Andersen Global rozpoczyna ekspansję na rynku norweskim

SAN FRANCISCO--()--Andersen Global wchodzi na rynek norweski dzięki zawarciu umowy o współpracy z kancelarią prawną Brækhus, zwiększając tym samym zasięg działalności w Europie Północnej i kontynuując ekspansję na kluczowych rynkach w tym regionie.

Kancelaria Brækhus prowadzona przez wspólnika zarządzającego Franka C. Aase jest kancelarią prawniczą z siedzibą w Oslo, która zatrudnia 27 wspólników i ponad 70 specjalistów, a jej działalność obejmuje doradztwo korporacyjne, handlowe, fuzje i przejęcia, bankowość i finanse, doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie restrukturyzacji i zgodności z przepisami, postępowania sądowego, nieruchomości, energetyki i budownictwa, a także usługi dla klientów prywatnych, z zakresu prawa pracy, technologii, e-handlu i własności intelektualnej.

„Dzięki przejrzystości i bezkompromisowo wysokim standardom zawodowym staramy się nawiązywać długotrwałe relacje, które tworzą wartość dodaną dla naszych klientów – powiedział Frank. - Umowa o współpracy z Andersen Global dobrze wpisuje się w naszą międzynarodową strategię i doskonale uzupełnia dotychczasowe międzynarodowe kontakty prawne i podatkowe. Absolwent Arthur Andersen i wspólnik ds. podatków Nils Eriksen będzie nas wspierał we współpracy z kancelariami członkowskimi i współpracującymi z Andersen Global. Synergia kulturowa naszej firmy z organizacją wzmacnia naszą wizję i sprawia, że jesteśmy przygotowani do płynnego dostarczania najlepszych w swojej klasie, innowacyjnych rozwiązań na całym świecie”.

„Brækhus jest wysoko ceniony za swoje doświadczenie, wiedzę i zdolność do dostarczania klientom niezależnych, zintegrowanych rozwiązań – powiedział Mark Vorsatz, przewodniczący Andersen Global i dyrektor generalny Andersen. - Norwegia jest bardzo ważnym rynkiem w naszej strategii ekspansji, a niepowtarzalna jakość współpracy z Nilsem, Frankiem i ich zespołem stanowi doskonałe uzupełnienie naszej dotychczasowej platformy w tym regionie”.

Andersen Global to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające odrębne pod względem prawnym, niezależne kancelarie członkowskie zatrudniające specjalistów podatkowych i prawników z całego świata. Utworzona w 2013 roku przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, Andersen Global skupia obecnie ponad 7 tys. specjalistów z całego świata, a dzięki swoim kancelariom członkowskim i współpracującym jest obecne w ponad 277 miejscach na świecie.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
tel. 415-764-2700

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
tel. 415-764-2700