Andersen Global rozszerza swoją działalność w Szwecji dzięki współpracy ze sztokholmską kancelarią prawną

SAN FRANCISCO--()--Andersen Global kontynuuje ekspansję na Starym Kontynencie, zawierając umowę o współpracy z kancelarią prawną Hellström Advokatbyrå w Szwecji i potwierdzając w ten sposób zaangażowanie organizacji w świadczenie zintegrowanych, niezależnych usług swoim klientom w regionie i na całym globie.

Kancelaria ze Sztokholmu została założona w 1991 r. przez partnera zarządzającego Matsa Hellströma, współpracuje z 17 partnerami i ponad 40 specjalistami, wspomagając lokalnych i międzynarodowych klientów w różnych sektorach przemysłu. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie biznesowym i oferuje pełen wachlarz usług prawnych w dziedzinach: prawa przedsiębiorstw, handlu, rynków finansowych, pracy, fuzji i przejęć, sporów prawnych, rozwiązywania sporów, nieruchomości i budownictwa, zamówień publicznych oraz ochrony danych.

„Nasza zdolność do całościowego spojrzenia na dany problem i niezmienna przejrzystość w relacjach z klientami pozwala nam na rozpoznawanie wysokiej jakości usług dla naszych klientów - powiedział Mats. - Współpraca z Andersen Global jeszcze bardziej przybliża nas do realizacji wizji stania się punktem odniesienia na naszym rynku. Wspólnie z jej członkami i współpracującymi firmami dążymy do płynnego dostarczania niezależnych i zintegrowanych usług na całym świecie”.

„Kultura pracy zespołowej i zaangażowanie w zarządzanie kancelarii Hellström Advokatbyrå uczyniły z niej jedną z najbardziej cenionych biznesowych kancelarii prawniczych w Szwecji - powiedział przewodniczący Andersen Global i dyrektor generalny Andersen Mark Vorsatz. - Zakres możliwości prawnych kancelarii stanowi uzupełnienie naszych dotychczasowych zdolności podatkowych w kraju wynikających ze współpracy z Unum Tax i zapewnia szerokie pokrycie tego ważnego rynku. Jestem pewny, że synergia między nami przyniesie istotne rezultaty dla naszych klientów w Szwecji i za granicą”.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem skupiającym odrębne prawnie i niezależne kancelarie prawne i podatkowe z całego świata. Od czasu założenia w 2013 r. w Stanach Zjednoczonych przez kancelarię Andersen Tax LLC stowarzyszenie zwiększyło zasięg na całym świecie i obecnie skupia ponad 7 tys. specjalistów z kancelarii członkowskich i współpracujących w ponad 279 lokalizacjach.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
tel. 415-764-2700

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
tel. 415-764-2700