Konsorcjum pod kierownictwem EIG zamyka transakcję o wartości 12,4 mld USD dotyczącą infrastruktury zawartą z Aramco

Konsorcjum obejmuje przekrój renomowanych inwestorów z Ameryki Północnej, Azji i Bliskiego Wschodu.

WASZYNGTON--()--EIG, czołowy instytucjonalny inwestor w globalny sektor energetyczny i jeden z wiodących na świecie inwestorów w infrastrukturę, ogłosił zamknięcie zapowiadanej wcześniej transakcji z Saudi Arabian Oil Co. („Aramco”), na mocy której konsorcjum inwestorów nabyło 49% kapitału nowo utworzonego podmiotu Aramco Pipelines Company („Aramco Oil Pipelines”) z ważnym przez 25 lat prawem do opłat taryfowych za ropę transportowaną za pośrednictwem sieci stabilizowanych rurociągów naftowych Aramco.

Procedura wspólnej inwestycji w Aramco Oil Pipelines przeprowadzona pod kierownictwem EIG wzbudziła zainteresowanie grupy międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych z Chin, Arabii Saudyjskiej, Korei, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Stanów Zjednoczonych, w tym, m.in., Mubadala Investment Company, publicznej spółki inwestycyjnej z siedzibą w Abu Dhabi, Silk Road Fund, Hassana i Samsung Asset Management.

R. Blair Thomas, przewodniczący i dyrektor generalny EIG, powiedział: „Z zadowoleniem zamknęliśmy transakcję z Aramco, czołowym globalnym dostawcą w przemyśle energetycznym. Kaliber tych znaczących na skalę globalną aktywów infrastrukturalnych uwidacznia się również w liście czołowych inwestorów, którzy przystąpili do transakcji wspólnie z EIG. Jesteśmy zaszczyceni współpracą z tym światowej klasy konsorcjum i oczekujemy trwałego i owocnego partnerstwa”.

Funkcję doradcy finansowego EIG w związku z przedmiotową transakcją pełnił HSBC Bank plc, a obsługę prawną EIG zapewniła kancelaria Latham & Watkins.

EIG

Spółka EIG jest czołowym instytucjonalnym inwestorem w globalny sektor energetyczny, zarządzającym, wg stanu na dzień 31 marca 2021 r., kapitałem w wysokości 21,7 mld dolarów. EIG specjalizuje się w prywatnych inwestycjach w infrastrukturę energetyczną i związaną z energetyką w skali globalnej. W ciągu 39-letniej historii spółki EIG zainwestowała ona ponad 37 mld dolarów w sektor energetyczny w ramach 370 projektów lub spółek w 37 krajach na sześciu kontynentach. Wśród klientów EIG znajduje się wiele czołowych planów emerytalnych, firm ubezpieczeniowych, funduszy specjalnych powstałych z darowizny, fundacji i państwowych funduszy majątkowych w USA, Azji i Europie. EIG ma siedzibę w Waszyngtonie oraz oddziały w Houston, Londynie, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kongu i Seulu. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.eigpartners.com.

Aramco

Aramco jest globalną, zintegrowaną firmą energetyczno-chemiczną. Kieruje się ona swoim podstawowym przekonaniem, że energia stanowi szansę. Począwszy od produkcji około 1/8 baryłek w ramach światowych zasobów ropy naftowej po rozwój nowych technologii energetycznych, jej globalny zespół dąży do tego, by wywierać znaczący wpływ w ramach wszystkich podejmowanych działań. Spółka koncentruje się na tym, aby jej zasoby były bardziej niezawodne, zrównoważone i użyteczne, co z kolei pomaga jej promować stabilność i długofalowy wzrost na całym świecie. http://www.aramco.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

EIG
Sard Verbinnen & Co.
Kelly Kimberly / Brandon Messina
tel. +1 212-687-8080
e-mail: EIG-SVC@sardverb.com

Aramco
Relacje z mediami międzynarodowymi:
e-mail: international.media@aramco.com
Relacje z inwestorami:
e-mail: investor.relations@aramco.com

Contacts

EIG
Sard Verbinnen & Co.
Kelly Kimberly / Brandon Messina
tel. +1 212-687-8080
e-mail: EIG-SVC@sardverb.com

Aramco
Relacje z mediami międzynarodowymi:
e-mail: international.media@aramco.com
Relacje z inwestorami:
e-mail: investor.relations@aramco.com