Owl Labs: 94% av nordiska företag planerar för fortsatt hybridarbete

Två tredjedelar (66%) av företagsledarna i Norden tror att hybridarbete gör företaget mer lönsamt visar en färsk rapport från Owl Labs - The State of Hybrid Work Report.

STOCKHOLM--()--En ny studie (The State of Hybrid Work Report) från teknikföretaget Owl Labs, där 500 företagsledare i Norden har deltagit, visar att endast 6% förväntar sig att deras anställda återvänder till kontoret på heltid efter pandemin, vilket indikerar en mer permanent övergång till hybridarbete. Hela 96% av svenska företagsledare planerar för en hybrid arbetskraft efter pandemi, tätt följt av Norge (95%), Danmark (92%) och Finland (92%).

Två tredjedelar (66%) av de nordiska företagsledarna anser att hybridarbete gör företag mer lönsamma. Bland de svenska företagsledarna tror 65% på ökad lönsamhet genom hybridarbete (Finland 69%, Danmark 65% samt Norge 55%). Större företag med fler än 1000 anställda tror i högre utsträckning att hybridarbete gör dem mer lönsamma (78%) än små och medelstora företag (61%).

Närmare hälften (48%) av de nordiska företagsledarna tror att distans- och hybridarbete har påverkat deras verksamhet positivt, och mindre än en fjärdedel (23%) tror att distansarbete har haft en negativ inverkan på deras verksamhet. De tre affärsområdena som ansågs påverkas mest positivt innefattar: företagskostnader (50%), produktivitet (48%) och medarbetarnas välbefinnande (48%).

En ny, friare arbetsmiljö

Två tredjedelar (66%) av de nordiska företagen planerar att införa ett bestämt antal dagar per vecka som de anställda ska befinna sig på kontoret. Danska företag leder med 73%, följt av svenska företag, 68%, och finska företag, 60%. Norska företag är de som minst sannolikt kommer att genomdriva ett visst antal dagar på kontoret, 55%.

Majoriteten av företagsledarna (62%) planerar att behålla samma storlek på kontorslokalerna som innan pandemin, även med ökat hybridarbete. Endast 14% av de nordiska företagen planerar att göra sig av med sina kontor helt och hållet där, å andra sidan, 3% planerar att öka lokalytan för att få plats med ett växande team. Ungefär en tredjedel, 35%, av de norska företagen planerar med största sannolikhet att göra sig av med sina kontor helt och hållet.

Hela 94% av de nordiska företagsledarna är angelägna om att utforska nya rutiner som syftar på framtidens arbete efter pandemin, som t.ex. införande av möjligheten att arbeta från var som helst) (42%) och en 4-dagars arbetsvecka (33%). Genomgående i undersökningens resultat är svenska företagsledare mycket mer öppna för att utforska en progressiv arbetsplatspolitik (friare disponering av dagar på kontoret eller hemma, friare valmöjligheter om varifrån man arbetar m.m.), och där Norge är minst öppna för att utforska detta.

Tekniken spelar en avgörande roll för fungerande hybridarbete

När företag går över till hybridarbete spelar tekniken en avgörande roll. Majoriteten (90%) av nordiska organisationer planerar därför nu sin arbetsplatspolitik och infrastruktur för att förbereda sina arbetsplatser för detta. Viktiga förberedelser företagen genomför är:

● Investeringar i digitala kommunikationsverktyg och teknik, som t.ex. Slack, Zoom, konferenskameror m.m. (28%)

● Fortsatta åtgärder för social distansering för de anställda på kontoret (28%)

● Tillhandahålla hem- och kontorsutrustning så att anställda enkelt kan arbeta hemifrån och från kontoret, eller andra platser (25%)

Frank Weishaupt, VD för Owl Labs:

● Det är uppmuntrande att se att företagsledare i de nordiska länderna anammar hybridarbete efter pandemin. Eftersom organisationerna redan har anpassat sig för att arbeta på distans har de också sett fördelarna.Nu finns möjligheterna att anställa kunnig personal på distans oavsett var de bor genom att använda sig utav ny teknik, samtidigt som de skära ned på kostnader. Teknik kommer att spela en nyckelroll för att stödja ett permanent skifte mot hybridarbete. Företagen som lyckas kommer att ta fram infrastruktur- och arbetsplatspolicyer som möjliggör anställda att bibehålla en hög nivå av kreativitet och samtidigt ha ett fungerande samarbete, varhelst de ansluter ifrån.

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes i maj 2021 av Vitreous World där 500 företagsledare och chefer intervjuades i Norden (Sverige 203, Finland 180, Danmark 97 samt Norge 20).

Om Owl Labs

Owl Labs är ett teknikföretag som revolutionerar sättet vi samarbetar på. Owl Labs skapar fascinerande och inkluderande mötesupplevelser för dagens distansarbetare och för virtuella klassrum. Företagets flaggskeppsprodukt, den prisbelönta Meeting Owl Pro, en wifi-aktiverad 360-graders videokonferensenhet, mikrofon samt högtalare som drivs av patenterad teknik med automatisk zoom som riktar in sig på den person som talar. Meeting Owl Pro utnämndes 2020 till en av de 100 bästa innovationerna i TIME’s Best Inventions of 2020. Företaget, med huvudkontor i Boston i USA, grundades 2014 av robotteknikerna Max Makeev och Mark Schnittman. Owl Labs fortsätter att leda teknikutvecklingen inom distansarbete med sin årliga rapport State of Remote Work Report. För mer information om Owl Labs, vänligen besök: www.owllabs.com.

Contacts

Presskontakt:
Björn Dahlgren, PR för Owl Labs i Norden, via Northern Link PR
bjorn@nlpr.se

Contacts

Presskontakt:
Björn Dahlgren, PR för Owl Labs i Norden, via Northern Link PR
bjorn@nlpr.se