Riskified Ltd. ogłasza złożenie pierwszej oferty publicznej

NOWY JORK--()--spółka Riskified Ltd. („Riskified”), platforma zarządzania ryzykiem nadużyć, która zapewnia bezproblemowe prowadzenie działalności e-handlowej, ogłosiła dzisiaj złożenie pierwszej oferty publicznej na 17,5 mln akcji zwykłych serii A. Na ofertę składa się 17,3 mln akcji zwykłych serii A, które sprzedaje Riskified, i 200 tys. akcji zwykłych serii A od jednego z aktualnych akcjonariuszy Riskified. Riskified nie otrzyma żadnych wpływów z akcji zbywanych przez akcjonariusza. Gwaranci będą mieli możliwość nabycia od Riskified, w terminie 30 dni, dodatkowych 2 mln 625 tys. akcji zwykłych serii A po cenie pierwszej oferty publicznej pomniejszonej o zniżki i prowizje gwarancyjne. Zgodnie z aktualnymi założeniami cena pierwszej oferty publicznej ma wynosić od 18,00 do 20,00 USD za akcję. Akcje zwykłe serii A Riskified mają być notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod symbolem giełdowym „RSKD”.

Głównymi prowadzącymi księgę popytu będą firmy Goldman Sachs & Co. LLC, J.P, Morgan Securities LLC i Credit Suisse Securities (USA) LLC. Współprowadzącymi księgę popytu będą spółki Barclays Capital Inc., KeyBanc Capital Markets Inc., Piper Sandler & Co., Truist Securities, Inc. i William Blair & Company, L.L.C. W roli współzarządzających wystąpią firmy Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Williams Shank & Co., LLC i Stern Brothers & Co.

Oferta złożona będzie wyłącznie w formie prospektu emisyjnego. Kopię prospektu dotyczącego oferty będzie można uzyskać w Dziale Prospektów (Prospectus Department) Goldman Sachs & Co. LLC pod adresem 200 West Street, New York, New York, 10282, mailowo (prospectus-ny@ny.email.gs.com) albo telefonicznie, dzwoniąc pod numer 866-471-2526; J.P. Morgan Securities LLC, w Broadridge Financial Solutions pod adresem 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717, mailowo pod adresem Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com albo telefonicznie, dzwoniąc pod numer 1-866-803-9204; a także w Credit Suisse Securities (USA) LLC w Dziale Prospektów (Prospectus Department) pod adresem One Madison Avenue, New York, New York, 10010, mailowo pod adresem newyork.prospectus@credit-suisse.com albo telefonicznie, dzwoniąc pod numer 800-221-1037.

Oświadczenie rejestracyjne dotyczące omawianych papierów wartościowych zostało złożone na formularzu F-1 do Amerykańskiej Komisji Giełd i Papierów Wartościowych (SEC), ale jeszcze nie stało się skuteczne. Sprzedaż papierów wartościowych i przyjmowanie ofert na ich kupno może odbywać się dopiero wówczas, gdy oświadczenie rejestracyjne stanie się skuteczne.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży omawianych papierów wartościowych ani formy zabiegania o złożenie oferty na ich kupno. Papiery te nie będą podlegać sprzedaży w państwach lub jurysdykcjach, w których ich oferowanie, zabieganie o złożenie na nie oferty lub ich sprzedaż przed zarejestrowaniem lub zakwalifikowaniem byłyby niezgodne z przepisami prawa w zakresie papierów wartościowych obowiązującymi w takich państwach lub jurysdykcjach.

Riskified Ltd.

Risikfied daje firmom możliwość wykorzystania pełni potencjału e-handlu, sprawiając, że jest on bezpieczny, przystępny i bezproblemowy. Spółka Riskified zbudowała nowej generacji platformę do zarządzania ryzykiem w e-handlu, dzięki której przedsiębiorcy prowadzący handel w internecie mogą zbudować ze swoimi klientami relacje oparte na zaufaniu. Wykorzystując uczenie maszynowe bazujące na globalnej sieci przedsiębiorców działających w e-handlu, platforma Riskified identyfikuje uczestników każdej transakcji online, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą wyeliminować ryzyko i niepewność związane z ich działalnością. Riskified zapewnia wyższy poziom sprzedaży, ograniczając nadużycia finansowe i inne koszty operacyjne po stronie przedsiębiorców, a także dążąc do zapewniania większej satysfakcji użytkownika.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Kontakt z działem relacji z inwestorami:
Chris Mammone
The Blueshirt Group for Riskified
e-mail: ir@riskified.com

Dział Komunikacji Korporacyjnej:
Rowena Kelley
e-mail: press@riskified.com

Contacts

Kontakt z działem relacji z inwestorami:
Chris Mammone
The Blueshirt Group for Riskified
e-mail: ir@riskified.com

Dział Komunikacji Korporacyjnej:
Rowena Kelley
e-mail: press@riskified.com