Owl Labs: 92% af danske virksomheder planlægger fortsat hybridarbejde

Ifølge en ny rapport fra Owl Labs, The State of Hybrid Work Report, planlægger 73 % af danske virksomheder et fast antal dage, hvor medarbejderne skal være på kontoret

KØBENHAVN--()--Et nyt studie (The State of Hybrid Work Report) fra teknologivirksomheden Owl Labs med deltagelse af 500 virksomhedsledere i Norden viser, at kun 6 % forventer, at deres medarbejdere vender tilbage til kontoret på fuld tid efter pandemien, hvilket indebærer en mere permanent overgang til hybridarbejde. Hele 96 % af svenske virksomhedsledere planlægger at arbejde med hybrid arbejdskraft efter pandemien, tæt efterfulgt af Norge (95%), Danmark (92 %) og Finland (92%).

To tredjedele (66%) af de nordiske virksomhedsledere mener, at hybridarbejde gør virksomheder mere rentable. Blandt de svenske virksomhedsledere tror 65% på øget rentabilitet gennem hybridarbejde (Finland 69%, Danmark 65% og Norge 55%). Større virksomheder med mere end 1000 ansatte mener i højere udstrækning, at hybridarbejde gør dem mere rentable (78%) end små og mellemstore virksomheder (61%).

Tæt på halvdelen (48%) af de nordiske virksomhedsledere mener, at fjern- og hybridarbejde har påvirket deres virksomhed positivt, og mindre end en fjerdedel (23%) mener, at fjernarbejde har haft en negativ indvirkning på deres virksomhed. De tre forretningsområder, som menes at være påvirket mest positivt, omfatter: virksomhedsomkostninger (50%), produktivitet (48 %) og medarbejdernes velbefindende (48%).

Et nyt og friere arbejdsmiljø

To tredjedele (66 %) af de nordiske virksomheder planlægger at indføre et bestemt antal dage pr. uge, hvor de ansatte skal være på kontoret. Danske virksomheder fører med 73%, efterfulgt af svenske virksomheder, 68%, og finske virksomheder, 60%. Norske virksomheder er dem, der med mindst sandsynlighed vil indføre et bestemt antal dage på kontoret, 55%.

Majoriteten af virksomhedslederne (62%) planlægger at beholde samme størrelse kontorlokaler som inden pandemien, også med øget hybridarbejde. Kun 14% af de nordiske virksomheder planlægger at afvikle deres kontor helt, og andre (3%) planlægger at øge lokalearealet for at få plads til et voksende team. Cirka en tredjedel (35%) af de norske virksomheder planlægger med største sandsynlighed at afvikle deres kontor helt.

Hele 94% af de nordiske virksomhedsledere er interesserede i at udforske nye rutiner i forhold til fremtidens arbejde efter pandemien, fx indførelse af muligheden for at arbejde hvor som helst (42%) og en 4-dages arbejdsuge (33%). Gennemgående i undersøgelsens resultater er svenske virksomhedsledere meget mere åbne for at udforske en progressiv arbejdspladspolitik (friere disponering af dage på kontoret eller hjemme, friere valgmuligheder om, hvor man arbejder m.m.), og Norge er mindst åbne for at udforske dette.

Teknologien spiller en afgørende rolle for velfungerende hybridarbejde

Når virksomheder går over til hybridarbejde, spiller teknologien en afgørende rolle. Majoriteten (90%) af nordiske organisationer planlægger derfor nu deres arbejdspladspolitik og infrastruktur for at forberede arbejdspladserne til dette. Vigtige forberedelser, som virksomhederne gennemfører, er:

● Investeringer i digitale kommunikationsværktøjer og teknologi, som fx Slack, Zoom, konferencekameraer m.m. (28%)

● Fortsatte tiltag i forhold til social afstand for de ansatte på kontoret (28%)

● Tilbyde hjemme- og kontorudstyr, så de ansatte nemt kan arbejde hjemmefra og fra kontoret eller andre steder (25%)

Frank Weishaupt, adm. dir. for Owl Labs:

– Det er opmuntrende at se virksomhedsledere i de nordiske lande tage hybridarbejde til sig efter pandemien. Eftersom organisationerne allerede har tilpasset sig til at arbejde på fjernbasis, har de også set fordelene. Nu er der mulighed for at ansætte kompetente medarbejder på fjernbasis, uanset hvor de bor, ved at anvende ny teknologi, samtidig med at man kan skære ned på omkostningerne. Teknologi kommer til at spille en central rolle i forhold til understøttelse af et permanent skift mod hybridarbejde. Udarbejdelse af infrastruktur- og arbejdspladspolitikker, som giver ansatte mulighed for at bevare et højt niveau af kreativitet og samtidig have et velfungerende samarbejde, uanset hvor de logger på, er opskriften på succes.

Om undersøgelsen:

Undersøgelsen blev gennemført i maj 2021 af Vitreous World, hvor 500 virksomhedsledere og chefer blev interviewet i Norden (Sverige 203, Finland 180, Danmark 97 og Norge 20).

Om Owl Labs

Owl Labs er en teknologivirksomhed, der revolutionerer vores måde at samarbejde på. Owl Labs skaber fascinerende og inkluderende mødeoplevelser til moderne fjernbaseret arbejde og virtuelle undervisningslokaler. Virksomhedens flagskibsprodukt, den prisbelønnede Meeting Owl Pro, er en WiFi-aktiveret 360-graders videokonferenceenhed, mikrofon samt højttaler, der drives af en patenteret teknologi med automatisk zoom, som fokuserer på den person, der taler. Meeting Owl Pro blev i 2020 udnævnt til en af de 100 bedste innovationer i TIME’s Best Inventions of 2020. Virksomheden, der har hovedsæde i Boston i USA, blev grundlagt i 2014 af robotteknikerne Max Makeev og Mark Schnittman. Owl Labs fortsætter med at lede den teknologiske udvikling inden for fjernarbejde med sin årlige rapport State of Remote Work Report. Læs mere om Owl Labs på: www.owllabs.com.

Contacts

Pressekontakt/Test:
Björn Dahlgren, PR for Owl Labs i Norden, via Northern Link PR
bjorn@nlpr.se

Contacts

Pressekontakt/Test:
Björn Dahlgren, PR for Owl Labs i Norden, via Northern Link PR
bjorn@nlpr.se