teamLab Planets v Tokiu představí 2. července dvě nová umělecká díla v živé zahradě

Muzeum, kde návštěvníci procházejí vodou, se stává ještě více pohlcujícím díky interaktivní zahradě s 13.000 živými orchidejemi kvetoucími ve vzduchu a neustále se měnící mechové zahradě se svítícími objekty ve tvaru vejce, které rezonují světlem a zvukem.

teamLab, 2015, Interactive Kinetic Installation, Endless, Sound: Hideaki Takahashi (Photo: Business Wire)

Tokio--()--teamLab Planets TOKYO v tokijské části Toyosu slaví třetí výročí svého založení rozšířením: 2. července muzeum otevírá novou zahradní zónu se dvěma interaktivními zahradními uměleckými díly.

Pro veřejnost budou otevřeny dvě zahrady: zahrada, kde návštěvníci mohou splynout s květinami a ponořit se do více než 13.000 živých orchidejí, které kvetou ve vzduchu, a mechová zahrada plná objektů ve tvaru vejce, které se lesknou a rezonují, když do nich lidé strčí nebo je rozfouká vítr.

TeamLab Planetsse skládá z devíti uměleckých děl, včetně čtyř obřích uměleckých prostor a dvou zahrad, a přenáší návštěvníky do pohlcujícího zážitku, kde procházejí vodou, a v zahradě, kde se stávají jedním z květů.

teamLab Planets video s hlavními díly: https://youtu.be/-uJTk_mRmUY

teamLab Planets

teamLab Planets je muzeum, kde se procházíte vodou, a zahrada, kde splynete s květinami. Celkem je zde deset uměleckých děl, včetně čtyř masivních výstavních prostor a dvou zahrad.

Ponořením celého těla spolu s ostatními lidmi do těchto masivních uměleckých děl se hranice mezi tělem a uměleckým dílem rozpouští, hranice mezi sebou samým, ostatními a světem se stávají kontinuálními a my zkoumáme nový vztah bez hranic mezi sebou samým a světem.

Návštěvníci vstupují do muzea bosí a spolu s ostatními návštěvníky se zcela ponoří do rozlehlých uměleckých prostor.

Podrobnosti o výstavě: planets.teamlab.art/

[Oblast zahrady (2 zahradní umělecká díla)]

Plovoucí květinová zahrada; Květiny a já jsme ze stejného kořene, zahrada a já jsme jedno
teamLab, 2015, Interaktivní kinetická instalace, Nekonečno, Zvuk: Hideaki Takahaši
Umělecké dílo: https: //planets.teamlab.art/tokyo/ew/ffgarden_planets/

Tato plovoucí květinová zahrada se skládá z trojrozměrné hmoty květin.

Květy se vznášejí nad lidmi, a když se lidé pohnou, květy opět klesají. Prostor uměleckého díla je zcela zaplněn květinami, ale jak se vznášejí směrem vzhůru, vznikají prostory s lidmi uprostřed. Díky tomu se lidé mohou volně pohybovat po trojrozměrném prostoru květinové hmoty. Pokud se v rámci uměleckého díla setkáte s dalšími lidmi, váš prostor se propojí s jejich prostorem a stane se jedním prostorem.

Říká se, že zenové zahrady vznikly jako místo, kde skupiny zenových kněží prováděly výcvik s cílem spojit se s přírodou. Existuje čínský zenový k?an (otázka nebo příběh, který je součástí teologické přípravy zenových kněží), který se jmenuje „Nansenův květ“. Muž jménem Rikukô Taifu při rozhovoru s Nansenem řekl: „Jô Hóši říká: „Nebe a já máme stejný kořen. Všechny věci a já jsme z téže podstaty.“ Je to tak úžasné! Nansen ukázal na květinu v zahradě a řekl: „Lidé v dnešní době vidí tuto květinu jako by byli ve snu“.“

V tomto díle se lidé ponoří mezi květiny a splynou se zahradou. Jakmile lidé splynou s květinami a dívají se na ně, květiny jim to oplácejí. Lidé se mohou na květiny podívat opravdu poprvé.

Květy kvetoucí ve vzduchu jsou epifytické orchideje. Epifytické rostliny jsou v čeledi orchidejí velmi rozšířené a epifytické orchideje jsou schopny růst bez hlíny tím, že absorbují vodu ze vzduchu. Květiny na tomto díle jsou živé, rostou a kvetou každým dnem.

