Společnost Bentley Systems oznamuje akvizici společnosti Aarhus GeoSoftWare společností Seequent

Obohacení podpovrchových digitálních dvojčat pomocí elektromagnetického dálkového snímání, pro zvýšení odolnosti životního prostředí, vody a infrastruktury

AGS Workbench is a comprehensive software package for processing, inversion, and visualization of geophysical and geological data. (Photo: Business Wire)

EXTON, Pensylvánie--()--společnost Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), společnost zabývající se poskytováním inženýrského softwaru pro oblasti infrastruktury dnes oznámila, že její obchodní jednotka Seequent získala dánskou společnost Aarhus GeoSoftWare, vývojáře geofyzikálního softwaru. Tato akvizice rozšiřuje řešení společnosti Seequent o provozní řízení podzemních vod a udržitelné projekty zahrnující průzkum, kontaminanty a odolnost infrastruktury.

Aarhus GeoSoftWare, firemní odnož Aarhuské univerzity z Dánska vyvíjí softwarové balíčky AGS Workbench, SPIA, Res2Dinv a Res3Dinv ke zpracování, inverzi a vizualizaci geofyzikálních dat z dálkového snímání pozemní a vzdušné elektromagnetické indukce (EM), tomografie elektrického odporu (ERT) a dalších zdrojů. Software AGS umožňuje uživatelům vytvářet 2D a 3D obrazy podpovrchového elektrického odporu. Výstupy ze softwaru lze použít k rozeznání a rozlišení podpovrchových materiálů a ty lze následně modelovat v Seequent's Leapfrog, což napomůže různým podpovrchovým průzkumům.

Software používá měření elektrického pole, shromážděné na úrovni země nebo pomocí vzdušných senzorů, k mapování podpovrchové distribuce určitých materiálů, jako je voda, ložiska nerostných surovin a jílů. Elektrický odpor umožňuje lepší porozumění distribuci materiálů, jako je voda, ložiska nerostných surovin a jílů, a v případě, že voda obsahuje jiné sloučeniny, jako je sůl, výzkumníci a odborníci z oboru mohou odvodit možnosti distribuce.

Důvodem vzniku softwaru AGS bylo zajištění čisté pitné vody budoucím generacím pomocí mapování podzemních vod napříč Dánskem. Nyní se používá v mnoha různých oblastech, včetně lokalizace podpovrchových poruch a dutin ke zmírnění stavebního rizika, v těžebním průmyslu za účelem zkoumání rudních ložisek a procesů odpadních hornin a hlušiny, sledování pohybu podzemních vod a znečišťujících látek s cílem pomoci porozumět dopadům na životní prostředí, modelování stability přehrad a tunelů a posuzování rizika sesuvu půdy za účelem měření odolnosti aktiv nebo dopadů stavebního plánu. Seequent bude pokračovat ve své tradici spolupráce s univerzitami a výzkumnými organizacemi po celém světě pokračováním ve spolupráci s Aarhuskou univerzitou na vývoji geofyzikálních řešení AGS.

Graham Grant, generální ředitel společnosti Seequent, řekl: „Akvizice přidá nové možnosti zpracování geofyzikálních dat do našich pracovních toků, aby se napomohlo pokročit v podpovrchovém průzkumu a modelování. Software AGS, spolu s pokročilým softwarem pro geologické modelování a analýzu od společnosti Seequent, vytváří klíčový nástroj k pochopení a řízení podzemních vod a k posouzení rizik v infrastruktuře, jako jsou přehrady a kanály. Jsme nadšeni novými možnostmi, které se otevírají našim společným uživatelům po celém světě a zlepšují tak životní cyklus digitálních dvojčat.“

Toke Højbjerg Søltoft, výkonný ředitel společnosti Aarhus GeoSoftware, řekl: „Globální dosah společnosti Seequent umožní softwaru AGS pozitivně ovlivnit více projektů po celém světě. Zatímco pokračujeme ve vývoji řešení, naši uživatelé budou těžit z našich nástrojů, které jsou v ekosystému a pracovních tocích společnosti Seequent. Jsme nadšeni z toho, že se můžeme připojit ke společnosti Seequent a spolupracovat tak na naší společné vizi pomáhat organizacím činit informovanější a udržitelnější rozhodnutí díky lepšímu pochopení podpovrchového prostoru.“

Další informace získáte na stránkách https://www.aarhusgeosoftware.dk/ .

Obrázek 1:

Popisek: AGS Workbench je komplexní softwarový balík ke zpracování, inverzi a vizualizaci geofyzikálních a geologických dat. Balíček AGS Workbench je založen na rozhraní GIS a obsahuje vyhrazené moduly, které zpracovávají data pro různé typy geofyzikálních dat. Balíček integruje všechny kroky pracovních toků od zpracování hrubých dat až po konečnou vizualizaci a interpretaci modelů inverze.

Obrázek 2:

Popisek: Vzdušné elektromagnetické (AEM) dálkové snímání se používá ke shromažďování rozsáhlého množství dat z letounu. Indukční smyčka snímače pod vrtulníkem nebo malým letadlem vysílá elektromagnetický signál na zem. Na základě podpovrchových vlastností se v letounu vytváří a měří sekundární pole. Tyto údaje jsou pak zpracovávány za účelem odhadu podpovrchových elektrických vlastností. Software AGS Workbench se používá ke zpracování, inverzi a vizualizaci dat shromážděných pomocí AEM a dalších geofyzikálních metod.

