Regencell Bioscience Holdings Limited kondigt prijs aan van initiële openbare aanbieding van ongeveer $ 21,9 miljoen

HONGKONG--()--Regencell Bioscience Holdings Limited (NASDAQ:RGC) ('Regencell' of het 'Bedrijf'), een early-stage biowetenschappelijk bedrijf dat zich richt op onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van Traditionele Chinese Geneeskunde ('TCM') voor de behandeling van neurocognitieve aandoeningen en degeneratie, in het bijzonder Attention Deficit Hyperactivity Disorder ('ADHD') en autismespectrumstoornis ('AAS'), heeft vandaag de prijs bekendgemaakt van zijn eerste openbare aanbieding ('Aanbod') van 2.300.000 gewone aandelen tegen een openbare aanbiedingsprijs van $ 9,50 per gewoon aandeel. De gewone aandelen zijn goedgekeurd voor notering op de Nasdaq Capital Market en worden naar verwachting op 16 juli 2021 verhandeld onder het tickersymbool 'RGC.'

Regencell verwacht een totale bruto-opbrengst van ongeveer $ 21,9 miljoen via dit Aanbod te ontvangen, vóór aftrek van verzekeringstechnische kortingen en andere gerelateerde kosten. Daarnaast heeft het Bedrijf de underwriters een optie van 45 dagen toegekend om tot 345.000 extra gewone aandelen te kopen tegen de openbare aanbiedingsprijs, verminderd met verzekeringstechnische kortingen. Het Aanbod wordt naar verwachting afgerond op of omstreeks 20 juli 2021, onder voorbehoud van de vervulling van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

De opbrengst van het Aanbod zal worden gebruikt voor de financiering van de tweede onderzoeksstudie, de TCM-formules en -producten van het Bedrijf, de salarissen van het personeel, de huur van faciliteiten, renovaties en apparatuur, product- en intellectuele eigendomsregistraties, en werkkapitaal en andere algemene bedrijfsdoeleinden.

Het Aanbod wordt uitgevoerd op basis van een vaste verbintenis. Maxim Group LLC treedt op als enige book-running-manager voor het Aanbod.

Hunter Taubman Fischer & Li LLC treedt op als raadsman van het Bedrijf en Loeb & Loeb LLP treedt op als raadsman van Maxim Group LLC in verband met het Aanbod.

Een registratieverklaring op Formulier F-1 met betrekking tot het Aanbod werd ingediend bij de Securities and Exchange Commission ('SEC') (bestandsnummer: 333-254571) en werd op 15 juli 2021 van kracht verklaard door de SEC. Het Aanbod wordt uitsluitend gedaan door middel van een prospectus, dat deel uitmaakt van de registratieverklaring. Exemplaren van het definitieve prospectus met betrekking tot het Aanbod kunnen worden verkregen bij Maxim Group LLC, 300 Park Ave, 16th Floor, New York, NY 10022, op (212) 895-3745. Daarnaast kan een kopie van het prospectus met betrekking tot het Aanbod worden verkregen via de website van de SEC op www.sec.gov.

Voordat u belegt, dient u het prospectus en andere documenten te lezen die het Bedrijf heeft ingediend of zal indienen bij de SEC voor meer volledige informatie over het Bedrijf en het Aanbod. Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten van het Bedrijf te kopen, noch mogen dergelijke effecten worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van registratie, noch mag er een aanbod, verzoek of verkoop van effecten van het Bedrijf plaatsvinden in een staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetten van die staat of jurisdictie.

Over Regencell Bioscience Holdings Limited

Regencell Bioscience Holdings Limited is een early-stage biowetenschappelijk bedrijf dat zich richt op onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van TCM voor de behandeling van neurocognitieve aandoeningen en degeneratie, met name ADHD en AAS. Het Bedrijf startte in 2014 in Hongkong en voltooide zijn eerste onderzoeksstudie met behulp van een gepersonaliseerde TCM-formule in Hongkong. Het Bedrijf streeft ernaar om eerst drie op vloeistof gebaseerde gestandaardiseerde TCM-formules te lanceren voor milde, matige en ernstige ADHD- en AAS-patiënten in Hongkong en vervolgens op andere markten die wij geschikt achten.

Toekomstgerichte verklaringen

Alle verklaringen anders dan constateringen van historische feiten in deze aankondiging zijn toekomstgerichte verklaringen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het voorgestelde Aanbod van het Bedrijf. Deze toekomstgerichte verklaringen brengen bekende en onbekende risico's en onzekerheden met zich mee en zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en prognoses over toekomstige gebeurtenissen en financiële trends waarvan het Bedrijf denkt dat ze van invloed kunnen zijn op de financiële toestand, bedrijfsresultaten, bedrijfsstrategie en financiële behoeften, inclusief de verwachting dat het Aanbod met succes zal worden voltooid. Beleggers kunnen deze toekomstgerichte verklaringen identificeren aan de hand van woorden of uitdrukkingen zoals 'kunnen,' 'zullen,' 'verwachten,' 'anticiperen,' 'streven,' 'schatten,' 'van plan zijn,' 'plannen,' 'geloven,' 'potentieel,' 'blijven,' 'is/zijn waarschijnlijk' of andere soortgelijke uitdrukkingen. Het Bedrijf neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken om latere gebeurtenissen of omstandigheden of veranderingen in zijn verwachtingen weer te geven, behalve zoals wettelijk vereist. Hoewel het Bedrijf van mening is dat de verwachtingen die in deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt redelijk zijn, kan het u niet verzekeren dat dergelijke verwachtingen correct zullen blijken te zijn, en het Bedrijf waarschuwt beleggers dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de verwachte resultaten en moedigt beleggers aan om andere factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige resultaten te bekijken in de registratieverklaring van het Bedrijf en in de andere deponeringen bij de SEC.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Corporate:
James Chung
Chief Strategy Officer
Regencell Bioscience Holdings Limited
ir@rgcbio.com

Voor beleggers in Azië-regie:
Strategic Financial Relations Limited
Vicky Lee (852) 2864 4834
Brigid Lee (852) 2114 4313
Yvonne Lee (852) 2864 4847
SPRG_Regencell@sprg.com.hk

Voor beleggers buiten Azië-regie:
Lena Cati
The Equity Group Inc.
Vice President
(212) 836-9611
lcati@equityny.com

Contacts

Corporate:
James Chung
Chief Strategy Officer
Regencell Bioscience Holdings Limited
ir@rgcbio.com

Voor beleggers in Azië-regie:
Strategic Financial Relations Limited
Vicky Lee (852) 2864 4834
Brigid Lee (852) 2114 4313
Yvonne Lee (852) 2864 4847
SPRG_Regencell@sprg.com.hk

Voor beleggers buiten Azië-regie:
Lena Cati
The Equity Group Inc.
Vice President
(212) 836-9611
lcati@equityny.com