Říká se, že orchideje jsou poslední rostliny, které se na Zemi objevily. Půda již byla plná jiných rostlin a orchideje se vyvinuly tak, aby mohly žít na skalách a stromech, kde by jiné rostliny nepřežily. Orchideje se v krátké době přizpůsobí a rozšíří a uvádí se, že jen ve volné přírodě se vyskytuje 25.000 až 30.000 druhů. Předpokládá se, že existuje více druhů orchidejí než jakýchkoli jiných rostlin. Mnoho druhů je však ohroženo v důsledku ztráty stanovišť nebo nadměrného využívání v důsledku rozvoje.

Semena orchidejí jsou jemná jako prach, obsahují pouze nezralá embrya, žádný endosperm a málo zásobních živin. V přírodě vyžaduje klíčení semen symbiózu s určitou houbou, která jim dodává živiny. Semena nemají žádnou rezervu pro klíčení a nemohou sama vyklíčit, což se zdá být v rozporu se samotným pojmem semeno. Semena by měla být také zásobárnou živin pro klíčení semenáčků, avšak poslednímu druhu orchideje, který se na Zemi objevil, tento aspekt chybí. To nás nutí přemýšlet, proč se evoluce ubírá určitými cestami.

Je známo, že orchideje se vyvíjely společně s určitým hmyzem přenášejícím pyl, a předpokládá se, že se rychle vyvíjejí i dnes. Doba, kdy vůně květů v prostoru uměleckého díla zesiluje, se liší podle doby, kdy je tento partnerský hmyz aktivní. Proto se vůně v prostoru uměleckého díla mění každý okamžik mezi ránem, dnem a nocí.

Mechová zahrada rezonujících mikrokosmů - ztuhlá barva světla, východ a západ slunce
teamLab, 2021, Interaktivní digitální instalace, Nekonečno, Zvuk: Hideaki Takahaši
Umělecké dílo: https: //planets.teamlab.art/tokyo/ew/resonating_microcosms_mossgarden_planets/

S východem slunce se v objektech ve tvaru vejce začne odrážet okolní svět. Když na ně člověk zatlačí nebo je rozfouká vítr, klesnou a pak se opět zvednou a vydávají rezonanční tón. Sousední objekty rovněž reagují jeden po druhém a nadále rezonují stejným tónem.

Při západu slunce se objekty samy rozzáří. Když člověk objekt postrčí nebo když jej rozfouká vítr, padá dolů a pak se zvedne, rezonuje zvuk a září světlou barvou specifickou pro daný zvuk. Sousední objekty rovněž reagují jeden po druhém, vydávají stejný tón a vyzařují stejnou světlou barvu, která nadále rezonuje prostorem.

Objekty se začnou pomalu třepotat, když je klidný vítr a lidé do nich netlačí. Jelikož barvy objektů vytváří světlo je možné, že se změní na 61 různých ztuhlých světelných barev.

[Následující díla jsou stále k vidění]

Kresba na vodní hladině vytvořená tancem koi a lidí - Nekonečno
teamLab, 2016-2018, Interaktivní digitální instalace, Nekonečno, Zvuk: Hideaki Takahaši

Umělecké dílo: https: //planets.teamlab.art/tokyo/ew/koi_and_people/
Video k uměleckým dílům: https: //youtu.be/qAebQICA-fE

Nekonečný křišťálový vesmír
teamLab, 2018, Interaktivní instalace světelné sochy, LED, Nekonečno, Zvuk: teamLab

Umělecké dílo: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/infinite_crystaluniverse/
Video k uměleckému dílu: https://youtu.be/b0BboQnqT_4

Vznášení se v padajícím vesmíru květin
teamLab, 2016-2018, Interaktivní digitální instalace, Nekonečno, Zvuk: Hideaki Takahaši

Umělecké dílo: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/koi_and_people/
Video k uměleckému dílu: https://youtu.be/ZCFsCHLGFlM

Rozšíření trojrozměrné existence v transformujícím se prostoru - zploštění 3 barev a 9 rozmazaných barev, volně se vznášejících
teamLab, 2018, Interaktivní instalace, Nekonečno, Zvuk: Hideaki Takahaši

Umělecké dílo: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/transformingspace/
Video k uměleckému dílu: https://youtu.be/je04z4596Xc

*Včetně shora uvedených čtyř obřích uměleckých prostor je teamLab Planets muzeum, kde se procházíte vodou, a zahrada, kde splynete s květinami.

