Owl Labs: 92% suomalaisyrityksistä suunnittelee hybridityön jatkuvan

Owl Labsin tuore raportti – The State of Hybrid Work Report – kertoo, että 69 % suomalaisista yritysjohtajista uskoo hybridityön parantavan yrityksen kannattavuutta

HELSINKI--()--Tekniikkayritys Owl Labsin 500 pohjoismaisen yritysjohtajan parissa tekemä uusi tutkimus (The State of Hybrid Work Report) kertoo, että vain 6% odottaa työntekijöidensä palaavan täyspäiväisesti toimistolle pandemian jälkeen. Tämä viittaa siis pysyvämpään siirtymiseen hybridityöskentelyyn. Peräti 96% ruotsalaisista yritysjohtajista suunnittelee hybridityötä pandemian jälkeen ja muissa Pohjoismaissa ollaan lähes samalla tasolla: Norja 95%, Tanska 92% ja Suomi 92%.

Kaksi kolmasosaa (66%) pohjoismaisista yritysjohtajista uskoo hybridityön parantavan yrityksen kannattavuutta. Suomalaisista yritysjohtajista 69% uskoo hybridityön parempaan kannattavuuteen (Ruotsi 65%, Tanska 65% ja Norja 55%). Suuremmissa, yli 1000 työntekijän yrityksissä uskotaan enemmän hybridityön kannattavuuteen (78%) kuin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (61%).

Lähes puolet (48%) pohjoismaisista yritysjohtajista uskoo, että etä- ja hybridityö on vaikuttanut yrityksen toimintaan myönteisesti. Alle neljäsosa (23 %) uskoo etätyön vaikuttaneen kielteisesti oman yrityksensä toimintaan. Myönteisimpiä vaikutuksia nähtiin kolmella osa-alueella: yrityksen kulut (50%), tuottavuus (48%) ja työntekijöiden hyvinvointi (48%).

Uusi vapaampi työympäristö

Kaksi kolmasosaa (66%) pohjoismaisista yrityksistä suunnittelee ottavansa käyttöön tietyn määrän päiviä viikossa, jolloin työntekijöiden on oltava fyysisesti toimistolla. Tanskalaiset yritykset (73%) ovat tässä asiassa kärjessä, seuraavina ruotsalaiset (68%) ja suomalaiset yritykset (60%). Norjalaiset yritykset (55 %) eivät ole yhtä innokkaasti päättämässä tietystä määrästä toimistopäiviä viikossa.

Suurin osa yritysjohtajista (62 %) aikoo säilyttää toimistotilat samankokoisina kuin ennen pandemiaa, vaikka hybridityöskentelyä lisätäänkin. Vain 14% pohjoismaisista yrityksistä suunnittelee kokonaan kiinteistä toimistotiloista luopumista ja 3% suunnittelee toimistotilojen laajentamista työvoiman kasvaessa. Noin kolmasosa (35%) norjalaisyrityksistä suunnittelee hyvin todennäköisesti toimistotiloista luopumista.

Peräti 94% pohjoismaisista yritysjohtajista haluaa tutkia uusia tulevaisuuden työtekoon liittyviä rutiineja pandemian jälkeen – kuten mahdollisuutta työskennellä missä tahansa (42%) tai nelipäiväistä työviikkoa (33%). Yleisesti ottaen tutkimustuloksista näkyy, että ruotsalaiset yritysjohtajat ovat paljon avoimempia progressiivisten työpaikkaratkaisujen suhteen (vapaampi toimisto- ja kotipäivien valinta, suuremmat mahdollisuudet valita missä työnsä tekee, jne.). Norjassa ollaan vähiten avoimia näille uusille työtavoille.

Tekniikalla on ratkaiseva rooli hybridityön toimivuudessa

Kun yritykset siirtyvät hybridityöhön, tekniikalla on ratkaiseva rooli. Suurin osa (90%) pohjoismaisista organisaatioista suunnittelee nyt työpaikan toimintaperiaatteita ja infrastruktuuria uudelleen. Joitakin tärkeitä yritysten tekemiä valmisteluja ovat:

● Investoinnit digitaalisiin viestintäsovelluksiin ja -tekniikkaan, kuten Slack, Zoom, konferenssikamerat, ym. (28%)

● Toimenpiteet sosiaalisen etäisyyden varmistamiseksi työntekijöiden välillä jatkossakin (28%)

● Koti- ja toimistokäyttöön tarkoitetun laitteiston antaminen työntekijöiden käyttöön niin, että he voivat työskennellä helposti kotona, toimistolla tai muissa paikoissa (25%)

Frank Weishaupt, Owl Labsin toimitusjohtaja sanoo:

– On kannustavaa nähdä, miten pohjoismaiset yritysjohtajat haluavat panostaa hybridityöhön myös pandemian jälkeen. Koska yritykset ovat jo mukautuneet etätyöhön, sen tuomat edut on jo huomattu. Uuden teknologian ansiosta on nyt mahdollista palkata osaavaa henkilöstöä etäyhteyksin riippumatta siitä, missä he asuvat – samalla voidaan säästää kuluissa. Tekniikka tulee olemaan avainasemassa, kun hybridityöskentelyyn siirrytään pysyvänä ratkaisuna. Tässä onnistuvat yritykset kehittävät infrastruktuuria ja työpaikkoja koskevia toimintaperiaatteita, joiden avulla työntekijät voivat säilyttää erinomaisen luovuuden ja toimia samalla hyvin yhteistyössä mistä tahansa.

Tutkimuksesta:

Tutkimuksen toteutti Vitreous World toukokuussa 2021. Mukana oli 500 pohjoismaista yritysjohtajaa ja päällikköä (Ruotsi 203, Suomi 180, Tanska 97 ja Norja 20).

Owl Labs

Owl Labs on tekniikkayritys, joka mullistaa yhteistyön edellytykset. Owl Labs luo kiehtovia ja osallistavia kokouselämyksiä nykyisiin etätyön ja virtuaalisten luokkahuoneiden tarpeisiin. Yrityksen lippulaivatuote, palkittu Meeting Owl Pro, on Wi-Fi-aktivoitu 360-asteinen videokokouslaite, johon sisältyy mikrofoni ja kaiuttimet. Sen taustalla on patentoitua tekniikkaa, jonka automaattinen zoomaus kohdistuu kulloinkin puhuvaan henkilöön. Meeting Owl Pro valittiin vuonna 2020 sadan parhaan innovaation joukkoon TIME’s Best Inventions of 2020 - listalla. Yrityksen pääkonttori on Bostonissa, Yhdysvalloissa. Yrityksen perustivat robottiteknikot Max Makeev ja Mark Schnittman vuonna 2014. Owl Labs jatkaa etätyöhön liittyvän tekniikan kehityksen kärjessä vuosittaisella State of Remote Work Report -raportillaan. Lisätietoja Owl Labsista: www.owllabs.com.

Contacts

Lehdistökontaktit/Test:
Björn Dahlgren, Owl Labsin Pohjoismaiden PR-vastaava, Northern Link PR
bjorn@nlpr.se

Contacts

Lehdistökontaktit/Test:
Björn Dahlgren, Owl Labsin Pohjoismaiden PR-vastaava, Northern Link PR
bjorn@nlpr.se