Vzdušné elektromagnetické (AEM) dálkové snímání využívá elektromagnetickou indukci ke shromažďování rozsáhlého množství dat z letounu. Jedná se o rychlý a efektivní způsob mapování podpovrchového prostoru. Může pokrýt velké plochy (desítky až tisíce km2) během několika dní, nevyžaduje žádné nové vrtání nebo pozemní přístup a pomocí 3D softwaru pro modelování a vizualizaci dosahuje rychlého obratu v mapování podpovrchového prostoru.

Tato technika předpokládá zapojení vrtulníku nebo malého letounu, který táhne smyčku snímače přibližně 100 stop (30 metrů) nad zemí. Tím se generuje elektromagnetický signál přenášený do země na základě podpovrchových vlastností, čímž se vytvoří a měří sekundární pole v letounu. Tyto údaje jsou pak zpracovávány za účelem odhadu elektrických podpovrchových vlastností. V závislosti na odporu nebo vodivosti pomáhá vysílaný signál geologům stanovit povahu podpovrchového prostoru.

Obrázek 3:

Popisek: Snímání dat zpracovávaných a invertovaných v softwaru AGS Workbench lze poté kombinovat se Seequent's Leapfrog Works a vytvořit tak 3D model, který ukazuje podrobný přehled zdrojů. Výše uvedený obrázek představuje hydrogeologickou mapu podpovrchového prostoru hlavní vodonosné vrstvy (a částí vodonosné vrstvy Ogallala) v Nebrasce ve Spojených státech amerických. Vzdušné elektromagnetické (AEM) dálkové snímání bylo použito k zachycení dat ze 4 000 čtverečních mil zkoumané oblasti. Barevně označená data představují osm kategorií elektrického odporu. Vyšší hodnoty odporu jsou znázorněny jako žlutá až červená (písek a štěrk), nižší hodnoty odporu jsou znázorněny jako modré až zelené (jíl a bahno) a hnědá představuje skalní podloží.

O společnosti Seequent

Společnost Seequent, patřící pod společnost Bentley, je světovým lídrem ve vývoji výkonných geologických resp. geovědních analýz, modelování a technologií spolupráce k pochopení geologie, geovědy a inženýrských řešení. Naše řešení umožňují lidem analyzovat složitá data, řídit rizika, a nakonec lépe rozhodovat o výzvách, které představuje země, životní prostředí a energetika.

Software společnosti Seequent se používá na rozsáhlých projektech po celém světě, včetně výstavby silničních a železničních tunelů, detekce a řízení podzemních vod, geotermálního průzkumu, mapování podmořské infrastruktury, hodnocení zdrojů a podzemního skladování vyhořelého jaderného paliva.

Celosvětová stopa společnosti Seequent zahrnuje její ústředí a centra pro výzkum a vývoj (R&D) v Christchurch a Kanadě, se sítí kanceláří napříč Asií/Tichomořím, Afrikou, Jižní Amerikou, Severní Amerikou a Evropou obsluhujícími organizace s předním řešeními podpovrchového prostoru ve více než 100 zemích. Další informace naleznete na stránkách www.seequent.com nebo sledujte Seequent na LinkedIn či Twitteru .

O společnosti Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) je společnost zabývající se poskytováním inženýrského softwaru pro oblasti infrastruktury. Poskytujeme inovativní software pro rozvoj světové infrastruktury – s podporou globální ekonomiky a životního prostředí. Naše přední softwarová řešení používají profesionálové a organizace všech velikostí pro návrh, výstavbu a provoz v oblasti silnic a mostů, železnic a přepravy, vod a odpadních vod, veřejné správy, budov a areálů a průmyslových zařízení. Naše nabídka zahrnuje aplikace pro modelování a simulaci založené na řešení MicroStation, ProjectWise pro realizaci projektů, AssetWise pro výkonnost aktiv a sítí a platformu iTwin pro digitální dvojčata infrastruktury. Společnost Bentley Systems zaměstnává více než 4 000 zaměstnanců a generuje roční tržby přes 800 milionů USD ve 172 zemích.www.bentley.com/cs

© 2021 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, logo společnosti Bentley, AGS Workbench, AssetWise, iTwin, Leapfrog, MicroStation, ProjectWise, Res2DInv, Res3DInv, Seequent a SPIA jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky nebo značky služby společnosti Bentley Systems, Incorporated, nebo jedné z jejích plně vlastněných přímých či nepřímých dceřiných společností. Veškeré ostatní názvy značek a produktů jsou ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Contacts

Kontaktní osoba pro tisk:
Christine Byrneová
+1 203 805 0432
Christine.Byrne@bentley.com

Sledujte nás na Twitteru:
@BentleySystems

Contacts

Kontaktní osoba pro tisk:
Christine Byrneová
+1 203 805 0432
Christine.Byrne@bentley.com

Sledujte nás na Twitteru:
@BentleySystems