgaven met betrekking tot de transactie, de reactie van zakenpartners en retentie als gevolg van de transactie; onzekerheid over de langetermijnwaarde van de gewone aandelen van ADI; en het besteden van managementtijd aan transactiegerelateerde zaken. Voor aanvullende informatie over andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen, verwijzen wij u naar de respectieve periodieke rapporten en andere deponeringen van ADI en Maxim bij de Securities Exchange Commission, inclusief de risicofactoren in de meest recente kwartaalrapporten op Formulier 10-Q en de jaarverslagen op Formulier 10-K van ADI en Maxim. Toekomstgerichte verklaringen vertegenwoordigen de huidige verwachtingen van het management en zijn inherent onzeker en gelden alleen op de datum waarop ze worden gedaan. Behalve zoals vereist door de wet, neemt ADI enige verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie of om latere gebeurtenissen of omstandigheden of anderszins weer te geven.

(ADI-WEB)

________________________________

1 Gebaseerd op de laatste twaalf maanden eindigend op 31 juli 2021 voor Analog Devices en de laatste twaalf maanden eindigend op 26 juni 2021 voor Maxim. Onder vrije kasstroom wordt verstaan de netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, bepaald overeenkomstig de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes, minus de netto toevoegingen aan materiële vaste activa.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersonen voor ADI

Contactpersoon voor beleggers:

Mr. Michael Lucarelli
781-461-3282
investor.relations@analog.com

Contactpersoon voor de pers:

Ms. Brittany Stone
917-935-1456
Brittany.Stone@teneo.com

Contacts

Contactpersonen voor ADI

Contactpersoon voor beleggers:

Mr. Michael Lucarelli
781-461-3282
investor.relations@analog.com

Contactpersoon voor de pers:

Ms. Brittany Stone
917-935-1456
Brittany.Stone@teneo.com