[Shrnutí výstavy]

teamLab Planets TOKYO
https://planets.teamlab.art/tokyo/
#teamLabPlanets

Termín: 7. července 2018 - konec roku 2022
Místo konání: teamLab Planets TOKIO(6 Chome-1-16 Toyosu, Koto City, Tokio)

Otevírací doba:
Červen: Po - Pá 10:00 - 18:00 / So, Ne, svátky 09:00 - 19:00
*Poslední vstup 30 minut před uzavřením

Červenec: Po - Pá 10:00 - 20:00 / So, Ne, svátky a 22. - 31. července 09:00 - 20:00
*Poslední vstup 1 hodinu před uzavřením

Uzavřeno: 1. července, 20. července

Vstup:
Vstupné

Dospělí (od 18 let): 3 200 JPY
Studenti vysokých škol / odborných škol: 2 500 JPY
Studenti středních škol / gymnázií: 2 000 JPY
Děti (4-12 let): 300 JPY
Kojenci (ve věku 3 let a mladší): Zdarma
Senioři (od 65 let): 2 400 JPY
Návštěvníci se zdravotním postižením: 1,600 JPY

teamLab Planets TOKYO Obchod se vstupenkami: https://teamlabplanets.dmm.com/en

*Vstupné a výstavní hodiny se mohou měnit. Nejnovější informace najdete na oficiálních webových stránkách.

Oficiální stránky sociálních médií:

Instagram: https://www.instagram.com/teamlab.planets/
Facebook: https://www.facebook.com/TL.Planets/
Twitter: https://twitter.com/teamLabPlanets

Opatření proti šíření COVID-19:

Jsou zavedena opatření pro prevenci infekcí, mezi která patří omezení vstupu. Podrobnosti najdete na webových stránkách.
https://teamlabplanets.dmm.com/en/covid-19

[Sada tiskových materiálů]
https://goo.gl/tQXMLm

[Dotazy pro média]
https://goo.gl/forms/fqn8DmGV8WWIntP53

[PLANETS Co., Ltd.]
Řídící subjekt pro provoz zařízení v teamLab Planets TOKYO Adresa: Tokyo Nihonbashi Tower 26F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokio

[O teamLab]

teamLab (založen v roce 2001) je mezinárodní umělecký kolektiv, mezioborová skupina různých odborníků, mezi které patří umělci, programátoři, inženýři, počítačoví animátoři, matematici a architekti, jejichž společným úsilím je proniknout do nitra umění, vědy, technologie a přírodního světa.

teamLab si klade za cíl zkoumat vztah mezi sebou samým a světem a nové vnímání prostřednictvím umění. Mají-li lidé porozumět světu kolem sebe, rozdělují ho na nezávislé celky, mezi nimiž jsou vnímány hranice. teamLab se snaží tyto hranice ve vnímání světa, vztahu mezi sebou a světem a kontinuity času překonat. Vše existuje v dlouhé, křehké, ale zázračné kontinuitě bez hranic.

teamLab se účastnil mnoha výstav na různých místech po celém světě, mimo jiné v New Yorku, Londýně, Paříži, Singapuru, Silicon Valley, Pekingu, Tchaj-peji a Melbourne. Stálá muzea teamLab Borderless byla otevřena v Odaibě v Tokiu v červnu 2018 a teamLab Borderless Shanghai ve čtvrti Chuang-pchu v Šanghaji v listopadu 2019. Obří výstavní prostor TeamLab Planets v tokijském Toyosu je k vidění až do konce roku 2022. Rozsáhlá stálá expozice teamLab SuperNature byla postupně otevřena v Macau v červnu 2020. Každoroční výstava díla teamLab, VOLVO teamLab: Les, kde žijí bohové, bude od 16. července k vidění v Mifuneyama Rakuen v oblasti horkých pramenů Takeo na ostrově Kjúšú.

Díla teamLab jsou zastoupena ve stálé sbírce Muzea současného umění v Los Angeles, Art Gallery of New South Wales v Sydney, Art Gallery of South Australia v Adelaide, Asian Art Museum v San Franciscu, Asia Society Museum v New Yorku, Borusan Contemporary Art Collection v Istanbulu, National Gallery of Victoria v Melbourne a Amos Rex v Helsinkách.

teamLab zastupují Pace Gallery, Martin Browne Contemporary a Ikkan Art.

teamLab: https://www.teamlab.art/
Instagram: https://instagram.com/teamlab/
Facebook: https://www.facebook.com/teamLab.inc
Twitter: https://twitter.com/teamLab_net
YouTube: https://www.youtube.com/c/teamLabART

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Shusuke Sasahara
Public Relations, PLANETS Co., Ltd.
E-mail: pr-info@planets.art Další
informace: https: //goo.gl/forms/fqn8DmGV8WWIntP53
Zdroj: PLANETS Co., Ltd.

Contacts

Shusuke Sasahara
Public Relations, PLANETS Co., Ltd.
E-mail: pr-info@planets.art Další
informace: https: //goo.gl/forms/fqn8DmGV8WWIntP53
Zdroj: PLANETS Co., Ltd.