Andersen Global udvider praksis i Sverige med Stockholm-baseret advokatfirma

SAN FRANCISCO--()--Andersen Global fortsætter sin europæiske ekspansion gennem en samarbejdsaftale med advokatfirmaet Hellström Advokatbyrå i Sverige og styrker dermed organisationens forpligtelse til at levere integrerede, uafhængige tjenester til sine kunder regionalt og globalt.

Firmaet, som er hjemmehørende i Stockholm, blev grundlagt i 1991 af ledende partner Mats Hellström, opererer med 17 partnere og mere end 40 fagfolk, der bistår lokale og internationale kunder inden for forskellige brancher. Firmaet er specialiseret i svensk og international erhvervsret, og full-service-firmaet leverer juridiske tjenester inden for virksomheds-, kommerciel og finansmarkedsret, beskæftigelse, M&A, procesførelse, tvistbilæggelse, fast ejendom og byggeri, offentlige indkøb og databeskyttelse.

”Vores evne til at se den store sammenhæng og behandle hver enkelt kundes interaktion med gennemsigtighed giver os mulighed for at identificere kvalitetstjenester til vores kunder”, siger Mats. ”Samarbejdet med Andersen Global styrker vores vision om at fungere som en benchmark-organisation på vores marked, alt imens vi arbejder med organisationens medlems- og samarbejdsvirksomheder om at levere gnidningsløse, uafhængige, integrerede tjenester over hele verden”.

”Hellström Advokatbyrås stærke teamkultur og engagement i ledelse har ført til, at de er ét af Sveriges mest velrenommerede erhvervsadvokatfirmaer”, siger Andersen Globals bestyrelsesformand og CEO Mark Vorsatz. ”Deres juridiske kapacitet supplerer vores eksisterende skattekompetencer i landet gennem samarbejdsfirmaet Unum Tax og giver bred dækning på dette vigtige marked. Jeg er overbevist om, at vores synergi vil give betydelige resultater for vores kunder i Sverige og i udlandet”.

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 7.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 279 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700